fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Övergripande rättspolitik

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211231:

ECRE 21-12-16:

Hungary: Government rebrands lukewarm ruling on primacy of EU law till sidans topp

Hungary's Constitutional Court has ruled on a challenge aimed at determining whether the country's domestic law takes precedence over EU law. While the judgment avoided an explicit general claim that Hungarian law was supreme, the Orban government insists it confirms the country "has the right to protect its borders independently of the EU". In the eyes of the Hungarian Helsinki Committee, the ruling clearly obliges Hungary to uphold EU fundamental rights law.

In December 2020, the Court of Justice of the EU (CJEU) ruled that Hungary had broken EU law by restricting asylum access in transit zones and unlawfully detaining migrants. In response, justice minister Judit Varga mounted a challenge to the ruling that asked the Constitutional Court to interpret the relationship between the Hungarian Fundamental Law and EU law in the context of this decision. According to Szabó Máté, of the Hungarian Civil Liberties Union, the case: "shows that the Hungarian government is keen to follow a similar path to that of the Polish government". In October, a ruling from the Polish judiciary on the supremacy of national law - widely seen as undermining the very basis of the EU bloc - set Poland on a collision course with Brussels. However, the Hungarian court avoided such a crisis by announcing on 10 December that it was unable to review the European court's judgement, nor could it examine "the primacy of EU law".

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-12-10: Ungerns författningsdomstol nobbar regeringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

EU-parlamentet 19-10-01:

Utfrågning av nominerade svenska EU-kommissionären Ylva Johansson till sidans topp

På tisdagen frågade Europaparlamentets medborgarrättsutskott ut Sveriges tilltänkta nya EU-kommissionär Ylva Johansson om migration och asyl, säkerhetsfrågor och Schengenområdets framtid.

Medborgarrättsutskottets (LIBE) samordnare kommer nu att sammanträda inom 24 timmar för att bedöma resultatet av utfrågningen. Ylva Johansson har nominerats som EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor i den nya EU-kommissionen som väntas tillträda den första november i år med tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen som ordförande.

En nystart för migration- och asylpolitiken

I sitt inledningsanförande under utfrågningen underströk Ylva Johansson att en av hennes huvuduppgifter kommer att bli att föreslå en ny migrations- och asylpakt. "Det är svårt, men ett misslyckande är helt enkelt inte ett alternativ", sa hon.

Lagliga och säkra vägar till EU för migranter och asylsökande är också en del av lösningen, påpekade Ylva Johansson.

Ledamöterna uppmanade den tilltänkta nya svenska EU-kommissionären att klargöra hur hon planerar att skapa konsensus kring en reform av EU:s asylsystem. De frågade också ut Ylva Johansson om sök- och räddningsinsatser på Medelhavet, situationen för migranter och asylsökare som är fast i Libyen och om EU:s olika samarbetsavtal med länder utanför unionen om migration.

EU:s säkerhetsstrategi och framtiden för Schengen

Ylva Johansson förklarade att hennes mål är att bygga en effektiv säkerhetsunion. Hon åtog sig att arbeta outtröttligt för att bekämpa terrorism och alla former av radikalisering. När det gäller Schengenområdet underströk Ylva Johansson att det är av yttersta vikt att återgå till ett fullt fungerande Schengenområde utan inre gränskontroller.

(...)

Läs mer och se utfrågningen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-01: Inget grönt ljus för Ylva Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.