fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Nigeria

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211104:

EASO 21-10-19:

Från Nigeria/ EASO publishes updated Country Guidance till sidans topp

Nigeria remains one of the main countries of origin at EU+ level. According to EASO Early warning and Preparedness System (EPS) data, close to 16 000 applications were received in EU Member States and associated countries in the 12-month period until August 2021.

EASO is pleased to announce the update of 'Country Guidance: Nigeria'. This update, published on 19 October 2021, replaces the first edition of the guidance of February 2019.

This update is of focused nature. It reflects recent country of origin information concerning the security situation in Nigeria, where the presence and activities of Boko Haram continue to be of concern. In parallel, conflicts between herders and farmers communities and criminality, in particular kidnappings for ransom, have continued to intensify. In this regard, the analysis and guidance on several profiles of applicants from Nigeria, as well as on the eligibility for subsidiary protection, in particular under Article 15(c) of the Qualification Directive, have been updated.

Trafficking in human beings continues to affect women, men, and children from Nigeria, and the trafficking for the purposes of sexual exploitation of women and girls remains a widespread problem. This update addresses the potential international protection needs in relation to trafficking in the sections on refugee status and subsidiary protection, in particular under Article 15(b) of the Qualification Directive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

EASO 21-06-04:

Från Nigeria/ EASO publishes a COI report: Nigeria - security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled Nigeria: security situation.

After the peak of some 47 000 applications for international protection in 2016, Nigerians have sought asylum in the EU+ less frequently: around 23 000 in 2018-2019 and just above 13 000 in 2020. So far in 2021 (January-March), Nigerians lodged almost 3 700 applications in the EU+. Since 2018, there has been a gradual increase in the share of repeated applications in the same reporting country. In the first three months of 2021, more than each third Nigerian application in the EU+ was lodged repeatedly. In the last six months (October 2020 - March 2021), the number of first instance decisions increased by about a quarter compared to the preceding six months. In the same period, the EU+ recognition rate for Nigerians was 12 %, stable compared to the preceding half a year. At the end of March 2021, some 14 400 Nigerian applications were pending at first instance. More than two thirds of them were awaiting a decision for longer than six months.

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

The first report in EASO's 2021 production on Nigeria is EASO COI Report: Nigeria: Trafficking in Human Beings, was published in April 2021.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

EASO 21-04-26:

Från Nigeria/ EASO publishes a COI report: Nigeria - Trafficking in Human Beings till sidans topp

After the peak of some 47 000 applications for international protection in 2016, Nigerians have sought asylum in the EU+ less frequently: around 23 000 in 2018-2019 and just above 13 000 in 2020. So far in 2021 (January-March), Nigerians lodged over 3 600 applications in the EU+. Since 2018, there has been a gradual increase in the share of repeated applications in the same reporting country. In the first three months of 2021, more than each third Nigerian application in the EU+ was lodged repeatedly. In the last six months (October 2020 - March 2021), the number of first instance decisions increased by about a quarter compared to the preceding six months. In the same period, the EU+ recognition rate for Nigerians was 12 %, stable compared to the preceding half a year. At the end of February 2021, some 14 600 Nigerian applications were pending at first instance. More than two thirds of them were awaiting a decision for longer than six months.

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

The report, EASO COI Report: Nigeria - Trafficking in Human Beings, is an update and expansion of the 2015 EASO COI report on Sex Trafficking of women in NIgeria.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

UNHCR 21-03-02:

Från Nigeria/ Surging violence in Nigeria drives displacement to Niger till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed at surging violence in north-west Nigeria which has fuelled displacement into neighbouring Niger's Maradi region, where violence is also on the rise.

Fearing armed groups and communal clashes, more than 7,660 refugees have fled Nigeria into Maradi this year and another 3,500 citizens of Niger have been displaced inside the country. Most of the refugees are women and children, displaced following recent attacks in Nigeria's Sokoto state.

The Maradi region, in southern Niger, now hosts nearly 100,000 displaced people, including 77,000 Nigerian refugees, who have fled relentless attacks in Katsina, Sokoto, and Zamfara states.

UNHCR commends the generosity of Niger as it continues to grant access to asylum, despite border restrictions brought on by the COVID-19 pandemic.

UNHCR teams in Niger have recorded a spike in deadly violence inside Maradi itself, with more casualties and serious incidents reported in January and February 2021 than in the second half 2020. Refugees describe gruesome murders, kidnappings for ransom, and looted villages. Many have also been caught up in clashes between farmers and herders as well as vigilantism, as self-defence groups are being set up in most villages.

People fleeing are in urgent need of water, food, shelter, and health services. Most have fled empty handed in the rush to save their lives.

UNHCR is providing life-saving assistance and protection and has scaled up border monitoring activities. Our teams are also registering new arrivals to identify people with vulnerabilities and other specific needs.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

UNHCR 21-03-23: UNHCR outraged by deadly attack against displaced population in Western Niger (Extern länk)

UNHCR 21-04-16: Tens of thousands forced to flee violent attacks in Nigeria's Borno State (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Nigeria/ Ingen framgång i FN:s mr-kommitté för homosexuell person från Nigeria till sidans topp

En man från Nigeria som sökt asyl först på grund av förföljelse från Boko Haram fick en ny prövning då han berättade att hans egentliga skäl var att han är homosexuell. Detta är förbjudet i Nigeria och kan straffas med fängelse i upp till 14 år, förutom risken för förföljelse från enskilda. Han fick dock avslag bland annat på grund av att de nya skälen inte stämde med vad han tidigare berättat. Det han anförde om sina upplevelser beroende på sin läggning ansågs också vagt och innehöll motsägelser. Senare försökte han få en ny prövning igen då han hade omnämnts i en svensk tidning och även i en några år gammal utgåva av en nigeriansk tidning, som också fanns på internet, vilket ökade risken för förföljelse i hemlandet. Artiklarna sågs inte som nya omständigheter och han fick ingen ny prövning. Det ansågs dessutom inte säkert att den nigerianska artikeln handlade om honom. Utvisningen stoppades senare tillfälligt av FN:s mr-kommitté. Men även mr-kommittén har nu kommit fram till att mannen inte bevisat att han riskerar förföljelse. Flera inslag sätter ned trovärdigheten, bland annat att han tagit sig till Sverige i med en annan identitet, som sedan godkänts av den nigerianska ambassaden för att utfärda resedokument.

Hämta yttrandet om communication No. 3300/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Migrationsverket 19-12-17:

Från Nigeria/ Delstaten Edo - det nigerianska navet för migration och människohandel till sidans topp

/Ur sammanfattningen:/

Andelen kvinnliga nigerianska migranter i Europa som är offer för människohandel i sexuellt ändamål har rapporterats vara enorm: 2016 uppskattades den uppgå till 80 % av de cirka 10 000 kvinnor/flickor som anlände till Italien via den Centrala Medelhavsrutten. Ungefär lika stor andel uppskattas ha rest från Benin City i Edo. De flesta sägs ha sin hemvist i Benin City eller byar i dess närhet och den mest förekommande folkgruppen, både bland offer och förövare, uppges vara edofolket.

Migrationsanalys konstaterar att det finns stor variation avseende typ, storlek och organisation bland människohandelns förövare. Små konstellationer kan bestå av några närstående som i vissa fall kan ha förbindelser med större nätverk. Större aktörer rapporteras ibland ha kopplingar till eliten och kan såsom Black Axe Confraternity vara del av den organiserade brottsligheten som även bidrar starkt till lokal kriminalitet. Människohandeln involverar vidare en rad olika kategorier av människor som är delaktiga efter yrkesfärdighet eller position, även myndighetspersoner.

De svåra levnadsförhållandena har av allt att döma starkt bidragit till det nav för migration och människohandel som etablerats i Edo och Benin City. Migrationsanalys finner därtill att statens bristande kapacitet och integritet inom centrala områden är en mycket viktig faktor i sammanhanget och så även externa faktorer såsom internationell efterfrågan på sex och arbetskraft samt sedan länge etablerade relationer med Europa.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

UNHCR 19-09-27:

Från Nigeria/ Brutal violence in northern Nigeria forces thousands into Niger till sidans topp

More than 40,000 people have now been forced to cross from northwest Nigeria into Niger as a result of an upsurge in violent attacks on civilians over the last ten months.

The escalating violence in the Nigerian states of Sokoto, Zamfara and Katsina - violence by groups other than Boko Haram - has led to a new humanitarian emergency in Niger's border regions. Nigerian refugees continue to arrive in more than 50 villages in the departments of Guidan Roumji, Guidan Sori and Tibiri. On September 11 alone, more than 2,500 people fled when civilians were targeted by armed groups on the Nigerian side. As the security situation continues to deteriorate in Sokoto State, we are expecting more refugees to arrive in Niger.

People are seeking safety from indiscriminate attacks unleashed by organized armed groups on men, women and children alike. There have been frequent reports of kidnappings, torture, extortion, murder, sexual violence and destruction of houses and property.

UNHCR, the UN Refugee Agency, is working with local authorities and its humanitarian partners to assist refugees, many of whom are arriving traumatized and with few belongings.

Fleeing villagers report the attackers to be well-equipped and well organized, and that some refugees have been chased over the border into Niger. Some village chiefs in Niger are also reported to have been targeted and killed by the armed groups.

Refugees, many of them women and children, are arriving with gruesome details of extreme violence. A 14-year-old refugee told UNHCR staff that attackers killed more than 50 people in her village, including her family members. Her father and two young sisters, aged three and four, were shot dead, while her five year-old brother was killed with a machete. Attackers stole all her family's belongings.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

UNHCR 19-01-18:

Från Nigeria/ UNHCR deplores forced refugee returns from Cameroon till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is extremely alarmed by reports of the forced return by Cameroon this week of several thousand refugees into violence-affected Borno State in northeast Nigeria. This follows the forced return of 267 Nigerian refugees on 16 January. They had crossed into Cameroon in 2014. We are gravely concerned for the safety and well-being of all these people.

An estimated 9,000 Nigerians fled across the border into Cameroon earlier in the week after militants attacked and ransacked the small border town of Rann in Nigeria's Borno State. The militants went on a rampage by targeting military installations, civilians and humanitarian facilities. At least 14 people are reported killed.

"This action was totally unexpected and puts lives of thousands of refugees at risk," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. "I am appealing to Cameroon to continue its open door and hospitable policy and practices and halt immediately any more returns and to ensure full compliance with its refugee protection obligations under its own national legislation, as well as international law."

Cameroon is currently home to more than 370,000 refugees, including some 100,000 from Nigeria.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-01-22:

Från Nigeria/ Thousands of Nigerian refugees seek safety in Chad till sidans topp

A new upsurge of violence in northeastern Nigeria has forced thousands of people - most of them women and children - to seek safety in Chad's Lake Chad region.

An estimated 6,000 refugees have fled Nigeria's restive Borno State since 26 December, when clashes erupted between Nigerian government forces and non-state armed groups in Baga town, near the Chadian border.

Many of the refugees paddled across the lake to arrive in the Chadian village of Ngouboua, located on the shores of Lake Chad, 20 kilometres from the Nigerian border. It takes three hours for the crossing.

According to testimonies gathered by our teams, refugees are fleeing in fear of their lives after threats of retaliation and intimidation following militant attacks.

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the Chadian authorities are carrying out registration and pre-screening of new arrivals to evaluate the needs for assistance. An overwhelming majority of the new arrivals are women and children, with some 55 per cent of them being minors according to our initial registration data.

Efforts are also underway by UNHCR to move arriving refugees away from the border areas, due to security concerns and after a government request. So far, we have relocated some 4,200 refugees to the already existing Dar-es-Salam camp 45 kilometres away. The camps already hosts some 11,300 Nigerian refugees who have arrived since 2014.

We are racing to provide timely shelter and other assistance to those arriving, including the most vulnerable. Currently, new arrivals are hosted in collective shelters. UNHCR is distributing relief items including blankets, mats and mosquito nets and refugees are getting hot meals.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Utrikesdepartementet 18-12-27:

Från Nigeria/ Nigeria - avrådan till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD beslutat om att ändra avrådan för Nigeria. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till nordöstra Nigeria. Avrådan omfattar delstaterna Adamawa, Borno, Yobe, Gombe, samt kust- och flodnära områden i de i Nigerdeltat belägna delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Cross River och Rivers, inklusive Port Harcourt. Avrådan omfattar även alla resor inom 20 km från landgränsen mot Niger i delstaten Zamfara i nordvästra Nigeria.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till delstaterna Niger, Imo, Taraba, Plateau, Bauchi, Zamfara, Jigawa, Katsina, Kaduna, Kano, Abia, Kogi samt 20 km från landgränsen mot Niger i delstaterna Sokoto och Kebbi. Utrikesdepartementet avråder även från icke-nödvändiga resor till övriga delar av delstaterna Delta, Bayelsa och Rivers.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

EASO 18-11-26:

Från Nigeria/ EASO publishes four COI reports on Nigeria till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published four Country of Origin Information (COI) Reports on Nigeria: Security Situation, Actors of Protection, Targeting Individuals, and Key Socio-economic indicators. The reports provide information relevant for the protection status determination of Nigerian asylum seekers.

In 2017, Nigeria was the fourth most common country of origin in the EU+ countries with a total number of close to 42,000 applicants. In 2018, following a substantial decrease in the number of irregular arrivals in the central Mediterranean, far fewer asylum applications were lodged by Nigerian nationals in EU+ countries. Despite this decrease, Nigeria remained in the top-five among all countries of origin of applicants in the EU+ with about 21,500 applicants recorded between January and October 2018. At the end of October 2018, around 25,000 cases awaited a first-instance decision.

The EASO COI report Nigeria Security Situation, following a brief and general introduction to Nigeria provides a general description of the security situation in Nigeria. The first chapter gives an overview of the recent conflicts in the country; actors in the conflict; recent security trends and armed confrontations; the impact of the violence on the civilian population and IDPs; and the impact of the violence on the state ability to secure law and order.

The main conflicts in Nigeria are elaborated upon in more detail in the second chapter. A general description at the level of the geopolitical zone contains information on the geography and population, and on the background of the conflict, including the actors active in the conflict. This is followed by a description of recent trends in the security situation, with regard to the nature of the violence, frequency, tactics and targets, locations and number of fatalities. Also the impact of the violence on the state's ability to secure law and order, and the impact on the population are discussed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EASO, COI report Nigeria, Security situation, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

EASO, COI report Nigeria, Actors of Protection, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

EASO COI report Nigeria, Targeting of individuals, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

EASO, COI report Nigeria, Key-socio-economic indicators, November 2018 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

IOM 18-11-13:

Från Nigeria/ Migrant resource centres instrumental in reducing irregular migration till sidans topp

"Most migrants would not have travelled in the first place if they were properly informed. With migrant resource centres (MRC), the incidence of irregular migration will be reduced to its barest minimum," said Blessing Anefu, one of 30 participants at a recent follow-up training on effective management of MRCs. "This training is critical in equipping us with required skills needed to achieve the objective of the centre."

The three-day training (6-8 November) was organized by IOM, the UN Migration Agency, in collaboration with the Nigerian Federal Ministry of Labour and Employment. It was designed to strengthen the capacity of relevant government officials, particularly newly recruited staff, to better understand their role in helping potential and returning migrants make informed decisions about their travel and reintegration plans.

The training, which was funded by the European Union under the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration, hosted 16 male and 14 female participants from Lagos, Abuja and Edo States MRCs.

"To achieve the laudable objectives for which the MRCs were established in Nigeria, competent human resources capable of providing services to potential and returning migrants are essential to enable migrants to make informed decisions about their migratory ambitions," said Mienye Badejo, representing the Federal Ministry of Labour and Employment, in her welcome remarks. "This will minimize the risks associated with migration and maximize the benefits of organized labour migration to national development."

IOM helped over 10,000 Nigerian migrants stranded in Libya and other countries return to Nigeria between April 2017 and October 2018. Most of these migrants embarked on their perilous journeys with little or no information about regular migration processes, the risks inherent in irregular migration, the living and working conditions abroad or the support and redress services available at destination countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.