fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Etiopien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220316:

UNHCR 22-03-15:

Från Etiopien/ UNHCR position on returns to Ethiopia till sidans topp

/Dokumentet innehåller avsnitt om olika regioner. Följande är utdrag från slutkapitlet:/

31. All claims of nationals and former habitual residents of Ethiopia seeking international protection should be processed in fair and efficient procedures in accordance with international and regional refugee law. UNHCR considers that persons fleeing any of the conflict situations in Ethiopia are likely to be in need of international refugee protection in accordance with Article 1(2) of the 1969 OAU Convention. In addition, persons fleeing any of the conflicts in Ethiopia may also meet the 1951 Convention criteria for refugee status.

32. Depending on the individual profile and circumstances of the case, exclusion considerations may need to be considered. Furthermore, to preserve the civilian character of asylum, States need to assess the situation of arrivals carefully so as to identify armed elements and separate them from the civilian refugee population.

33. As the situation in parts of Ethiopia may remain fluid and uncertain for some time to come, coupled with an unfolding humanitarian emergency in the country, UNHCR calls on States to suspend the forcible return of nationals and former habitual residents of Ethiopia originating from any areas that are affected by, or which remain fragile and insecure as a result of, military action and/or ensuing displacement, until the situation stabilizes. The bar on forcible return serves as a minimum standard and needs to remain in place, until such time, as the security, rule of law, and human rights situation has significantly improved to permit the safe and dignified return of those determined not to be in need of international protection.

34. In the current circumstances, with ongoing conflict and violence in parts of the country, large-scale internal displacement, and severe humanitarian needs, UNHCR does not consider it appropriate for States to deny persons from Ethiopia international protection on the basis of an internal flight or relocation alternative.

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Utrikesdepartementet 22-02-14:

Från Etiopien/ Etiopien - avrådan till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 februari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien.

Utrikesdepartementet avråder från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien med undantag för huvudstaden Addis Abeba.

Utrikesdepartementet avråder vidare från alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen, Afarregionen samt till delar av Oromia. I Oromia avråder Utrikesdepartementet från alla resor till zonerna norra Shewa, västra Shewa, sydvästra Shewa och samtliga zoner längre västerut i nordvästra Oromia samt till zonen Guji i södra Oromia.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot omkringliggande länder (Sydsudan, Somalia (inklusive gränsen mot Somaliland), Sudan, Djibouti och Kenya).

Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Human Rights Watch 22-01-05:

Från Etiopien/ Returned Tigrayans detained, abused till sidans topp

Saudi Arabia should stop deporting Tigrayan migrants to Ethiopia

Ethiopian authorities have arbitrarily detained, mistreated, and forcibly disappeared thousands of ethnic Tigrayans recently deported from Saudi Arabia, Human Rights Watch said today. Saudi Arabia should stop holding Tigrayans in abhorrent conditions and deporting them to Ethiopia, and instead help the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to provide them with international protection.

Ethiopian authorities have transferred Tigrayan deportees from Saudi Arabia to reception centers in Addis Ababa, Ethiopia's capital, where some were being unlawfully held. The Ethiopian authorities have also apprehended Tigrayan deportees at checkpoints on the roads to Tigray or at the Semera airport in the Afar region and transferred them to detention facilities in Afar or southern Ethiopia.

"Tigrayan migrants who have experienced horrific abuse in Saudi custody are being locked up in detention facilities upon returning to Ethiopia," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. "Saudi Arabia should offer protection to Tigrayans at risk, while Ethiopia should release all arbitrarily detained Tigrayan deportees."

Various factors, including unemployment and other economic difficulties, drought, and human rights abuses, have driven hundreds of thousands of Ethiopians to migrate over the past decade, traveling by boat across the Red Sea and then by land through Yemen to Saudi Arabia.

In January 2021, the Ethiopian government announced it would cooperate in the repatriation of 40,000 of its nationals detained in Saudi Arabia, beginning with a 1,000 a week. Forty percent of the returnees from Saudi Arabia between November 2020 and June 2021 were Tigrayan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 22-01-10:

Från Etiopien/ Avrådan från resor till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 10 januari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till hela landet med undantag för huvudstaden Addis Abeba, till vilken Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Avrådan gäller tills vidare.

Notisen på regeringens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena legal update 22-01-21:

Från Etiopien/ UK tribunal: Ethiopia still not safe for members of Oromo Liberation Front till sidans topp

On the 21 December 2021, the Upper Tribunal gave its decision in the case of AAR. The case concerns an Ethiopian asylum applicant of Oromo ethnicity who arrived in the UK in September 2017 as a minor. He applied for international protection on the basis that he had been persecuted, arrested and detained by the authorities for his participation in and support of the Oromo Liberation Front (OLF).

In May 2019, the Home Office rejected the applicant's asylum claim stating that it did not accept the applicant's history of arrest and detention and that Oromo political prisoners were being released in Ethiopia, the OLF was no longer banned and its leader had returned to Ethiopia. The First-tier Tribunal found the applicant's personal history credible but dismissed the appeal on the basis that the situation in Ethiopia had significantly improved.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Asylnytt 21-12-10:

Från Etiopien/ Många avslag från FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Den kommitté som övervakar FN:s konvention mot tortyr, CAT, har publicerat ett antal beslut från sin session i juli. Bland dem finns tre fällningar som refereras på annan plats, men också ett tjugotal ärenden som inte bedömdes innebära något brott mot konventionen. Fem ärenden gäller utvisningar från Sverige. Två av dem rör Afghanistan. En man som var ansluten till Jehovas vittnen sågs inte som genuin konvertit och en annan som hade en lång historia rörande konflikter med talibaner i Ghazni kunde ändå inte övertyga om personliga hot. I båda fallen påpekade CAT att de haft möjlighet att lägga fram sina skäl och få dem korrekt bedömda i Sverige. Ett annat ärende gällde en kvinna från Etiopien som berättat om hur hon fängslats och våldtagits på grund av familjemedlemmars aktivitet för Ogaden National Liberation Front. CAT tror dock inte att hon är av intresse för de nuvarande myndigheterna i Etiopien, bl.a. då hon kunnat lämna landet legalt och inte fått några hot. Avslag blev det också för en kvinna från Ingusjien i Ryssland som enligt CAT inte kunde visa att hon var utsatt för något personligt hot. Samma slutsats drogs för en journalist av azerbajdzjansk nationalitet som flytt från Armenien med sin familj. Utvisningar från andra länder som "godkändes" gällde Sri Lanka, Kina, Iran, Etiopien och Indien. CAT har samtidigt publicerat uppgifter om ett antal ärenden som avskrevs vid sessionen i april.

Se lista över ärenden hos FN:s kommitté mot tortyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

Utrikesdepartementet 21-11-05:

Från Etiopien/ Avrådan till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Etiopien sedan den 4 november 2021. Från och med den 5 november uppmanar Utrikesdepartementet svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet.

Beslut om ändrad avrådan togs den 5 november 2021.

Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-11-17:

Från Etiopien/ Migrationsverket stoppar utvisningar av tigreaner till Etiopien till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att för närvarande inte utvisa personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Bakgrunden är rapporter om bland annat etnisk profilering, frihetsberövanden och övergrepp mot tigreaner i Etiopien utanför Tigray.

- Enligt den senaste veckans uppgifter har situationen för personer av tigreansk etnicitet ytterligare försämrats i landet, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

I takt med Tigraystyrkornas framgångar i kriget i Etiopien, undantagstillståndet och den växande hotbilden mot regeringen har den etniska profileringen och frihetsberövandena av tigreaner utanför Tigray intensifierats. Det finns också uppgifter om mycket allvarliga övergrepp från myndigheternas sida.

- Det går i nuläget inte att med säkerhet bedöma hur situationen för gruppen är eller hur den kommer att utveckla sig på kort och lång sikt, säger Carl Bexelius. Mot bakgrund av den snabba händelseutvecklingen bedömer vi att inga avvisnings- eller utvisningsbeslut av personer av tigreansk etnicitet för närvarande får verkställas till Etiopien.

Idag finns över 400 öppna ärenden som gäller återvändande till Etiopien. Hur många av dem som kan omfattas av det nya rättliga ställningstagandet går inte att säga.

- Migrationsverket för inte statistik över asylsökandes etniska tillhörighet. Vilka som berörs av beslutet är därför något som behöver utredas i varje enskilt fall, säger Carl Bexelius.

I det rättsliga ställningstagandet konstaterar Migrationsverket att säkerhetsläget i Etiopien är oroväckande och svårförutsägbart, men att det för närvarande inte finns grund för att besluta om ett generellt stopp för utvisningar till Etiopien. Myndigheten kommer fortsatt noga att bevaka den politiska utvecklingen, säkerhetsläget och situationen för personer med tigreansk etnicitet i landet.

Landinformation: Etiopien - Försämrat säkerhetsläge i november 2021 (version 1.0) (Extern länk)

Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter av personer av tigreansk etnicitet till Etiopien - RS/088/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Asylnytt 21-10-18:

Från Etiopien/ Domstol: Kvinna från Tigray-provinsen är alternativt skyddsbehövande till sidans topp

En kvinna tick utvisningsbeslut till Etiopien i början av 2021. Hon var då här på besök hos sin man som är svensk medborgare. Hon sökte asyl med anledning av den konflikt som utbrutit i Etiopien och som främst drabbat Tigray, varifrån kvinnan kommer. Hon framförde både individuella omständigheter angående släktingar som hotats och dödats och det urskillningslösa våldet i hemprovinsen. Migrationsverket bedömde inte att hon visat att hon riskerade personlig förföljelse och ansåg inte vid den tidpunkten att det pågick en väpnad konflikt i Etiopien. Inför domstolavgörandet hade Migrationsverket uppdaterat sin information och höll nu med om att det råder väpnad konflikt i Tigray och att kvinnan har skyddsbehov gentemot det området. Hon kan enligt verket inte heller som ensam kvinna av tigreansk etnicitet med ett litet barn hänvisas till internflykt. Migrationsdomstolen gör samma bedömning, vilket leder till att utvisningsbeslutet hävs och kvinnan beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Etiopien/ Landinformation: Kraftigt försämrad situation för eritreaner i Etiopien till sidans topp

Migrationsverket har den 4 oktober publicerat en ny rapport: "Landinformation: Etiopien - Situationen för eritreanska asylsökande och flyktingar (version 2.0)". Rapporten innehåller uppdateringar med anledning av det pågående kriget i Tigray. Det beräknas finnas ca 150.000 eritreanska flyktingar i Etiopien. Möjligheten för eritreaner att söka asyl i Etiopien har nu i princip upphört. Asylsökande och flyktingar utsätts för godtyckliga gripanden och frihetsberövanden. Ett par av flyktinglägren förstördes i början av konflikten. UNHCR har rapporterat om att flyktingar dödats, förts bort, deporterats eller utsatts för sexuellt våld. Tiotusentals flyktingar ska ha flytt för sina liv när de blivit trängda mellan de stridande parterna. Även Human Rights Watch har rapporterat om utomrättsliga avrättningar, våldtäkter och andra övergrepp. Regeringen planerar ett nytt permanent läger. Situationen blev lugnare efter att regeringsstyrkorna drog sig ut Tigray i somras, men den humanitära situationen har samtidigt försämrats dramatiskt då tillgången till förnödenheter har stypts. Många har flytt till Sudan och en del har tagit sig till Addis Abeba.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Utrikesdepartementet 21-09-23:

Från Etiopien/ Etiopien - avrådan till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 23 september 2021 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien.

UD avråder från alla resor till Tigrayregionen, Amhararegionen, Afarregionen samt Somaliregionen.

UD avråder även från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot omkringliggande länder (Sydsudan, Somalia (inklusive gränsen mot Somaliland), Sudan, Djibouti och Kenya).

Vidare avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till Etiopien, undantaget huvudstaden Addis Abeba.

Avrådan gäller tills vidare.

Se även:

Utrikesdepartementet 21-09-23: Tanzania - avrådan (Extern länk)

Utrikesdepartementet 21-10-01: Iran - avrådan (Extern länk)

Utrikesdepartementet 21-10-01: Turkiet - avrådan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

IOM 21-09-16:

Från Etiopien/ IOM relocates over 17,000 people uprooted by conflict to new shelter till sidans topp

After months in makeshift sites, with little food or water, thousands of Internally Displaced Persons (IDPs) affected by the conflict in Northern Ethiopia are being voluntarily relocated to new shelters by the International Organization for Migration (IOM).

The IDPs, many of whom have been forced to sleep in the open without hygiene facilities, are being moved to Sabacare 4 relocation site in Mekelle, the capital of Ethiopia's Tigray Region, which has been at the epicentre of the conflict that broke out in November 2020.

More than 3,400 families will be provided with shelter made of plastic sheeting and other materials. For the first time in months, the IDPs, including children, will have access to running water, hygiene and sanitation facilities including toilets, showers and washrooms.

"IOM, together with humanitarian partners, counterparts, and volunteers, have been working tirelessly to make this relocation come together under the extremely challenging conditions in Northern Ethiopia," says Michael Speir, Northern Ethiopia Crisis Coordinator. "But, we must not forget that more needs to be done to provide urgently needed support to the millions displaced by this conflict."

Providing essential support like food, cash and health services and meeting other needs remains a major challenge for IOM and other agencies in a context marked by severely limited resources and insecurity. As essential services are severely disrupted due to the conflict, including medical and hospital facilities, the IDPs now will also have access to a health centre where they will receive primary health care, and mental and psychosocial support.

The relocation of IDPs comes at a critical time as schools prepare to reopen this month.

More than 2.1 million people have been displaced during the conflict across the regions of Tigray, Afar and Amhara.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Unicef 21-02-08:

Från Etiopien/ Oroande utveckling i Tigray hotar barns liv till sidans topp

Många barn och familjer har tvingats på flykt sedan våld utbröt i regionen Tigray i norra Etiopien i början av november. Situationen är extremt oroande och FN har fått rapporter om svåra människorättsbrott. Den humanitära hjälpen måste få komma fram.

- Humanitära organisationer har haft extremt begränsad tillgång till området sedan konflikten bröt ut, men det lilla vi vet om hur barnen drabbats i Tigray är mycket oroande, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Vaccinationer har upphört och sjukhus och vårdcentraler har skadats eller förstörts. Lager med livräddande produkter och utrustning har plundrats, och det är brist på bränsle för att hålla igång sanitära system.

Till stor del har barnen i Etiopien nu kunnat återvända till skolan efter covid-19-restriktioner, men inte de 1,3 miljoner skolbarn som lever i Tigray. Omkring 300 ensamma barn har rapporterats bland de över 57 000 människor som flytt till Sudan, och troligen finns många fler bland de hundratusentals människor som nu befinner sig på flykt inom landet.

Kraftig ökning av undernäring

En undersökning som genomfördes tidigt i januari i Shire-området visade att antalet svårt undernärda barn i åldrarna under fem år ökat med upp till tio procent. Det är högt över vad WHO räknar som katastrofnivå, tre procent, och riskerar nu 70 000 barns liv. Sammantaget är risken nu hög att barn som drabbas av konflikten också riskerar allvarlig undernäring.

Vi kämpar för att ge barnen vad de behöver

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även rapporten om fördrivning från Benishangul Gumuz i västra Etiopien:

UNHCR 21-02-23: Thousands of Ethiopians seek asylum in Sudan's Blue Nile State (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

UNHCR 20-12- 11:

Från Etiopien/ Refugees report obstacles to reach safety as numbers approach 50,000 till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, working with the local authorities, has now registered nearly 50,000 Ethiopian refugees who have crossed into eastern Sudan, with some reporting having to evade armed groups to reach safety.

Since 6 December, the number of refugees escaping ongoing conflict in the northern Tigray region have been trending downward to under 500 per day.

The recent groups coming from areas deeper inside Tigray are arriving weak and exhausted, some reporting they spent two weeks on the run inside Ethiopia as they made their way to the border.

They have told us harrowing accounts of being stopped by armed groups and robbed of their possessions. Many have spent time hiding in fields and bushes to avoid being spotted. Without access in Ethiopia we are unable to verify these disturbing reports.

UNHCR remains very worried about the safety and condition of the Eritrean refugees in Tigray that have been caught in the conflict and have had no access to services and supplies for more than a month. We echo the UN Secretary-General's call for unfettered access to Tigray in order to reach people in need.

We repeat the joint UN call for all parties to allow freedom of movement to affected civilians seeking assistance, safety, and security within the Tigray region or outside the affected areas. This includes respecting and upholding the right to cross international borders to seek asylum.

Inside Sudan, UNHCR is working with the local authorities and partners, and continues to scale up its humanitarian response to assist Ethiopian refugees.

We have seen increasing requests for family tracing, as many were separated at the start of the conflict or during flight and have not been able to get in contact since. More medicines are needed, especially for those who were taking chronic medication for diabetes, HIV and other illness.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 21-01-05: UNHCR relocates first Ethiopian refugees to a new site in Sudan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Migrationsverket 20-11-17:

Från Etiopien/ Rättsligt ställningstagande angående situationen i Etiopiens region Tigray till sidans topp

/Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som innehåller en kort rapport om läget i Tigray samt en rättslig bedömning. Den rättsliga bedömningen lyder som följer./

Säkerhetsläget

Den senaste händelseutvecklingen med stridigheter i Etiopiens norra region Tigray har medfört en osäkerhet och instabilitet i landet. Vi konstaterar att det förekommer stridigheter i Tigray, men att informationen om situationen för närvarande är begränsad. Bilden kompliceras även av svårbedömda partsinlagor och desinformation. Omfattningen av stridigheterna och om en eskalering av händelserna kommer att ske är för tidigt att uttala sig om.

Verkställighet

Med hänsyn till den osäkerhet som för närvarande präglar säkerhetssituationen i Tigray bör i nuläget inte verkställighet ske av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till denna region.

Det föränderliga läget bör även uppmärksammas vid bedömningen av individuella skyddsskäl, i synnerhet för personer av tigreansk etnicitet.

Migrationsverket bevakar noggrant händelseutvecklingen i hela Etiopien och närliggande områden.

Hämta dokumentet, RS/019/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Från Etiopien/ Femtonåring får flyktingstatus då förföljelse bevisats i ny prövning till sidans topp

En pojke från Ogaden i Etiopien och som tillhör minoritetsklanen Madiban sökte asyl på grund av den misshandel han utsatts för. Hans familj har tvingats lämna hemorten på grund av fejd med en familj av majoritetsklanen. I grundärendet hade hans uppgifter om klantillhörighet och misshandeln inte ifrågasatts men de bedömdes inte som så allvarliga att det skulle ses som förföljelse. Eftersom pojken inte kunnat bevisa att han inte har kontakt med sina föräldrar fick han utvisningsbeslut. I den nya prövningen tillkom bland annat läkarintyg och journalutdrag som visade ett stort antal ärr, dels flera runda ärr troligen efter stickvapen, dels åtta avlånga ärr på olika delar av kroppen, de längsta ca 10x1 cm. Till detta kommer pojkens berättelse om hur han kontinuerligt blivit slagen med olika tillhyggen. Migrationsverket anser fortfarande att det inte är förföljelse, men migrationsdomstolen bedömer att våldet haft sådan intensitet och omfattning att det rör sig om skyddsgrundande behandling och att pojken behöver skydd mot fortsatt förföljelse på grund av sin klantillhörighet. Eftersom han skadats då han bodde med sin familj saknar det betydelse om han kan återförenas med dem. Myndighetsskydd och internflyktsalternativ saknas och därför beviljas pojken uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Migrationsverket 20-05-14:

Från Etiopien/ Landinformation: Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper till sidans topp

Följande rapport är framtagen efter en analys av landinformationsbehov i Migrationsverkets operativa verksamheter under 2018 och 2019. Rapporten bygger primärt på information inhämtad under Migrationsanalys informationsinhämtningsresa till Etiopien (Addis Abeba och Bahir Dar) i oktober 2019. Denna har dock kompletterats med information från såväl öppna som åtkomstbegränsade källor.

Rapporten syftar i första hand till att ge en fördjupad bild av situationen för personer som har en faktisk eller tillskriven koppling till grupper som är, har varit eller kan komma att bli utsatta i den transformativa fas som Etiopien befinner sig i. I andra hand syftar rapporten till att ge en fördjupad bild av några huvudsakliga aktörer som är, har varit eller kan vara de som bidrar till de ovanstående gruppernas utsatthet. I tredje hand syftar rapporten till att ge en översikt över den nuvarande politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i landet och faktorer som påverkar denna.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Landinformation: Etiopien - Fängelseförhållanden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Danish Institute for International Studies 20-03- 25:

Från Etiopien/ The hardships of return migration till sidans topp

New DIIS Report documents the psychosocial challenges of Ethiopian male return migrants

Every year, hundreds of thousands of migrants return to Ethiopia from abroad, many of them forced. The arduous irregular journeys that many Ethiopian migrants take, particularly men, expose them to extreme levels of physical, psychological and sexual violence.

Building on interviews with Ethiopian male returnees, this new DIIS Report documents both the inhuman conditions of migration that most of these men are faced with during their travels, but also the difficulties of returning to a place that may not be felt as 'home' anymore. The report shows how processes of returning are neither easy or pleasant as most returnees are faced with social stigma, economic hardship and traumas from their migration journeys.

The report questions the very notion of re-integration. The life-altering and irreparable effects of migration for Ethiopian men, seldom for the better, means that what was before will never be again. As such, there are no processes of development, forms of treatment or possibilities of employment that can bring one back to how things were. That does not mean that support in adjusting to a new life after migration journeys is not possible, it simply means that the objective can never be to reinstate migrants 'back' into their communities with any expectation that they can resume social relations or positions like things were before.

The report is financed by the Danish Red Cross.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-22:

Från Etiopien, Kenya/ Medborgarskapsfrågan för etniska somalier (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publiicerat en uppdaterad rapport om etniska somaliers medborgarskap i Etiopien och Kenya

I förevarande rapport behandlas hur det somaliska medborgarskapets koppling till den somaliska etniciteten påverkar medborgarskapsfrågan för etniska somalier hemmahörande i Etiopien och Kenya. Andra frågeställningar rörande medborgarskap i Etiopien och Kenya behandlas inte.

Rapporten är ursprungligen publicerad 22 maj 2015 (version 1.0). Den här versionen är uppdaterad den 22 november 2019 i analysavsnitten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

IOM 19-10-29:

Från Etiopien/ Number of returnees assisted by IOM on track to double in 2019 till sidans topp

Ethiopian returnees from Africa's Eastern migratory route are coming back to their country at a rate of about 1,000 migrants per month, IOM reported this week. Just since 1 January this year, IOM Ethiopia has assisted 9,200. This represents close to a twofold increase compared to 2018, when 5,382 returnees were assisted by IOM.

Most Ethiopian returnees were assisted after they found themselves stranded on traditional migration trails, such as the Eastern migratory route, which stretches from the Horn of Africa to Persian Gulf emirates.

Many migrants who undertake the dangerous journey fall into highly vulnerable situations that require various forms of support. These include financial help, immediate post-arrival assistance with shelter and medical screening, as well as specialized support like family tracing and reunification services for unaccompanied children.

This past week, IOM assisted 140 Ethiopians returning from Djibouti by train. Despite the support these individuals receive to return safely, many arrive home only to find themselves in the same dire economic situation which prompted them to leave. Some migrants even return to conditions worse than when they left, in debt or with their savings exhausted paying for the trip.

"Due to limited funding, our support does not always go beyond providing immediate post-arrival assistance," says Hugo Genest, IOM Ethiopia's Programme Coordinator for Assisted Voluntary Return and Reintegration and Immigration and Border Management. Accordingly, reintegration support is as necessary as immediate post-arrival assistance. "Since most irregular migrants leave their country for economic reasons, the increase in number shows that these migrants also need alternative livelihood support," he added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Etiopien/ FN:s kommitté mot tortyr publicerar ärenden från augustisessionen till sidans topp

Förutom de ärenden som refererats ovan har FN:s kommitté för övervakning av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) publicerat ytterligare 4 ärenden som rör utvisningar från kommitténs session i juli-augusti. Två som prövades i sak rörde utvisningar till Etiopien respektive Sri Lanka. Tre ärenden lades ner på grund av att anmälningarna ansågs ogrundade. De gällde utvisningar till Kongo och Indien.

I listan över ärenden finns nu även ett par sent publicerade från vårsessionen, ett rörande en utvisning till Pakistan som prövades i sak men föll bland annat på grund av trovärdighetsbrister och ett rörande Sri Lanka som inte hade prövats i högsta instans i det nationella målet.

Se samtliga publicerade ärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Human Rights Watch 19-08-15:

Från Etiopien/ Ethiopians abused on Gulf migration route till sidans topp

Ethiopians undertaking the perilous journey by boat across the Red Sea or Gulf of Aden face exploitation and torture in Yemen by a network of trafficking groups, Human Rights Watch said today. They also encounter abusive prison conditions in Saudi Arabia before being summarily forcibly deported back to Addis Ababa. Authorities in Ethiopia, Yemen, and Saudi Arabia have taken few if any measures to curb the violence migrants face, to put in place asylum procedures, or to check abuses perpetrated by their own security forces.

A combination of factors, including unemployment and other economic difficulties, drought, and human rights abuses have driven hundreds of thousands of Ethiopians to migrate over the past decade, traveling by boat over the Red Sea and then by land through Yemen to Saudi Arabia. Saudi Arabia and neighboring Gulf states are favored destinations because of the availability of employment. Most travel irregularly and do not have legal status once they reach Saudi Arabia.

"Many Ethiopians who hoped for a better life in Saudi Arabia face unspeakable dangers along the journey, including death at sea, torture, and all manners of abuses," said Felix Horne, senior Africa researcher at Human Rights Watch. "The Ethiopian government, with the support of its international partners, should support people who arrive back in Ethiopia with nothing but the clothes on their back and nowhere to turn for help."

Human Rights Watch interviewed 12 Ethiopians in Addis Ababa who had been deported from Saudi Arabia between December 2018 and May 2019. Human Rights Watch also interviewed humanitarian workers and diplomats working on Ethiopia migration-related issues.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Utrikesdepartementet 19-06-26:

Från Etiopien/ Avrådan från icke-nödvändiga resor till Amhara till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Amhararegionen.

Vidare avråder UD sedan tidigare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.