fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Guatemala

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210111:

UNHCR 20-12-17:

Från Guatemala/ Death threats and gang violence forcing more families to flee till sidans topp

Death threats, gang recruitment, extortion and other forms of targeted violence are driving more families in northern Central America to flee their homes and seek safety in other countries, a new UNHCR and UNICEF survey reveals today.

Nearly 20 per cent of over 3,100 interviewees in family units identified violence - including death threats, extortion, gang recruitment and domestic - as the main reason behind their decision to leave their communities. More than 30 per cent of unaccompanied children surveyed identified some type of violence as the main driver of their movement, which in turn affected their ability to access essential services, including going to school.

These survey findings help explain the dynamic behind the alarming 456 per cent spike in family units apprehended at the southern border of the United States of America last year. This number has soared from nearly 77,800 families in 2018 to more than 432,000 in 2019.

"The shift in the demographics of flight from the north of Central America reflects a grim reality on the ground in the countries of origin where entire families are under threat and flee together to find safety," said Giovanni Bassu, Regional Representative for Central America and Cuba of UNHCR, the UN Refugee Agency.

In communities characterized by extreme violence, gang attacks and criminal activities, young men, women and teenagers in northern Central America are particularly vulnerable. Violence, especially death threats associated with recruitment, directly affect children and adolescents. Children described facing several push factors, including different types of violence and the lack of opportunities and services in their countries. Adults described receiving threats by gangs aimed at their entire family, which led many to leave their community with all their children in order not to leave them at risk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.