fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Syrien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Asylnytt 22-06-19:

Från Syrien/ Urskillningslöst våld i Hassakah innebär skyddsstatus enligt domstolar till sidans topp

I flera olika ärenden har domstolar bedömt att personer som kommer från Hassakah-provinsen i Syrien inte ska utvisas. Provinsen är ett område i norra Syrien som hålls av kurdiska styrkor men där Turkiet intervenerat bland annat med drönarattacker. Även Ryssland har varit inblandat. Samtidigt fortsätter IS att attackera regeringsstyrkorna och de kurdiska styrkorna. Ett fall som nämnts i tidigare utgåva av Asylnytt gällde en kvinna som enligt domstolen inte heller borde utvisas till Armenien, där hon inte längre var medborgare. Hon saknade som ensamstående internflyktalternativ i Syrien. Samma bedömning har i flera fall gjorts för kvinnor från Qamishli, som inte har lyckats visa individuella asylskäl, men som på grund av situationen i Hassakah och bristen på internflyktsalternativ beviljats alternativ skyddsstatus. Detsamma blir beslutet för ett äldre par som flytt från våldet i området. I deras fall som avgjordes i slutet av maj hade Migrationsverket medgett bifall till överklagandet, eftersom Hassakah enligt EU:s asylbyrå EUAA ska ses som ett område där våldet är så urskillningslöst att envar som befinner sig där riskerar att drabbas. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätterna i Stockholm och Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Asylnytt 22-05-18:

Från Syrien/ Migrationsdomstol upphäver utvisning av syrisk kvinna till Armenien till sidans topp

Målet gäller en kvinna från Qamishli i Hasaka provinsen. Kvinnan har framfört individuella skäl som rör IS övertagande, förföljelse mot kristna, sexuella övergrepp, hot från en man som tagit över hennes hus mm. Migrationsverket anser att det som anförts inte är tillräckligt för att grunda ett personligt skyddsbehov. Kvinnan har haft armeniskt medborgarskap och bott i Armenien under några år, men sedan avsagt sig medborgarskapet. Eftersom det går att återfå medborgarskap har Migrationsverket fattat beslut om utvisning till antingen Syrien eller Armenien. Migrationsdomstolen påpekar att Migrationsverket inte följt EUAA:s riktlinjer som pekar ut Qamishli som ett område där det urskillningslösa våldet är så utbrett att ingen ska skickas dit, och dessutom angett Damaskus som internt flyktalternativ trots att det inte framgått att kvinnan har ett stabilt nätverk där. Domstolen påpekar också att skyddsbehov endast ska bedömas i förhållande till ett land där personen är medborgare. Armenien kan bara komma ifråga som verkställighetsland. Eftersom kvinnan är flykting i förhållande till Syrien blir det inte aktuellt att bedöma vart en utvisning skulle kunna ske. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

UNHCR 22-03-15:

Från Syrien/ Eleven years on, mounting challenges push many displaced to the brink till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, appeals to the world to not forget or neglect the growing needs of displaced Syrians inside and outside the country, 11 years since the crisis began.

Syria remains the world's largest displacement crisis. More than 13 million people have either fled the country or are displaced within its borders.

Neighbouring and nearby countries require continued international support, having generously welcomed more than 5.6 million Syrian refugees - the vast majority worldwide. These countries are under increased financial pressure, especially in light of the devastating socio-economic impact of the COVID-19 pandemic. Refugees and host communities have been hit hard, losing livelihoods and facing surging prices for food and other necessities.

Today, most Syrian refugees in the region live in poverty. Prospects are dire for the most vulnerable among them, such as single mothers, children living without a caregiver, and people with disabilities. The situation is particularly dire in Lebanon, where over 90 per cent of Syrians live in extreme poverty, along with an increasing number of the communities that host them.

Children are dropping out of school to work. Early marriages are on the rise, especially among the most impoverished families. Improvements in access to education and health care are at risk of being eroded.

The situation would be worse still, but for a number of host countries taking positive steps such as allowing refugees access to the labour market, public health care and a range of other services. This has been achieved despite the large number of refugees hosted in these countries. Turkey continues to host the largest refugee population in the world, including over 3.7 million Syrians, while Lebanon and Jordan are among the countries with the highest number of refugees per capita globally.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Migrationsverket 22-02-09:

Från Syrien/ Säkerhetssituationen och civilas utsatthet april-november 2021 till sidans topp

Rapporten beskriver säkerhetsläget i Syrien på provinsnivå och civilas utsatthet.

/Den innehåller även ett avsnitt om återvändande, här ett utdrag:/

För att kunna återvända behövs någon form av godkännande/personkontroll - klarering - av individens status. Både EASO och Eurpopean Institute of Peace (EIP) rapporterar att en säkerhetsklarering endast torde innebära tillstånd för att resa in i landet. Det utgör dock ingen garanti mot/vid eventuell kontakt med säkerhetstjänsten, som kan aktualiseras när som helst efter inresa.

I Amnesty International och Human Rights Watch senaste rapporter dokumenteras allvarliga övergrepp mot återvändande syrier i form av arresteringar, fängslanden, tortyr och andra former av omänsklig behandling. De flesta uppges ha haft sina papper i ordning, men har ändå blivit föremål för gripanden, både direkt vid ankomst och/eller långt senare. Likaså rapporterar EIP om ett mycket stort antal gripanden av i princip alla kategorier av återvändare (dvs. de som återvänt såväl inom som utom landet, samt de som tecknat försoningsavtal). Frågan om vem som grips och varför förblir därmed svårbesvarad eftersom varierande faktorer kan påverka. Källor konsulterade av EASO lyfter också problematiken med inkonsekvent behandling av återvändare, där en faktor i vissa fall kan leda/har lett till arrestering och i andra fall inte. De olika säkerhetstjänsternas varierande behandling och brist på samordning innebär också en ökad osäkerhet. Lokala förfaranden och praxis förekommer i stor utsträckning. Detta bidrar i sig till bristande konsekvens i hur man behandlar civila i största allmänhet återvändare i synnerhet.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Lighthouse Reports 22-01-10:

Från Syrien/ Syrians fleeing Denmark till sidans topp

Mapping the desperate refugees and fellow EU countries facing the fall-out from Copenhagen's decision to declare Damascus safe for returns

Since Denmark became the first major European country to tell Syrians to return to Damascus in 2019, very few have gone back. Copenhagen cannot put refugees on planes back to Syria as it does not have diplomatic relations with Damascus.

But if the aim was simply for refugees to leave Denmark, it has worked. Facing indefinite detention with the threat of deportation hanging over them, hundreds of Syrians have fled elsewhere in Europe: the Netherlands, Sweden, Germany and Belgium, amongst other countries.

Like the rest of Europe, these countries disagree with Copenhagen that it is safe to send refugees back to Syria. Now they have to decide whether EU member Denmark is still a safe country for Syrians.

Europe's selective approach to solidarity over migration - cooperating over returns but not over basic standards on protection for refugees or when it's safe to send them back - has created a dilemma.

Under the Dublin regulation, refugees should be sent back to the first EU country where they applied for asylum and in Sweden, most Syrians are being automatically returned to Denmark. But as Denmark is threatening to send Syrians to Damascus, courts in other European countries are considering whether sending Syrians to Denmark may break European rules on returning refugees to danger.

Greece and Hungary's treatment of refugees has already tested the Dublin system - now the situation in Denmark has made it clear that major contradictions exist at the heart of the EU.

METHODS

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE News 22-01-14: MEPs confront danish minister on rogue asylum policies as Syrians flee to other member states (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

EASO 21-12-01:

Från Syrien/ EASO publishes updated guidance on Syria till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published the updated 'Country Guidance: Syria'. The document represents the joint EU assessment of international protection needs of applicants from Syria, updated to reflect recent information on the situation in the country.

The November 2021 update of the country guidance on Syria reiterates that the mere fact of having left the country may have serious implications for the treatment of an individual upon return, in particular in relation to the perception of the Government of Syria and the associated risk of mistreatment. In addition, this update focuses on the following important topics:

What international protection needs do people who have evaded, deserted or defected their military service in Syria have?

Based on recent country of origin information on this topic, as well as the judgment of the Court of Justice of the European Union in the EZ case, C-238/19, the guidance concludes that for draft evaders and military deserters and defectors well-founded fear of persecution would in general be substantiated. This conclusion is based primarily on the following two elements: various excludable acts continue to be committed by the Syrian Armed Forces, and individual recruits and reservists generally have no control over their role and place of deployment within the armed forces. Furthermore, in the wording of the EZ judgment, there is a 'strong presumption' that refusal to perform military service under these circumstances relates to one of the five reasons set out in the refugee definition, making it highly likely for the applicant to qualify for refugee status, based on an individual assessment by the determining authority.

What is the risk of indiscriminate violence related to the armed conflicts taking place in Syria?

(...)

Läs mer och hämta uppdateringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Human Rights Watch 21-10-20:

Från Syrien/ Returning refugees face grave abuse till sidans topp

Syrian refugees who returned to Syria between 2017 and 2021 from Lebanon and Jordan faced grave human rights abuses and persecution at the hands of the Syrian government and affiliated militias, Human Rights Watch said in a report released today. Returnees also struggled to survive and meet their basic needs in a country decimated by conflict.

The 72-page report "'Our Lives Are Like Death': Syrian Refugee Returns from Lebanon and Jordan," found that Syria is not safe for return. Among 65 returnees or family members interviewed, Human Rights Watch documented 21 cases of arrest and arbitrary detention, 13 cases of torture, 3 kidnappings, 5 extrajudicial killings, 17 enforced disappearances, and 1 case of alleged sexual violence.

"The harrowing accounts of torture, enforced disappearance, and abuse that refugees who went back to Syria endured should make it patently clear that Syria is not safe for returns," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher. "Widespread property rights violations and other economic hardships also make a sustainable return impossible for many."

In addition to the 65 returnees and family members, Human Rights Watch interviewed three lawyers from Syria, Jordan, and Lebanon and four researchers and experts on Syria, as well as nongovernmental organizations, and UN and humanitarian agencies in Jordan and Lebanon. Human Rights Watch also reviewed reports related to Syrian refugee returns, and analyzed relevant national and international laws, decrees, regulations, and memorandums of understanding.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Human Rights Watch 21-11-04: The torture continues, say Syrian refugees who returned (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Asylnytt 21-10-06:

Från Syrien/ Europadomstolen förbjuder Ryssland att utvisa "overstayers" till Syrien till sidans topp

Målet gäller ett antal personer som rest in i Ryssland från Syrien under perioden 2010-2014 med visum av olika skäl, men stannat kvar efter att viseringarna löpt ut. Då de gripits har de sökt asyl med anledning av konflikten i Syrien, men de ryska myndigheterna har antingen bara behandlat frågan om illegal vistelse eller avfärdat riskerna i Syrien som obetydliga för dem personligen. Personerna kom bland annat från Idlib och Aleppo. De fick beslut om utvisning. Europadomstolen konstaterar att Ryssland till skillnad från EU-länderna, har beviljat asyl för ytterligt få personer från Syrien. Beträffande riskerna i Syrien relaterar domstolen bland annat UNHCR:s rapporter från 2018-2021 samt FN:s mr-kommitté från 2020. Domen innehåller en omfattande genomgång både av hur de olika ärendena behandlats i Ryssland och hur riskerna borde ha bedömts. Slutsatsen blir att männen vid en utvisning skulle riskerat livet eller att behandlas så illa att det bröt mot artikel 2 och artikel 3 i Europakonventionen. Ett par av dem hade hållits i förvar i mer än två år, vilket bröt mot artikel 5.

Applications nos. 71321/17 and 9 others, case of M.D. and Others v. Russia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Amnesty International 21-09-07:

Från Syrien/ "You're going to your death": Violations against refugees returning to Syria till sidans topp

Syria: Former refugees tortured, raped, disappeared after returning home

Syrian security forces have subjected Syrians who returned home after seeking refuge abroad to detention, disappearance and torture, including sexual violence, Amnesty International said today. In a new report, "You're going to your death," the organization documented a catalogue of horrific violations committed by Syrian intelligence officers against 66 returnees, including 13 children. Among these violations, Amnesty International documented five cases whereby detainees had died in custody after returning to Syria, while the fate of 17 forcibly disappeared people remains unknown.

With a number of states - including Denmark, Sweden and Turkey - restricting protection and putting pressure on refugees from Syria to go home, the harrowing testimony in Amnesty International's report is proof that no part of Syria is safe to return to. Returnees told Amnesty International that intelligence officers explicitly targeted them for their decision to flee Syria, accusing them of disloyalty or "terrorism."

"Military hostilities may have subsided, but the Syrian government's propensity for egregious human rights violations has not. The torture, enforced disappearances, and arbitrary or unlawful detention which forced many Syrians to seek asylum abroad are as rife as ever in Syria today. What's more, the very fact of having fled Syria is enough to put returnees at risk of being targeted by authorities," said Marie Forestier, Researcher on Refugee and Migrants Rights at Amnesty International.

"Any government claiming Syria is now safe is willfully ignoring the horrific reality on the ground, leaving refugees once again fearing for their lives. We are urging European governments to grant refugee status to people from Syria, and immediately halt any practice directly or indirectly forcing people to return to Syria. The governments of Lebanon, Turkey and Jordan must protect Syrian refugees from deportation or any other forcible return, in line with their international obligations."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Asylnytt 21-08-08:

Från Syrien/ Ställningstagande om skyddsbehov uppdateras, förtydligat för palestinier till sidans topp

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RS 022/2020 har uppdaterats med samma beteckning men med versionsnummer 3. Hänvisningar till den äldre bestämmelsen om övriga skyddsbehövande har tagits bort. Stycket om statslösa palestinier har förtydligats rörande villkoren för flyktingstatus för personer vars skydd från UNRWA har upphört. Det står nu att skyddet ska ha upphört på grund av att UNRWA:s verksamhet i området upphört eller på grund av andra omständigheter utanför individens kontroll. Det framgår också att en sådan omständighet kan vara att det finns praktiska och legala hinder för individen att ta sig till området och faktiskt få skydd. I övrigt ändras vissa referenser till paragrafer och andra ställningstaganden med anledning av lagändringarna den 20 juli.

Hämta ställningstagandet RS/022/2020, version 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

EASO 21-07-14:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Security situation till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria: Security situation".

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

The report, EASO COI Report: Syria - Security situation, analyses the security situation in Syria, focusing in particular on the situation of the civilian population. It provides an overview of the armed conflicts in Syria, information on the main parties to the conflict and a governorate-level description of the security situation. The reference period is 2020 and the first three months of 2021. The report is an update of the EASO COI Report: Syria - Security situation (May 2020).

The report was drafted by the EASO COI Sector together with researchers from the Finish Immigration Service, in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by the Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis. Additionally, ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation and the Asylum Research Centre (ARC) conducted external reviews.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

EASO 21-06-10: EASO publishes a COI report: Syria - Situation of returnees from abroad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Asylnytt 21-07-01:

Från Syrien/ Migrationsöverdomstolen: Våldtäkt av normalgraden hindrar flyktingstatus till sidans topp

En person från Syrien med permanent uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande dömdes för våldtäkt "av normalgraden" till fängelse i två år och åtta månader samt utvisning. Mannen påtalade verkställighetshinder och begärde flyktingstatus eftersom han skulle inkallas till militärtjänst vid ett återvändande. Det hör till saken att lagen skiljer mellan att vara flykting och att få flyktingstatusförklaring. Den som är flykting får inte verkställas till det land där hen riskerar förföljelse. Undantag görs bara i extrema fall, till exempel om personen begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. En flykting får normalt flyktingstatus, som ger ett antal rättigheter. Men flyktingstatus kan nekas en person som begått ett synnerligen grovt brott och anses utgöra en fara för allmän ordning och säkerhet. Frågan i det här målet var om våldtäkten var ett sådant brott. Migrationsdomstolen (som är första instans i ett mål av det här slaget) ansåg det och beviljade inte flyktingstatus. På grund av militärtjänsten bedömdes mannen fortfarande som flykting och får inte skickas till Syrien i nuläget men han fick bara sex månaders tillfälligt uppehållstillstånd, inte tre års tillstånd med flyktingstatus och god chans till förlängning som det annars skulle ha blivit. Migrationsöverdomstolen har nu prövat målet och gör samma bedömning. MiÖD lutar sig bland annat mot EASO:s och UNHCR:s ställningstaganden om vad som är ett grovt brott.

Hämta referat av mål nr UM 534-21, MIG 2021:9 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

EASO 21-06-10:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Situation of returnees from abroad till sidans topp

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

In both January and February 2021, Syrians lodged more than 10 000 applications for international protection in the EU+.[1] While these were the highest numbers since 2016, they included close to 5 000 repeated applications (in the same reporting country) in both months, which was considerably higher than earlier. Over the last six months (September 2020 ­ February 2021), total applications by Syrians almost doubled compared to the previous six-month period. Syrian applications pending at first instance have increased by 38 % over the last six months, to over 50 400 at the end of February 2021. Over this period, the EU+ recognition rate for Syrians was 86 % (relatively stable compared to the preceding six months).

The report, EASO COI Report: Syria ­ Situation of returnees from abroad, focuses on a number of topics relating to the issue of return of Syrians from Europe and Syria's neighbouring countries (Turkey, Lebanon and Jordan) to government-held Syria, including the consequences of having exited Syria illegally and having applied for asylum abroad, the return procedures for Syrian citizens who live outside Syria, potential obstacles to return, and possible treatment upon return in government-held Syria. The report provides information primarily on recent trends, with updated information on 2020 and 2021 where available.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-06-10: Syria - Situation of returnees from abroad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-06-01:

Från Syrien/ Landinformation: Syrisk militärtjänst (version 1.0) till sidans topp

Denna rapport sammanställer en del fortsatt relevant material ur Lifos tidigare publikationer med rapportering från EASO och en rad andra initierade sekundär- och primärkällor. Den avhandlar i första hand den syriska försvarsmaktens reguljära militära styrkor, men berör i korthet även några av de övriga "hybridförband" och miliser som opererar i landet. Rapporten gör inte anspråk på att vara uttömmande i någon del, utan bör vägas mot annan information om Syrienkonfliktens aktuella militära kontext och dynamik.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Asylnytt 21-06-03:

Från Syrien/ Risk för militärtjänst leder till bifall vid överklaganden men inte resning till sidans topp

EU-domstolen kom för några månader sedan med ett förhandsavgörande som innebar att en person som hållit sig undan tjänstgöring i den syriska armén borde ha flyktingstatus. (Mål C-238/19, refererat i Asylnytt 201124). Migrationsverket följde upp detta med ett rättsligt ställningstagande, RS/022/2020. Därefter har presumtionen varit att personer från Syrien som riskerar att kallas in till militärtjänst (män mllan 18 och 42) kan betraktas som flyktingar. Migrationsverket har vid det här laget även medgett bifall i ett stort antal överklaganden där beslut hade fattats innan praxis ändrades. Dessa personer har beviljats uppehållstillstånd av respektive migrationsdomstol. Migrationsöverdomstolen har nu prövat ett ärende om verkställighetshinder, där den sökande tidigare hade fått avslag i alla instanser, trots risk för att tvingas fullgöra militärtjänst. Personen ansökte om resning med hänvisning tlll EU-domstolens ställningstagande. Migrationsöverdomstolen ansåg dock att förhållandet inte var skäl nog för resning. Ansökan avslogs.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-06-03:

Från Syrien/ Migrationsverket: Uppdaterat ställningstagande om bedömning av pass till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om bedömning av syriska pass. Sammanfattning: "Det kan finnas anledning att ifrågasätta ett syriskt pass, t.ex. om det framkommer indikationer på att passet är falskt, att handlingar som använts för att erhålla passet är falska, att passet använts av en annan person än innehavaren eller att passet är utfärdat av en icke-behörig myndighet. Trots detta finns det mot bakgrund av tillgänglig rapportering inte anledning att generellt ifrågasätta att syriska pass uppfyller kraven i utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF). Syriska pass styrker därför i regel innehavarens identitet i ärenden som prövas enligt utlänningslagen (2005:716) (UtlL)." Ställningstagandet RS/064/2021 ersätter SR 03/2016.

Hämta ställningstagandet RS/064/2021 (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 21-04-19: Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av så kallade Q-pass - RS/053/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Human Rights Watch 21-04- 19:

Från Syrien/ Flawed country of origin reports lead to flawed refugee policies till sidans topp

We, the undersigned analysts, researchers, and other experts on the Syrian context, strongly condemn the Danish government's decision to remove "temporary protection" for Syrian refugees from Damascus. This decision used our testimonies to the Danish Immigration Service for a country of origin (COI) report on Damascus, but we do not recognize our views in subsequent government conclusions or policies, and neither do we consider that Denmark's Syrian refugee policy fully reflects the real conditions on the ground. We are urging the Danish government to revise its conclusions on Damascus to better reflect the ongoing risks posed to potential returnees, and to amend its current refugee policies accordingly.

We believe that conditions do not presently exist anywhere in Syria for safe returns and any return must be voluntary, safe, and dignified, as the EU and UNHCR have clearly stated. We call on Danish authorities to abide by the position outlined in last month's European Parliament resolution, which: "Reminds all Member States that Syria is not a safe country to return to; believes that any return should be safe, voluntary, dignified and informed, in line with the EU's stated position; calls on all EU Member States to refrain from shifting national policies towards depriving certain categories of Syrians of their protected status, and to reverse this trend if they have already applied such policies."

In 2019, Danish authorities officially reclassified Damascus as "safe" in its COI report concerning conditions in Damascus and Rural Damascus. While COI reports are regularly used by governmental and EU agencies to inform the asylum decision-making process along thematic, country-specific, or case-specific lines, we feel that our expert opinion, background information and other advice to the Danish Immigration Service was underappreciated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-04- 26:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report, Socio-economic situation: Damascus city till sidans topp

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

In both January and February 2021, Syrians lodged more than 10 000 applications for international protection in the EU+.1 While these were the highest numbers since 2016, they included close to 5 000 repeated applications (in the same reporting country) in both months, which was considerably higher than earlier. Over the last six months (September 2020 - February 2021), total applications by Syrians almost doubled compared to the previous six-month period. Syrian applications pending at first instance have increased by 38 % over the last six months, to over 50 400 at the end of February 2021. Over this period, the EU+ recognition rate for Syrians was 86 % (relatively stable compared to the preceding six months).

The report, EASO COI Report: Syria - Socio-economic: Damascus city, provides relevant information regarding the socio-economic situation and internal mobility issues in the city of Damascus, with updated information on 2020 and 2021 where available. The report is an update of the EASO COI Report: Syria - Socio-economic: Damascus city (February 2020).

The report was drafted by the EASO COI Sector, in accordance with the EASO COI Report Methodology.

Additionally, the Country of Origin Information Department of the Austrian Federal Office for Immigration and Asylum provided research contributions during the drafting phase of this report by sharing with EASO the English translation of its COI Syria Country Report.2

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-04-26:

Från Syrien/ Amnesty: Denmark: Refugees must not be illegally forced back to warzone till sidans topp

Hundreds of Syrian refugees whose residency permits have been revoked by the Danish authorities could face torture, enforced disappearance and arbitrary detention if forced back, said Amnesty International.

At least 380 refugees, including children, have been informed by the Danish Immigration Service that they will have to return to Syria after Denmark deemed Damascus and its surrounding area safe for return. Their temporary protection status, and therefore residence permits, have been revoked. Many of them are still waiting for their case to be finally decided in appeal.

Amnesty International understands that 39 people have received a final decision on their case and are at risk of being deported as soon as Denmark re-establishes diplomatic ties with the Syrian regime.

"Having escaped a warzone, at least 39 refugees who have had their final decision, are now facing the stark prospect of 'voluntarily' returning to Syria or being taken to return centres to await deportation. The destiny of hundreds more is still unknown," said Amnesty International's Europe Director, Nils Mui?nieks.

"It beggars belief that Danish authorities could deem certain parts of Syria - a country where people are routinely detained, disappeared and tortured - safe for return."

Between 1 January 2020 and 1 April 2021, Denmark stripped at least 380 Syrian refugees of their residency permits or did not renew their residency permit at the Danish Immigration Service. They were asked to return to so called "safe zones" in Syria.

Deportations are not happening at the moment due to lack of diplomatic ties. Those affected are supposed to stay in the return centres until deportations resume - or until they decide to return to Syria "voluntarily".

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE 21-04-23: Denmark: Experts contributing to COI reports condemn decision to deem Damascus safe for return as UNHCR reconfirms its position on returns to Syria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Euro-Med Monitor 21-04- 08:

Från Syrien/ Designation of Syria as 'safe' is dangerous, inhumane, and illegal till sidans topp

We are gravely concerned by Denmark's decision to declare parts of Syria as a safe place to send refugees back to despite the indisputable clear-cut conclusions of the UN that war-torn Syria is still witnessing war crimes, crimes against humanity and dire living conditions, Euro-Med Human Rights Monitor said in a statement today. We call on Denmark to immediately reconsider this dangerous announcement that signifies a drift in Danish politics towards the far-right.

Last March, Denmark has revoked the residency permits of 94 Syrian refugees after declaring Damascus and its governorate no longer dangerous. This comes less than two years after the Danish government decided in December 2019, that Damascus was considered no longer sufficiently dangerous to give grounds for international protection and reviewed the residency permits of about 900 Syrian refugees. The recent decision considering safe the whole Rif Dimashq Governorate, including Damascus, means that a further 350 Syrians will have to undergo a reassessment that could lead to a revocation of their refugee status.

The Danish Minister for Immigration and Integration, Mattias Tesfaye, claimed that they "have made it clear to the Syrian refugees that their residence permit is temporary. It can be withdrawn if protection is no longer needed". Yet Denmark's decision comes right after the report of the UN Commission of Inquiry on Syria demonstrating how the country is still ravaged by war and serious human rights' violations.

The report affirms that "the sheer volume, scale and consistency of government policies and acts that the Commission has found to amount to crimes against humanity have continued unabated for nearly 10 years, without any sign that the government intends to discontinue them".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-04-09:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Syria - Military service till sidans topp

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

In both January and February 2021, Syrians lodged more than 10 000 applications for international protection in the EU+.1 While these were the highest numbers since 2016, they included close to 5 000 repeated applications (in the same reporting country) in both months, which was considerably higher than earlier. Over the last six months (September 2020 - February 2021), total applications by Syrians almost doubled compared to the previous six-month period. Syrian applications pending at first instance have increased by 38 % over the last six months, to over 50 400 at the end of February 2021. Over this period, the EU+ recognition rate for Syrians was 86 % (relatively stable compared to the preceding six months).

The report, EASO COI Report: Syria - Military Service, provides relevant information regarding the service in the Syrian Arab Army, the formal land forces of the national Syrian Armed forces, focusing primarily on recent trends, with updated information on 2020 and 2021 where available.

The report was drafted by the EASO COI Sector, in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), Centre for Documentation and Research (Cedoca); Denmark, Danish Immigration Service (DIS), and the Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Reliefweb 21-03- 17:

Från Syrien/ 10 years of conflict left Syria's displaced children without a sense of home till sidans topp

'Anywhere but Syria': After ten years of war, the vast majority of children can't imagine a future in the country

Amman, 9 March - After ten years of war, the vast majority of Syria's children cannot imagine a future in their country, according to a new report by Save the Children. On average, 86% of Syrian refugee children surveyed in Jordan, Lebanon, Turkey and the Netherlands said they would not want to return to their country of origin. Of children displaced inside Syria, one in three would rather be living in another country.

Children who fled their homes are struggling to feel safe where they are now, as around two in five children of those surveyed by Save the Children said they face discrimination and a lack of education. Many feel they have no say over their future.

Next week marks ten years since nationwide protests descended into a deadly conflict that has killed hundreds of thousands, displaced millions of children and their families, and decimated Syria's economy and infrastructure. Every aspect of children's lives has been torn apart, leaving them uprooted and without a real sense of home, according to a Save the Children report that was published today.

For the report 'Anywhere but Syria' - the largest piece of research of its kind by Save the Children - the organisation interviewed over 1,900 displaced children and their caregivers inside and outside Syria. The report finds that, of those interviewed:

+ Only 3% of the children surveyed in Turkey, 9% in Jordan and the Netherlands, and 29% in Lebanon want to return to Syria;

+ For children across all countries, an end to violence in Syria (26%) was most frequently mentioned when asked about their biggest wish for the future, followed by education (18%);

+ 44% of all children in the study had experienced discrimination in their neighbourhood or in school. Inside Syria, 58% reported being discriminated against;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Reliefweb 21-03-01:

Från Syrien/ The destruction you can't see: PTSD amongst IDPs and refugees till sidans topp

99% of Syrian IDPs and 73% of Syrian refugees have PTSD symptoms

Syria Relief, one of the world's leading Syria-focused NGOs, can reveal today (Monday, March 1st 2021) research which shows 99% of Internally Displaced Persons (IDPs) in wartorn Idlib, Northwest Syria have symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The research also shows 74% of Syrian refugees in Lebanon and 76% of Syrian refugees in Turkey also have PTSD symptoms. Syria Relief are labelling this "the Syrian PTSD crisis."

Charles Lawley, the author of the report and Syria Relief's Head of Communications and Advocacy, says:

"When asked to imagine the damage done by war, the pictures that come to mind are usually destroyed buildings, walls covered in bullet holes, people fleeing from burning towns and cities. Over the past 10 years, Syria has been synonymous with these examples of concrete, tangible damage. However, after the guns and bombs have fallen silent and the buildings are repaired there is still lasting damage from conflict that rarely gets adequately rehabilitated as it is not visible - the mental scars of war in the minds of the people who have endured the brutal fighting.

"This report finally quantifies and gives a face to the Syrian PTSD crisis that many of us working with the victims of the Syrian conflict have long suspected. However, the results are worse than what we feared.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 21-03-01: More than 75% of Syrian refugees may have PTSD, says charity (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR March 2021:

Från Syrien/ UNHCR International Protection Consideration, Update VI till sidans topp

/214 sidor, Innehåller beskrivningar av utvecklingen sedan 2018, säkerhetsmässigt och politiskt, i olika regioner och för olika grupper./

/Utdrag ur slutavsnitt om behovet av fortsatt skydd:/

In light of continued conflict, insecurity, and contamination with explosive remnants of war; severe concerns about the rule of law1070 and widespread human rights violations and abuses,1071 including against returnees;1072 fragmented community relations and a lack of genuine reconciliation efforts;1073 massive destruction and damage to homes, critical infrastructure and agricultural lands;1074 and deepening economic and humanitarian crises, which are compounded by the COVID-19 pandemic,1075 UNHCR continues to call on states not to forcibly return Syrian nationals and former habitual residents of Syria, including Palestinians previously residing in Syria, to any part of Syria, regardless of whether the area is under control of the Government or under control of another state or non-state entity. UNHCR further wishes to remind states that restrictions on humanitarian access persist,1076 which limits free and unhindered access to returnees.1077 Forced returns would in most cases also be irreversible given the fact that the neighbouring countries tightly manage their borders with Syria.1078

UNHCR also continues to consider that it would not be appropriate to forcibly return nationals or former habitual residents of Syria to neighbouring countries and non-neighbouring countries in the region, unless specific arrangements are in place that guarantee that the individual concerned will be readmitted to the country and can re-avail him/herself of international protection.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norwegian Refugee Council 21-03-08:

Från Syrien/ Another decade of crisis on the horizon expected to displace millions more till sidans topp

The Syria crisis could see at least 6 million more displacements over yet another decade if the conflict, insecurity and economic deterioration continue unabated, a new report by the Norwegian Refugee Council warns today.

Ten years since the start of the biggest displacement crisis since World War 2, analysis by NRC shows that on average, an estimated 2.4 million displacements occurred in and outside Syria every year since the start of the conflict.

In 2020, only 467,000 returned home, while 1.8 million were newly displaced inside Syria. This means that for every person who managed to return home, nearly four more people were displaced.

"This was a decade of shame for humanity," said NRC Secretary General Jan Egeland. "The callous indifference towards the millions of Syrian children, mothers and fathers bereft of their homes and their lives is a damning indictment of the parties to this cruel war, their sponsors and the entire international community. Unless urgent action is taken to reverse this stalemate, the next decade will continue to bring suffering and displace several millions more."

Displaced Syrians across the Middle East overwhelmingly say that they have lost hope of returning home in the next five to 10 years, even as they face deteriorating living conditions while displaced inside and outside the country. The few who expressed a desire to return home said they would only do so if there was a political settlement and their safety was guaranteed. Across the board, Syrians were more concerned about how they will put food on the table for their families, pay the rent, or take care of medical expenses than envisioning a future back home.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Reliefweb 21-03-08: THe darkest decade: What displaced Syrians face if the world continues to fail them (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 21-03-10:

Från Syrien/ Tio år av krig: en stor majoritet barn ser inte en framtid i sitt hemland till sidans topp

Barn som tvingats lämna sina hem i Syrien har svårt att känna sig trygga där de nu befinner sig. Enligt den undersökning Rädda Barnen gjort uppger två av fem barn att de utsätts för diskriminering och brist på bra utbildning. Många upplever att de inte kan påverka sin framtid.

Lara*, 7 år, tvingades fly från sin hemstad Maarat al-Numan för tre år sedan. Sedan dess har hon flytt flera gånger. Just nu bor hon tillsammans med sin familj i ett läger i Idlib.

- Vår framtid handlar bara om krig. Livet i Syrien är svårt. Vårt hus är förstört och nu bor vi i ett tält. Jag önskar att få leva i vilket annat land som helst, där jag kan vara trygg och där det finns skolor och leksaker. Det är inte säkert här, ljudet av hundar skrämmer mig och jag känner mig inte säker i vårt tält, säger Lara, 7 år.

Nedan finns några av de svar vi fått när vi pratat med barn som flytt inom eller ifrån Syrien under de senaste tio åren:

+ Bara 3 % av de tillfrågade barnen i Turkiet, 9% i Jordanien och Nederländerna och 29 % av barnen i Libanon vill återvända till Syrien.

+ Det mest återkommande svaret på frågan vad deras största framtidsdröm var svarade att våldet i Syrien tog slut (26%), följt av drömmen om en utbildning (18%).

+ 44 % av alla barn har upplevt diskriminering i sitt närområde eller i skolan. I Syrien uppgav 58% att de blivit diskriminerade.

- För barn som har upplevt eller fortfarande lever i krigets Syrien har framtiden varit på paus alldeles för länge. De har gått miste om sin barndom, men vi måste tillsammans se till att deras framtid inte tas ifrån dem. Beslutsfattare behöver lyssna på vad barn har att säga och tillgodose deras rätt till att leka, lära, äta sig mätta och få växa upp i en trygg och säker miljö - oavsett om de lyckats fly eller är kvar i Syrien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Unicef 21-03-15: Tio år av krig i Syrien: en livstid av våld för miljontals barn (Extern länk)

Middle East Eye 21-03-09: Syrian refugee children 'cannot imagine' going back after 10 years of war (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Migrationsverket 21-02-01:

Från Syrien/ Migrationsverkets ställningstagande om Syrien rättat till sidans topp

Det senaste rättsliga ställningstagandet om prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien publicerades i december 2020. Det var ändrat främst med avseende på riskerna för personer som kan kallas in till militärtjänst. I det ställningstagandet saknades bedömning av säkerhetsläget i Suwayda. Stycket om vilken individuell bedömning som ska göras av personer från områden där det förekommer urskillningslöst våld, men inte så omfattande att alla och envar riskerar att drabbas, saknades också. Det uppdaterade ställningstagandet med versionsnummer 2.0 är bara ändrat så att dessa stycken återinförts. Båda styckena överensstämmer med skrivningarna i det föregående ställningstagandet från februari 2020.

Hämta ställningstagandet RS/022/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Asylnytt 21-01-25:

Från Syrien/ Rättsligt ställningstagande om bedömning av asylsökande från Syrien till sidans topp

Migrationsverket uppdaterade i december det rättsliga ställningstagandet om hur asylsökande från Syrien ska bedömas. Den påtagliga skillnaden är att personer som riskerar att kallas in till militärtjänst (män mllan 18 och 42) generellt kan betraktas som flyktingar, detta med ledning av EU-domen C-238/19 som nämnts i föregående Asylnytt. Bestraffning för värnpliktsvägran är i sig inte skyddsgrundande i normala fall, men i Syrien skulle fullgörande av militärtjänst innebära att personen tvingades begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Den enda möjligheten att undgå detta är att vägra, vilket ger upp till fem års fängelse - och militärtjänst måste ändå göras. Se även information från Migrationsverket, länkat i Asylnytt 20-12-07. Ställningstagandet var även ändrat genom att området As-Suwayda inte längre kategoriserades samt att ett stycke fallit bort rörande vilken individuell bedömning som ska göras av personer från områden där det förekommer urskillningslöst våld, men inte så omfattande att alla och envar riskerar att drabbas. Detta var dock oavsiktligt och båda styckena har lagts tillbaka i en uppdatering.

Ett antal personer från Syrien som riskerar inkallelse men har fått avslag från Migrationsverket före EU-domen, har senare beviljats asyl efter överklagande.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS 022/2020, uppdaterad version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Utrikesdepartementet 20-12- 17:

Från Syrien/ Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen ändras och förlängs till 2023 till sidans topp

Idag beslutar regeringen att ändra och förlänga den regionala strategin för Syrienkrisen, för perioden 2021-2023. Beslutet innebär en genomsnittlig ökning med 110 miljoner kronor per år för att bemöta den försämrade situationen för civila i Syrien och för syriska flyktingar och värdsamhällen i grannländerna.

- Det är tydligt att situationen för civila i Syrien och syriska flyktingar i Libanon och Jordanien fortsätter att försämras. Enbart det senaste året har mer än en miljon civila tvingats på flykt i Idlib och i nordöstra Syrien, samtidigt som grannländerna genomgår djupa ekonomiska kriser. Dagens beslut innebär att vi kraftigt ökar våra ansträngningar för att stödja den syriska befolkningen, syriska flyktingar och samhällen i regionen som tagit emot dem., säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den regionala strategin för Syrienkrisen har som syfte att bidra till att stärka resiliensen, d.v.s. motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer som drabbats av konflikten. Strategin bidrar även till ansträngningar för stärkt demokrati och jämställdhet, och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Syrien och för flyktingar från Syrien i grannländerna. Med dagens beslut läggs även ansvarsutkrävande och försoning till som fokusområde för perioden 2021-2023.

- Konflikten i Syrien är en av de mest fruktansvärda konflikterna i modern tid. En förutsättning för en framtida hållbar fred i landet är att de som gjort sig skyldiga till brott ställs till svars och att deras offer ges möjlighet till upprättelse. Vårt bistånd ska bidra till att möjliggöra detta och till att lägga grunden för en framtida försoning, säger Peter Eriksson.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Asylrättscentrum 20-11-25:

Från Syrien/ Militärtjänst i Syrien ger grund för flyktingstatus enligt EU-domstolen till sidans topp

Den som tvingas till militärtjänst i Syrien kan få flyktingstatus. Vår jurist Karl Nilsson förklarar EU-domstolens avgörande i mål C-238/19 (EZ mot Tyskland) som kom den 19 november 2020.

Bakgrund

Ärendet gäller en man som flytt Syrien innan han börjat sin militärtjänstgöring. Mannen menar att han kommer att tvingas göra militärtjänst och därigenom att delta i den väpnade konflikten.

Enligt EU:s skyddsgrundsdirektivet artikel 9 kan bestraffning för att vägra militärtjänst utgöra förföljelse i flyktingkonventionens mening om tjänstgöringen skulle innefatta krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Den tyska förvaltningsdomstolen i Hannover begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ärendet. EU-domstolen har uttalat sig i ett antal delfrågor som den tyska domstolen har ställt angående tolkningen av denna bestämmelse.

Kan inte ställas krav på formell ansökan om att slippa militärtjänst

Enligt EU-domstolen kan det inte ställas krav på att den sökande måste ha ansökt om att undantas från tjänstgöring om landet saknar lagar eller ansökningsprocesser för att medge en sådan ansökan, vilket är fallet i Syrien. Eftersom det är ett brott att vägra militärtjänst i landet är det inte heller rimligt att kräva av den sökande att exponera sig för myndigheterna genom att formellt ansöka om att undantas.

Hög risk att tvingas begå krigsbrott eller brott mot mänskligheten

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12- 02:

Från Syrien/ Militärtjänstgöring i Syrien är nu en generell grund för skydd till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sin rättsliga styrning om Syrien. Uppdateringen innebär att en person som återvänder till Syrien och riskerar att kallas till statlig militärtjänstgöring nu löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Enligt en ny EU-dom, vars utslag är rättsligt bindande för medlemsstaterna, har den syriska armén vid upprepade tillfällen begått krigsförbrytelser. Domstolen konstaterar att inbördeskriget leder till att alla värnpliktiga, oavsett förbandstillhörighet, direkt eller indirekt kommer att delta i krigsförbrytelser, och att det är grund för skydd.

Parallellt har Migrationsverket tagit del av ny landinformation från bland annat EASO* och den danska migrationsmyndigheten (DIS). Den visar att i princip alla som kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén numera löper risk att sättas in i frontstriderna, bland annat i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien. FN har flera gånger under kriget konstaterat att den syriska armén begår upprepade krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

- Alla värnpliktiga riskerar numera att tvingas utföra eller medverka till att utföra krigsförbrytelser. Att riskera att behöva utföra eller medverka till krigsförbrytelser är grund för att beviljas skydd i Sverige, säger tf rättschef Carl Bexelius.

I det uppdaterade rättsliga ställningstagandet skriver rättschefen därför att personer som riskerar att kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén vid ett återvändande till Syrien löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Enligt det rättsliga ställningstagandet kan det i undantagsfall vara så att en person bedöms få en militär position i Syrien som vare sig direkt eller indirekt innebär risk för att delta i krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. I dessa fall ska bedömningen om personens skyddsbehov göras utifrån övriga individuella omständigheter.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS/022/2020 (Extern länk)

Referat av EU-domen C-238/19 med länk till domen i föregående Asylnytt (Extern länk)

Migrationsverkets referat av EU-domen C-238/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Från Syrien/ EU-domstolen om värnpliktsvägran som skyddsgrund i pågående krig till sidans topp

Målet gäller en man från Syrien som sökte asyl i Tyskland 2015 och uppgav att han flytt för att inte behöva göra militärtjänst. Han fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men begärde flyktinstatus. Det hör till saken att militärtjänst i den syriska armén kan göra personen medskyldig till krigsförbrytelser. Vapenvägran i en sådan situation finns som en särskild skyddsgrund i EU-direktivet. En tysk domstol har frågat EU-domstolen bland annat om det kan räknas som värnpliktsvägran om personen inte vägrat i någon formell procedur utan bara hållit sig undan och ifall det spelar någon roll om personen inte vet vilken uppgift hen skulle få i armén. Andra frågor rör kravet på samband mellan skälet till vägran och risken att straffas. EU-domstolens förhandsavgörande innebär att vägran inte behöver göras enligt någon formell procedur när hemlandet inte erbjuder någon sådan möjlighet. Är det ett fullskaligt inbördeskrig där armén begår upprepade brott mot mänskligheten så kan man räkna med att personen tvingas delta även om placeringen inte är känd. För att straffet ska utgöra förföljelse krävs att vägran har samband med ett av de fem skälen (ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp) - men det finns en stark presumtion för att det är så. Det räcker med att personen tillskrivs till exempel en politisk eller religiös uppfattning som lett till vägran.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Mål C-238/19 i sin helhet, på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Amnesty International 20-09-15:

Från Syrien/ Stop forcible transfer of Syrian refugees to a no-man's land in the desert till sidans topp

The informal Rukban camp is located in an isolated and inhospitable border area known as "the berm". Its 10,000 residents lack access to sufficient and affordable food, clean water, medical care and sanitation. These conditions led one family who had been transferred by the Jordanian authorities to return to Syria in desperation. And one 21-year old refugee removed from Jordan was forcibly transferred from the berm to an area controlled by the Syrian government.

"Forcibly detaining and transferring refugees is a clear violation of their rights to liberty and to freedom of movement, and sending them to the berm violates their rights to an adequate standard of living and to health. The conditions in the informal camp in Rukban are so dire that some refugees sent there have even opted to return to Syria, where their lives are at risk," said Marie Forestier, Amnesty International's Researcher on Refugee and Migrant Rights.

"We are urging the authorities in Jordan to put an end to forcible transfers immediately. They must ensure that all those transferred are allowed to re-enter Jordan safely. They also must ensure that all the camp's residents have access to essential goods and services, including by urgently permitting unrestricted access to humanitarian aid."

Amnesty International spoke with two men who were deported to the camp along with their families, as well as two camp community leaders, a nurse, a female patient and a staff member at an international humanitarian organization.

Forced transfer without notification or reason

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-28:

Från Syrien/ EASO publishes 'Country Guidance: Syria' till sidans topp

Over the last seven years, Syria has consistently been the top country of origin of applicants for international protection in EU Member States and associated countries. Today, EASO published the 'Country Guidance: Syria', a tool for decision-makers and policy-makers in the EU and beyond, which aims to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner.

The 'Country Guidance: Syria' represents the joint assessment of Member States of the situation in the country in view of the common international and EU legal framework. It provides an in-depth country-specific analysis, addressing all elements in the examination of international protection needs. It focuses on the main actors of persecution or serious harm in Syria, the refugee status or subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants, the ability and willingness of the actors in the country to provide protection, and the possibility of internal protection alternative, assessed in relation to Damascus City. Exclusion from international protection is also addressed.

The common analysis builds on the EASO COI reports concerning Syria and on available general EASO guidance on qualification for international protection. It is drafted by national experts, with the support of EASO and with valuable input from the European Commission and UNHCR. The final text is agreed by senior policy officials from EU+ countries and the guidance note, accompanied by the common analysis, is endorsed by the EASO Management Board.

The 'Country Guidance: Syria' is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf.

Meddelandet (Extern länk)

Read online (Extern länk)

Hämta som dokument (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Migrationsverket 20-07-01:

Från Syrien/ Landinformation: Evakueringar från tidigare rebellkontrollerade områden till sidans topp

/Utdrag ur inledning:/

Den här rapporten är en studie av evakueringar av civila och rebeller från tidigare rebellkontrollerade områden i Syrien. Rapporten består av två delar, dels en bakgrund till de s.k. försoningarna i Syrien, dels en kartläggning av evakueringar i öppna källor. (...) Syftet med rapporten är att tillhandahålla konkret information av relevans för ärendehan- teringen i allmänhet och ur uteslutande- och säkerhetssynpunkt i synnerhet.

(...)

/Utdrag ur sammanfattande analys:/

En central fråga för denna rapport är hur stor andel av de som evakuerats som har varit civila respektive tidigare stridande. På vissa orter har antalet civila som evakuerats varit väldigt få och vid andra relativt många. Det saknas ibland information om att civila, förutom familjemedlemmar, evakuerats. Migrationsanalys bedömning är dock att aktivister och personer tillhörande det civila samhället utgjort en, av regimen, särskilt utpekad grupp som tvingats att kliva på de "gröna bussarna" norrut. De siffror från Damaskus och från södra Syrien som refereras till i denna rapport indikerar att runt 30 procent av de som evakuerats varit tidigare stridande. Vid flera av de andra evakueringarna indikerar informationen att andelen rebeller varit ännu högre. Sammanfattningsvis bedömer Migrationsanalys att rebeller och deras familjemedlemmar, med vissa undantag, sannolikt utgjort en kraftig majoritet av dem som evakuerats.

Det kan vara användbart att betrakta evakueringar utifrån andra preciseringar än ci- vila/rebeller. De som evakuerats har, med vissa undantag, varit sådana individer som regimen velat bli av med. Det har också rört sig om individer som inte velat leva under regimens styre och kontroll. Ett annat sätt att förstå de generella dragen av de individer som evakuerats kan därför vara individer med oppositionell politisk övertygelse, eller en av regimen attribuerad sådan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-08-19:

Från Syrien/ Skriftlig fråga: Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen till sidans topp

Fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD)

I Danmark gör man nu en översyn över uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen i Syrien i syfte att dra in uppehållstillstånd grundade på skyddsskäl och avvisa dessa personer från Danmark. Detta efter att situationen i området inte längre är så allvarlig att det berättigar personer därifrån att av skyddsskäl uppbära uppehållstillstånd i Danmark.

Utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye säger följande i ett pressmeddelande: Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar till Syrien från de omgivande områdena. Naturligtvis måste deras landsmän som har beviljats skydd i Europa också åka hem när förhållandena i Syrien tillåter det. Under de senaste veckorna har den oberoende flyktingnämnden beslutat att fem personer från Damaskusprovinsen inte har rätt till tillfälligt skydd eftersom förhållandena i området har förbättrats. Därför har jag nu beslutat att vi snabbt måste granska högen med ärenden med flyktingar från Damaskus för att undersöka vem som inte längre behöver skydd i Danmark. Vi är redo med en ganska stor pengapåse för returresor för dem som måste åka tillbaka och återuppbygga sina liv i Syrien.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att i likhet med sin danska kollega påbörja en genomgång av uppehållstillstånd, grundade på skyddsskäl, för människor från Damaskusprovinsen i syfte att dra in tillstånden och avvisa dessa människor från landet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylrättscentrum 20-06-17:

Från Syrien/ Är Syrien vårt nya Afghanistan? till sidans topp

Hösten 2019 gick Migrationsverket ut med ett rättsligt ställningstagande som innebär att enbart att man är asylsökande från Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att beviljas en skyddsstatusförklaring. Under våren har vi sett att människor från Syrien får avslag på sina asylsökningar. Vad innebär förändringen? Kommer Sverige att börja verkställa utvisningar till Syrien?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah om utvecklingen i Syrien och vad det innebär för asylsökande därifrån

Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på Soundcloud, Spotify, iTunes och valfri podcast-app.

Lyssna här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

EASO 20-05-05:

Från Syrien/ EASO publishes the COI report "Syria - Security situation" till sidans topp

/Rapporten är framtagen i samarbete med svenska Migrationsverkets landinformation/

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published the 2020 update to the Country of Origin Information (COI) report "Syria - Security situation". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants for international protection, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

In February 2020, asylum applications lodged in the EU+ by Syrians decreased to some 6 460, compared to almost 8 000 in January. Still, Syrians remained the top citizenship of origin, lodging around one in 10 applications in the EU+ overall. In March, just some 4 200 applications were lodged by Syrians. The number of first-instance decisions (5 904) issued to Syrian nationals was slightly above January levels (+5 %); in March, however, they were issued the most decisions (7 476), such that the outflow (case closures) was far more than the inflow (applications lodged), after the opposite occurred for several months in a row. Thus, at the end of March there was a small decrease in the number of cases awaiting a decision at first instance (50 220, down by some 2 900), previously increasing for seven consecutive months.

Around 81 % of Syrians were granted some form of international protection in the first quarter of 2020. This number was slightly lower than the recognition rate in the previous quarter (84 %), but still the highest among all citizenships applying for asylum in the EU+.

(...)

Artikeln med länkar till denna rapport och flera rapporter från Syrien 2019-2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-05-18:

Från Syrien/ 369 Syrians deported to Turkey through EU fund for refugees till sidans topp

At the end of April the European Commission slipped out the 'Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey', which summarises how the ¤6 billion committed by the EU and the member states to projects in Turkey, as part of the March 2016 EU-Turkey deal, has been used. Amongst other things, the funds have paid for the deportation of 369 Syrians from the EU to Turkey.

According to the report, all "operational funds" from the ¤6 billion has now officially been committed to expenditure. As of 31 December 2019, the Commission had contracted ¤4.7 billion of projects, with ¤3.2 billion disbursed.

In a section on "migration management", the report notes that:

"The Facility has covered the costs incurred in the management of returns (transportation, hosting) of 369 Syrians and 1 605 non-Syrians, as well as the construction of a removal centre for 750 people."

There is apparently an ongoing shift from humanitarian to development assistance, with an updated strategy pointing to the need to move to "more sustainable and durable solutions in the context of a protracted crisis and beyond the life-span of the Facility, and the disbursement of EUR 6 billion."

European Commission: Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey (COM(2020) 162 final, pdf)

Amongst other things, the report notes (all emphasis added):

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Från Syrien/ Migrationsverkets analys oförändrad, personer från Hassakah får beslut till sidans topp

Migrationsverket har kommit med ett rättsligt ställningstagande om Syrien som upphäver både det föregående ställnignstagandet från augusti 2019 och beslutsstoppet för Hassakah som kom i oktober. Det nya ställningstagandet innehåller ett stycke om riskerna för kurder att återvända till Hassakah efter Turkiets intervention vilket i vissa fall kan innebära flyktingstatus. I övrigt är innehållet i stort sett oförändrat jämfört med det tidigare ställningstagandet. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall". Personer som ansöker om förlängning ska inte nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget, eftersom det inte anses tillräckligt stabilt. Men en person som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus kan få tillståndet återkallat.

Hämta ställningstagandet SR 06/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Rädda Barnen 20-03-15:

Från Syrien/ Testimonies from families fleeing violence in North East Syria till sidans topp

"There is no water here, there are no toilets and the smell is unbearable"

More than 13,000 people - including approximately 5,200 children - are currently sheltering in more than 30 collective shelters including schools, and unfinished buildings without electricity, as well as open fields across Al Hasakeh, Tal Tamer and Al Raqqa. Since the start of the latest military operation in North East Syria on October 9th an estimated 70,000 children have been displaced.

In Al Hasakeh city, 24 schools are being used as shelters and are already hosting 4,160 displaced people. Due to damage to the power lines of the Allok water station, there is currently no steady water supply to Al Hasakeh city and its surroundings, leaving thousands of people dependent on water being trucked in.

Samer*, fled his home and is now sheltering in a school in Al Hasakeh with his two children. He told Save the Children:

"There is no water here, there are no toilets and the smell is unbearable. There are no toilets, there's nothing in the school. We wish the international community would intervene and the bombing stop. We wish for the war to end and we return to our homes.

"We are humiliated and displaced now. We do not have anything now. We left our belongings back home. We left with our children only."

Save the Children's Syria Response Director, Sonia Khush, said:

"Thousands of children and their families have once again had to leave everything they own to flee conflict and take shelter in unhygienic conditions without the basic necessities.

People living in North-East Syria were already in acute need before the latest escalation in violence and are hugely reliant on humanitarian aid. We urge all parties to the conflict to take measures to minimise the impact of hostilities on civilians and to allow humanitarian agencies unrestricted access to children in desperate need."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

ECRE 20-02-21:

Från Syrien/ Denmark: No forced returns to Syria till sidans topp

The Danish government has informed the parties in the Parliament that no forced returns will be carried out to the Syrian capital of Damascus. Despite finding the situation in Damascus safe enough for returns the position of the Danish government is that it does not wish to engage in cooperation with the Syrian regime on forced returns.

In December 2019, the Asylum Appeal Board confirmed the Immigration Services first instance decision to reject the protection need of three asylum seekers from Syria based on a general improvement of the security situation in Damascus. However, the social democratic prime minister Mette Frederiksen stated that Danish authorities will not engage in the cooperation needed to ensure forced returns with the Syrian regime. Minister of Integration Mattias Tesfaye and Minister of Foreign Affairs Jeppe Kofod have informed the members of the Danish Parliament of the position of the Social Democratic government.

While the Danish green left expresses satisfaction with the position of the government it has received critique from the nationalist right.The spokesperson on foreign policy for the Danish People's Party, Soeren Espersen stated: "This seems like a very strange decision. We have been told that returns would start the moment, the situation was peaceful..."

Syrian nationals who have had their asylum cases rejected and refuse to return voluntarily would be referred to return centres under restriction of movement and withdrawal of financial support. However, according to media the long-term plan for such people remain unclear. The Danish government confirms that an increase of returns remains a priority and that it will initiate discussions with European partners on forced returns to Syria.

In 2015 Denmark introduced a controversial temporary protection status for Syrian nationals reducing rights including to family reunification.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-03-03:

Från Syrien/ COI report: "Internally displaced persons, returnees and internal mobility" till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Internally displaced persons, returnees and internal mobility". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants for international protection, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

In January 2020, Syrians lodged almost 8 000 applications, up by 22% compared to the previous month. This is the highest number since the end of 2017, and the continuation of an upward trend observed as of the second half of 2019. As a result, Syrians accounted for 12% of all applications lodged in the EU+; two thirds of such applications were lodged in just two EU+ countries. In the same month, some 5 610 first-instance decisions were issued to Syrian nationals in January, only slightly up from December (+ 10%). The number of pending cases reached a new high: more than 51 800 Syrian applications were awaiting a first-instance decision at the end of January. It must be noted that, at the end of December 2019, the number of Syrian applications awaiting a decision at all instances (thus, including cases in appeal/review) was higher, and stood at 86 435 cases.

The EU+ recognition rate for Syrian applicants continued to decline slightly, and stood at 83% for decisions issued between August 2019 and January 2020, down by three percentage points from the previous semester.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

EASO 20-03-10: EASO publishes a COI report: Syria - Targeting of individuals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

UNHCR 20-02-11:

Från Syrien/ Newly displaced in Syria in urgent need of protection, shelter till sidans topp

UNHCR is deeply concerned about the safety and well-being of civilians in north-west Syria. The humanitarian crisis is becoming increasingly desperate, with massive numbers of people on the move. UNHCR, as part of the UN humanitarian response, is stepping-up to reach those in need.

Around 700,000 people have fled within or from the conflict areas in Syria's Idlib and Aleppo Governorates since early December. A critical need is shelter, compounded by the harsh winter conditions. Many have had to flee already several times, leaving behind possessions, and with limited places for them to stay.

Existing camps and settlements of internally displaced persons are overcrowded, and shelter in existing houses is getting scarce. Many schools and mosques are filled with displaced families, and even finding a place in an unfinished building has become close to impossible.

UNHCR seeks to support people in need where-ever they are, and through all available channels. UNHCR is contributing urgently needed tents as well as other essential core relief items, including blankets together with humanitarian partners. However, this will only meet a small part of the total needs, as recent displacement has outstripped capacity. More resources and funding are urgently required.

Protection services, targeting the most vulnerable displaced persons are also scaled up, including psychosocial counselling and other emergency protection support, including to many children.

The conflict in Syria has caused the biggest displacement crisis in the world. Over 5.5 million Syrians live as refugees in the region. More than six million Syrians are displaced within the country.

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-02-20: UN High Commissioner for Refugees appeals for safety for civilians trapped in Idlib (Extern länk)

UNHCR 20-02-21: UNHCR appeals for safety for civilians trapped in Idlib (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-10: Analys: "Hundratusentals barn på flykt i Idlib" (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-16: Humanitär kris i Idlib - mer än 800 000 människor på flykt (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-16: Norske biståndschefen Jan Egeland: "Europa måste hjälpa flyktingarna" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-02-17: Största flyktingvågen i syriska Idlib (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-02-14:

Från Syrien/ EASO: COI report on Syria: socio-economic situation in Damascus City till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Socio-economic situation: Damascus City". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, Syria - Socio-economic situation: Damascus City, explores key socio-economic indicators for the Governorate of Damascus, such as housing, healthcare, and education, as well as issues such as freedom of movement.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Från Syrien/ Hovrätten: Utvisning till Syrien kan ingå i dom med längre fängelsestraff till sidans topp

Två unga män åtalades för att ha rånat ett par jämnåriga. En av dem dömdes i tingsrätten till nio månaders fängelse samt utvisning till Syrien. Mannen hävdade att det finns ett generellt verkställighetshinder för utvisning till Syrien, något som Migrationsverket i sitt yttrande höll med om. Men hovrätten, som höjde fängelsestraffet till ett år och fyra månader, ansåg att det inte går att bedöma idag om det föreligger ett verkställighetshinder när det kan bli tal om villkorlig frigivning. Därför kvarstår beslutet om utvisning samt fem års återreseförbud. (Källor Hovrätten för Västra Sverige samt InfoTorg juridik)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

EASO 20-01-31:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Exercise of authority in recaptured areas till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Exercise of authority in recaptured areas". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Exercise of authority in recaptured areas, concerns the Syrian territories, which have been outside the control of the Government of Syria and returned to its control through so-called reconciliation agreements. It explores how these agreements were reached, their consequences for the population of the respective areas, as well as how the Government of Syria exerts its control in the aftermath.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-02-07:

Från Syrien/ EASO publishes a new COI report: Syria - Situation of women till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria: Situation of women". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020 and covering actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Situation of women, analyses the situation of women in Syria, focusing mainly on the general situation of women in the country while also paying special attention to area-specific features in those parts of Syria under the control of non-state armed groups. The report was drafted by the Country of Origin Information (COI) specialists on Syria from Finland (Finnish Immigration Service), as referred to in the acknowledgments section in accordance with the EASO COI Report Methodology, and was reviewed by COI experts from Belgium and France. Additionally, external expert reviews were carried out by ACCORD.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

EASO 20-01-09:

Från Syrien/ EASO publishes a new Country of Origin Information report: Syria - Actors till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Actors". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and September 2019 (some 51 200) was lower than in the same period in 2018 (about 57 000). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 58 300 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of September 2019, there were some 44 600 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Actors, aims to provide relevant information regarding the main actors in Syria for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular to inform the EASO country guidance development on Syria.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-22:

Från Syrien/ Migrationsöverdomstolen: Ingen flyktingstatus för turkmenisk fd polis till sidans topp

/Migrationsverkets referat:/ En syrisk medborgare av turkmensk etnicitet har arbetat som polis i hemlandet, lämnat tjänsten olovligen och rest ut ur landet utan tillstånd. Han har utvisats av allmän domstol på grund av brott. Migrationsdomstolen har beviljat honom flyktingstatusförklaring och tre års uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen bedömer att landinformationen inte ger tillräckligt stöd för att alla som lämnat sin statliga tjänst skulle riskera att betraktas som oppositionella, att enbart turkmensk etnicitet skulle medföra risk för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning eller att turkmener skulle utgöra en särskild riskgrupp. Utlänningen bedöms inte ha gjort sannolikt att han hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Om han är alternativt skyddsbehövande, om han i så fall är att anse som utesluten från att vara det och, i nästa steg, om det finns hinder att verkställa beslutet att utvisa honom bör i första hand prövas av migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen upphäver därför migrationsdomstolens beslut att bevilja status som flykting och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och visar målet åter till migrationsdomstolen för prövning.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 19350-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Amnesty International 19-10- 25:

Från Syrien/ Syrians illegally deported into war ahead of anticipated 'safe zone' till sidans topp

Turkey spent the months leading up to its military incursion into northeast Syria forcibly deporting refugees to the war-torn country, in advance of attempting to create a so-called "safe zone" on the Syrian side of the border, a new Amnesty International report 'Sent to a War Zone: Turkey's Illegal Deportations Of Syrian Refugees' has revealed.

The organization met or spoke with refugees who said Turkish police had beaten or threatened them into signing documents stating they were asking to return to Syria, when in reality Turkey was forcing them back to a war zone and putting their lives in grave danger.

"Turkey's claim that refugees from Syria are choosing to walk straight back into the conflict is dangerous and dishonest. Rather, our research shows that people are being tricked or forced into returning," said Anna Shea, Researcher on Refugee and Migrant Rights at Amnesty International.

"Turkey deserves recognition for hosting more than 3.6 million women, men and children from Syria for over eight years, but it cannot use this generosity as an excuse to flout international and domestic law by deporting people to an active conflict zone."

Without official statistics, estimating the number of forced deportations is difficult. But based on dozens of interviews conducted between July and October 2019 for the report, 'Sent to a war zone: Turkey's illegal deportations of Syrian refugees', Amnesty International estimates that over the past few months the figure is likely in the hundreds. The Turkish authorities claim that a total of 315,000 people have left for Syria on an entirely voluntary basis.

It is illegal to deport people to Syria as it exposes them to a real risk of serious human rights violations.

(...)

Hela sammanfattningen (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-11-11:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Syria - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Syria: Security situation. This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and September 2019 (some 51 200) was lower than in the same period in 2018 (about 57 000). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 58 300 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of September 2019, there were some 44 600 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Security situation, aims to provide information on aspects of the country's security situation. It focuses in particular on the impact of the security situation for the civilian population during 2018 and the first half of 2019. Limited information documenting significant developments to the security situation that occurred in October 2019 is also included.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Syrien/ Alla från Syrien har inte längre skyddsbehov enligt Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket publicerade i slutet av augusti ett rättsligt ställningstagande om asylsökande från Syrien. Enligt ställningstagandet är graden av urskillningslöst våld inte längre så hög i hela Syrien att alla asylsökande har skyddsbehov. Liksom tidigare påpekas att individuella skäl som kan innebära flykingstatus ska prövas först och därefter alternativt skyddsbehov på grund av konflikten. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Migrationsverket anser rättsskyddet i Syrien så dåligt att ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall" till exempel för den som har "ett tillräckligt socialt etablerat och ekonomiskt stabilt nätverk". Ställningstagandet innebär inte att personer som ansöker om förlängning ska nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget. Men en person som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus kan få tillståndet återkallat. Ställningstagandet innehåller också viktiga avsnitt om utsatta grupper, inte minst kvinnor.

Den 17 oktober återkom Migrationsverket med en kortfattad kommentar om situationen i nordöstra Syrien, efter Turkiets inmarsch. Där sägs att det inte går att bedöma än hur konflikten kommer att utveckla sig. Tills vidare ska inga beslut tas om personer från Hassakah-provinsen. Om det finns öppna återvändandeärenden ska de inhiberas. I övrigt gäller det tidigare ställningstagandet fortfarande.

Hämta Migrationsverkets ställningstagande om Syrien från 29 augusti, SR 23/2019 (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets lägesanalys om utvecklingen i Norra Syrien och Turkiet (Extern länk)

Hämta kommentaren om konflikten i nordöstra Syrien, SR 30/2019 (Extern länk)

Se även:

FARR 19-10- 21: Ska asylsökande från Syrien utvisas? (Extern länk)

Asylrättscentrum 19-08-29: Chefsjuristen kommenterar: Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10- 17:

Från Syrien/ Beslutsstopp gällande Hassakah-provinsen i Syrien till sidans topp

Migrationsverket ska tills vidare inte fatta beslut i ärenden som rör sökande från Hassakah-provinsen, enligt en ny rättslig kommentar. Inte heller ska någon person behöva återvända till provinsen i nuläget.

- Det går i dagsläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Säkerhetsläget i nordöstra Syrien där Turkiet inledde en militäroffensiv i förra veckan är allvarligt men svårbedömt. Enligt en helt ny lägesanalys från Migrationsverket går det i dag inte att bedöma hur konflikten kommer att utveckla sig.

För att kunna göra en framåtsyftande riskbedömning i asylärenden behöver Migrationsverket ytterligare landinformation. Dessutom krävs ytterligare bevakning av den politiska utvecklingen och säkerhetsläget för att kunna verkställa utvisningsbeslut som gäller sökande från Hassakah-provinsen.

- Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vilka risker som kommer att bestå över tid. Migrationsverket ska varken fatta bifalls- eller avslagsbeslut gällande sökande från Hassakah i nuläget, säger Fredrik Beijer.

I alla övriga delar gäller fortfarande det rättsliga ställningstagandet angående prövning av skyddsbehov för personer från Syrien (SR 23/2019). Det finns, enligt den rättsliga kommentaren, inte anledning att stoppa återvändandet till de delar av övriga Syrien där Migrationsverket bedömt att så kan ske.

- Såväl den politiska situationen som säkerhetsläget i nordöstra Syrien är oroande och mer landinformation måste inhämtas om utvecklingen innan någon ny bedömning kan göras, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen i landet.

Artikeln med länkar till lägesanalys och den rättsliga kommentaren (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-17: Migrationsverket stoppar alla asylbeslut om nordöstra Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10- 18:

Från Syrien/ Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien till sidans topp

Utrikeskorrespondenter, FN-rapporter och politiska analyser - tillsammans bidrar de till den aktuella lägesbilden av situationen i nordöstra Syrien. Från kontoret i Malmö följer Migrationsverkets analytiker Marie Hesselholdt och Nevine Abou-Gabal utvecklingen minut för minut.

På analytikern Marie Hesselholdts skrivbord står tre skärmar. Den ena visar en karta över Syriens provinser, den andra en lägesrapport från FN och den tredje hennes anteckningar över viktiga aktuella händelser med länkar till olika nyhetssajter.

- Utifrån min erfarenhet har jag byggt upp en bevakning som är snabb, vilket är viktigt just nu, säger hon och skannar av den senaste uppdateringen från FN om den humanitära situationen.

Där finns information om hur många som flytt den provins där Turkiet inledde sin offensiv förra veckan och hur attackerna skadat infrastrukturen i området. 400 000 människor har drabbats av att vattenförsörjningen till staden Al-Hasakh med omnejd är utslagen, läser hon.

Bland nyhetsrapporteringen från internationell media och sammanställningar från FN och EU-kommissionen söker hon svar på en rad frågor: Vart flyr människor? Hur tas de emot? Kommer de humanitära organisationerna fram till dem som är i behov av hjälp?

- Restriktioner mot humanitära organisationer har en otroligt stor påverkan på hur de som flyr tänker: Om de tas emot någonstans och om hjälp finns att få eller inte. I nordöstra Syrien är läget för humanitära organisationer svårt just nu.

Lägesanalys till departementet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-10-18:

Från Syrien/ New refugees arrive to Iraq in a week of violence in northeast Syria till sidans topp

For the fourth consecutive day, UNHCR, the UN refugee agency, has been receiving hundreds refugees crossing the border into Iraq from northeast Syria. Refugees mainly come from towns in northern Syria - Kobani, Amoda and Qamishly and surrounding villages.

As of this morning, over 1,600 Syrian refugees have been transported from the border areas to Bardarash refugee camp, some 150 kilometres east of Syria-Iraq border. The site has been prepped to receive the latest arrivals fleeing the fighting in northern Syria.

Newly arrived refugees told our staff that it took them days to get to the border as they fled amid shelling and fighting. Most of the new arrivals are women, children and elderly. Their general physical condition appears to be good, but some required psychosocial support.

In support of the response led by local authorities, our teams and those of other aid agencies and partners have been working round the clock to transport refugees to the Bardarash camp and meet their immediate needs. Family tents are being pitched to provide shelter, water and sanitation systems have been put in place together with other basic facilities.

Upon arrival refugees are given hot meals, water, basic aid items including mattresses, blankets, kitchen sets, jerrycans and other items. Medical teams with ambulances and a mobile medical unit are present to provide medical assistance if needed. Our teams are working with partners to provide services needed including pyscho-social support and protection services. The refugees are registered using biometric iris-scanning and their specific needs are assessed to determine what kind of assistance they may require.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 19-10-22: Refugee arrivals to Iraq pass 7,000 mark in seven days (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Syrien/ Rapport från Migrationsverket om integration av etniska armenier till sidans topp

Migrationsverket har under lång tid bedömt att etniska armenier som flytt från Syrien även har eller kan få medborgarskap i Armenien. Dessa har därmed fått utvisningsbeslut till Armenien. Nu har Migrationsverket publicerat en rapport om medborgarskap, flyktingmottagande och integration av etniska armenier från Syrien. Uppgiferna har förutom från skriftliga källor samlats in under en utredningsresa till Armenien i maj 2019. Uppgifterna om hur många armenier som kommit till Armenien från Syrien under kriget varierar mellan 15.000 och 22.000. Etniska armenier kan söka medborgarskap direkt. Detta erhålls om personen kan visa sin etnicitet genom dokumentation, oftast från föräldrar. Det finns en lista över vilka dokument som kan användas. För dem som inte kan bevisa härkomst från Armenien krävs tre års legal vistelse samt att man kan språket och känner till konstitutionen. Det finns även en möljlighet att söka asyl istället för medborgarskap. Flyktingarna får visst stöd av internationella organisationer och frivilliga. Flyktingarnas integration beskrivs kortfattat i positiva ordalag i rapporten. Det framgår dock att av omkring två tredjedelar av de inresta har stannat i landet, medan övriga tagit sig vidare till andra länder.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

UNHCR 19-10-10:

Från Syrien/ Hundreds of thousands in harm's way in northern Syria till sidans topp

The escalation of conflict in northern Syria risks causing more human suffering and adding new displacement to what is already the largest displacement crisis in the world.

Tens of thousands of civilians are on the move to escape the fighting and seek safety. UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling on parties to adhere to International Humanitarian Law, including providing access for aid agencies.

"Hundreds of thousands of civilians in northern Syria are now in harm's way. Civilians and civilian infrastructure must not be a target," said the UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

The situation of those caught in the fighting is worsened by lower temperatures across the region as colder weather is setting in. UNHCR stresses the urgency of having unfettered humanitarian access in order to be able to reach those newly displaced and assist them wherever this is required. Humanitarian organisations must be able to continue to carry out their critical work in Syria.

UNHCR also reiterates its position that any return of refugees to Syria has to be voluntary, dignified and at a time when it is safe to return. It is up to refugees to decide if and when they wish to return.

After eight years of conflict, Syria remains the largest refugee crisis in the world, with 5.6 million Syrians living as refugees in the region. Turkey is hosting more than 3.6 million, which makes it the top refugee hosting country in the world. Over 6.2 million more are displaced inside Syria according to UN estimates.

UNHCR has been supporting Syrian refugees, internally displaced people and host countries since the beginning of the crisis in 2011, and will continue to provide life-saving protection and assistance to those in need, mostly women and children.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10-15:

Från Syrien/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Human Rights Watch 19-07-26:

Från Syrien/ Turkey forcibly returning Syrians to danger till sidans topp

Authorities detain, coerce Syrians to sign "voluntary return" forms

Turkish authorities are detaining and coercing Syrians into signing forms saying they want to return to Syria and then forcibly returning them there, Human Rights Watch said today. On July 24, 2019, Interior Minister Süleyman Soylu denied that Turkey had "deported" Syrians but said that Syrians "who voluntarily want to go back to Syria" can benefit from procedures allowing them to return to "safe areas."

Almost 10 days after the first reports of increased police spot-checks of Syrians' registration documents in Istanbul and forced returns of Syrians from the city, the office of the provincial governor released a July 22 statement saying that Syrians registered in one of the country's other provinces must return there by August 20, and that the Interior Ministry would send unregistered Syrians to provinces other than Istanbul for registration. The statement comes amid rising xenophobic sentiment across the political spectrum against Syrian and other refugees in Turkey.

"Turkey claims it helps Syrians voluntarily return to their country, but threatening to lock them up until they agree to return, forcing them to sign forms, and dumping them in a war zone is neither voluntary nor legal," said Gerry Simpson, associate Emergencies director. "Turkey should be commended for hosting record numbers of Syrian refugees, but unlawful deportations are not the way forward."

Turkey shelters a little over 3.6 million Syrian Refugees countrywide who have been given temporary protection, half a million of them in Istanbul. This is more refugees than any other country in the world and almost four times as many as the whole European Union (EU).

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

European Institute of Peace May 2019:

Från Syrien/ Refugee return in Syria: Dangers, security risks and information scarcity till sidans topp

Executive Summary

(...) The study finds that conditions on the ground are worrying. Even among the self-selecting 'voluntary' returnees, hundreds of detentions and arrests have been reported-including of refugees from abroad, IDPs from armed opposition areas, and those who have undergone a 'reconciliation' in an area retaken by the government. Recent detainees report having experienced brutal torture while in custody; deaths in custody have also been recorded.

The security sector is re-establishing pervasive (formal and informal) control over society. A reduction in the availability of the extractive war economy activities that have kept the Syrian military and security sector afloat throughout the conflict has caused them to turn to alternative means of income generation. Detentions and arrests are being conducted both to gather intelligence and punish those considered disloyal and to extract payments from families for the release of loved ones. Other forms of extortion are also affecting the security of those living in and returning to the country.

The security sector is controlling the returns process. The security services are institutionalizing a system of self-incrimination and informing to build large databases of information about real and perceived threats from within the Syrian population. To return from abroad or internally, as well as to reconcile affairs with the state, individuals must fill in extensive forms that defy international practice for refugee returns. The existence and nature of the forms is poorly understood and must be highlighted as a threat to any Syrian choosing (or being pressured) to return. Currently, no such concerns are being raised by those working with refugee communities.

(...)

Hämta rapporten från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-29:

Från Syrien/ Fortsatt stabilt - men långsiktiga förutsättningar framåt efterfrågas till sidans topp

Trots de senaste årens neddragningar i både budget och personal har myndighetens utvecklings- och effektivitetsarbete börjat ge resultat. Samtidigt vidtar myndigheten åtgärder för att stärka prövningsverksamheten och öka effektiviteten, visar Migrationsverkets juliprognos.

Juliprognosen är den fjärde av totalt fem prognoser som verket lämnar till regeringen varje år. Antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt med 21 000 sökanden i år, visar prognosen. För nästa år justeras antagandet ned till samma nivå som för 2019.

- De senaste två årens neddragningar i budget och personal har tvingat oss till att effektivisera och utveckla vårt arbetssätt. Nu kan vi börja se resultatet av det arbetet. De kommande åren kommer antalet avgjorda ärenden att vara högre jämfört med tidigare prognoser, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik

Effektiviseringsarbetet fortsätter även framåt. Bland annat ska huvudkontorets omfattning minska i relation till kärnverksamheten. Men den fortsatta resan mot att bli en ännu mer effektiv myndighet behöver långsiktigt rimliga förutsättningar från regering och riksdag, fortsätter han.

- Bland annat ser vi att det i dagsläget saknas en långsiktig inriktning för förvarsverksamheten. Det är inte effektivt att ha den kortsiktiga planering som vi nu har inom förvarsverksamheten.

Förvaret underfinansierat

Om de aviserade anslagsnivåerna för 2020 kvarstår innebär det att förvaret blir underfinansierat med flera hundra miljoner kronor. Vilka konsekvenser det kan komma att få för förvaret i praktiken är dock för tidigt att säga, enligt Mikael Ribbenvik. En neddragning av förvarsverksamheten skulle dock innebära stora avvecklingskostnader som verket inte har fått finansiering för.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

ECRE 19-06-28:

Från Syrien/ Denmark: Appeal board overturns withdrawals of protection status till sidans topp

In six cases involving Syrian nationals with temporary subsidiary protecting status in Denmark the Asylum Appeal Board (Flygtningenaevnet) has overturned decisions by the Danish Immigration Service to withdraw or refuse the extension of residency permits.

Earlier this year the Danish Immigration Service redraw or refused to extend residency permits of six Syrian nationals on a temporary subsidiary protecting status (section 7.3 Danish Aliens Act) that was introduced in 2015. The controversial status excludes a number of basic rights that comes with other types of protection including limitations of the right to education and no right to family reunification for the first three years. The status has to be renewed and can be revoked based on a "not too temporary" improvement of the security situation in the country of origin, by Danish Asylum authorities.

In six cases, Danish Immigration Service found that there was no longer basis for granting temporary subsidiary protection status on the grounds of the general security situation in Damascus and redrew or rejected extension of residency permits. The Asylum Appeal Board however, have overturned all six decisions and granted conventional protection status (section 7.1 Danish Aliens Act) in three cases and subsidiary protection status (section 7.1 Danish Aliens Act) in three cases based on individual circumstances and the risk of persecution from the Syrian regime.

Director of Asylum for ECRE member the Danish Refugee Council (DRC) Eva Singer, stated: "This is an important ruling for the many Syrian refugees on temporary protection status who have been under threat of return. We share the position of the Asylum Appeal Board that not only the general security situation but also the individual risks of human rights violations should be considered".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Amnesty International 19-06-12:

Från Syrien/ Wave of hostility exposes hollowness of claims returns are voluntary till sidans topp

An attack which forced hundreds of Syrian refugees to leave Deir al-Ahmar, an informal camp in the Bekaa valley, last week is a clear example of the escalating hostility which is driving many refugees to leave Lebanon and return to Syria despite ongoing violations of international humanitarian law there, Amnesty International said today.

Since July 2018 the Lebanese authorities have been arranging returns of refugees to Syria, claiming these returns are wholly voluntary. However, Amnesty International's analysis shows that people are being pushed back to Syria through a combination of restrictive government policies, dire humanitarian conditions and rampant discrimination.

"Life for many Syrian refugees in Lebanon is marked by fear, constant intimidation and feelings of hopelessness. Despite the Lebanese government's claims that returns to Syria are voluntary, incidents like the attack on Deir al-Ahmar show that life is becoming intolerable for refugees, leaving many with no choice but to return to Syria," said Lynn Maalouf, Amnesty International's Middle East Research Director.

The organization has researched how unlawful evictions, curfews, constant raids on refugee camps and mass arrests are making life unbearable for many refugees in Lebanon, forcing many to return to Syria despite the ongoing dangers.

"By failing to ensure refugees are protected from attacks, harassment or intimidation and imposing unfair and restrictive policies that make their lives more difficult, the Lebanese authorities are fuelling an environment that effectively coerces refugees to return to Syria, where they could be at risk of interrogation on arrival, torture, enforced disappearance and other violations and abuses," said Lynn Maalouf.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Human Rights Watch 19-05-24:

Från Syrien/ Syrians summarily deported from airport till sidans topp

Forced to sign "voluntary" return forms; Risk of serious harm

Lebanon summarily deported at least 16 Syrians, some of them registered refugees, on April 26, 2019 after they arrived at the Beirut airport, Human Rights Watch, the Lebanese Center for Human Rights (CLDH), Legal Agenda, Frontiers Rights, and the Access Center for Human Rights said today.

At least 5 of the 16 had registered with the United Nations refugee agency (UNHCR), and at least 13 expressed their fears of torture or persecution if returned to Syria. Despite this, the Syrians were not given a meaningful chance to seek asylum or challenge their removal, and were forced to sign "voluntary repatriation" forms. Nongovernmental organizations working with refugees in Lebanon estimate that 30 Syrians have been deported from Hariri International Airport in Beirut this year by the General Security Directorate, the agency that oversees the entry and exit of foreigners.

"Lebanese authorities shouldn't deport anyone to Syria without first allowing them a fair opportunity to argue their case for protection and ensuring that they don't face a real risk of persecution, torture, or other serious harm," said Lama Fakih, acting Middle East director at Human Rights Watch. "Despite heated rhetoric calling for Syrians to return home, and coerced 'voluntary' returns, there continues to be significant risk of harm for refugees who do return to Syria."

Lebanese authorities have in the past affirmed their commitment not to forcibly return any Syrian to Syria but, increasingly, officials are calling on Syrians in Lebanon to return home.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.