fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Kongo DRC

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210701:

Migrationsverket 21-06-24:

Från Kongo/ Säkerhetssituationen i vissa delar av Demokratiska republiken Kongo till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det rättsliga ställningstagande RS/016/2020.

/Asylnytt: Följande stycken är utdrag ur sammanfattningen, notera justeringar rörande Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomami, Tshopo, Bas-Uélé och Haut-Uélé/

Migrationsverket gör bedömningen att det i provinserna Nordkivu, Sydkivu och Ituri föreligger en inre väpnad konflikt och att den rådande situationen av urskillningslöst våld är så allvarlig att var och en som återvänder dit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet. Kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket första punkten andra ledet utlänningslagen är därför uppfyllda.

Migrationsverket gör bedömningen att säkerhetsläget i provinsen Tanganyika är sådant att inre väpnad konflikt enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet föreligger. Säkerhetsläget varierar dock och en individuell prövning av den sökandes utsatthet ska göras i enlighet med Elgafajidomens kriterier (...)

I territorierna Ango i Bas-Uélé och Dungu i Haut-Uélé är säkerhetsläget sådant att det föreligger inre väpnad konflikt i den mening som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket första punkten andra ledet utlänningslagen. Våldet som förekommer är emellertid inte urskillningslöst.

Migrationsverket gör bedömningen att det i provinserna Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomami och Tshopo, i samtliga territorier utom Ango i Bas-Uélé, i samtliga territorier utom Dungu i Haut-Uélé inte råder inre väpnad konflikt enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket första punkten andra ledet utlänningslagen.

Migrationsverket gör bedömningen att rättsskyddet i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) innehåller sådana brister att det inte går att hänvisa någon till staten för myndighetsskydd. (...)

Internflykt är som huvudregel inte relevant och rimligt i DRK.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

UNHCR 21-03-19:

Från Kongo/ Armed attacks kill hundreds, displace 40,000 civilians in northeast DRC till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning about an alarming increase in the number of attacks by an armed group on civilians in north-eastern parts of the Democratic Republic of Congo (DRC).

Since January, attacks blamed on the armed group, Allied Democratic Forces (ADF), have killed nearly 200 people, injured dozens of others, and displaced an estimated 40,000 people in DRC's Beni Territory in North Kivu province as well as nearby villages in Ituri province.

In less than three months, the ADF has allegedly raided 25 villages, set fire to dozens of houses, and kidnapped over 70 people. This is in addition to the 465 Congolese killed in attacks attributed to the ADF during 2020.

Attacks and widespread human right violations also continue in other parts of North Kivu province.

The main reasons for these attacks are reported to include retaliation by armed groups against military operations, their search for food and medicine, and accusations against communities of sharing information on ADF positions.

Those forcibly displaced this month have fled to Oicha, Beni and Butembo towns in Beni Territory, with many fleeing on motorbikes. The majority are women and children, as men stay behind to protect properties, exposing themselves to the risk of further attacks.

Displaced people are living in dire conditions without shelter, food, water or health care. In the context of Ebola and COVID-19, the lack of access to toilets, clean water, soap and menstrual hygiene products is of particular concern. In addition, families do not have enough essential items like blankets, sleeping mats or cooking materials.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

EASO 20-12-11:

Från Kongo/ EASO publishes a MedCOI report on the Democratic Republic of Congo till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Medical Country of Origin Information (MedCOI) Report on the Democratic Republic of Congo (DRC).

MedCOI as a project was initiated to improve access to medical Country of Origin Information for national migration and asylum authorities in Europe. This project was transferred to EASO between 2017 and 2020, to become EASO business as usual as from 2021. While as under the MedCOI project, implemented by The Netherlands and Belgium, the Country of Origin Information reports on the health care situation were not publicly available, EASO intends to publish all MedCOI reports on the EASO COI Portal and website. This is the first such MedCOI report published by EASO.

The report starts with a general introduction to the country and the healthcare system organisation. Separate sections are dedicated to human resources in healthcare, the pharmaceutical sector, blood transfusion policies, patient pathways, insurance aspects and out-of-pocket expenditure. Lastly, separate chapters contain accessibility information on specific disease groups: cardiovascular diseases, diabetes, haematology, hepatitis, HIV/AIDS, nephrology, neurology, psychiatry, pulmonology, and finally tuberculosis.

This report was drafted by International SOS (Intl.SOS) and reviewed by experts of the following organisations: EASO, MedCOI Sector, Third Country Research Unit, Asylum Knowledge Centre; Belgian Desk on Accessibility (BDA) at the Belgian Immigration Department; Department for Asylum and Migration Policy at the International and European Affairs Unit within the Ministry of the Interior of the Czech Republic; Country of Origin Information (COI) Unit at the Ministry of Immigration and Integration within the Danish Immigration Service; and COI Information Desk / Documentation of COI documents and case law at the German Federal Office for Migration and Refugees.

The report was written according to the EASO COI Report Methodology (2019). The report is based on carefully selected sources of information. All sources used are referenced.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Från Kongo/ Ställningstagande om vissa delar av Demokratiska Republiken Kongo till sidans topp

Migrationsverket gör i det nya ställningstagandet bedömningen att det i provinserna Nordkivu, Sydkivu och Ituri pågår en inre väpnad konflikt med så urskillningslöst våld att var och en som återvänder dit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. I en rad andra provinser och regioner som räknas upp i ställningstagandet råder väpnad konflikt med varierande våldsnivå eller andra svåra motsättningar. Alla provinser är dock inte i konflikt. Det rättsliga ställningstagandet innehåller genomgångar av situationen i provinserna var för sig. Migrationsverket anser att rättsskyddet är så dåligt att det inte går att hänvisa någon till statligt myndighetsskydd. Internflykt är som huvudregel inte relevant och rimligt. Frågan om uteslutande ska beaktas i varje enskilt ärende eftersom det kan finnas asylsökande som har gjort sig skyldiga till sådana handlingar som gör att de ska uteslutas från flyktingskap eller annan skyddsstatus. Säkerhetsläget har enligt Migrationsverket inte förbättrats bestående någonstans så att det skulle motivera att neka förlängning av skyddsstatus vid förlängningsansöknignar.

Hämta dokumentet, RS/016/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

UNHCR 19-11-29:

Från Kongo/ As violence spikes in DRC, UNHCR concerned for trapped civilians till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and its humanitarian partners remain extremely concerned for the safety and security of hundreds of thousands of civilians in the Democratic Republic of the Congo's eastern Beni Territory, after deadly violence and mass protests have cut off humanitarian access to the troubled region.

Tensions in this part of DRC's North Kivu province have been rising since the launch of a government-led security operation against the Allied Democratic Forces (ADF) on October 30. Armed groups have been targeting civilians and displaced populations in the region, killing scores of people.

Growing estimates are that at least 100 people were reported to have been killed in violent attacks in the Beni region since November 2, with thousands displaced, the vast majority of them women and children. Additional mass displacements have been reported from Mbau and Oicha localities, north of Beni. People are taking refuge in the Beni town, in an attempt to flee attacks, and the ongoing fighting between the army of the DRC and ADF.

Information is difficult to verify, as the movement of humanitarian workers is restricted due to insecurity around the city and in the territory of Beni, as a result of violence. Alarming reports from the region suggest people being trapped and under threat from the armed groups, with daily reports of loss of life. Abductions and attacks on schools, health centres and indigenous communities are also on the rise.

UNHCR and its partners are calling for an urgent need to restore security to allow humanitarian agencies immediate access to support the affected population. Hundreds of households are currently sleeping in churches and schools.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Kongo/ FN:s kommitté mot tortyr publicerar ärenden från augustisessionen till sidans topp

Förutom de ärenden som refererats ovan har FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) publicerat ytterligare 4 ärenden som rör utvisningar från kommitténs session i juli-augusti. Två som prövades i sak rörde utvisningar till Etiopien respektive Sri Lanka. Tre ärenden lades ner på grund av att anmälningarna ansågs ogrundade. De gällde utvisningar till Kongo och Indien.

I listan över ärenden finns nu även ett par sent publicerade från vårsessionen, ett rörande en utvisning till Pakistan som prövades i sak men föll bland annat på grund av trovärdighetsbrister och ett rörande Sri Lanka som inte hade prövats i högsta instans i det nationella målet.

Se samtliga publicerade ärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

UNHCR 19-01-04:

Från Kongo/ DRC inter-communal clashes drive 16,000 refugees into Congo-Brazzaville till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is supporting local authorities in the Republic of the Congo to provide humanitarian assistance to some 16,000 recently arrived refugees from the Democratic Republic of the Congo (DRC).

People are fleeing deadly clashes that erupted at the end of December 2018 between two communities in Yumbi, Mai-Ndombe Province, western DRC. An old rivalry between Banunus and Batende communities led to fresh inter-communal clashes. The reignited dispute is reported to have killed dozens, with around 150 injured arriving in Congo-Brazzaville.

This is the largest influx of refugees from the DRC in Congo-Brazzaville in almost in a decade, since some 130,000 people were forced to seek shelter due to ethnic clashes in DRC's former Equator Province in 2009.

Refugees, mostly women and children of the Banunu tribe, continue to arrive in Makotipoko and Bouemba districts in the Republic of Congo where the Congolese authorities and UN agencies, including UNHCR, are providing medical treatment, food and non-food items.

Those fleeing DRC talk of attacks that left homes burned and people killed. Some feared an escalation in the conflict.

In DRC, a recent humanitarian assessment mission to Yumbi found more than 450 houses destroyed following the clashes and found people in dire need of basic assistance including food, health services and shelter.

Inside Congo-Brazzaville, refugees are settled in the remote localities of Makotipoko, Bouemba, Mopongo and Mpouya in the Department of Plateaux, among local communities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

UNHCR 18-12-14:

Från Kongo/ UNHCR warns of massive shelter needs of DR Congo's displaced till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is extremely concerned at the large number of people left homeless by fighting in the Democratic Republic of Congo (DRC). The ongoing violence means aid agencies are without access to provide even basic assistance in several areas.

UNHCR estimates that around 1.5 million people have had their homes damaged or destroyed. The assessments are based on findings from a UNHCR-led Shelter Working Group from seven of DRC's 26 provinces, which were surveyed between May and November of this year.

Deadly clashes involving armed groups and Government forces, as well as targeted attacks, have seen many houses being burned to the ground, and building materials and roofs looted and stripped. Some of those forced to flee report entire villages having been reduced to ash.

In the eastern provinces of Ituri and North Kivu, an estimated 88,000 houses have been destroyed or damaged due to violence.

Many people have been left with no choice but to seek shelter elsewhere, where they rely on host families to take them in. This is placing a strain on already limited resources, forcing some to engage in sexual services or child labour.

In spontaneous settlements, people are in destitute and dire conditions, sleeping in huts made of branches and plastic bags. With little protection against the elements or from intruders, they are exposed to sickness and disease. The minimal possessions people still have often end up being stolen. Women and girls are at acute risk of sexual violence.

In the Ebola-affected area near Beni, North Kivu, more than 1,300 cases of human rights violations against civilians have been recorded in the last three months, including physical attacks, indiscriminate killing, pillaging and kidnapping.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.