fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Ukraina

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210720:

Migrationsverket 21-07-08:

Från Ukraina/ Landinformation om regeringskontrollerade och annekterade områden till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat två rapporter om Ukraina

Ukraina - Politiska strukturer och allmänna fri- och rättigheter (version 1.0)

Utdrag, inledning:

Om rapporten och dess syfte

Den här rapporten syftar till att ge en övergripande bild av det politiska systemet i Ukraina och landets funktionalitet som rättsstat med fokus på skyddet för medborgerliga fri - och rättigheter. Rapporten utgör en översiktlig beskrivning av dessa områden, men gör inte anspråk på att ge en fullständig bild i någon del. Rapporten innehåller löpande hänvisningar till mer djupgående och specifik rapportering som Migrationsanalys bedömer vara relevant för en mer ingående förståelse av den aktuella situationen.

Ukraina - Situationen på Krim och i delar av länen Donetsk och Luhansk (version 1.0)

Utdrag, bakgrund:

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av den ryska annekteringen av Krim och bakgrunden till den väpnade konflikten i de östra delarna av landet och den nuvarande konfliktsituationen. Rapporten beskriver även det statsrättsliga och politiska läget kopplat till samt respekten för fri- och rättigheter på de territorier som inte kontrolleras av Ukraina. Slutligen beskrivs vissa förekommande MR-kränkningar i övriga Ukraina som kan kopplas till den väpnade konflikten. Rapporten berör inte respekten för fri- och rättigheter i övriga Ukraina (utöver nyss nämnda MR-kränkningar) eller myndigheternas förmåga att garantera desamma.

Hämta rapporten om politiska strukturer i Ukraina (Extern länk)

Hamta rapporten om situationen på Krim och i delar av länen Donetsk och Luhansk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

ELENA legal update 20-04-10:

Från Ukraina/ Italy: Humanitarian protection due to deterioration of quality of life till sidans topp

The Court of Appeal of Bologna (Italy) recently granted humanitarian protection to a Ukrainian citizen from the Ternopil region, in the light of the deterioration of the quality of life in the country due to the ongoing conflict in the Donbas region.

The Ministry of Interior had contested the Tribunal's decision recognising humanitarian protection, arguing, inter alia, the inconsistency of the ruling due to the fact that the conflict was not present in the applicant's region.

However, the Court of Appeal confirmed the first instance decision, considering that, despite its geographical limitation, the conflict is having a high impact on the economy and public services of the whole county, as that the majority of the public resources are now allocated to the war effort. The Court concluded that in case of return to Ukraine, the applicant would not be able to fulfil her primary needs due to the lack of family tie and the current economic depression caused by the war. For these reasons, the appeal of the Italian Ministry of Interior was rejected.

Based on an unofficial translation by the EWLU team

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

IOM 19-03-15:

Från Ukraina/ Migration - "A Cause, Consequence and Catalyst of Development" till sidans topp

Ukraine is one of the most migration-affected countries in Europe, with a diaspora of up to 20 million people, 1.36 million internally displaced persons (IDPs), and a cadre of 1.3 million labour migrants contributing to remittances of USD 11 billion - ten per cent of the GDP*.

This week, the country made an important step towards coherence with best international practices in migration management, as its Migration Governance Indicators (MGI) Country Profile validated at an IOM-organized meeting in the capital Kyiv.

The MGI Country Profile - a global joint IOM/Economist Intelligence Unit/Government initiative - provides authorities with insights on policy levers that they can use to enhance and strengthen migration governance.

"With our MGI profile we will be able to compare our migration management policy with the best international practices in real time. Around 90 indicators of the profile will allow Ukrainian government entities to assess their programming and foster their strategic planning," said Head of the State Migration Service (SMS) of Ukraine, Maksym Sokoliuk.

In Ukraine's case this will mean everything from countering human trafficking to border management; from the State's communication with citizens willing to return from abroad to the access of irregular migrants to healthcare; from nourishing partnerships with the private sector to mainstreaming the development potential of migration into national strategic policies.

Sokoliuk pledged the readiness of the SMS to lead the revision of the report every three years to keep this policy instrument up-to-date and useful.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.