fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Europol och övrigt polissamarbete

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190517:

EU-kommissionen 19-05-14:

The EU closes gaps between information systems for security, borders and migration till sidans topp

Today, the Council adopted the Commission's proposal to close important security gaps by making EU information systems for security, migration and border management work together in a more intelligent and targeted way. A political priority for 2018-2019,Search for available translations of the preceding linkEN+++ the interoperability measures will ensure that border guards and police officers have access to the right information whenever and wherever they need it to perform their duties.

Welcoming the adoption, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris Avramopoulos said: "An effective and genuine Security Union is about ensuring that national authorities and EU Agencies can cooperate seamlessly by connecting the dots between our migration, border and security information systems. Today, we are putting in place a critical pillar of this project, giving border guards and police officers the right tools to protect European citizens".

Commissioner for the Security Union Julian King added: "With interoperability today becoming a legal reality, the blind spots that exist in our information systems will soon be eliminated. Those working in the frontline to keep EU citizens safe, police officers and border guards, will have efficient access to the information they need, when they need it. And criminals will no longer be able to easily slip through the net."

Today's adoption marks the final step in the legislative procedure. The text of the Regulation will now be published in the Official Journal of the European Union and enter into force 20 days later. EU-LISA, the EU Agency responsible for the operational management of large-scale information systems in the area of freedom, security and justice will then begin the technical work of implementing the interoperability measures. This work is expected to be complete by 2023. The Commission also stands ready to assist Member States in implementing the Regulation.

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 19-05-14: EU Protects online and in real life: DG Migration and Home Affairs at the EU Open Day 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.