fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Sveriges roll i EU:s gränspolitik

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190503:

Riksdagen 19-04-25:

Skrivelse: Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet till sidans topp

Riksdagen har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under första halvan av 2018. Den parlamentariska församlingen är en mötesplats för parlamentariker från EU och medelhavsländerna. Målet för församlingen är att skapa fred, stabilitet och välstånd runt Medelhavet.

Under första halvan av 2018 har bland annat frågor om bekämpande av terrorism och våldsam extremism och internationellt samarbete inom migration och flyktingfrågor prioriterats i arbetet.

Utskottet noterar att då arbetet i församlingen har skett med låg intensitet under flera år så har talmannen beslutat att inte utse en ny svensk delegation för åren 2018-2022. Riksdagen kommer fortsättningsvis att vara medlem i organisationen men inte delta aktivt i arbetet.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Samlingssida med länk till betänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

EU-kommissionen 18-11-27:

Förslag till beslut angående Sveriges yttre gränskontroll till sidans topp

Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border

Delegations will find in the annex the Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border, adopted by the Council at its meeting held on 20 December 2018.

In line with Article 15(3) of Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013, this Recommendation will be forwarded to the European Parliament and national Parliaments.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-11-29:

Kustbevakningen fortsätter att stödja Frontex till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att ge Kustbevakningen fortsatt mandat att delta i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex insatser på Medelhavet. Beslutet medför att Kustbevakningen kan ställa sina resurser till Frontex förfogande fram till slutet av 2020.

I april 2015 fick Kustbevakningen ett bemyndigande av regeringen att delta i Frontex insatser på Medelhavet med fartyg, båtar, flygplan och personal. Kustbevakningens bemyndigande har förlängts vid tre tillfällen och upphör att gälla vid utgången av 2018. Under de perioder som Kustbevakningen har deltagit i Frontex insatser har myndigheten räddat över 13 000 nödställda människor från sjöodugliga båtar på Medelhavet.

Nu har regeringen fattat beslut att Kustbevakningen fortsatt får ställa sina resurser till förfogande för deltagande i Frontex insatser på Medelhavet från den 1 januari 2019 till den 31 december 2020.

Kustbevakningen måste ta nödvändig hänsyn till nationell verksamhet och beredskap och myndighetens insatser på Medelhavet ska finansieras av Frontex i den utsträckning det är möjligt enligt EU:s regelverk.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.