fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Nigeria

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211104:

EASO 21-10-19:

Från Nigeria/ EASO publishes updated Country Guidance till sidans topp

Nigeria remains one of the main countries of origin at EU+ level. According to EASO Early warning and Preparedness System (EPS) data, close to 16 000 applications were received in EU Member States and associated countries in the 12-month period until August 2021.

EASO is pleased to announce the update of 'Country Guidance: Nigeria'. This update, published on 19 October 2021, replaces the first edition of the guidance of February 2019.

This update is of focused nature. It reflects recent country of origin information concerning the security situation in Nigeria, where the presence and activities of Boko Haram continue to be of concern. In parallel, conflicts between herders and farmers communities and criminality, in particular kidnappings for ransom, have continued to intensify. In this regard, the analysis and guidance on several profiles of applicants from Nigeria, as well as on the eligibility for subsidiary protection, in particular under Article 15(c) of the Qualification Directive, have been updated.

Trafficking in human beings continues to affect women, men, and children from Nigeria, and the trafficking for the purposes of sexual exploitation of women and girls remains a widespread problem. This update addresses the potential international protection needs in relation to trafficking in the sections on refugee status and subsidiary protection, in particular under Article 15(b) of the Qualification Directive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

EASO 21-06-04:

Från Nigeria/ EASO publishes a COI report: Nigeria - security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled Nigeria: security situation.

After the peak of some 47 000 applications for international protection in 2016, Nigerians have sought asylum in the EU+ less frequently: around 23 000 in 2018-2019 and just above 13 000 in 2020. So far in 2021 (January-March), Nigerians lodged almost 3 700 applications in the EU+. Since 2018, there has been a gradual increase in the share of repeated applications in the same reporting country. In the first three months of 2021, more than each third Nigerian application in the EU+ was lodged repeatedly. In the last six months (October 2020 - March 2021), the number of first instance decisions increased by about a quarter compared to the preceding six months. In the same period, the EU+ recognition rate for Nigerians was 12 %, stable compared to the preceding half a year. At the end of March 2021, some 14 400 Nigerian applications were pending at first instance. More than two thirds of them were awaiting a decision for longer than six months.

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

The first report in EASO's 2021 production on Nigeria is EASO COI Report: Nigeria: Trafficking in Human Beings, was published in April 2021.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

EASO 21-04-26:

Från Nigeria/ EASO publishes a COI report: Nigeria - Trafficking in Human Beings till sidans topp

After the peak of some 47 000 applications for international protection in 2016, Nigerians have sought asylum in the EU+ less frequently: around 23 000 in 2018-2019 and just above 13 000 in 2020. So far in 2021 (January-March), Nigerians lodged over 3 600 applications in the EU+. Since 2018, there has been a gradual increase in the share of repeated applications in the same reporting country. In the first three months of 2021, more than each third Nigerian application in the EU+ was lodged repeatedly. In the last six months (October 2020 - March 2021), the number of first instance decisions increased by about a quarter compared to the preceding six months. In the same period, the EU+ recognition rate for Nigerians was 12 %, stable compared to the preceding half a year. At the end of February 2021, some 14 600 Nigerian applications were pending at first instance. More than two thirds of them were awaiting a decision for longer than six months.

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

The report, EASO COI Report: Nigeria - Trafficking in Human Beings, is an update and expansion of the 2015 EASO COI report on Sex Trafficking of women in NIgeria.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

UNHCR 21-03-02:

Från Nigeria/ Surging violence in Nigeria drives displacement to Niger till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed at surging violence in north-west Nigeria which has fuelled displacement into neighbouring Niger's Maradi region, where violence is also on the rise.

Fearing armed groups and communal clashes, more than 7,660 refugees have fled Nigeria into Maradi this year and another 3,500 citizens of Niger have been displaced inside the country. Most of the refugees are women and children, displaced following recent attacks in Nigeria's Sokoto state.

The Maradi region, in southern Niger, now hosts nearly 100,000 displaced people, including 77,000 Nigerian refugees, who have fled relentless attacks in Katsina, Sokoto, and Zamfara states.

UNHCR commends the generosity of Niger as it continues to grant access to asylum, despite border restrictions brought on by the COVID-19 pandemic.

UNHCR teams in Niger have recorded a spike in deadly violence inside Maradi itself, with more casualties and serious incidents reported in January and February 2021 than in the second half 2020. Refugees describe gruesome murders, kidnappings for ransom, and looted villages. Many have also been caught up in clashes between farmers and herders as well as vigilantism, as self-defence groups are being set up in most villages.

People fleeing are in urgent need of water, food, shelter, and health services. Most have fled empty handed in the rush to save their lives.

UNHCR is providing life-saving assistance and protection and has scaled up border monitoring activities. Our teams are also registering new arrivals to identify people with vulnerabilities and other specific needs.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

UNHCR 21-03-23: UNHCR outraged by deadly attack against displaced population in Western Niger (Extern länk)

UNHCR 21-04-16: Tens of thousands forced to flee violent attacks in Nigeria's Borno State (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Nigeria/ Ingen framgång i FN:s mr-kommitté för homosexuell person från Nigeria till sidans topp

En man från Nigeria som sökt asyl först på grund av förföljelse från Boko Haram fick en ny prövning då han berättade att hans egentliga skäl var att han är homosexuell. Detta är förbjudet i Nigeria och kan straffas med fängelse i upp till 14 år, förutom risken för förföljelse från enskilda. Han fick dock avslag bland annat på grund av att de nya skälen inte stämde med vad han tidigare berättat. Det han anförde om sina upplevelser beroende på sin läggning ansågs också vagt och innehöll motsägelser. Senare försökte han få en ny prövning igen då han hade omnämnts i en svensk tidning och även i en några år gammal utgåva av en nigeriansk tidning, som också fanns på internet, vilket ökade risken för förföljelse i hemlandet. Artiklarna sågs inte som nya omständigheter och han fick ingen ny prövning. Det ansågs dessutom inte säkert att den nigerianska artikeln handlade om honom. Utvisningen stoppades senare tillfälligt av FN:s mr-kommitté. Men även mr-kommittén har nu kommit fram till att mannen inte bevisat att han riskerar förföljelse. Flera inslag sätter ned trovärdigheten, bland annat att han tagit sig till Sverige i med en annan identitet, som sedan godkänts av den nigerianska ambassaden för att utfärda resedokument.

Hämta yttrandet om communication No. 3300/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Migrationsverket 19-12-17:

Från Nigeria/ Delstaten Edo - det nigerianska navet för migration och människohandel till sidans topp

/Ur sammanfattningen:/

Andelen kvinnliga nigerianska migranter i Europa som är offer för människohandel i sexuellt ändamål har rapporterats vara enorm: 2016 uppskattades den uppgå till 80 % av de cirka 10 000 kvinnor/flickor som anlände till Italien via den Centrala Medelhavsrutten. Ungefär lika stor andel uppskattas ha rest från Benin City i Edo. De flesta sägs ha sin hemvist i Benin City eller byar i dess närhet och den mest förekommande folkgruppen, både bland offer och förövare, uppges vara edofolket.

Migrationsanalys konstaterar att det finns stor variation avseende typ, storlek och organisation bland människohandelns förövare. Små konstellationer kan bestå av några närstående som i vissa fall kan ha förbindelser med större nätverk. Större aktörer rapporteras ibland ha kopplingar till eliten och kan såsom Black Axe Confraternity vara del av den organiserade brottsligheten som även bidrar starkt till lokal kriminalitet. Människohandeln involverar vidare en rad olika kategorier av människor som är delaktiga efter yrkesfärdighet eller position, även myndighetspersoner.

De svåra levnadsförhållandena har av allt att döma starkt bidragit till det nav för migration och människohandel som etablerats i Edo och Benin City. Migrationsanalys finner därtill att statens bristande kapacitet och integritet inom centrala områden är en mycket viktig faktor i sammanhanget och så även externa faktorer såsom internationell efterfrågan på sex och arbetskraft samt sedan länge etablerade relationer med Europa.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

UNHCR 19-09-27:

Från Nigeria/ Brutal violence in northern Nigeria forces thousands into Niger till sidans topp

More than 40,000 people have now been forced to cross from northwest Nigeria into Niger as a result of an upsurge in violent attacks on civilians over the last ten months.

The escalating violence in the Nigerian states of Sokoto, Zamfara and Katsina - violence by groups other than Boko Haram - has led to a new humanitarian emergency in Niger's border regions. Nigerian refugees continue to arrive in more than 50 villages in the departments of Guidan Roumji, Guidan Sori and Tibiri. On September 11 alone, more than 2,500 people fled when civilians were targeted by armed groups on the Nigerian side. As the security situation continues to deteriorate in Sokoto State, we are expecting more refugees to arrive in Niger.

People are seeking safety from indiscriminate attacks unleashed by organized armed groups on men, women and children alike. There have been frequent reports of kidnappings, torture, extortion, murder, sexual violence and destruction of houses and property.

UNHCR, the UN Refugee Agency, is working with local authorities and its humanitarian partners to assist refugees, many of whom are arriving traumatized and with few belongings.

Fleeing villagers report the attackers to be well-equipped and well organized, and that some refugees have been chased over the border into Niger. Some village chiefs in Niger are also reported to have been targeted and killed by the armed groups.

Refugees, many of them women and children, are arriving with gruesome details of extreme violence. A 14-year-old refugee told UNHCR staff that attackers killed more than 50 people in her village, including her family members. Her father and two young sisters, aged three and four, were shot dead, while her five year-old brother was killed with a machete. Attackers stole all her family's belongings.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.