fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Kina

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220429:

Amnesty International 22-04-13:

Från Kina/ Uyghur child among four 'booked for deportation' to China tonight till sidans topp

Amnesty International has received credible information that Buheliqiemu Abula and her teenage daughter, 13, were made to take tests for Covid-19 today in preparations for their deportation to China. The police told them that they should be prepared to leave the deportation center at 9 pm local time today to board a flight bound for Guangzhou, China.

"Saudi authorities must immediately halt all plans to deport the four Uyghurs - including a 13-year-old girl and her mother - who are at grave risk of being taken to repressive internment camps if sent back to China," said Lynn Maalouf, Amnesty International's Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa.

"Forcibly returning these four Uyghur people would be an unconscionable violation of Saudi Arabia's obligations under international law. The Saudi authorities must not even think about sending them to China, where they will be subjected to arbitrary detention, persecution and possibly to torture."

"The world has to react immediately now and stop this deportation in a matter of hours to save the four Uyghurs from this catastrophic deportation. It is crucial that all governments with diplomatic ties to Saudi Arabia step in now to urge the Riyadh authorities to uphold their obligations and stop the deportations."

Under the customary international law principle of non-refoulement and as a State Party to the UN Convention against Torture, Saudi Arabia is obliged not to return anyone to a country where they would face a real risk of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, persecution or other serious human rights violations.

Background

In June 2021, Amnesty International published a report revealing how hundreds of thousands of Muslim men and women in China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region are being subjected to arbitrary mass detention, indoctrination and torture.

Earlier the same year, another piece of Amnesty research described how the children of internment camp detainees are often sent to state-run "orphan camps" where they face indoctrination and are cut off from their parents.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Asylnytt 21-12-10:

Från Kina/ FN-kommitté stoppar utvisning av kristen kvinna från Schweiz till Kina till sidans topp

Målet gäller en kvinna som blivit troende efter att hon träffat en läkare som framgångsrikt hade botat hennes mamma. Läkaren hade berättat för henne om kristendomen och hon hade börjat gå till en församling. Men då en församlingsmedlem gripits och angivit henne efter tortyr gömde hon sig hos en annan församlingsmedlem och fick hjälp att skaffa visum för att fly. Polisen hade då genomsökt kyrkan efter henne. Senare hade polisen även sökt henne hos mamman, som krävts på upplysningar. Myndigheterna i Schweiz bedömde berättelsen som stereotyp och inte trovärdig, bland annat för att polisen bara kände till henne under ett alias. Kvinnan vände sig till FN:s kommitté mot tortyr som anser att hennes berättelse är detaljerad och det stämmer med landinformation att religiösa minoriteter förföljs. Kommittén påpekar att polisen uppsökt hennes vänner, fått se hennes bild och kan söka henne oberoende av om hon har ett alias. Enligt kommittén är det troligt att kvinnan riskerar tortyr eller omänsklig behandling om hon utvisas.

Läs eller hämta beslutet om ansökan nr 790/2016, D.Z. mot Schweiz (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Från Kina/ Många avslag från FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Den kommitté som övervakar FN:s konvention mot tortyr, CAT, har publicerat ett antal beslut från sin session i juli. Bland dem finns tre fällningar som refereras på annan plats, men också ett tjugotal ärenden som inte bedömdes innebära något brott mot konventionen. Fem ärenden gäller utvisningar från Sverige. Två av dem rör Afghanistan. En man som var ansluten till Jehovas vittnen sågs inte som genuin konvertit och en annan som hade en lång historia rörande konflikter med talibaner i Ghazni kunde ändå inte övertyga om personliga hot. I båda fallen påpekade CAT att de haft möjlighet att lägga fram sina skäl och få dem korrekt bedömda i Sverige. Ett annat ärende gällde en kvinna från Etiopien som berättat om hur hon fängslats och våldtagits på grund av familjemedlemmars aktivitet för Ogaden National Liberation Front. CAT tror dock inte att hon är av intresse för de nuvarande myndigheterna i Etiopien, bl.a. då hon kunnat lämna landet legalt och inte fått några hot. Avslag blev det också för en kvinna från Ingusjien i Ryssland som enligt CAT inte kunde visa att hon var utsatt för något personligt hot. Samma slutsats drogs för en journalist av azerbajdzjansk nationalitet som flytt från Armenien med sin familj. Utvisningar från andra länder som "godkändes" gällde Sri Lanka, Kina, Iran, Etiopien och Indien. CAT har samtidigt publicerat uppgifter om ett antal ärenden som avskrevs vid sessionen i april.

Se lista över ärenden hos FN:s kommitté mot tortyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Migrationsverket 21-04- 27:

Från Kina/ Situationen i Kina för uigurer och andra muslimska minoriteter till sidans topp

Migrationsverket har utökat sin rättsliga kommentar om uigurer mfl i Kina.

/Utdrag ur avsnittet Bedömning av förhållandena i Xinjiang för uigurer och andra turk-muslimska folkgrupper:/

Situationen i Xinjiang präglas av att muslimsk religionsutövning i praktiken är förbjuden och att man som uigur eller som tillhörande annan turk-muslimsk folkgrupp med hemvist i Xinjiang, löper en risk att på ett närmast godtyckligt sätt gripas utan rättegång och placeras i omskolningsläger.

Detta gäller även för obetydliga förseelser eller för handlingar som enligt svensk rättsuppfattning inte får föranleda myndighetsingripande.

Förhållandena som råder i omskolningslägren i Xinjiang, nämligen att man som intagen är frihetsberövad utan möjlighet till rättegång samt förekomst av tortyr och andra allvarliga former av fysiska och psykiska bestraffningar, är mycket allvarliga.

Migrationsverket bedömer att det är sannolikt att en asylsökande från Kina som är muslim och uigur eller tillhör någon annan turkisk folkgrupp, samt har haft sin hemvist i provinsen Xinjiang i Kina, i normalfallet riskerar att placeras i omskolningsläger eller att utsättas för andra typer av ingripanden. Eftersom grunden för detta är personens tillhörighet till viss folkgrupp eller personens religiösa eller (tillskrivna) politiska uppfattning, är personen att anse som flykting.

Det finns även risk att utsättas för andra typer av ingripanden som t.ex. genom att personen diskrimineras eller utsätts för statlig repression som t.ex. tillslag mot misstänkta uiguriska separatister. Detta kan också medföra att en asylsökande ska bedömas vara flykting enligt utlänningslagen.

(...)

Hämta kommentaren RS/067/2021, som ersätter R 04/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 21-04-27: Landinformation: Kina - Uppdatering om situationen för uigurer och andra muslimska minoriteter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

Asylnytt 20-02-24:

Från Kina/ Europadomstolen: Uigurer som riskerar dödsstraff / tortyr ska inte utvisas till sidans topp

Målet i Europadomstolen rörde från början fem personer men då två av dem lämnat Bulgarien handlar beslutet om tre av dem. De hade lämnat Kina efter att ha trakasserats på olika sätt. De hade varit fängslade för sådant som brott mot barnbegränsningsreglerna, för att ha bett böner och lärt sina barn be, att ha lärt ut uiguriska, vägrat spionera på sina kunder och liknande. En av dem hade utsatts för tortyr. De fick avslag för att berättelserna verkade bygga på allmänt kända fakta om situationen samt att den kinesiska statens kontroll kan rättfärdigas på grund av hot från terrorister. I besluten från en högre domstol anklagas alla tre för att de hade vistats i Syrien och där tränats av IS och haft olika kontakter med terrorister och människosmugglare. Den bulgariska säkerhetstjänsten hävdade att de var medlemmar av den östturkestanska islamiska rörelsen, som är terroriststämplad. I Europadomstolens beslut citeras en rad rapporter som bekräftar den kinesiska statens förtryck mot uigurer i Xinjiang-provinsen. Domstolen förstår statens oro för terrorism men bedömer att de tre skulle riskera godtyckligt fängslande, att behandlas illa och i värsta fall dödas. Därmed skulle en verkställd utvisning bryta mot Europakonventionen. Domslutet var enhälligt.

Case of M.A. and Others v. Bulgaria, Application no. 5115/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Human Rights Watch 20-01-09:

Från Kina/ Kazakhstan: Improper Prosecution of Asylum Seekers from China till sidans topp

Men from Xinjiang at Risk of Arrest, Torture

Update: On January 21, 2020, Kaster Musakhanuly and Murager Alimuly were sentenced to one year in prison for illegally crossing the border. The court ruled not to deport them to China, but their lawyer said an asylum request in Kazakhstan is still pending. Due to time already served, they will be eligible for release in six months. As a party to the 1951 Refugee Convention it is a violation of Kazakhstan's treaty obligations (see art.31) to impose penalties on refugees for illegal entry.

(Berlin) - Kazakhstan should not forcibly return two Chinese citizens fleeing ill-treatment in Xinjiang or prosecute them for illegal border crossing while their asylum claims are pending, Human Rights Watch said today.

On January 6, 2020, court hearings against the two ethnic Kazakh men, Kaster Musakhanuly and Murager Alimuly, on charges of illegal border crossing began in the remote eastern town of Zaysan. The hearing was adjourned after only two hours, although dozens of witnesses and supporters had traveled there to testify on their behalf, and the case was postponed to January 21. If returned to China, the men would almost certainly face detention and a real risk of torture.

"The government should immediately drop charges of illegal border crossing, halt these proceedings, and guarantee that these men will not be sent back to China as long as their refugee claims are pending," said Laura Mills, Europe and Central Asia researcher at Human Rights Watch. "Kazakhstan can take this opportunity to demonstrate that, unlike in the past, it is a country that upholds its international legal obligations, respects refugee rights, and won't return people to risk of torture."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Asylnytt 19-07-21:

Från Kina/ Högsta Domstolen stoppar utlämning av affärsman till Kina till sidans topp

Högsta Domstolen har nu fattat beslut i ett omtalat ärende om utlämning av en affärsman till Kina. Kina hade begärt honom utlämnad för att lagföras i hemlandet för ekonomisk brottslighet. Högsta Domstolen har kommit fram till att det faktiskt finns sannolika skäl för att mannen begått brotten. Men han ska enligt domstolen ändå inte lämnas ut till Kina. Dels har han varit politiskt aktiv och riskerar förföljelse som oppositionell i Kina. Till följd av målet mot honom finns dessutom en verklig risk för att han skulle dömas till döden och utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Domstolen anser inte att det går att lita på en eventuell försäkran från Kina om hur mannen kommer att behandlas.

Läs mer om mål Ö 2479-19 på domstolarnas hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.