fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Tunisien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Statewatch 22-05-12:

Från Tunisien/ deportees in Italy denied rights under European migration management till sidans topp

On 28 November 2021, Wissem Ben Abdellatif, a 26-year-old Tunisian man, died in a hospital in Rome after suffering a heart attack. He had been transferred to the hospital from the Ponte Galeria detention centre, where he was being held whilst awaiting deportation. A new report dedicated to his memory examines the experiences of Tunisian citizens deported from Italy. Based on over 50 in-depth interviews with deportees, it concludes that Tunisians are regularly denied their rights after arriving in Italian territory (for example, to legal advice, information, or adequate living conditions), and that the situation is propelled by a security-minded approach to migration that has been implemented across the EU and its member states for at least two decades.

Report criticises the treatment of Tunisian deportees in Italy

The report, 'Study on the conditions of stay and trajectories of Tunisian migrants repatriated by Italy', was published by Avocats sans Frontières (ASF), Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) and the Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) at the end of March. [1] It examines the reasons behind Tunisian citizens' "irregular" migration by sea to Italy, and the conditions they face upon arrival. Data provided by 53 expellees is used to make sense of control measures that lead to systematic returns to the North African country and to draw the attention of the authorities to the discriminatory treatment to which they are subjected, which neglects their social needs. As well as that of Wissem Ben Abdellatif, the report highlights the death Ezzedine Anani in December 2021 in the Gradisca d'Isonzo detention centre (Centro di Permanenza per i Rimpatri, CPR), and questions whether migration policies can reconcile security and humanitarian concerns.

Increases in arrivals, interceptions and deportations

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Asylnytt 20-08-05:

Från Tunisien/ Domstol: Minderårig flicka kommer inte att få skydd från övergrepp till sidans topp

En ensamkommande flicka från Tunisien har framfört flera asylskäl som var för sig inte har accepterats. Migrationsverket har dock trott på att hon blivit utsatt för övergrepp av sin far sedan tidig ålder och lider av psykisk ohälsa på grund av detta. Hon fick ändå avslag eftersom hon enligt Migrationsverket inte har sökt skydd hos myndigheterna i hemlandet eller tagit hjälp av sociala skyddsnät som finns där. Flickan hävdar att hon hotats av fadern och riskerar hedersmord om hon skulle anmäla honom. Migrationsdomstolen håller med om att det finns ny lagstiftning i Tunisien som kriminaliserar övergrepp mot barn. Det finns även vissa stödorganisationer och en hjälplinje. Men domstolen anser att flickan i sin utsatta situation, utan stöd i familjen, och med det stigma som finns kring brott som våldtäkt, inte har möjlighet att på egen hand få ett effektivt stöd av myndigheterna. Eftersom hon är minderårig finns inget internflyktsalternativ. Därför beviljas hon uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.