fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Flygplatsagenter" och annat samarbete

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190620:

Rådet 19-06-14:

Sambandsmän för invandring: rådet antar nya regler för att förbättra samordningen till sidans topp

EU stärker samarbetet och samordningen mellan medlemsländernas och EU:s sambandsmän för invandringsfrågor i länder utanför unionen. För att uppnå detta har rådet i dag antagit en förordning för att förbättra funktionen hos det europeiska nätverket av sambandsmän för invandring. De nya reglerna innehåller bl.a. bestämmelser om följande:

+ en styrelse på EU-nivå ska stärka förvaltningen av nätverket och samordningen mellan sambandsmän för invandring samtidigt som de myndigheter som ansvarar för utplaceringen behåller sin behörighet, för att åstadkomma effektivitet och tydlig kommunikation

+ en starkare roll för sambandsmän i kampen mot människosmuggling

+ sambandsmän ska samla in information för att bistå tredjeländer med att förebygga olagliga migrationsströmmar och stödja gränsförvaltningen vid EU:s yttre gränser

+ sambandsmän kan också hjälpa medlemsländerna i fråga om att underlätta återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på deras territorier

+ medel ska avsättas för sambandsmännens verksamhet och ska tilldelas i överenskommelse med styrelsen

Bakgrund

EU och medlemsländerna har placerat ut sambandsmän för invandring för att kunna skapa och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet när det gäller migrationsfrågor (för att förhindra och bekämpa olaglig migration, underlätta återvändande och hantera laglig migration).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Rådet 19-02-18:

Sambandsmän: Rådet och Europaparlamentet når preliminär överenskommelse till sidans topp

EU stärker samarbetet och samordningen mellan medlemsländernas och EU:s sambandsmän för invandringsfrågor i länder utanför unionen.

I dag nådde företrädare för rådets ordförandeskap och Europaparlamentet en informell överenskommelse om en förordning om att stärka det europeiska nätverket av sambandsmän för invandring. Den ska nu läggas fram för medlemsländernas EU-ambassadörer för godkännande på rådets vägnar.

Den informella överenskommelsen innehåller följande bestämmelser:

+ en styrelse på EU-nivå ska stärka förvaltningen av nätverket och samordningen mellan sambandsmän samtidigt som de myndigheter som ansvarar för utplaceringen behåller sin behörighet, för att åstadkomma effektivitet och tydlig kommunikation

+ en starkare roll för sambandsmän i kampen mot människosmuggling

+ sambandsmän ska samla in information för att bistå tredjeländer med att förebygga olagliga migrationsströmmar och stödja gränsförvaltningen vid EU:s yttre gränser

+ sambandsmän kan också hjälpa medlemsländerna i fråga om att underlätta återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på deras territorier

+ medel ska avsättas för sambandsmännens verksamhet och ska tilldelas i överenskommelse med styrelsen

Bakgrund

EU och medlemsländerna har placerat ut sambandsmän för invandring för att kunna skapa och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet när det gäller migrationsfrågor (för att förhindra och bekämpa olaglig migration, underlätta återvändande och hantera laglig migration). Genom en EU-förordning som antogs 2004 skapades ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, för att de ska kunna samordna arbetet inom ett tredjeland eller en region.

(...)

Rådets pressmeddelande (Extern länk)

Kommissionens pressmeddelande (Extern länk)

Kommissionens förslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

EU Concilium 18-11-14:

Bättre samordning mellan sambandsmän för invandring: rådet enas om ståndpunkt till sidans topp

EU stärker samarbetet och samordningen mellan medlemsländernas och EU:s sambandsmän för invandringsfrågor i länder utanför unionen.

EU-ambassadörerna har enats om rådets förhandlingsposition för ett förslag om att förbättra det existerande nätverket av sambandsmän för invandring. De har bland annat enats om att

+ införa en styrelse på EU-nivå för att stärka förvaltningen av nätverket och samordningen mellan sambandsmän samtidigt som de myndigheter som ansvarar för utplaceringen behåller sin behörighet, för att åstadkomma effektivitet och tydlig kommunikation

+ se till att sambandsmännen mer kraftfullt kan bekämpa smuggling av migranter och samla in information för att stödja gränsförvaltningen vid EU:s yttre gränser

+ avsätta medel för verksamheten som ska tilldelas efter överenskommelse med styrelsen på EU-nivå

På grundval av detta mandat kommer rådets ordförandeskap att börja förhandla med Europaparlamentet så snart parlamentet har antagit sin ståndpunkt.

Bakgrund

EU och medlemsländerna har placerat ut sambandsmän för invandring för att kunna skapa och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet när det gäller migrationsfrågor (för att förhindra och bekämpa olaglig migration, underlätta återvändande och hantera laglig migration). Genom en EU-förordning som antogs 2004 skapades ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, för att de ska kunna samordna arbetet inom ett tredjeland eller en region.

(...)

Läs mer och hämta förslaget till förordning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.