fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Haiti

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211231:

Amnesty International 21-12-16

Från Haiti/ States must protect thousands of Haitians on the move. This is how till sidans topp

By Louise Tillotson and Nicole Phillips. This article was originally published in El Diario

Two deadly earthquakes a decade apart. Political turmoil. The assassination of a President. Rampant insecurity. Kidnappings. Multiple massacres allegedly with state involvement. Food insecurity. Fuel shortages. A rise in gender-based violence.

The list goes on.

These are just some of the reasons why Haitians have, for years, made the decision that life was unsafe or untenable in their home countries and left in search of safety and stability for their families.

The state has, for years, failed to address the violence and instability throughout the country, and with natural disasters further destabilizing Haiti, many people have been left with few choices but to leave if they wished to survive. The international community's efforts have also failed to address the most pressing human rights issues in the country.

Yet states within the Americas have also failed to protect them.

A few weeks ago, an Amnesty International and Haitian Bridge Alliance delegation travelled to Tapachula, Mexico, on the border with Guatemala, where we had the opportunity to interview more than 60 Haitians, all stuck in the city, which Mexican authorities have converted into a kind of "roofless prison," while they await their asylum claims to be processed.

Haitians are not safe or secure anywhere. This was particularly clear after hearing dozens of people describe in detail how in multiple countries in the region, they had experienced human rights violations including detention and unlawful pushbacks, extortion, anti-Black racism, abuses including gender-based violence by armed groups, and destitution.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även uttalandet från frivilligorganisationer:'

Haiti: The US must stop deportations and abuse against Haitians (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

SvT Utrikes 21-09-23:

Från Haiti/ Skarp kritik när haitier på flykt deporteras till sidans topp

Kritiken är hård mot president Joe Biden när de tusentals haitier som flytt det krisdrabbade landet skickas tillbaka. Samtidigt har bilder från Mexikos gräns senaste dagarna väckt avsky.

Minst 500 haitier har redan deporterats från USA och fler väntar, uppger Reuters. Massdeporteringarna har väckt kritik så väl från republikaner som demokrater. Och Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie, konstaterar att det kan strida mot internationell lag då flyktingarna inte fått sina asylskäl prövade innan de skickats tillbaka.

- Vi är oroade över bilderna vi sett och över att vi ser alla dessa migranter, flyktingar och asylsökande transporteras till Port-au-Prince, säger Marta Hurtado, talesperson för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Kamala Harris: "Är djupt bestört"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Amnesty International 21-09-23: USA: Stop U.S. abuses against Haitian people (Extern länk)

Human Rights Watch 21-09-21: Treatment of Haitian Migrants Discriminatory (Extern länk)

Human Rights Watch 21-09-22: Civil Rights Leaders Urge Biden to Halt Expulsions of Haitians (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.