fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Somalia och Somaliland

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 220619:

EUAA 22-06-15:

Från Somalia/ EUAA releases new Country Guidance till sidans topp

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has issued a new 'Country Guidance: Somalia'. The document is based on recent information on the situation in the country and aims to assist national decision-makers in the analysis of the criteria for qualification for international protection in accordance with EU legislation and general EUAA guidance.

According to the annual overview of asylum trends in 2021 released by the EUAA, Somalia was in the top 10 countries of origin in relation to applications for international protection lodged in the EU+. More specifically, Somalis lodged close to 16 400 applications in 2021, the most since 2016.

The 'Country Guidance: Somalia' reflects a joint EU+ position on international protection needs and provides an in-depth country-specific analysis in a practical tool for asylum officials. The guidance aims to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation, without replacing the individual assessment required in each case.

The elements addressed in the 'Country Guidance: Somalia' are: actors of persecution or serious harm, refugee status, subsidiary protection, actors of protection, internal protection alternative, and exclusion. Al-Shabaab's control and operational capacity in Somalia as well as the prominent role of clans in the Somali society have been carefully taken into consideration in the analysis.

The 'Country Guidance: Somalia' publication is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf. It can be viewed here.

To learn more about the methodology and content of the country guidance documents and to access the guidance on other countries of origin, you can visit the EUAA's Country Guidance page.

Läs eller hämta Country Guidance: Somalia (Extern länk)

Country Guidance page (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220607:

Migrationsverket 22-05-20:

Från Somalia/ Landinformation: Säkerhetssituationen 2021-2022 (version 2.0) till sidans topp

Sammanfattning

Konflikten i Somalia består av flera mer eller mindre sammanlänkade konflikter. Konflikternas struktur ser olika ut i regionerna. I stora drag kan sägas att strukturen kan delas in i två huvuddrag. I södra och centrala Somalia är Al-Shabaab närvarande och aktiva. Deras tillvägagångssätt med attacker som inkluderar såväl bombdåd som beskjutning mot civila som har en profilerad roll på regeringssidan präglar konfliktens art. Men det förekommer även väpnade sammandrabbningar mellan olika kontrahenter i de olika lagren av konflikten. I de flesta områden i norra delarna av landet är Al-Shabaabs närvaro inte lika påtaglig. Väpnade sammandrabbningar mellan andra aktörer i de pågående konflikterna sätter en mer påtaglig prägel på konfliktens struktur. Konfliktintensiteten också är markant lägre än i södra och centrala Somalia.

Konflikten har under tiden 1 juli 2021 och framåt präglats av den utdragna och försenade valprocessen, där splittringen inom regeringssidan varit en tydlig del av våldet i konflikten. USA har en betydligt lägre profil än 2020 och tidigare, de har dragit tillbaka sina trupper från landet och har endast genomfört ett fåtal flyganfall. Al-Shabaab har profiterat på situationen och ökat intensiteten i sina attacker. Situationen påverkas också av den rådande torkan som driver konflikter om de minskande resurserna. Möjligheten för de som drabbas av torkan att söka skydd och få humanitär hjälp påverkas också av konflikten.

I Banadir/Mogadishu och Nedre Shabelle är konfliktnivåerna som mest intensiva, men även Galgaduud har en hög konfliktnivå följd av Hiraan, Mellersta Shabelle och Bay. Regionerna Gedo, Bakool och Mudug har en lägre konfliktintensitet jämfört med ovan nämnda regioner, men jämfört med Somalias norra delar är de ändå högre. I norra delarna är det endast Bari som har en något högre konfliktnivå och där Al-Shabaab har en synlig närvaro.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

EASO 21-09-20:

Från Somalia/ COI: Targeted profiles, socio-economic indicators and security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published three Country of Origin Information (COI) reports. The first report is titled Somalia: Targeted profiles, the second one Somalia: Key socio-economic indicators and the third one Somalia: Security situation. These reports are part of a series of four COI reports on Somalia that have been produced in 2021. They build upon the preceding EASO COI report on Somalia: Actors (July 2021). They should be read in conjunction with one another. This series of COI reports provide relevant information on international protection status determination for Somali asylum seekers and will be used in the development of EASO country guidance note on Somalia.

After peaking in 2015, with 21 600 applications for international protection, Somali asylum applications have fluctuated in recent years. So far in 2021 (January-June), Somalis have lodged over 6 900 asylum applications in the EU+, according to data from the Early Warning and Preparedness System (EPS). This makes Somalia the seventh top country of origin of applicants in the EU+ (in 2020 Somalia was the 10th top country of origin). So far in 2021, the EU+ recognition rate for EU-regulated types of protection (at first instance) for Somalis was 58 %, which is in line with that of the previous year. At the end of June 2021, some 11 400 Somali applications were pending at first instance.

The EASO COI report on Somalia: Targeted profiles provides in-depth information about following potentially targeted profiles: people recruited by and deserters from Al-Shabaab; women and girls; individual perceived as contravening religious laws/tenets; minorities and non-minority clans; individuals involved in blood feuds/clan disputes; individuals supporting or perceived as supporting the government, the international community, and/or as opposing Al-Shabaab; journalists; LGBTIQ.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Asylnytt 21-08-08:

Från Somalia/ Intyg av UNHCR i Kenya 2010 garanterar inte skydd idag enligt domstol till sidans topp

En man från Somalia sökte skydd i Kenya år 2008. Han fick år 2010 ett intyg om flyktingstatus "prima facie" (vilket innebär att en större grupp flyktingar erkänns kollektivt). Intyget var giltigt i två år. Därefter bodde han i Sudan några år och återvände därefter till Kenya. Han hävdar att han där inte hade någon status längre. Han sökte asyl i Sverige 2015 men hans ansökan avvisades och han hänvisades till att söka skydd i Kenya som första asylland. Migrationsdomstolen påpekar att det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att ansökan får avvisas. Kenya återtog ansvaret för flyktingmottagandet från UNHCR år 2016. Det är oklart om de intyg UNHCR utfärdade kan förnyas. Prima facie-status för somalier gäller inte längre. Enligt domstolen saknar det betydelse om mannen hade kunnat förnya statusen vid en tidigare vistelse. Eftersom det inte är visat att han fortfarande har flyktingstatus upphäver domstolen avvisningen och återförvisar ärendet till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

EASO 21-07-02:

Från Somalia/ EASO publishes a COI report: Somalia Actors till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled - Somalia: Actors (2021)

After peaking in 2015, with 21 600 applications for international protection, Somali requests for international protection have fluctuated in recent years. So far in 2021 (January-April), Somalis have lodged over 4 300 IP applications in the EU+, which makes Somalia the seventh top country of origin for applicants in the EU+. By comparison, in 2020 Somalia was the 10th top country of origin. So far in 2021, the EU+ recognition rate for EU-regulated types of protection (at first instance) for Somalis was 59 %, which is in line with that of the previous year. At the end of April 2021, some 10 500 Somali applications were pending at first instance.

This report is part of a series of four EASO COI reports on Somalia that are going to be produced in 2021. The report provides information relevant for international protection status determination for Somali applicants, and in particular for use in EASO's country guidance development on Somalia. The report is meant to provide the background information and mapping of relevant actors/dynamics in Somalia, upon which subsequent reports (notably the Somalia Security Situation, the report on Targeted Profiles and the report on the Key Socio-Economic Indicators) will build.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Migrationsverket 21-05-31:

Från Somalia/ Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Somalia till sidans topp

/Utdrag:/

I detta rättsliga ställningstagande görs nedanstående bedömningar av om rekvisiten inre väpnad konflikt och urskillningslöst våld är uppfyllda i Somalia enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c skyddsgrundsdirektivet. En bedömning görs också av om eventuellt urskillningslöst våld är av en sådan intensitet att alla och envar riskerar skyddsgrundande behandling genom sin blotta närvaro eller om den glidande skalan ska tillämpas.

/Bedömningen görs delstat för delstat, se tabell och karta i dokumentet/

Bakgrund

Säkerhetsläget i Somalia har senast bedömts i ett rättsligt ställningstagande den 26 september 2019 (SR 27/2019). Det finns mot denna bakgrund och då samtliga styrdokument publicerade före den 1 maj 2020 upphört att gälla den 1 maj 2021, behov av ett nytt rättsligt ställningstagande ifråga om säkerhetssituationen i Somalia. Detta ställningstagande behandlar därutöver frågan om identitet och internflykt.

Migrationsanalys rapport Landinformation: Somalia - Säkerhetssituationen 20201 utgör underlag till detta rättsliga ställningstagande, om inte annat anges.

(...)

Att det nu bedöms pågå urskillningslöst våld i Galmudug, inklusive norra Mudug, kan anses utgöra en ny omständighet, om sökanden tidigare inte prövats enligt den glidande skalan med anledning av att det då inte ansetts föreligga inre väpnad konflikt eller urskillningslöst våld i det område som sökanden haft sin hemvist.

Bedömningen av det generella säkerhetsläget i övriga Somalia har inte justerats på ett sådant sätt genom detta ställningstagande att det i sig kan utgöra sådana nya omständigheter som kan motivera en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Hämta dokumentet, RS/072/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Migrationsverket 21-05-12:

Från Somalia/ Landinformation: Somalia - säkerhetssituationen 2020 (version 1.2) till sidans topp

/Utdrag ur sammanfattande analys:/

Säkerhetsläget bedöms som ansträngt i hela Somalia men vi konstaterar att både vittnesuppgifter från möten samt annan landinformation och data från ACLED pekar mot att södra delen av landet (främst från hirshabelle och söderut) i större utsträckning drabbats av konflikten och det råder ett klart sämre säkerhetsläge i de södra delarna jämfört med de norra delarna av landet. År 2020 har inte varit ett år med betydande förändringar i säkerhetsläget i Somalia jämfört med 2019. Läget är fortsatt allvarligt. Al-Shabaab utgör fortsatt ett betydande hot mot fred, säkerhet och stabilitet i Somalia och har ungefär kontroll över samma område som under 2019. Säkerhetssituationen förblir därmed instabil. Ändå har antalet civila som dödades 2020 till följd av improviserade bomber minskat med 50 procent jämfört med 2019. Den är den första minskningen av denna typ av bombattacker på de senaste fem åren. (...)

Det finns dock en hel del orosmoln med potential att snabbt kunna försämra situationen i Somalia. Al-Shabaab har även fortsatt förmågan att utföra högprofilerade attacker. Naturkatastrofer såsom torka, översvämningar och gräshoppor gör även att många civila har en utsatt position. Utöver det är landet i ett politiskt dödläge med uppskjutna val och en pågående konflikt mellan olika politiska läger. De politiska spänningarna i landet är enligt Migrationsanalys oroande och det finns risk för ökat våld om de inte löses. Vilket även skulle ge Al-Shabaab bättre förutsättningar att växa. Utöver dessa problem så har konflikten i Tigray i Etiopien medfört att Etiopiska trupper dras tillbaka från Somalia, vilket kan ge öppningar för Al-Shabaab att öka sin närvaro i områden som nu lämnas av etiopiska soldater.

Det är ännu svårt att förutse vad den politiska krisen och krisen i Etiopien kan komma att föra med sig. Men Migrationsanalys bedömer att om inte det politiska dödläget löses finns det risk att år av framsteg och relativ stabilitet förstörs.

Hämta rappporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

ELENA legal update 21-03-12:

Från Somalia/ Child rights cannot depend on parent's ability to resist social pressure till sidans topp

On the 4 February 2021 the Committee on the Rights of the Child published its views in communication CRC/C/86/D/83/2019 against Denmark.

The author, R.H.M., a Somali national, submitted the communication on behalf of her daughter Y.A.M.. The author and her daughter are subject to a deportation order from Denmark to Somalia. The author travelled to Denmark in 2013 and applied for asylum. She was later granted a residence permit and gave birth to Y.A.M. in 2016. The Danish Immigration Service subsequently decided to revoke the author and her children's residence permits. R.H.M. unsuccessfully appealed this decision and in 2017, she filed a separate application for asylum on behalf of Y.A.M. claiming that, if returned to Somalia, Y.A.M. would face a risk of undergoing Female Genital Mutilation (FGM) and would be removed from her care. The Refugee Appeals Board held that because R.H.M. was against the practice of FGM, she would be able to oppose the social pressure that would have her daughter undergo this practice and thus, rejected her application.

The Committee recalled that the assessment of the risk of or irreparable harm to the child should be conducted in an age and gender sensitive manner and emphasised that States should give the utmost attention to child specific forms and manifestations of persecution as well as gender-based violence in refugee status determination procedures.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Från Somalia/ Kvinna med barn utom äktenskapet riskerar förföljelse enligt domstol till sidans topp

En nu nittonårig kvinna från Somalia sökte asyl som tolvåring och har varit placerad i famlijehem. Hon fick avslag relativt snabbt och skulle återvända till Somaliland i norra Somalia, varifrån hon härstammade enligt språktester. Själv har hon hållit fast vid att hon kommer från en ort i centrala Somalia. Fortfarande minderårig träffade hon en ung man med somaliskt ursprung som är dansk medborgare. Hon blev gravid och en son föddes 2018. Barnet blev dansk medborgare. Mannen flyttade till Sverige och har delad vårdnad, men de är inte gifta. DNA-test har visat att han är far. Kvinnan sökte asyl på nytt när utvisningsbeslutet preskriberats och hävdade då att hon riskerar förföljelse som ogift mor och på grund av anknytningen. Migrationsverket avfärdade skyddsskälen som spekulationer. Anknytning avslogs bl.a. eftersom kvinnan inte har styrkt identitet och paret inte hade bott tillsammans utomlands. Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling och tvivlar på språktestet, bl.a. eftersom kvinnan beskrev sin uppgivna hemort i detalj. Oavsett detta anser domstolen att kvinnan inte kan förväntas undanhålla i hemlandet att hon har ett barn fött utom äktenskapet. Det är sannolikt att hon inte kommer att få ett effektivt klanskydd utan riskerar förföljelse på grund av kön. Hon beviljas därför flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Asylnytt 20-10-02:

Från Somalia/ Domstol: Lärare behöver skydd efter våldtäkt och ryktesspridning till sidans topp

En kvinna i Somalia som utsatts för en våldtäkt trakasserades efter det genom ryktesspridning om att hon skulle ha varit otrogen. Kvinnan arbetade som lärare och informerade bland annat om familjeplanering och riskerna med könsstympning. Hon kallades till en domstol hos Al Shabaab för att hennes verksamhet inte var i enlighet med Islam. Samtidigt utsattes hennes hushållerska för ett mordförsök, vid ett tillfälle då hon var iklädd en sjal som tillhörde läraren. Kvinnan hävdar att en makens kusin som är med i Al Shabaab ligger bakom alltsammans. Efter att hon lämnat Somalia har hennes man gift om sig. Migrationsverket tror på uppgiferna om våldtäkten och kvinnans arbetsuppgifter, men anser det inte visat att det finns ett hot från Al Shabaab. Eftersom maken tidigare stöttat henne och hon har bröder finns ett manligt nätverk enligt Mgrationsverkets avslag. Migrationsdomstolen bedömer kvinnans berättelse som sammanhängande, detaljerad och självupplevd. Det finns därmed ingen anledning att tvivla just på hotet från Al Shabaab, särskilt som risken för våld mot personer i hennes situation stämmer med landinformation. Puntland avfärdas som internflyktsalternativ då hon inte har nätverk där. Risken för förföljelse på grund av kön gör att kvinnan beviijas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Asylnytt 20-08-31:

Från Somalia/ Kvinnor beviljades ny prövning vid graviditet till sidans topp

En ogift kvinna från Somalia hade ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon blev gravid och ansökte då om en ny prövning på grund av de hot som skulle uppstå i familjen och hemlandet om hon skulle föda ett barn utom äktenskapet. Migrationsverket påpekade att det inte uttalats något hot mot henne och såg inget skäl varför hon inte skulle kunna föda sitt barn i hemlandet. Kvinnan från Afghanistan hade utvisats med hänvisning till manligt nätverk i hemlandet. Redan inför överklagandet i grundärendet hade hon anfört att hon haft samlag med en man som hon inte var gift med och att det innebar ett hot. Kvinnan blev gravid men fick missfall. I samband med det fick hennes föräldrar reda på förhållandet och har förskjutit henne. Därefter har hon blivit gravid på nytt. Migrationsverket tvivlar på uppgifterna om vad som blivit känt och anser att övriga omständigheter inte är nya jämfört med det som redan var prövat. Dessutom hade kvinnan sagt till en mottagningshandläggare att hon gift sig. Om hon är gift innebär graviditeteten inget skyddsbehov, enligt Migrationsverket.

I båda fallen är kvinnorna sammanboende med barnafadern. Domstolen (olika domare) anser ändå att det rör sig om nya omständigheter som kan innebära bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljas ny prövning. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Somalia/ Mr-kommittén accepterar utvisning av kvinna från Somalia till sidans topp

FN:s mr-kommitté har behandlat ytterligare ett par ärenden där Sverige sommaren 2017 ombetts att avvakta med att verkställa utvisningarna. I båda fallen har personerna representerat sig själva. Det ena gäller en person som hävdar att han levde som kongolesisk flykting i Rwanda när han började få problem genom att han lurades anmäla sig till ett träningsläger för motståndsgruppen M23. Sedan har han bott i flera länder på flykt både från M23 och från dem som anklagat honom för att höra till den gruppen. En hake i asylprocessen har varit att mannen har ett rwandiskt pass och Sverige har bedömt honom som medborgare i Rwanda och att han kan återsändas dit. Kvinnan från Somalia har berättat om förföljelse från Al Shabaab på grund av hennes mans arbete för en humanitär organisation men hon har inte lyckats bevisa det. Sverige anser att hon hur som helst skulle kunna bosätta sig i Mogadishu och att det framgår av det stöd hon fått från en morbror för sin flykt visar att hon har ett nätverk. I båda fallen poängterar mr-kommittén att de inte har någon anledning att misstro asylutredningen i Sverige och att ansökningarna inte uppnår nivån för fortsatt sakprövning. Beträffande kvinnan från Somalia påpekar kommittén att Sverige är skyldigt att göra en ny riskbedömning om situationen förändrats när utvisningen ska verkställas.

Hämta yttrandet om mannen från Rwanda, communication No 2984/2017 (Extern länk)

Hämta yttrandet om kvinnan från Somalia, communication No 3012/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylnytt 20-07-24:

Från Somalia/ Krav på en tolvårig flickas berättelse lägre än för en vuxen enligt domstol till sidans topp

En då tolvårig flicka från Somalia sökte asyl. Hon hade förts i säkerhet av sin familj sedan hon utpekats som ansvarig för en olyckshändelse på en lekplats. Hon hade kastat ett litet föremål som hon hittat på marken och som visade sig vara explosivt. Två barn hade dött och deras far hade uppsökt flickans familj och hotat att döda henne. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen på några punkter. Det var bland annat oklart om mannen som hotat henne återkommit eller om det rörde sig om ett tillfälle och ifall hon träffat mannen eller inte. Migrationsdomstolen anser att det inte finns någon anledning ifrågasätta berättelsen om olyckan och att hennes uttalanden inte varit direkt oförenliga. Att det är oklart om hon träffat mannen har sin förklaring i att hon sett och hört honom genom springor i väggen i det hus där de vuxna gömde henne. Domstolen påpekar också att samma krav på stringens i berättelsen inte kan ställas lika högt som för vuxna. Flickan beviljas uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-22:

Från Somalia/ Medborgarskapsfrågan för etniska somalier (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publiicerat en uppdaterad rapport om etniska somaliers medborgarskap i Etiopien och Kenya

I förevarande rapport behandlas hur det somaliska medborgarskapets koppling till den somaliska etniciteten påverkar medborgarskapsfrågan för etniska somalier hemmahörande i Etiopien och Kenya. Andra frågeställningar rörande medborgarskap i Etiopien och Kenya behandlas inte.

Rapporten är ursprungligen publicerad 22 maj 2015 (version 1.0). Den här versionen är uppdaterad den 22 november 2019 i analysavsnitten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Somalia/ Nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om Somalia till sidans topp

Det nya rättsliga ställningstagandet är omfattande, med detaljerade kapitel om identitetsfrågor, utsatta grupper, bedömning av säkerhetsläget i olika områden, myndighetsskkydd, resväg, internflykt mm. I Mogadishu, Jubaland, South West State och Hirshabelle råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld enligt Migrationsverket, men inte på en sån nivå att vem som helst behöver skydd. I Galmudug anses läget ha förbättrats; det råder väpnad konflikt men inte med urskillningslöst våld. I Puntland råder inte väpnad konflikt men "andra svåra motsättninger" medan Somaliland anses relativt lugnt. Myndighetsskydd saknas dock i hela landet. Varifrån man än kommer i Somalia ska det alltså göras en individuell prövning. Särskilt utsatta grupper är minoriteter utanför klansystemet, kvinnor och flickor som riskerar tvångsäktenskap eller könsstympning eller saknar manligt nätverk, personer som riskerar rekrytering av Al Shabaab eller hoppat av, personer knutna till regeringen eller som tillskrivs en poltisk uppfattning i strid med Al Shabaabs. Även generellt sårbara grupper löper stor risk för utsatthet. Internflykt kan enligt ställningstagandet övervägas främst till Mogadishu, Gaalkacyo, Somaliland och Puntland - men inte för kvinnor utan manligt nätverk, ensamkommande barn, funktionsnedsatta eller personer utan klantillhörighet. Återkallelse vid förlängning är normalt inte aktuellt - utom för ungdomar som haft tillstånd just på grund av att de var minderåriga.

Hämta dokumentet SR 27/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Migrationsverket 19-07-04:

Från Somalia/ Lifosrapport: Rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

Följande rapport behandlar översiktligt rätts- och säkerhetssektorn i Somalia, med särskilt fokus på det pluralistiska somaliska rättssystemet, klanernas inflytande, domstolar, polisväsende och korruption. Informationen är primärt hämtad från öppna källor, men även genom Lifos utredningsresor till Somalia.

I rapporten skiljs på den statliga och icke-statliga rätts- och säkerhetssektorn, där den statliga sektorn är organiserad under den somaliska federala regeringen (SFG) och regleras av somalisk konstitutionell och federal rätt, i den mån den är utbyggd. Den icke-statliga sektorn som behandlas här inkluderar dels den rättsskipning som råder i områden kontrollerade av Al-Shabaab, dels den mycket brett praktiserade somaliska sedvanerätten (xeer).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-04:

Från Somalia/ Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu till sidans topp

Rapporten syftar till att beskriva hur situationen för gruppen bantu ser ut i Somalia idag. Den innehåller en kort introduktion om gruppens bakgrund, uppgifter om undergrupper och terminologi samt ett stycke om bantugruppens relation till det somaliska klansystemet. Informationen är hämtad dels från Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 2018, dels från öppna källor.

/Ur Lifos' kommentar:/

Inledningsvis konstaterar Lifos att man bör göra en åtskillnad mellan olika minoritetsgruppers ställning i Somalia. Bantugruppens ställning kan dock beskrivas som längst ner i den somaliska hierarkin vilket gör att deras situation är mycket prekär.

Såväl skriftliga som muntliga källor vilka Lifos konsulterat gör gällande att situationen för bantugruppen generellt är mycket dålig. Deras utsatthet är en kombination av deras dåliga ställning i det somaliska majoritetssamhället där bantu står utanför klansystemet, vilket genomsyrar alla delar av samhällslivet i Somalia. Som lägst i den somaliska hierarkin är bantupersoners möjligheter att tillvarata sina rättigheter i alla avseenden därmed mycket begränsade, vilket leder till en mycket utsatt situation. På grund av denna marginalisering, och tillsammans med det faktum att de historiskt förlorat mycket av sin mark på grund av svaga somaliska institutioner och den undermåliga säkerhetssituationen, är bantupersoner sårbara. Återvändande bantupersoner är mer sårbara än andra återvändande somalier.

(...) De patronförhållandena som gruppen historiskt utnyttjat slogs sönder under 1990-talets klankrig och har generellt inte återuppbyggts, vilket innebär att en person från bantu inte kan förlita sig på skydd genom xeer i Somalia idag.

Utsattheten för bantukvinnor, som i utsatta situationer i högre grad riskerar sexuellt våld, får generellt sägas vara högre än utsattheten för bantumän. Detsamma gäller bantubarn vilka varit föremål för tvångsrekryteringar av Al-Shabaab.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Utrikesdepartementet 19-06-12:

Från Somalia/ UD avråder från resor till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR 19-05-31:

Från Somalia/ Amid worsening conditions in Yemen, more Somali refugees opt to return till sidans topp

Almost 4,300 Somali refugees have now returned home from Yemen, since the roll-out in 2017 of an Assisted Spontaneous Return (ASR) programme, facilitated by UNHCR, the UN Refugee Agency in cooperation with humanitarian partners and authorities in Yemen and Somalia.

In the latest departure, a boat carrying 125 Somali refugees departed Aden on Wednesday afternoon. The vessel arrived at the Port of Berbera in Somalia yesterday morning, bringing home men, women and children in time for the Islamic holiday of "Eid" next week, which is observed at the end of the fasting month of Ramadan.

Those who returned home this week include Somalis who had been born in Yemen to refugee parents, and others who were born in Somalia and who fled to Yemen hoping to escape conflict and insecurity.

With Yemen being the world's largest humanitarian crisis and civilians facing life-threatening conditions, the situation for refugees and asylum seekers and migrants has deteriorated significantly.

Somali refugees comprise 90 per cent of Yemen's refugee and asylum seeker population, or some 250,000 people. Refugee movements from Somalia to Yemen have been taking place since the 1980s. They continued following the outbreak of civil war in Somalia, with many fleeing generalized violence and individualized fear of persecution in addition to the consequences of drought and a lack of livelihood opportunities.

As a long-standing refugee host nation and the only country in the Arabian Peninsula signatory to the Refugee Convention and its Additional Protocol, Yemen currently hosts the world's third largest Somali refugee population.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-05:

Från Somalia/ UNHCR warns of growing climate-related displacement in Somalia till sidans topp

Ahead of World Environment Day tomorrow, UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for urgent additional support to help people affected and displaced by drought in Somalia.

Below average rains during the "Gu" (April-June 2019) and "Deyr" (October - December 2018) rainy seasons have caused worsening drought in many parts of the country. An estimated 5.4 million people are likely to be food insecure by July.

Some 2.2 million of these will be in severe conditions needing immediate emergency assistance unless aid is urgently scaled up.

The drought has also forced more than 49,000 people to flee their homes since the beginning of the year as they search for food, water, aid and work mostly in urban areas. People who are already displaced because of conflict and violence are also affected by the drought, at times disproportionally.

More than 7,000 people were displaced last month alone.

Three main regions of Somalia - South Central, Puntland and Somaliland - have been affected, despite marginal to average rains and flash flooding in some regions. The worst affected areas include the Sanaag, Sool, Awdal, Bari, Nugaal, Mudug, Galgadud, Hiran regions of the country.

The latest drought comes just as the country was starting to recover from a drought in 2016 to 2017 that led to the displacement inside Somalia of over a million people. Many remain in a protracted state of displacement.

UNHCR and humanitarian partners fear that severe climatic conditions combined with armed conflict and protracted displacement could push the country into a far bigger humanitarian emergency. Decades of climatic shocks and conflict have left more than 2.6 million people internally displaced.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.