fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Flygplatsagenter" och annat samarbete

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190620:

Rådet 19-06-14:

Sambandsmän för invandring: rådet antar nya regler för att förbättra samordningen till sidans topp

EU stärker samarbetet och samordningen mellan medlemsländernas och EU:s sambandsmän för invandringsfrågor i länder utanför unionen. För att uppnå detta har rådet i dag antagit en förordning för att förbättra funktionen hos det europeiska nätverket av sambandsmän för invandring. De nya reglerna innehåller bl.a. bestämmelser om följande:

+ en styrelse på EU-nivå ska stärka förvaltningen av nätverket och samordningen mellan sambandsmän för invandring samtidigt som de myndigheter som ansvarar för utplaceringen behåller sin behörighet, för att åstadkomma effektivitet och tydlig kommunikation

+ en starkare roll för sambandsmän i kampen mot människosmuggling

+ sambandsmän ska samla in information för att bistå tredjeländer med att förebygga olagliga migrationsströmmar och stödja gränsförvaltningen vid EU:s yttre gränser

+ sambandsmän kan också hjälpa medlemsländerna i fråga om att underlätta återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på deras territorier

+ medel ska avsättas för sambandsmännens verksamhet och ska tilldelas i överenskommelse med styrelsen

Bakgrund

EU och medlemsländerna har placerat ut sambandsmän för invandring för att kunna skapa och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet när det gäller migrationsfrågor (för att förhindra och bekämpa olaglig migration, underlätta återvändande och hantera laglig migration).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.