fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Polen

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210416:

Aftonbladet debatt 21-04-13:

Från Polen/ Polacker har börjat söka asyl i Sverige till sidans topp

Debattörerna: De hotas i sitt hemland - och fastnar i limbo

Polen styrs av politiker som drar tillbaka mänskliga rättigheter. Hot och förföljelse ökar ständigt mot flera grupper, bland annat hbtq-personer, kvinnor, barn och religiösa minoriteter. På senare tid har det även förekommit trakasserier mot personer som sympatiserar med andra ideologier än den nationalkonservativa.

Den här utvecklingen i Polen har fått människor att söka asyl utomlands. I höstas beviljade Norge en person från Polen asyl på grund av att han förföljts på grund av sin politiska aktivism. Förföljelser av hbtq-personer i landet är fruktansvärda.

Vi vet flera hbtq-polacker som har flytt från Polen till Sverige men som inte får asyl här. Det beror på en överenskommelse inom EU som kallas för Aznarprotokollet. Det går ut på att en medborgare i ett EU-land inte ska kunna söka asyl i ett annat EU-land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.