fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Förenade Arabemiraten

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200523:

UNHCR 20-05-12:

Från Förenade Arabemiraten/ Return of individuals who require a visa prior to arrival till sidans topp

United Arab Emirates: Country of origin information relating to the return and (re)admission of individuals who previously resided in the UAE and who require a visa prior to arrival

1. Cancellation of the Residency Permit Following Departure from the UAE

As a rule, the residency permit gets automatically cancelled if the permit holder is absent from the UAE for more than six months (unless a longer absence was pre- authorized). Irrespective of the original validity of the residency permit, it will thus be cancelled six months after the individual's last exit from the country.

2. Re-Admission to the UAE Based on a Valid Residency Permit

Re-admission to the UAE is contingent on holding a valid passport and a valid residency permit. In situations where a permit holder left the UAE more than six months ago, and a longer absence was not pre-authorized, the residency permit will accordingly have been cancelled. In this case, re-entry will not be possible based on the previous residency permit.

Individuals who used to be married to UAE residents but who have obtained a formal divorce cannot be sponsored anymore by their former spouse.

If no valid residency is available, admission to the UAE requires either employment and a work visa (see Section 3), or a visit or tourist visa (see Section 4).

3. Admission Based on Employment

In order to secure a residency permit through a work contract, the individual concerned would first have to secure employment in the UAE.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Migrationsverket 19-10-15:

Från Förenade Arabemiraten/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.