fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Övrig statistik och forskning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 191214:

EU 19-12-06:

Council gives green light for migration statistics regulation reform till sidans topp

The Permanent Representatives Committee (COREPER II) of the Council of the European Union approved on 4 December 2019 the political agreement reached by co-legislators on the reform of the Migration Statistics Regulation, governing the asylum and migration data supplied by Member States to Eurostat.

Under the amended Regulation, figures supplied to Eurostat will include a specific disaggregation for unaccompanied children. In addition, Eurostat will start collecting data on accelerated procedures, on persons receiving material reception conditions, and on implicit withdrawals of asylum applications.

The reform will also introduce a framework for Eurostat to launch pilot studies with voluntary participation from Member States in order to test the feasibility of data collection on other areas of asylum systems. Among other topics, pilot studies are to cover statistics on border procedures, detention and alternatives to detention, legal assistance, inadmissibility decisions, and applications for family reunification permits. The results of these pilot studies will be made publicly available.

The Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Committee of the European Parliament is expected to vote on the agreement on 9 December 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.