fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Centralamerika

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 181125:

Amnesty International 18-11-16:

Från Centralamerika/ Key facts about the caravans making their way to the USA till sidans topp

Groups of families, including many young people and small children escaping violence, poverty and persecution in Central America, are not a new phenomenon.

For several years, people have fled Honduras, El Salvador, Guatemala and other countries to head north towards the USA.

Travelling as a group, many make the exhausting and dangerous journey through Mexico. Some travel with their children. Many have the aim of seeking protection as refugees in the USA or in Mexico.

However, the climate towards migrants and refugees has deteriorated sharply under the Trump administration, which has separated children from asylum-seeking parents, threatened to close the southern border to Central Americans and proposed paying the Mexican government millions of dollars to deport irregular migrants, among other hostile policies.

When did these recent movements of people begin?

The BBC reported that on 12 October 2018, around 160 people gathered at a bus terminal in the Honduran city of San Pedro Sula, ready to begin their long journey north; a journey they had been planning for more than a month.

By the time the group set off in the early hours of 13 October, more than 1,000 others had joined them. The group swelled in size and entered Mexico on 19 October. Many groups have followed them since then.

How big are these groups?

Estimates vary wildly, with some people returning home as others join the group or other new groups start the journey.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Utrikes 18-11-18: De flyr fattigdom och gängvåld (Extern länk)

IOM 18-11-09: IOM conducts survey of one Central American migrant caravan (Extern länk)

Hämta IOM-studien om El Salvador (Extern länk till pdf-fil)

Sveriges Radio 18-11- 17: Många flyr från Nicaragua i rädsla att bli dödade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.