fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Albanien

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210921:

eFolket 21-07-10:

Från Albanien/ Sörmländska bröder hotas av utvisning - "Vi är livrädda" till sidans topp

Bröderna David och Donald Beqiri från Malmköping skall, om Migrationsverket får som det vill, inom kort utvisas från Sverige. Fallet har upprört många som är bekanta med brödernas bakgrund och situation. Migrationsverkets och Migrationsdomstolens argumentering har väckt förvåning och bestörtning.

Bröderna Beqiri fruktar för sina liv.

- Vi har flytt från en hemsk och våldsam situation, berättar David för eFOLKET.

- Det handlar om att vår albanska familj är indragen i en blodig fejd med en annan familj, en sorts maffia. Vår farfar och två av våra farbröder har mördats. Vår far vill att Donald och jag skall hämnas. Men vi vill varken bli mördare eller mördas.

Att det är en albansk verklighet som David beskriver framgår med skärpa till exempel i ett BBC-reportage. Det relevanta avsnittet kan ses i filmen nedan, minuterna 46-53.

David och Donalds farfar och en bror till deras far mördades 2012. David var då nio år, Donald åtta.

Morden ägde rum i familjens hem. Pojkarna bevittnade blodet och liken. Upplevelsen gick hårt åt deras psykiska hälsa. Familjen sökte och fick på ett sjukhus behandling för posttraumatisk stress.

I december 2014 beslöt sig familjen för att fly bort från den den hotfulla situationen. Bostadsort blev Flen och därefter Hälleforsnäs. Bröderna fick möjlighet att gå i skola, årskurserna fem respektive fyra. De lärde sig snabbt att kommunicera på svenska.

Migrationsverket avslog familjen Beqiris ansökan om asyl. Återvändandet till Albanien skedde den 19 oktober 2016.

Under tiden som David och Donalds familj uppehållit sig i Sverige mördades ännu en av pojkarnas farbröder. Saimir Beqiri sköts 11 april 2016, utanför en bensinstation i familjens hemstad Elbasan (strax söder om huvudstaden Tirana).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.