fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Sydsudan

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211104:

UNHCR Oktober 2021:

Från Sydsudan/ UNHCR Position on Returns to South Sudan - Update III till sidans topp

/Utdrag:/

2. On 11 September 2018, South Sudanese parties signed the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS), which stipulated "a pre-transition period of eight months leading to the formation of a new transitional government of national unity, to govern during a three-year transitional period that will culminate in elections." The pre-transitional period was extended twice, before a Revitalized Transitional Government of National Unity (R-TGoNU) was formed on 21 February 2020. Significant processes have since been initiated, including in relation to the establishment of national and state level institutions, the dissolution of the previous national assembly and agreement on its new composition, as well as the commencement of the constitution making process. Nevertheless, the Special Representative of the Secretary-General for South Sudan and Head of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), Nicholas Haysom, stated in June 2021 that the "overall implementation of the Revitalized Peace Agreement is progressing slowly".

3. South Sudan continues to suffer from long-term political, inter-ethnic and communal conflict, and a weak rule of law. The UN Security Council renewed the arms embargo and associated measures against South Sudan on 28 May 2021.

(...)

28. The bar on forcible return serves as a minimum standard and needs to remain in place until such time as the security, rule of law, and the human rights situation in South Sudan has significantly improved to permit the promotion of safe and dignified returns of those determined not to be in need of international protection.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.