fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om EU:s flyktingmottagande och integration

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210402:

EU-kommissionen 21-03-19:

Integration: Commission and Committee of the Regions partnership for local action till sidans topp

The Commission and the Committee of the Regions are launching today a new partnership to increase cooperation and support to EU cities, regions and rural areas for their work to help integrate new arrivals. The partnership is a follow-up to the action plan on integration and inclusion 2021-2027 that the Commission adopted last November.

The partnership aims to:

Build an open and regular dialogue between the Commission, the Committee of the Regions, and local and regional authorities on integration through political roundtables, public consultations and a new forum to map the territorial impact of migration and identify specific needs of the most affected local and regional authorities;

Build capacity and promote exchange of experiences for local and regional authorities on different aspects of integration and on community sponsorship through workshops, online training materials, study visits, mentoring and exchange programmes;

Improve evidence and data on integration at the local level, for example by providing information on the European Website on Integration, drawing on data collected in the EU Annual Local and Regional Barometer and other sources.

Background

The Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027 referred to launching a partnership with the Committee of the Regions to start a political dialogue and promote learning and exchanges on integration for local and regional authorities. The partnership builds on well-established cooperation between the Commission and the Committee of the Regions in the field of integration. In particular, the Cities and Regions for Integration initiative, launched in 2019, provides a political platform for European mayors and regional leaders to share information and showcase positive examples of integration of migrants and refugees.

Meddelandet med länkar (Extern länk)

Partnership on Integration: Supporting Cities, Regions and Rural Areas in Migrants' Integration (Extern länk till pdf-fil)

Action plan on integration and inclusion 2021-2027 (Extern länk till pdf-fil)

Website of the cities and regions initiative (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.