fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Rättigheter för papperslösa i EU

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210720:

Picum 21-07-02:

EU council adopts child guarantee that benefits undocumented children till sidans topp

On Monday 14 June 2021, the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) unanimously adopted the Council Recommendation establishing a European Child Guarantee. In a clear signal to both children and governments, the Council's text states that all children in need must be able to benefit from the Child Guarantee actions, irrespective of their migration status. This momentous step forward cannot be underestimated, as activities supporting undocumented people have long been excluded from EU funding in the past. But with member states now tasked with developing national Child Guarantee action plans, national governments and civil society must make sure that undocumented children in need can and will benefit in practice.

Opening up access to key services

According to the Council Recommendation, undocumented children and children in migration who are "at risk of poverty or social exclusion" should have effective and free access to high-quality early childhood education and care (ECEC), education and school-based activities, at least one healthy meal each school day and healthcare. They should also have effective access to healthy nutrition and adequate housing.

As shown in PICUM research, all of these areas of life are rife with difficulties and exclusion for undocumented children and families. Undocumented children and families often live in cramped, unhealthy housing, need to overcome financial or administrative barriers to go to school, are excluded from early childhood education and care, may not be eating healthy because of a tight family budget and, depending on where they live, may only be able to benefit from emergency health care.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

PICUM 20-07-10:

New EU Strategy on Victims' Rights supports safe reporting for undocumented victims till sidans topp

The EU's new strategy (2020-2025) on victims highlights the special vulnerability of undocumented people to victimisation, the challenges they face in accessing protection, services and justice, and their rights under EU law. The strategy further urges member states to allow for the reporting of crimes by migrants, regardless of residence status. It also underlines that detainees are among the most vulnerable groups and that more needs to be done to ensure they have effective access to justice.

Picum Newsletter (Extern länk)

EU-kommissionen 20-06-24: COM(2020) 258 final, EU Strategy on victims' rights (2020-2025) (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.