fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Gambia

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210808:

EU-kommissionen 21-07-16:

Från Gambia/ Proposal for suspension of certain provisions with respect to The Gambia till sidans topp

COM(2021) 413 final

(...)

Kommissionen noterade i ovannämnda rapport att de gambiska myndigheterna i slutet av februari 2019 ensidigt beslutade att införa ett moratorium för alla insatser för påtvingat återvändande och att detta hindrade faktiska återvändanden under större delen av 2019 (via charterflyg och kommersiella flygningar). Dessutom vittnar medlemsstaterna om ett ojämnt samarbete som haft en hämmat effekt på samtliga faser i återvändandeprocessen, även vid tillämpning av den goda praxis vid identifierings- och återvändandeförfaranden som utgjort en del av samarbetet med Gambia sedan 2018. EU:s återtagandeavtal, och motsvarande bilaterala överenskommelser som tre medlemsstater har, respekteras sällan. Enligt två tredjedelar av de medlemsstater som har utfärdat nästan hälften av besluten om återvändande genomförs identifieringsförfarandena (även de som sker genom intervjuer) inte på ett tillfredsställande sätt och resehandlingar utfärdas inte i tid.

(...)

Gambias underlåtenhet att samarbeta i fråga om återtagande motiverar en aktivering av alla de åtgärder som anges i artikel 25a.5 a i viseringskodexen: tillfälligt upphävande av möjligheten till undantag från kraven på de styrkande handlingar som ska lämnas in av viseringssökande enligt artikel14.6, tillfälligt upphävande av den allmänna handläggningstid på 15 kalenderdagar som avses i artikel 23.1 (vilket följaktligen också utesluter tillämpning av regeln om förlängning av denna period upp till högst 45 dagar i enskilda fall), tillfälligt upphävande av utfärdandet av viseringar för flera inresor i enlighet med artikel 24.2 och 24.2c samt tillfälligt upphävande av det frivilliga undantaget från viseringsavgifter för innehavare av diplomatpass och tjänstepass i enlighet med artikel 16.5 b.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

COM(2021)412, Förslag om tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser med avseende på Bangladesh (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

EU-kommissionen 21-07-15:

Från Gambia/ The Commission proposes visa measures to improve cooperation till sidans topp

Today, the Commission is proposing to the Council to adopt temporary restrictive measures on short-stay visas for visa applicants who are nationals of Bangladesh, Iraq and The Gambia. Under the revised Visa Code in force since February 2020, the EU's short-stay visa policy is linked to cooperation with partner countries on readmitting their nationals who do not have the right to stay in the EU. The proposals adopted today aim to improve the 3 countries' cooperation with the Member States on readmission. Effective return and readmission as well as sustainable reintegration are essential elements of comprehensive, balanced, tailor-made and mutually beneficial migration partnerships with countries outside the EU. Fostering co-operation is an important element of this policy and the EU needs to mobilise all available tools, including development co-operation, trade or visa. Improved and sustained cooperation could also potentially open the path to more favourable visa measures.

Temporary visa measures

According to the Commission's assessment for the year 2019 and taking into account subsequent developments, including steps taken by the Commission to improve such cooperation, the level of cooperation on readmission with Bangladesh, Iraq and The Gambia requires improvement. Today's proposed measures cover certain procedural aspects for issuing short-stay visas, specifically:

+ Suspension of waiver of certain supporting documents for certain categories of applicants (e.g. bona fide travellers);

+ Suspension of optional visa fee waiver for holders of diplomatic passports;

+ Suspension of the maximum processing time (beyond 15 days);

+ Suspension of the mandatory issuance of multiple entry visas with a long validity.

The measures do not apply to visa applicants who are family members of EU citizens or other beneficiaries of free movement in the EU.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

IOM 19-02-15:

Från Gambia/ Over 3,500 returned migrants; 2,000 receive reintegration assistance till sidans topp

The voluntary return of Gambians to their homes is averaging about 143 men and women per month since the start of 2017, the International Organization for Migration (IOM) reported this week, or the equivalent of one medium-sized charter flight every four weeks.

As of 8 February 2019, 3,668 Gambians have been assisted to voluntarily return home under the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration since the start of 2017. Over 70 per cent of these individuals were returned just from Libya, with another 25 per cent coming home from Niger. The remaining 5 per cent came home from Mali, Morocco, Mauritania and Tunisia.

Almost two-thirds of all returnees have already received their reintegration assistance. Jalika is one of the 2,097 Gambian returnees who received reintegration assistance from IOM in The Gambia after she returned from a perilous journey across the desert. Upon voluntarily returning from Niger in March 2018 with her 10-year-old daughter, she received grocery goods which allowed her to open her own shop.

"I am happy to be back home safe and sound," she said. "After some ups and downs, IOM helped me stabilize my income. I want to expand the shop with more goods and get my son to work in the shop."

Within six months after the return of many Gambian migrants, counseling sessions with the returnees aim to tailor reintegration assistance to their specific needs, interests and skills based on the available opportunities in the country. Returnees classified as vulnerable cases, such as Jalika, are provided expedited assistance within two to four weeks. Close to 90 per cent of assisted Gambian returnees opt to establish their own microbusiness mainly in retail (39 per cent), construction (31 per cent) and transport (13 per cent).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.