fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Kuba

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 220125:

AYS 22-01-04:

Från Kuba/ AYS Special from Serbia, Turkey and Greece: Cubans on the move till sidans topp

Though it is seldom reported on, hundreds of Cubans have arrived in the Balkans and Greece in recent months. Often arriving via Russia, they have faced violence and difficulty in accessing asylum and have even been pushed into Turkey having never before been there.

Cubans have been present on the Balkan route for at least a decade, but numbers seem to have increased sharply in the past couple of years. No data is available documenting this phenomenon, but it is increasingly visible to teams in the field as well as organisations providing legal support to asylum seekers in Belgrade.

Eduardo Castano, an asylum seeker who arrived 5 years ago in Belgrade and was granted a subsidiary protection by Serbian authorities, states that getting refugee status in Serbia is literally impossible. He waited for about 2 years to complete the process. Having applied once and appealed a negative decision, he received another negative decisions and was granted subsidiary (humanitarian) protection instead. He reports a general lack of understanding among the Cuban community in Serbia of what the asylum process is, but a fair number of people would like to stay and settle down in Serbia unlike other communities who use Serbia as a transit country towards the Schengen area.

In Greece, Cubans are not recognised as asylum seekers, and even if they were to attempt to file an asylum claim, they must now do so either at a hotspot on one of the islands or near the Evros border, which is non sensical for someone who is not using any of those routes, or through Skype which does not have a Spanish service and is notoriously difficult to get through on, sometimes taking years.

On the 29 October 2021, approximately 85 Cubans accidently ended up trying to leave on the same plane from Zakynthos to Milan. They were beaten, detained, and told to leave the territory without the opportunity to apply for asylum.

Reasons for Leaving and Routes

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

TT / AB 21-12-14:

Från Kuba/ Fler smugglade kubaner stoppade på Balkan till sidans topp

För andra gången på bara några dagar har polis i Nordmakedonien stoppat en skåpbil som visat sig vara full av mestadels kubanska migranter.

I måndags kväll stoppades en skåpbil efter en kort polisjakt utanför gränsstaden Gevgelija. Inuti lastutrymmet fanns 28 migranter, varav 25 kommer från Kuba.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.