fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Ukraina

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

EU-kommissionen 2022:

Från Ukraina/ Information for people fleeing the war in Ukraine till sidans topp

/This information is also available in Ukrainian and Russian/

If you are fleeing the war in Ukraine and coming to the European Union, you will find key information about your rights with regard to crossing the border into an EU country, eligibility for temporary protection and applying for international protection, as well as the rights of travel inside the European Union.

Preparing to leave

If possible, please take valid travel documents with you when leaving. However, the lack of travel documents or medical documents (certificate of vaccination, COVID-19 test) should not be an obstacle to entering the EU.

All EU countries bordering Ukraine are allowing entry to all people fleeing the war in Ukraine on humanitarian grounds regardless of whether or not you have a biometric passport. This applies also to children. If you have Ukrainian nationality and a biometric passport, you can enter the EU by presenting your passport at the border. In all the other cases, EU countires will admit you on humanitarian grounds.

Your rights in the EU

Once you have crossed into the EU you have a number of options depending on your personal circumstances. The authorities will inform you accordingly about your rights.

1. You can be granted temporary protection

If you were permanently residing in Ukraine, and you left the country to escape war from 24 February 2022 onwards, you may be entitled to temporary protection in any EU country. Temporary protection will last for at least one year, this may be extended depending on the situation in Ukraine. Rights under the Temporary Protection Directive include a residence permit, access to the labour market and housing, medical assistance, and access to education for children. Anyone residing legally in the EU also has a right to open a basic bank account. You will also have the right to open a basic bank account.

(...)

Hela artikeln med många frågor och svar, information om att resa vidare, organisationer i varje land etc (Extern länk)

EU-kommissionen: Migration management: Welcoming refugees from Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220607:

Justitiedepartementet 22-05-20:

Från Ukraina/ Uppdrag till Migrationsverket att föreslå insatser för återvandring till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att analysera behovet av insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande av de ukrainska medborgare som har sökt skydd i Sverige. I uppdraget ingår att ta fram förslag på vilka insatser som skulle kunna erbjudas.

I uppdraget ingår följande två delar:

1. Analysera behovet av insatser för ukrainska medborgare i Sverige som vill återvandra till sitt hemland under tiden som massflyktsdirektivet är aktiverat och föreslå lämpliga insatser. Migrationsverket ska även bedöma hur många personer som kommer att vilja återvandra under tiden de har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

2. Analysera behovet av insatser för frivilligt återvändande av ukrainska medborgare efter att massflyktsdirektivet har avaktiverats, eller efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut, och föreslå lämpliga insatser.

Analyserna ska innehålla konsekvensbeskrivningar och kostnadsuppskattningar av de eventuella insatser som föreslås. Migrationsverket ska i första hand undersöka om det är lämpligt att använda befintliga stödmekanismer.

I båda dessa delar ska Migrationsverket beakta hur andra länder, fram för allt EU-länder, hanterar frågorna om återvandring och återvändande vad gäller ukrainska medborgare. Vidare ska arbetet på EU-nivå beaktas. I arbetet bör Migrationsverket även beakta tidigare erfarenheter av återvandring från Sverige t.ex. efter krigen på västra Balkan. Myndigheten ska även särskilt beakta och nyttja möjligheten att finansiera insatser med hjälp av extern finansiering.

Migrationsverket ska under uppdraget samverka med Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 9 juni 2022 av den första delen och senast den 31 augusti 2022 av den andra delen.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-05-20:

Från Ukraina/ Uppdrag till Migrationsverket om boende för vissa skyddsbehövande till sidans topp

Regeringen beslutar i dag om ett särskilt uppdrag till Migrationsverket. Uppdraget innebär att föreslå antalet personer med tillfälligt skydd som ska omfattas av en anvisning om boende till en kommun och beräkna hur antalet ska fördelas mellan kommunerna.

I en lagrådsremiss har regeringen föreslagit ändringar i lagen om mottagande av asylsökande för att få till en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

För att lagen ska kunna tillämpas från och med ikraftträdandet behöver regeringen ett underlag för att fastställa antalet personer som bör omfattas av en anvisning. Migrationsverket behöver också förbereda en fördelning av antalet på kommunnivå. Regeringen ger därför Migrationsverket ett särskilt uppdrag att föreslå antalet som ska omfattas av en anvisning under 2022 och att beräkna fördelningen av detta antal per kommun.

Redovisningen av antalet personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som under 2022 föreslås omfattas av anvisning till en kommun ska delredovisas den 31 maj 2022.

Beräkningen av hur antalet anvisningar ska fördelas mellan kommuner ska redovisas den senast den 17 juni.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Justitiedepartementet 22-04-29:

Från Ukraina/ Regeringens arbete med situationen och Migrationsverkets prognos till sidans topp

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik höll den 27 april en pressträff om flyktingmottagandet i Sverige med anledningen av Rysslands invasion i Ukraina.

Sedan Ryssland startade sin invasion i Ukraina den 24 februari har fler flytt undan kriget i Ukraina än vad som kom till Europa från Syrien 2015. Regeringen har hela tiden varit tydliga med Sveriges ansvar i den här situationen och arbetar för att stötta Ukraina ekonomiskt, militärt, personellt och med sjukvårdsmateriel.

Hittills har ca 34 400 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige. Av dem har 1 800 ansökt om asyl och 32 900 har ansökt enligt massflyktsdirektivet. Hittills har ca 80 procent av de registrerade ansökningarna resulterat i uppehållstillstånd.

- Vi har just nu en god kapacitet för mottagandet, men läget är svårbedömt och ingen kan med säkerhet veta hur många som till slut kommer att söka sig till Sverige, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

För ca en månad sedan presenterade regeringen planen för ett kontrollerat och tillfälligt skydd till de som nu flyr från Ukraina. Regeringens plan vilar på följande utgångspunkter:

+ Tillfälligt skydd men med beredskap för en mer långvarig konflikt

+ Jämnare fördelning i EU och Sverige (vilket också innefattar ny svensk lagstiftning om omfördelning)

+ Säkert och kontrollerat mottagande

+ Alla som kan ska arbeta

+ Alla barn ska erbjudas skolgång

(...)

Läs mer och se video från pressträff (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 22-05-10:

Från Ukraina/ Needs growing for over 8 million internally displaced in Ukraine till sidans topp

The number of people internally displaced by the war in Ukraine has surpassed the 8 million mark, according to the International Organization for Migration's (IOM) latest report.

This represents a 24 per cent increase when compared to the first internal displacement figures published on 16 March.

Conducted between 29 April and 3 May, the survey highlights financial support as the overwhelming need among the internally displaced persons (IDPs): two-thirds of those surveyed identified cash assistance as one of their needs, compared to 49 per cent at the beginning of the war. Over 70 per cent expressed that they would utilize cash assistance to cover food and/or medical expenses.

Shelter was another key need identified. Nine per cent of all people surveyed in the latest report, including those not internally displaced, indicated that their homes were damaged or destroyed. Among the internally displaced alone, this figure rose to 27 per cent. Every one out of ten people surveyed said that they would need materials to fix damaged homes.

''The needs of those internally displaced and all affected by the war in Ukraine are growing by the hour," says IOM Director General António Vitorino. "Access to populations in need of aid remains a challenge amid active hostilities, but our teams are committed to continue delivering urgent assistance inside Ukraine and in neighbouring countries."

As the humanitarian crisis continues to worsen, more internally displaced Ukrainians (44 per cent) are considering further relocation - more than double the figure from 16 March (18 per cent).

Further highlighting the complexity of mobility within Ukraine, the report revealed that over 2.7 million people have returned home, 93 per cent of whom have returned from another area in their region or from another region within the country.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

IOM 22-05-24: IOM Scales Up Regional Displacement Tracking in Response to the War in Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-05-12:

Från Ukraina/ Update on Ukraine: more than 6 million refugees cross EU's borders till sidans topp

More than 6 million refugees have fled Ukraine. Among them, more than 3 million people arrived in Poland and more than one million in Moldova. While in the first ten days of the war about 125 000 people crossed EUs borders, now the number dropped to 34 000 daily.

Within the last ten days, there were on average around 25 000 Ukrainians exiting EU Member States to Ukraine daily. In total, about one million Ukrainians entered Ukraine since the beginning of the war.

Support on the ground

362 standing corps officers are deployed at EU-Ukraine borders. In total, Frontex has 527 officers and staff all along the EU's Eastern land border.

Frontex organises humanitarian flights to help non-Ukrainian citizens fleeing the war in Ukraine reach their home countries safely. Frontex supported the organisation of 19 humanitarian return flights helping 732 non-EU citizens fleeing the war. Humanitarian voluntary return flights were carried out from Poland to Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan in cooperation with the relevant embassies.

Since the start of the war, Frontex has been monitoring the situation at the borders 24/7, supporting EU Member States with the latest information on migration flows and the situation at borders crossing points.

With the use of technology, including satellites, the agency also helps Member States understand and predict the situation on the ground.

Läs mer och se kart-illustration (Extern länk)

Frontex 22-05-04: Ukraine: Frontex support to Member States (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 22-05-13:

Från Ukraina/ Non-Ukrainians fleeing the war met with detention till sidans topp

Since the outset of the war in Ukraine, nearly 6 million people have fled violence perpetrated by the Russian army. The majority have crossed borders to the EU. While many have been welcomed in neighbouring countries, a number of reports have emerged of differential treatment towards non-Ukrainian nationals escaping the war.

Investigations conducted by Lighthouse Reports with The Independent, Der Spiegel, Radio France, and Médiapart, revealed that African nationals were detained in Poland and Estonia after fleeing Ukraine. While the total number is unknown, Polish police confirmed on March 15 that at least 52 third-country nationals were detained after crossing the border from Ukraine to Poland.

People apprehended at the border were denied legal aid and interpreters, and were left with no information on the circumstances of their detention. For instance, the Polish Border Guard detained a Nigerian student who was forced to sign a document written in Polish, without any appropriate translation, under the threat of five months in jail should he refuse to sign. When the student went to court, he wasn't provided with an interpreter, and eventually found himself in an immigration detention center.

Many other students from Cameroon, Ghana, the Ivory Coast, and other African nations also ended up in detention centres. None of them had access to information, they all had their phones confiscated and very limited access to the Internet.

A student from Nigeria experienced similar treatment in Estonia. The officers claimed that he did not have the right to enter the country and threatened him with a five-year entry ban to the whole Schengen territory.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-05-18:

Från Ukraina/ Ställningstagande om massflykt i förhållande till andra uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om prövning enligt massflyktsdirektivet (för personer från Ukraina) när det samtidigt finns skäl för andra typer av uppehållstillstånd. Generellt gäller att massflyktsdirektivet alltid går före. En person kan bara ha ett uppehållstillstånd åt gången. Normalt prövas olika skäl i den ordning de finns i utlänningslagens kapitel 5, dvs först flyktingskäl, därefter andra skyddsskäl, därefter ömmande omständigheter osv. Men när en person kan omfattas av massflyktsdirektivet ska den rätten prövas först, dvs om uppehållstillstånd ska beviljas enligt kapitel 21 i utlänningslagen. Den som söker asyl eller har en pågående asylansökan ska alltså i första hand få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. När detta beviljats kan frågan om status prövas. Omfattas personen inte av massflyktsdirektivet fortsätter prövningen av asylansökan som vanligt. På samma sätt kommer personer från Ukraina som ansöker om arbetstillstånd eller familjeanknytning i första hand att prövas enligt kapitel 21. Om ansökan lämnas in efter att personen redan har fått tillfälligt skydd kan den avvisas. Även en person med lagakraftvunnet utvisningsbeslut kan bedömas enligt kapitel 21, om personen inte utvisats på grund av brott. Återreseförbud som Sverige utfärdat kan även hävas.

Hämta RS/005/2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

Human Rights Watch 22-04-14:

Från Ukraina/ The EU states must now work together to put commitments into practice till sidans topp

We welcome the EU institutions and Member States' commitment to receiving and protecting refugees fleeing the crisis in Ukraine. The speed and unanimity with which the Temporary Protection Directive (TPD) was adopted shows that when there is political will, the European Union can come together to uphold its values of respect for human rights and protecting those fleeing persecution, war and violence. Now it is time for the EU institutions and Member States to coordinate and facilitate putting these commitments into practice.

More than 3.7 million people have fled Ukraine, the overwhelming majority first arriving and seeking support in neighbouring states. One month into the crisis, states such as Poland and Moldova are reaching the limits of their reception capacity. Many of those fleeing found shelter informally in the homes of relatives and friends, but as the number of displaced people continues to increase, the capacity for these informal arrangements and people's access to them will decrease. All persons fleeing Ukraine, including third country nationals, stateless persons and those who cannot enter the EU visa-free, who wish to seek protection in the EU must be granted access to EU territory and to temporary protection or asylum procedures. Further, Member States must now rapidly increase their capacity to provide sufficient and dignified reception including access to accommodation that is gender sensitive and child appropriate, as well as basic services.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

IOM 22-04-05:

Från Ukraina/ 7.1 million people displaced by the war in Ukraine: IOM Survey till sidans topp

Over 7.1 million people have been internally displaced since the invasion of Ukraine, according to the second Ukraine Internal Displacement Report issued by the International Organization for Migration (IOM). This represents a 10 per cent increase in number of internally displaced persons (IDPs) in Ukraine since the first round of the survey on 16 March.

IOM conducted its second survey between 24 March and 1 April to gather insights into internal displacement and mobility, and assess needs in Ukraine to inform the overall humanitarian response.

"People continue to flee their homes because of war, and the humanitarian needs on the ground continue to soar," said IOM Director General António Vitorino.

"Humanitarian corridors are urgently needed to allow the safe evacuation of civilians and ensure the safe transportation and delivery of much-needed humanitarian aid in order to rapidly assist those internally displaced."

According to the survey, more than 50 per cent of displaced households have children, 57 per cent include elderly members, and 30 per cent have people with chronic illnesses.

Within the first month of the war, the income of displaced households dropped sharply. While only 13 per cent of now displaced households reported a monthly income under 5,000 Ukrainian hryvnias (USD 170) prior to 24 February 2022, currently 61 per cent of them indicate that their household income has been lower than 5,000 hryvnias since the start of the war.

Over one third of displaced households indicate that they have had no income in the last month.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-04-07:

Från Ukraina/ De som flyr hade inte några intentioner att lämna. Flyr på grund av rädsla till sidans topp

Även i krig gäller lagar och civila måste skyddas emot krigsförbrytelser. Men kriget i Ukraina har redan krävt civila dödsoffer och fördrivit mer än 10 miljoner människor från sina hem. Karolina Lindholm Billing, representant för FN:s flyktingorganisation UNHCR i Ukraina, berättade hur organisationen jobbar för att skydda offer från kriget på ett online seminarium arrangerat av Svenska FN-förbundet 5. april 2022.

UNHCR jobbar i Ukraina och grannländerna för att säkerställa skydd, till exempel tak över huvudet och kontantstöd, till de människor som har förlorat sina hem och sina inkomster. Organisationen arbetar även för att leverera humanitär hjälp till de människor som är fast i konfliktområden.

- I de hårdast drabbade områden är de humanitära behoven enorma. I flera av städerna i Donbass-regionen har man inte haft tillgång till vatten, eller kunnat fylla på sina förråd med mat, under lång tid. UNHCR har från början arbetat tillsammans med de lokala myndigheterna och räddningstjänsterna i områden som drabbats hårt för att försöka komma ut med nödhjälp, säger Karolina Lindholm Billing som själv befinner sig i Ukraina.

Ola Engdahl, specialrådgivare i folkrätt vid Utrikesdepartementet, deltog även i seminariet och berättade vilka lagar som gäller för skydd av civila i krig. Se videon för att höra mer om hur UNHCR arbetar i Ukraina och hur misstänkta krigsförbrytelser kan hanteras.

Se video (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

UNHCR 22-03-25:

Från Ukraina/ A month since start of the war, almost a quarter of population displaced till sidans topp

Over the past month, everything has changed for Ukraine. Just two weeks before the war, I spent the week in eastern Ukraine with the Country Director of the UN Development Programme (UNDP), inaugurating and visiting community centres in Avdiika and Popasna for disabled children and older people. These centres are now likely to be rubble, like so many other private homes and social structures that humanitarian and development partners have helped to establish and repair over the past eight years, working with local authorities and communities in eastern Ukraine.

The past month has reversed these developments and set us back further than where we were eight years ago. Today, we are confronted with the realities of a massive humanitarian crisis that is growing by the second.

The seriousness of the situation cannot be overstated.

Overnight, lives have been shattered and families torn apart. In one month, over 10 million people have been forced to run for their lives, leaving their homes and belongings. Over 6.5 million are displaced inside Ukraine and 3.7 million people have been forced to flee the country. These numbers are rising daily. Some 13 million people are estimated to be stranded in affected areas or unable to leave due to heightened security risks, destruction of bridges and roads, as well as lack of resources or information on where to find safety and accommodation.

Today, millions in Ukraine live in constant fear. Indiscriminate shelling and heavy bombardments are forcing people to shelter in bunkers for hours day and night.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 22-04-01:

Från Ukraina/ Information: Measures in response to the arrival of people fleeing the war till sidans topp

ECRE is regularly publishing a non-exhaustive information sheet on EU countries' responses to arrivals of Ukrainian nationals following the 24 February invasion. The information sheet was first published on 3 March 2022, and was most recently updated on 1 April 2022. Since the Commission invoked the Temporary Protection Directive (TPD) on 3 March 2022, the information sheet focuses on the implementation of this directive in European countries.

This week, Italy adopted a decree implementing the TPD which includes third-country nationals and stateless people who held permanent residence permits in Ukraine and are no longer able to return to their country of origin, however it does not extend to those on temporary or study permits.

In Bulgaria's implementation of the TPD it provides that individuals with foreign citizenship or statelessness who entered Bulgaria from Ukraine can explicitly state their desire for temporary protection. It is not clear if these applications will be granted automatically or if there will be further eligibility requirements.

Croatia has intended to extend the scope of the TPD in its implementation decision by providing that anyone legally residing in Ukraine prior to 24 February 2022, who cannot return to their country of origin, is eligible alongside those who fled Ukraine before 24 February 2022 due to the worsening security situation.

The Czech Republic has also extended protection to UA citizens who were present in Czechia prior to 24 February 2022 either with a short stay visa or without a visa.

Germany has also acted positively to extend the scope of the TPD by applying it to those who were in Germany closely before 24 February 2022 and to third-country nationals who can prove they were lawfully present in Ukraine for a non-temporary purpose but did not yet have permanent residency.

(...)

Läs mer och hämta faktabladet - uppdaterat 31 maj (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220324:

UNHCR 22-03-18:

Från Ukraina/ UNHCR warns of rising needs, calls for cessation of hostilities till sidans topp

With more than 3.1 million refugees forced to flee Ukraine over the past three weeks, and millions internally displaced within the country, UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that humanitarian needs are increasing exponentially.

In addition to those who have had to flee, around 13 million people have been affected in the areas hardest hit by the war within Ukraine and are in need of humanitarian and protection assistance.

Many people remain trapped in areas of escalating conflict and, with essential services disrupted, are unable to meet their basic needs including food, water and medicines.

Humanitarian reports received from those areas are horrifying, and we continue to call for the protection of civilians and civilian infrastructure, respect for international humanitarian law, and appeal to neighbouring countries to continue keeping their borders open to those fleeing in search of safety.

As UNHCR has warned from the outset, the pace and magnitude of the internal displacement and refugee exodus from Ukraine, as well as resulting humanitarian needs, will only increase if the situation deteriorates.

In Ukraine:

The humanitarian situation in cities such as Mariupol and Sumy is extremely dire, with residents facing critical and potentially fatal shortages of food, water and medicines. UNHCR is closely tracking negotiations for safe passage and already has humanitarian cargo pre-positioned. We are ready to send critical supplies into Sumy as soon as conditions allow.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-03-18:

Från Ukraina/ Poland welcomes more than two million refugees from Ukraine till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today acknowledged the enormous support of the Polish authorities and civil society for those who have been forced to flee Ukraine, after the number of arrivals passed the two million mark within three weeks.

"This has been a tremendous effort from the people, local communities, municipalities and government of Poland in receiving and hosting new arrivals," said Christine Goyer, UNHCR's Representative in Poland. "What is important now is that the international community steps up to help provide more durable support, while access to protection and asylum is ensured and maintained for all people seeking safety at Poland's borders."

In Poland, UNHCR has been working with national authorities, local administrations, municipalities and civil society on refugee and asylum issues.

In response to the current Ukrainian refugee situation, UNHCR is managing the Poland chapter of the Regional Refugee Response Plan and is working to strengthen reception capacities.

This undertaking will deploy funds raised by UNHCR and partners globally to support the country in areas ranging from shelter to education, basic needs, water and sanitation, child protection and gender-based violence. Projects will be implemented through more than 50 NGO and humanitarian partners - largely national actors - in all parts of the country.

Together with partners and in close cooperation with the authorities, UNHCR is also rolling out a cash support programme in the country worth over US$190 million to help tide refugees over in meeting their basic needs until they are able to draw support from the state.

At the Ukraine border, UNHCR has been working with partners and adding staff to help support volunteers and reception centres with information provision, protection training and specialized interventions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 22-03-18:

Från Ukraina/ Riktlinjer till stöd vid tillämpningen av direktivet om tillfälligt skydd till sidans topp

Sedan Rysslands militära invasion av Ukraina den 24 februari har fler än tre miljoner människor flytt från landet, och uppskattningsvis är mer än hälften av dem barn. För att svara mot denna unika situation kom EU rekordsnabbt överens om att aktivera direktivet om tillfälligt skydd för att hjälpa människor som flyr från kriget i Ukraina. Direktivet blev omedelbart tillämpligt den 4 mars, och erbjuder nu omedelbart skydd och en tydlig rättslig status för miljontals människor.

I dag lägger kommissionen fram operativa riktlinjer till stöd för medlemsländerna vid tillämpningen av direktivet. De heltäckande riktlinjerna ska bidra till att de som anländer kan åtnjuta enhetliga och verkningsfulla rättigheter, och hjälpa medlemsländerna när de åtar sig sitt nya ansvar.

- Det exceptionella beslutet att bevilja omedelbart skydd till alla dem som kallar Ukraina för sitt hem omsätts nu i praktiken, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. För att bidra till att göra processen så smidig som möjligt stöder kommissionen medlemsländerna med operativa riktlinjer. Som exempel: för att människor ska kunna röra sig fritt i EU tydliggör vi att de bör kunna få visum för 15 dagar vid gränsen, och att ingen som transporterar personer som saknar id-handlingar kommer att bötfällas. Ett av de största bekymren nu är antalet ensamkommande barn som omedelbart måste registreras och ges särskild omvårdnad.

- På några få dagar har tre miljoner människor passerat gränsen in till EU, säger Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Vi har sett enorm solidaritet och myndigheternas insatser har varit imponerande, men det finns verkliga utmaningar för att se till att de nationella systemen inte överbelastas och att människor kan åtnjuta det skydd som de förtjänar. Utifrån frågor från medlemsländerna föreslår vi följande operativa riktlinjer, som kommer att uppdateras regelbundet så att kommissionen stöder medlemsländerna hela vägen - från ankomst till integration.

(...)

Hela meddelandet med länkar till rådets genomförandebeslut och information till flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 22-03-22:

Från Ukraina/ Authorities must act to protect people fleeing from further suffering till sidans topp

The Polish authorities must relieve volunteers from the responsibility of receiving people fleeing from Ukraine and address the chaotic and dangerous situation in Poland to ensure that they do not face further suffering, said Amnesty International after the organization concluded a 10-day visit to the country.

The number of people fleeing within Europe is unprecedented since World War Two, with Poland receiving the majority. The openness to assist them displayed by volunteers has been outstanding. This has been facilitated by the government's much more open approach to people fleeing Ukraine, which is in contrast to the push back and lock up policies which they have been applying to people fleeing other conflicts and entering Poland through Belarus. The life-saving assistance that NGOs and volunteers are now providing to people fleeing Ukraine was previously obstructed and criminalized on the border with Belarus. Primary responsibility for assisting people fleeing Ukraine has largely fallen on ordinary citizens, non-governmental organisations and municipalities, resulting in enormous challenges.

Volunteers have stepped up

Thousands of volunteers have provided assistance to people at the Polish borders with Ukraine and in train stations. This has included food, housing, interpretation, and offering free transport across Europe.

Volunteers were far more visible and active than government authorities in all the places Amnesty International visited, including the reception points in the immediate proximity of Medyka, the main border crossing point used by people fleeing Ukraine, and Korczowa (Hala Kijowska), and in reception centres and train stations in Przemysl and Warsaw.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 22-03-23:

Från Ukraina/ Ukraina: EU-stöd till medlemsländerna för att tillgodose flyktingars behov till sidans topp

EU-kommissionen redovisar i dag de åtgärder som vidtas för att stödja medlemsländerna så att de kan tillgodose behoven för människor som flyr från kriget i Ukraina och landets befolkning. Sedan Rysslands oprovocerade och omotiverade invasion har ca 3,5 miljoner människor - främst kvinnor och barn - kommit till EU under loppet av bara fyra veckor. Omkring 6,5 miljoner människor uppskattas vara internflyktingar. EU:s välkomnande av de människor som kommit till EU:s territorium kommer till uttryck genom att direktivet om tillfälligt skydd för första gången omsätts i praktiken, vilket ger människor snabbt bistånd och en tydlig rättslig status. Utöver omedelbart stöd i form av bistånd vid gränsen, mottagande och civilskydd vidtar EU i dag ytterligare åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att se till att de människor som får stöd faktiskt kan utnyttja sina rättigheter till utbildning, hälso- och sjukvård, boende och arbete - kännetecken för vår europeiska livsstil.

Stödet omfattar följande:

+ Särskilt skydd för barn: Barn måste snabbt garanteras sina rättigheter utan åtskillnad. Det viktigaste är att de registreras vid ankomsten till EU. EU:s strategi för barnets rättigheter ger en övergripande ram för att skydda barn och se till att deras rättigheter tillvaratas. De nationella samordnare som nu finns inom ramen för den europeiska barngarantin fyller en central funktion när det gäller att samla och samordna insatserna på nationell nivå och tillsammans med regionala och lokala myndigheter. I detta avseende ges barn från institutioner (t.ex. barnhem) och barn som riskerar att utsättas för människohandel och bli bortförda särskild uppmärksamhet. Kommissionen utarbetar dessutom för närvarande standardiserade rutiner för överföring av ensamkommande barn.

(...)

Hela meddelandet med länkar till ytterligare information (Extern länk)

EU-parlamentet 22-03-24: War in Ukraine: MEPs unlock emergency funds for refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

Migrationsverket 22-03-04:

Från Ukraina/ EU har aktiverat massflyktsdirektivet till sidans topp

På torsdagen beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater*.

Kriget i Ukraina har enligt UNHCR lett till att hittills 1 miljon människor sökt sig till EU och då främst grannländerna Polen, Ungern och Rumänien. Många reser också vidare till EU-länder längre väster- och söderut. Omfattningen av personer som lämnat eller väntas lämna Ukraina är orsaken till att massflyktsdirektivet har aktiverats - för första gången någonsin.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Tillståndet är tidsbegränsat.

De som omfattas av direktivet är personer som

+ är ukrainska medborgare och har varit bosatta i Ukraina före 24 februari 2022,

+ har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller

+ familjemedlemmar till de två ovanstående.

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet.

Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl.

Även om ministerrådet nu fattat beslutet återstår en del juridiska frågeställningar, bland annat kring id-frågan. Migrationsverket följer frågan noga, och kommer att uppdatera informationen löpande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Landinformation: Ukraina. Olika typer av ukrainska uppehållstillstånd (Extern länk)

UNHCR 22-03-04: UNHCR welcomes EU decision to offer Temporary Protection to Refugees fleeing Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens Råd 22-03-04:

Från Ukraina/ Rådet beslutar enhälligt att införa skydd för personer som flyr från kriget till sidans topp

Rådet har enhälligt antagit ett genomförandebeslut om införande av tillfälligt skydd med anledning av den massiva tillströmningen av människor som flyr från kriget i Ukraina.

Tillfälligt skydd är en nödmekanism som kan tillämpas vid massiv tillströmning av människor och som syftar till att ge ett omedelbart och kollektivt skydd åt fördrivna personer som inte kan återvända till sitt ursprungsland. Det innebär att inga enskilda ansökningar behöver prövas. Syftet är att minska trycket på de nationella asylsystemen och att fördrivna personer ska kunna åtnjuta samma rättigheter i hela EU. Dessa rättigheter omfattar uppehållsrätt, tillgång till arbetsmarknaden och bostäder, läkarvård och tillgång till utbildning för barn.

När beslutet väl har antagits aktiveras det tillfälliga skyddet under en inledande period på ett år. Denna period kan förlängas automatiskt med sex månader i taget i högst ett år. EU-kommissionen kan föreslå rådet att förlänga det tillfälliga skyddet med upp till ytterligare ett år. Kommissionen kan också föreslå att det tillfälliga skyddet upphör om situationen i Ukraina är sådan att det är möjligt att återvända på ett säkert och varaktigt sätt.

Ukrainska medborgare, liksom medborgare från andra länder och statslösa som åtnjuter internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar, ska få tillfälligt skydd om de var bosatta i Ukraina den 24 februari 2022 eller sedan före detta datum. För sådana medborgare från andra länder som var bosatta i Ukraina den 24 februari eller sedan före detta datum, som har permanent uppehållstillstånd och som inte på ett säkert sätt kan återvända till sitt land ska medlemsstaterna tillämpa antingen tillfälligt skydd eller adekvat skydd enligt sin nationella lagstiftning.

(...)

Läs mer och hämta genomförandebeslutet om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE / FARR 22-03-04:

Från Ukraina/ Om EU:s respons till flyktingar från och inom Ukraina till sidans topp

Uppmaning till EU-rådet att anta Europeiska kommissionens förslag om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet (2001)

+ ECRE (European Council on Refugees and Exiles) och dess svenska medlemsorganisationen FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) stöder det föreslagna rådsbeslutet om tillfälligt skydd: nu är det dags att utlösa denna mekanism för att säkerställa att medlemsstaterna är utrustade för att hantera det uppkomna läget och att människor får skydd samt skyndsam tillgång till stöd.

+ Utlösningen av massflyktsdirektivet (MFD) hindrar inte medlemsstater från att ge gynnsammare skyddsstatus. Det bör inte uteslutas att människor som lämnar konflikt och våld kan befinna sig i flyktsituationer med egenskaper och omständigheter som kvalificerar dem som flyktingar under 1951 års flyktingkonvention, eller att alternativt skyddsstatus kan vara lämplig; skydd enligt MFD tillåter att tillgång till asylförfaranden respekteras.

+ MFD innehåller minimikriterier och medlemsstaterna bör överväga gynnsammare skyddsvillkor för personer som omfattas av åtgärderna, såsom att ta hänsyn till särskilda sårbarheter och behov.

Säkerställa åtgärder för människor som flyr från Ukraina och som inte fattas av tillfälligt skydd:

+ Alternativ bör finnas tillgängliga för tredjelandsmedborgare som faller utanför tillämpningsområdet för MFD. Detta kan innebära tillgång till asyl, verkställighetsstopp eller tillfälliga uppehållstillstånd

+ För personer som kan återvända säkert till sina hemländer, bör tillfälliga uppehållstillstånd ges för att få tid att ordna resa, att kontakta ambassader och få stöd till hemresor.

Ge tillträde vid gränserna

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Network on Statelessness 22-03-10:

Från Ukraina/ Stateless people and people at risk of statelessness forcibly displaced till sidans topp

The last census in Ukraine recorded 82,550 stateless people, and UNHCR estimated there to be at least 35,000 stateless and people with 'undetermined nationality' in 2021.

Other sources suggest there could be many thousands more including a significant proportion of the Roma population as well as children born in Crimea, Luhansk and Donetsk since 2014. People fleeing the conflict in Ukraine who are stateless or at risk of statelessness may face significant extra barriers when seeking safety abroad because of their lack of nationality or lack of civil documentation. It is imperative to ensure that they are afforded equal access to protection and that their rights are guaranteed.

In this new briefing, we explain why statelessness is important in the Ukraine refugee response and how frontline responders can identify statelessness as well as avenues for stateless people to access protection, support, and services. The briefing also makes a series of recommendations to the EU, European States, international agencies and NGOs to ensure that routes to protection for stateless people from Ukraine.

We are compiling a list of organisations providing advice to stateless people fleeing Ukraine and we have created a special page on our website which we intend to update with resources as the situation develops. Please share this and get in touch if you would like us to add additional information.

The briefing draws on information from ENS members and partners working on the ground to provide assistance to people fleeing Ukraine in neighbouring countries as well as the Statelessness Index.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-03-07:

Från Ukraina/ Unaccompanied children fleeing conflict must be protected till sidans topp

In the past week, more than one million refugees have been forced to flee Ukraine seeking safety and protection. Hundreds of thousands of them are children. Amongst those fleeing, many are unaccompanied or have been separated from their parents or family members.

Children without parental care are at a heightened risk of violence, abuse and exploitation. When these children are moved across borders, the risks are multiplied. The risk of trafficking also soars in emergencies.

UNICEF and UNHCR urge all neighbouring and impacted countries to ensure the immediate identification and registration of unaccompanied and separated children fleeing from Ukraine, after allowing them access to their territory.

States should offer safe spaces for children and families immediately following border crossings, and link these to national child protection systems. The current emergency also necessitates rapidly expanding the capacity of emergency care arrangements with screened caregivers as well as other critical services for the protection of children, including against gender-based violence, as well as family tracing and reunification mechanisms.

For children who have been displaced across borders without their families, temporary foster or other community-based care through a government system offers critical protection. Adoption should not occur during or immediately after emergencies. Every effort should be made to reunify children with their families when possible, if such reunification is in their best interest.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 22-03-08: UNHCR's Grandi praises Europe's welcome for Refugees fleeing Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 22-03-11:

Från Ukraina/ Vanliga frågor om massflyktsdirektivet och att söka asyl från Ukraina till sidans topp

Vi får många frågor om massflyktsdirektivet och vad det betyder för personer som flytt från Ukraina. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svarat på dem. För att läsa svaret på en fråga, så klickar du på den frågan. Då syns svaret.

Vad betyder besluts- och verkställighetsstoppet?

Migrationsverket bestämde den 24 februari 2022 att stoppa alla utvisningar till Ukraina. De bestämde samtidigt att ha beslutsstopp för Ukraina. Det är ett tillfälligt stopp för alla beslut som rör asyl för Ukraina. Anledningarna till det är att säkerhetsläget har ändrats väldigt fort och Migrationsverket inte tycker att de har tillräckligt med information för att fatta beslut och att de inte vet hur det kommer att utvecklas i Ukraina.

Migrationsverkets beslutsstopp gäller bara asyl och inte ansökningar enligt massflyktsdirektivet eller andra ansökningar så som ansökningar om arbetstillstånd, studietillstånd, familjeåterförening eller liknande.

Vad är massflyktsdirektivet?

EU (Europeiska unionens råd) beslutade den 4 mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder att personer från Ukraina direkt ska kunna få tillfälligt skydd och uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ansöker du i Sverige och omfattas av de som ska få tillfälligt skydd enligt direktivet så ska du snabbt få uppehålls- och arbetstillstånd.

Vem kan få uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet?

De som i nuläget kan få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är de som flytt från Ukraina, den 24 februari 2022 eller senare, på grund av de ryska väpnade styrkornas militära invasion. Det gäller:

a) Ukrainska medborgare som bodde i Ukraina före den 24 februari 2022.

b) Statslösa personer och personer som fått asyl i Ukraina före den 24 februari 2022. De måste också ha bott i Ukraina.

(...)

Läs alla frågor och svar /uppdateras fortlöpande/ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

UNHCR 22-02-24:

Från Ukraina/ Statement on the situation attributed to Commissioner Filippo Grandi till sidans topp

We are gravely concerned about the fast-deteriorating situation and ongoing military action in Ukraine.

The humanitarian consequences on civilian populations will be devastating. There are no winners in war, but countless lives will be torn apart.

We have already seen reports of casualties and people starting to flee their homes to seek safety. Civilian lives and civilian infrastructure must be protected and safeguarded at all times, in line with International Humanitarian Law.

UNHCR is working with the authorities, UN and other partners in Ukraine and is ready to provide humanitarian assistance wherever necessary and possible. To that effect, security and access for humanitarian efforts must be guaranteed.

UNHCR is also working with governments in neighboring countries, calling on them to keep borders open to those seeking safety and protection. We stand ready to support efforts by all to respond to any situation of forced displacement.

Accordingly, we have stepped up our operations and capacity in Ukraine and neighbouring countries.

We remain firmly committed to support all affected populations in Ukraine and countries in the region.

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 22-03-01: UNHCR position on returns to Ukraine (Extern länk)

EUAA 22-02-25: EUAA condemns Russian invasion of Ukraine - Ready to support in reception of asylum seekers (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-02-25, pressträff: Nu är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att hjälpa Ukrainas befolkning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-03-01:

Från Ukraina/ Information med anledning av situationen i Ukraina till sidans topp

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Migrationsverket fattat beslut om att inte genomföra utvisningar till landet. Myndigheten har även pausat beslutsfattandet i ärenden om skyddsbehov för ukrainska medborgare till dess att vi har mer information om situationen i landet.

Efter Rysslands invasion och den eskalerade militära konflikten i Ukraina har Migrationsverket beslutat om verkställighetsstopp till landet. Det innebär att inga avvisningar och utvisningar till Ukraina för närvarande kommer att genomföras.

Om du är ifrån Ukraina och har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut så får du stanna i Sverige så länge som det finns ett verkställighetsstopp.

Migrationsverket kommer inte heller att fatta beslut i ärenden om skyddsbehov som gäller sökande från Ukraina.

Migrationsverket kan fatta beslut om så kallade verkställighetsstopp och beslutsstopp när säkerhetsläget i ett land snabbt förändras och när det inte finns tillräckligt med information om situationen i landet. Verkställighetstoppet och beslutstoppet är tillfälligt men gäller tillsvidare. Migrationsverket kan inte svara på hur länge besluten kommer gälla.

Migrationsverket följer utvecklingen i landet noga

Det är svårt att få en säker bild av hur situationen i Ukraina kommer att utvecklas både på kort och lång sikt. Migrationsverket behöver därför hämta in mer information innan någon ny bedömning av säkerhetsläget kan göras.

Migrationsverket fortsätter att följa och analysera den pågående konflikten och situationen i landet. Myndighetens rättsliga ställningstagande för Ukraina kommer att uppdateras när mer information hämtats in.

Frågor och svar om situationen i Ukraina

Läs mer och se även frågor och svar (Extern länk)

Migrationsverket 22-02-24, rättsligt ställningstagande: Migrationsverket stoppar tillfälligt utvisningar till Ukraina (Extern länk)

Migrationsverkets information om vad verkställighetsstopp innebär (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 22-03-02:

Från Ukraina/ Kommissionen föreslår tillfälligt skydd och riktlinjer för gränskontroller till sidans topp

Kommissionen föreslår idag att direktivet om tillfälligt skydd aktiveras för att erbjuda snabb och effektiv hjälp till människor som flyr från kriget i Ukraina. Genom förslaget kommer de som flyr från kriget att beviljas tillfälligt skydd i EU, vilket innebär att de får uppehållstillstånd och kommer att ha tillgång till utbildning och till arbetsmarknaden.

Samtidigt lägger kommissionen också fram operativa riktlinjer som ska hjälpa medlemsstaternas gränskontrolltjänstemän att hantera tillströmningen vid gränserna till Ukraina på ett effektivt sätt och upprätthålla en hög säkerhetsnivå. I riktlinjerna rekommenderas också att medlemsstaterna inrättar särskilda nödkörfält för att kanalisera det humanitärt biståndet och påminner om möjligheten att bevilja tillträde till EU av humanitära skäl.

- Europa står upp för dem som är i behov av skydd. Alla som flyr från Putins bomber är välkomna i Europa. Vi kommer att ge skydd åt dem som söker skydd och hjälpa dem som söker en säker väg hem, säger Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen.

- Med ett historiskt sett unikt drag föreslår kommissionen idag att omedelbart bevilja skydd i EU för dem som flyr från Ukraina, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Alla som flyr från kriget kommer att få en säker status och tillgång till skolor, sjukvård och arbete. Samtidigt arbetar vi för att göra det lättare att passera gränserna för människor och deras husdjur, med nödvändiga säkerhetskontroller. Detta är tunga och svåra tider men EU och vartenda medlemsland visar bortom varje tvivel att vi är redo att axla vårt ansvar och stå solidariska med Ukraina.

(...)

Pressmeddelandet med länkar till massflkyktsdirektivet, förslag till förordning, faktablad mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-00:

Från Ukraina/ Migrationsverket om skyddssökande och massflyktsdirektivet till sidans topp

/uppdaterad 9 mars/

Migrationsverket har efter Rysslands invasion av Ukraina antagit tre rättsliga ställningstaganden om hur massflyktsdirektivet ska tillämpas.

RS/002/2022: Asylärenden och verkställigheter till Ukraina. Av detta ställningstagande som antogs redan den 24 februari framgår att inga beslut i asylärenden som rör Ukraina ska fattas tills vidare på grund av det osäkra läget. Beslutade avvisningar eller utvisningar får inte heller verkställas tills vidare. De som har verkställbara utvisningsbeslut kan begära inhibition för att eventuellt återfå bistånd enligt LMA-lagen.

RS/003/2022: Uppehållstillståndets längd. Detta ställningstagande konstaterar att personer som enligt EU:s beslut omfattas av massflyktsdirektivet ska få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Det sker enligt kapitel 21 i utlänningslagen. Migrationsverket tolkar direktivet så att uppehållstillstånden ska gälla fram till 4 mars 2023 oberoende av när de beviljas.

RS/004/2022: Tillfälligt skydd, asyl och frågan om verkställighet. I detta ställningstagande förtydligar Migrationsverket vilka som omfattas, nämligen ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari, statslösa och andra som haft internationellt skydd eller motsvarande i Ukraina före den 24 februari samt familjemedlemmar till dessa kategorier. Ansökningar om asyl från personer som omfattas av massflyktsdirektivet ska behandlas som ansökningar om skyddsstatusförklaring. Asylansökningar för personer från Ukraina som inte omfattas av massflyktsdirektivet ska behandlas enbart om det finns särskilda skäl som till exempel att personen snart fyller 18.

/Den 7 mars beslutade regeringen att även personer som rest in i Sverige den 30 oktober eller senare ska omfattas./

Hämta RS/002/2022 (Extern länk)

Hämta RS/003/2022 (Extern länk)

Hämta RS/004/2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Utrikesdepartementet 22-02-12:

Från Ukraina/ UD skärper avrådan från resor samt uppmanar svenskar lämna landet till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD idag beslutat att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

Avrådan gäller tillsvidare.

Detta beslut ersätter tidigare beslut i vilket Utrikesdepartementet avrådde från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk och från icke-nödvändiga resor till övriga Ukraina. Denna avrådan har nu skärpts och inkluderar därtill en uppmaning till svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

UD och den svenska ambassaden i Kiev följer utvecklingen noga och har nära kontakt med övriga EU- och nordiska länder. Osäkerheten över utvecklingen är stor, säkerhetsläget kan snabbt förändras och UD ser löpande över och anpassar dessa rekommendationer.

Svenskar i Ukraina bör vidta åtgärder för att snarast lämna Ukraina. UD uppmanar svenskar att kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor samt lämna landet med stöd av de alternativ som finns. Var och en arrangerar själv sin utresa. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan komma att begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.

UD uppmanar även svenskar på plats att iaktta stor försiktighet och följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på ambassadens svensklista/lista över svenskar i landet. Svenskar som inte längre befinner sig i Ukraina uppmanas att avregistrera sig från svensklistan.

Svenskar som deltar i internationella insatser uppmanas ta kontakt med sina arbetsgivare för närmare anvisningar.

Ambassaden uppskattar att omkring 200-300 svenskar för närvarande befinner sig i landet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Migrationsverket 21-07-08:

Från Ukraina/ Landinformation om regeringskontrollerade och annekterade områden till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat två rapporter om Ukraina

Ukraina - Politiska strukturer och allmänna fri- och rättigheter (version 1.0)

Utdrag, inledning:

Om rapporten och dess syfte

Den här rapporten syftar till att ge en övergripande bild av det politiska systemet i Ukraina och landets funktionalitet som rättsstat med fokus på skyddet för medborgerliga fri - och rättigheter. Rapporten utgör en översiktlig beskrivning av dessa områden, men gör inte anspråk på att ge en fullständig bild i någon del. Rapporten innehåller löpande hänvisningar till mer djupgående och specifik rapportering som Migrationsanalys bedömer vara relevant för en mer ingående förståelse av den aktuella situationen.

Ukraina - Situationen på Krim och i delar av länen Donetsk och Luhansk (version 1.0)

Utdrag, bakgrund:

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av den ryska annekteringen av Krim och bakgrunden till den väpnade konflikten i de östra delarna av landet och den nuvarande konfliktsituationen. Rapporten beskriver även det statsrättsliga och politiska läget kopplat till samt respekten för fri- och rättigheter på de territorier som inte kontrolleras av Ukraina. Slutligen beskrivs vissa förekommande MR-kränkningar i övriga Ukraina som kan kopplas till den väpnade konflikten. Rapporten berör inte respekten för fri- och rättigheter i övriga Ukraina (utöver nyss nämnda MR-kränkningar) eller myndigheternas förmåga att garantera desamma.

Hämta rapporten om politiska strukturer i Ukraina (Extern länk)

Hamta rapporten om situationen på Krim och i delar av länen Donetsk och Luhansk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

ELENA legal update 20-04-10:

Från Ukraina/ Italy: Humanitarian protection due to deterioration of quality of life till sidans topp

The Court of Appeal of Bologna (Italy) recently granted humanitarian protection to a Ukrainian citizen from the Ternopil region, in the light of the deterioration of the quality of life in the country due to the ongoing conflict in the Donbas region.

The Ministry of Interior had contested the Tribunal's decision recognising humanitarian protection, arguing, inter alia, the inconsistency of the ruling due to the fact that the conflict was not present in the applicant's region.

However, the Court of Appeal confirmed the first instance decision, considering that, despite its geographical limitation, the conflict is having a high impact on the economy and public services of the whole county, as that the majority of the public resources are now allocated to the war effort. The Court concluded that in case of return to Ukraine, the applicant would not be able to fulfil her primary needs due to the lack of family tie and the current economic depression caused by the war. For these reasons, the appeal of the Italian Ministry of Interior was rejected.

Based on an unofficial translation by the EWLU team

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.