fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Bahrain

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190219:

Amnesty International 19-02-11:

Från Bahrain/ Refugee footballer Hakeem al-Araibi's extradition case dropped till sidans topp

Responding to news that footballer Hakeem Ali al-Araibi will not be extradited to Bahrain, Amnesty International's Minar Pimple, Senior Director of Global Operations, said:

"This was a baseless and cynical extradition request from the Bahraini authorities, who wanted to punish Hakeem for his peaceful political views. Hakeem spent more than two months behind bars in Thailand, when he should not have been detained for a single second. It is only right that he should go back to Australia - where his family, his football club, and the country that gave him sanctuary are waiting.

"Today's decision is an example of the impact of solidarity with refugees, and a victory for people power. Over 135,000 Amnesty supporters joined the global call to free Hakeem.

"Today, the Thai government showed a willingness to respect international law and do the right thing by allowing Hakeem to return to safety, rather than be sent to likely torture. The Thai government has also recently pledged to strengthen its refugee protections, a much needed step, as on several occasions in the past it forcibly returned people to countries where their lives and well-being were at serious risk."

Background

Travelling on an Australian travel document, Hakeem was detained upon arrival in Bangkok on 27 November last year, based on an irregular Interpol red notice. On 1 February, Thai prosecutors submitted a request for Hakeem's extradition on behalf of the government of Bahrain. On 4 February, Hakeem appeared in court and formally lodged his objections to the extradition.

A former player of Bahrain's national football team, Hakeem has been a peaceful and outspoken critic of the authorities there since he had been detained in November 2012 and subjected to torture. He fled to Australia in May 2014, where he was recognized as a refugee in 2017. The Bahraini authorities have an appalling track record of cracking down on peaceful dissent.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.