fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Burundi

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200107:

Human Rights Watch 19-12-12:

Från Burundi/ Tanzania: Burundians Pressured into Leaving till sidans topp

Mounting Intimidation for 163,000 Burundian Refugees and Asylum Seekers

The fear of violence, arrest, and deportation is driving many of the 163,000 Burundian refugees and asylum seekers in Tanzania out of the country. Tanzanian authorities have also made it very difficult for the United Nations refugee agency to properly check whether hundreds of refugees' recent decision to return to Burundi was voluntary.

In October and November 2019, Tanzanian officials specifically targeted parts of the Burundian refugee population whose insecure legal status and lack of access to aid make them particularly vulnerable to coerced return to Burundi. The actions come after the Tanzanian president, John Magufuli, said on October 11 that Burundian refugees should "go home."

"Refugees say police abuses, insecurity in Tanzania's refugee camps, and deportation threats drove them out of the country," said Bill Frelick, refugee rights director at Human Rights Watch. "Tanzania should reverse course before it ends up unlawfully coercing thousands more to leave."

In mid-November, Human Rights Watch interviewed 20 Burundian refugees in Uganda who described the pressure that caused them to leave Tanzania between August 2018 and October 2019. Seven returned to Burundi but said they then fled to Uganda to escape members of the Burundian ruling party's youth league, the Imbonerakure, who threatened, intimidated, or arbitrarily arrested them. Thirteen went directly to Uganda.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Human Rights Watch 19-12-04:

Från Burundi/ African leaders should raise concerns on Tanzania's pressure to return till sidans topp

Joint Civil Society Statement

Ahead of the African Union (AU) High-Level Dialogue on displacement taking place from 4-6 December in Uganda, African and international NGOs call on African leaders and regional organisations to urge the government of Tanzania to stop pressuring 163,000 refugees and asylum seekers into returning to Burundi, where there are ongoing serious human rights violations against real or perceived opposition supporters, including returning refugees.

Hundreds of thousands of refugees fled Burundi after a political crisis erupted in 2015 and led to political violence and serious human rights violations. Tanzania currently hosts the largest group of those refugees and should be commended for having opened its doors to them.

However, senior Tanzanian government officials have repeatedly pressured Burundian refugees to go back to Burundi. One of these calls came from President John Pombe Magufuli, who said on October 11 that Burundian refugees should "go home." An August 24 agreement between Tanzania and Burundi also says these refugees "are to return to their country of origin whether voluntarily or not" by December 31. To date, around 80,000 have returned with UNHCR's financial and logistical assistance under a September 2017 "voluntary repatriation" agreement between Burundi, Tanzania and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.