fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Nicaragua

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210111:

Asylnytt 21-01-11:

Från Nicaragua/ Flyktingstatus kan beviljas trots våld under protester enligt domstol till sidans topp

En student från Nicaragua som under 2018 deltagit i protester mot regimen och mot polisens våldsanvändning sökte asyl. Migrationsverket bedömde att mannen riskerar förföljelse av myndigheterna och paramilitären, men uteslöt honom från skydd som flykting med motivering att han begått grova icke-politiska brott. Brotten bestod i att mannen kastat molotovcocktails och sten och skjutit med s.k. morteros mot polis och paramilitär och instruerat andra i att använda vapnen. Detta har mannen vidgått men han anser att brottet var politiskt samt att han bara försvarat barrikader även om han siktat på poliser som kan ha skadats. Han hävdar att Nicaragua redan beviljat amnesti för de brott som begicks under perioden och att han i varje fall inte är brottsbenägen, något som krävs för uteslutande. Domstolen går igenom UNHCR:s riktlinjer för uteslutande, EU-domar mm och bedömer att brotten som mannen begått visserligen är grova men politiska till sin karaktär. Domstolen väger in att våldet från demonstranterna följde på polisens och paramiltärens övervåld och att det inte riktats mot civila. Slutsatsen blir att mannen ska betraktas som flykting. Målet återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

UNHCR 19-04-16:

Från Nicaragua/ One year into crisis, more than 60,000 forced to flee their country till sidans topp

A year into Nicaragua's political and social crisis, an estimated 62,000 people have fled to neighbouring countries, with the vast majority - some 55,500 - seeking refuge in Costa Rica.

Many, in what is overwhelmingly a refugee flow, have resorted to irregular crossings to avoid detection, often walking for hours through difficult terrain, exposed to heat, humidity and the risk of malaria. Initially, it was mainly adults crossing the border, but families, including young children, are also now fleeing.

According to the Costa Rican Migration Authority, as of March 2019, some 29,500 Nicaraguans had formally filed asylum applications. But with reception capacity overstretched, 26,000 others are waiting to have their claims formalized.

Among those seeking asylum are students, former public officials, opposition figures, journalists, doctors, human rights defenders and farmers. A significant number arrive in need of health care, psychological support, shelter and food assistance.

Both the UN Human Rights Office and the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) have expressed concern over the deterioration of the situation in Nicaragua since April 2018, reporting serious human rights violations against those who participated in anti-government protests and those who helped them.

UNHCR, the UN Refugee Agency, commends Costa Rica's efforts to enable people to enter its territory and access its asylum procedure. These efforts are all the more commendable given the significant pressure on the asylum system and local communities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 19-04-19: Costa Rica Struggles with over 60,000 Fleeing from Nicaragua (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-04-23:

Från Nicaragua/ Lifosrapport: Nicaragua - protester, repression och riskprofiler till sidans topp

Rapporten behandlar i första hand utvecklingen i Nicaragua under det år som gått sedan omfattande protester bröt ut i april 2018. Vidare beskrivs regeringssidans repressiva åtgärder mot demonstranter och personer som är eller uppfattas vara oppositionella. I rapporten redogörs också för riskprofiler såsom personer med koppling till studentrörelsen och andra delar av civilsamhället, såväl som journalister och andra personer inom mediesektorn.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.