fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Marocko

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210808:

ELENA legal update 21-07-30:

Från Marocko/ Return of Sahrawi political activist did not violate the Convention till sidans topp

On 22 July 2021, the European Court of Human Rights published a judgment in E.H. v France (application no. 39126/18).

The applicant, E.H., a Moroccan national of Sahrawi origin was involved with the Sahrawi independence movement. In March 2018, he learned that he was being sought by the Moroccan authorities. Fearing for his life, he decided to flee Morocco. E.H. arrived in France where he was refused entry, at which point he requested to apply for asylum. He was held in a waiting zone while his request was being examined. On the basis of the OFPRA's (French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons) recommendation, the Minister of the Interior refused the applicant permission to enter France in order to claim asylum, on the grounds that his request was manifestly unfounded and ordered his removal to Morocco. After subsequent unsuccessful appeals, the applicant was removed to Morocco.

The ECtHR firstly observed that it was the first case that it had been tasked to rule upon concerning a return to Morocco and complaints under Article 3 ECHR. It noted from various international reports that Moroccan nationals who were activists for Western Saharan independence and for the Sahrawi cause could be regarded as categories of the Moroccan population who were at particular risk. The ECtHR then assessed the applicant's individual situation, noting at the outset, that he had used the procedural remedies available under domestic law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.