fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Niger

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 181218:

UNHCR 18-12-13:

Från Niger/ Violence displaces more than 50,000 in western Niger this year till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency is becoming increasingly troubled by ongoing violence in Niger's border areas with Mali and Burkina Faso, which has forced 52,000 Nigeriens to flee their homes this year alone.

Cross-border incursions and attacks by militant groups in Niger's Tillaberi and Tahoua border regions have forced many to flee for safety to other nearby towns and villages.

Those displaced report fleeing horrific violence. Armed groups are said to be attacking villages, killing and abducting civilians, including community leaders, burning schools and looting homes, businesses and livestock.

While a government declared state of emergency continues to take effect in the Tahoua and Tillaberi border regions and large-scale military operations by G5 Sahel forces are ongoing, the violence and insecurity is also hampering humanitarian relief efforts.

Since the beginning of October, the government in coordination with the humanitarian community has attempted to secure certain zones to ensure distributions of aid, but ongoing security threats have prevented humanitarians from reaching all those in need of help.

The situation is both alarming and extremely volatile. In addition to causing new displacement, the violence is also affecting 53,000 Malian refugees who are living in the Tillaberi and Tahoua regions. Some have told UNHCR staff that they are considering fleeing northwards, to other countries.

UNHCR is leading a coordinated inter-agency protection response to help those fleeing, including through protection monitoring which enables humanitarian actors to provide rapid assistance to those identified as particularly vulnerable and in need.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.