fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Jemen

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 220429:

UNHCR 22-04-25:

Från Jemen/ Nordiskt stöd ger livsviktig hjälp till jemeniter på flykt till sidans topp

Nabiha, 38, ger sina barn te och bröd och räknar pengarna hon har kvar i fickan medan de sitter i en bosättning 185 kilometer från hemstaden Al-Mokha. Mer än fem år har passerat sedan Nabiha gick längs Al-Mokhas slingrande gator och kände lukten av den salta havsbrisen blanda sig med doften av färskmalet kaffe som staden var känd för innan den blev känd för krig.

Denna vår är det sju år sedan konflikten i Jemen eskalerades. Den har tagit livet av Nabihas man, som dödades i en explosion, och tvingat Nabiha och hennes familj på flykt. Många jemeniter, inklusive Nabiha och hennes mor, dotter och två söner, har flytt två eller tre gånger allt eftersom frontlinjen i konflikten flyttats.

- Jag bodde väldigt nära våldsamheterna. Jag behövde flytta till ett annat område för att familjer dödades och skadades överallt runt omkring oss. Vi flydde tre gånger från ett område till ett annat för att komma undan skott och luftangrepp, säger Nabiha.

Idag har två av tre jemeniter - eller 20 miljoner människor - behov av humanitär hjälp för att överleva. Landet var fattigt redan innan konflikten och situationen i Jemen har snabbt förvärrats till att bli en av världens största humanitära kriser.

Sedan 2015 har över fyra miljoner jemeniter tvingats fly från sina hem och söka trygghet i andra delar av landet. Mer än hälften av internflyktingarna befinner sig bara ett steg från hungersnöd och många bor flera mil från närmaste källa till rent vatten eller sanitär anläggning. Nästan fyra av fem jemeniter på flykt inom landet är kvinnor och barn.

Vid sidan av den utbredda osäkerheten runt tillgång till mat lever många jemeniter också i en högst osäker boendesituation. Efter att gång på gång ha tvingats fly på grund av skiftande frontlinjer i konflikten riskerar många jemeniter även att vräkas från de tillfälliga hem de har byggt upp.

Därutöver befinner sig mer än 100 000 flyktingar och asylsökande i Jemen - främst från Somalia och Etiopien. De möter många av samma utmaningar som jemeniter på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 22-03-28: Berättelser från fältet: "Det här är en av de största flyktingkriserna i världen men också en av de minst kända" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

UNHCR October 2021:

Från Jemen/ UNHCR position on returns to Yemen - Update I till sidans topp

/Utdrag:/

3.(...) The current situation is characterized by political, military and institutional fragmentation, hostilities and infighting between competing military factions, particularly in the South, weak governance and rule of law, and a deteriorating human rights situation, with the civilian population paying the price. At the time of writing, there are multiple parallel and overlapping non-international armed conflicts taking place in Yemen, involving the forces aligned with the Internationally Recognized Government (IRG), which has been backed by a multinational coalition led by Saudi Arabia since March 2015; the De Facto Authorities (DFA, also referred to as the Houthis); the Southern Transitional Council (STC), which has intermittently fought with the IRG as it tried to assert control over southern Yemen and has in November 2019 entered a fragile power-sharing agreement with the IRG ("Riyadh Agreement"); the National Resistance Forces; Al-Qa'eda in the Arabian Peninsula (AQAP); and the Islamic State in Iraq and the Levant - Yemen (ISIS-Yemen); in addition to an array of local armed groups with shifting allegiances and primarily driven by local agendas and tribal affiliations.

(...)

30. UNHCR continues to call on States not to forcibly return Yemeni nationals and former habitual residents of Yemen to any part of the country. The suspension of forcible returns of Yemeni nationals and former habitual residents to Yemen should not replace international protection for persons found to meet the criteria for refugee status under the 1951 Convention or the broader refugee criteria as contained in relevant regional instruments, or complementary forms of protection.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Asylnytt 21-06-16:

Från Jemen/ Fortfarande risk för alla och envar enligt nytt rättsligt ställningstagande till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Jemen. I ställningstagandet påpekas att flyktingskap ska prövas. Ställningstagandet innehåller dock inte några särskilda riskprofiler, utan hänvisar till aktuell landinformation och allmän rättslig styrning. En bedömning av individuellt skyddsbehov på grund av risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ska också göras. Enligt ställningstagandet löper var och en som kan komma att frihetsberövas i Jemen en sådan risk och är därmed alternativ skyddsbehövande. Vidare pågår fortfarande en internationaliserad inre väpnad konflikt. De nordvästra delarna kontrolleras av Houthimilisen. Men även i de formellt regeringskontrollerade delarna gör närvaron av flera extremistiska grupper och väpnade aktörer att regeringen inte har kontroll och inte har vålsmonopol. Lokala miliser står för rättsskipningen. Den stora påverkan på civilbefolkningen gör att det föreligger en personlig risk för alla och envar att drabbas av urskillningslöst våld bara genom att vistas i landet. Därmed är kriterierna för alternativt skyddsbehövande uppfyllda. Ställningstagandet RS/076/2021 ersätter SR 56/2016.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Migrationsverket 21-04- 06:

Från Jemen/ Rapport: Säkerhetsläget i Jemen till sidans topp

/Utdrag - sammanfattande analys/

Konfliktintensiteten och därmed de generella riskerna för civila att dödas eller skadas ser över tid ut att ha minskat något nationellt i Jemen de senaste åren jämfört med de närmast föregående, främst p.g.a. perioder med ett minskat antal flygattacker, men delvis också p.g.a. regionalt fokuserade nedtrappningsinsatser. Vidare har förhållandena även över längre tid skiljt sig märkbart mellan olika delar av landet. I mars 2021 råder dock fortsatt ett tillstånd av komplext internationaliserat inbördeskrig och humanitärt nödläge i stora delar av landet, och ett allvarligt säkerhetsläge i andra.

Gemensamt för i stort sett alla delar av landet är erodering av den jemenitiska staten, samt ett växande antal väpnade aktörer/miliser som vill ha sitt ord med i lagen avseende landets framtid. Kärnparternas signaler om beredskap att komma till en överenskommelse om nationell vapenvila har hittills inte åtföljts av hoppingivande mani- festationer vare sig på marken eller i luften. Även om de kanske hade kunnat, ser de till dags dato heller ännu inte ut att vara redo att komma till ett avtal som på kort sikt skulle kunna avsluta konflikten i landet.

(...)

Samtidigt finns nu ett visst momentum genom ett (marginellt) ökat intresse från internationella aktörers sida, inte minst USA, att komma närmare en lösning; initialt genom att åtminstone minska det direkta militära stödet till stridande parter. Med hänsyn till rådande tillstånd i landet särskilt i de hårdast drabbade frontlinjeprovinserna och mängden olika externa intressen (nu också Turkiet?) och interna aktörer i landet, ligger dock även fortsättningsvis en destruktiv utveckling i Jemen nära till hands.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Human Rights Watch 21-03-30:

Från Jemen/ Jordan: Yemeni asylum seekers deported till sidans topp

Jordanian authorities have deported at least four Yemeni asylum seekers registered with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and have issued deportation orders against others who made asylum claims, Human Rights Watch said today. The authorities handed down most of the deportation orders after the Yemenis attempted to apply for work permits and regularize their immigration status in the country.

As of March 16, 2021, Jordan hosted 13,843 Yemeni refugees and asylum seekers, according to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Since January 2019, a Jordanian regulation has effectively prevented UNHCR from recognizing anyone but Syrians as refugees, leaving many without access to humanitarian services and at risk of deportation.

"Jordan's reputation for welcoming refugees is tarnished if it sends people back who are at serious risk of harm in their home countries," said Michael Page, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "Jordanian authorities need to match words with deeds by allowing individuals to safely make asylum claims and get services available to other refugee groups such as work permits."

Human Rights Watch interviewed 13 Yemeni asylum seekers and refugees between late January and mid-March, including 4 deported to Yemen since November 2020 and 8 in Jordan who face deportation orders, which can be enforced at any moment. Eight said the deportation decisions were handed down after they applied to the Interior Ministry for work permit approvals.

Human Rights Watch also spoke in February with a Yemeni refugee who volunteers to help detained asylum seekers obtain legal aid. The volunteer said that detentions, deportation decisions, and actual deportations have all increased since mid-2020. The volunteer said that prior to mid-2020, the authorities usually did not require Yemenis to drop their refugee or asylum seeker status to obtain a work permit.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.