fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Azerbajdzjan

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 201218:

Utrikesdepartementet 20-12-14:

Från Azerbajdzjan/ Avrådan till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 december 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Azerbajdzjan.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Nagorno-Karabach samt distrikten Agdam, Kelbadzjar, Latjin, Fizuli, Jabrayil, Zengilan och Gubadli. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än 5 kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Armenien - avrådan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

EASO 20-11-12:

Från Azerbajdzjan/ Nagorno-Karabakh: EASO publishes chronology of conflict till sidans topp

On 11 November, the European Asylum Support Office (EASO) published a chronology of the armed conflict in the Nagorno-Karabakh region. The chronology lists major events between 27 September 2020, when the conflict started, and 10 November 2020, when the cease-fire agreement was announced by Armenia, Azerbaijan, and the Russian Federation, and focuses on the impact of the conflict on the civilian population.

The document can be utilised by EU asylum officials as an objective resource when assessing applications for international protection relating to the events in question.

Ladda ned dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Asylnytt 20-08-31

Från Azerbajdzjan/ Journalist som torterats efter utvisning ska få ny prövning till sidans topp

En person från Azerbajdzjan sökte asyl på grund av att han som politiskt oppositionell riskerade förföljelse men blev inte trodd. Han lämnade Sverige och greps direkt på flygplatsen i Baku. Han hävdar att han utsattes för tortyr och krävdes på uppgifter om oppositionella i Sverige. Han lovade samarbeta och släpptes men började sedan arbeta som kolumnist för en tidning. Han försökte periodvis ligga lågt och inte skriva helt fritt, men vid några tillfällen skrev han artiklar som gjorde att han greps och utsattes för tortyr igen. Efter den senaste kritiska artikeln vågade han inte invänta konsekvenserna utan lämnade landet med hjälp av människosmugglare. Migrationsverket avslog hans begäran om ny prövning med motivering att de nya omständigheterna bara är modifikationer och tillägg. Migrationsdomstolen däremot anser att de nya uppgifterna tillsammans med de tidningsartiklar och intyg från redaktionen som mannen lämnat in gör att det finns objektiva grunder som talar för att han skulle riskera skyddsgrundande behandling i Azerbajdzjan. Därför beviljas han en ny prövning. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-21:

Från Azerbajdzjan/ Statligt förtryck och repression (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publicerat en rapport om statligt förtryck och repression i Azerbajdzjan.

Den här rapporten är en uppdaterad och utökad version av rapporten "Azerbajdzjan - statligt förtryck och repression" som publicerades av Lifos (nu Migrationsanalys - Migrationsverkets funktion för omvärlds- och landinformation) den 6 maj 2019. Migrationsanalys har mot bakgrund av frågor från den operativa verksamheten under hösten 2019 utrett vem som beläggs med utreseförbud i Azerbajdzjan och varför de drabbas. Rapporten har därför uppdaterats med ett nytt avsnitt om in- och utresa samt utreseförbud. Sedan rapporten publicerades i maj 2019 har det skett en rad betydelsefulla personella förändringar inom den azerbajdzjanska statsapparaten. Inrikesministern Ramil Usubov och chefen över presidentadministrationen Ramiz Mehtiev har förflyttats och ersatts. Innebörden av dessa förändringar är i skrivande stund svåra att bedöma. Därtill finns det rapporter om massgripanden efter en demonstration som arrangerades den 19 oktober 2019. Migrationsanalys har i uppdateringen av rapporten endast uppdaterat avsnittet om utreseförbud samt viss formalia och inte informationen om dessa personella förändringar eller händelserna den 19 oktober.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.