fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Statslösa

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210504:

UNHCR 21-04-21:

"Jag kan inte stanna i Sverige eller skickas till något annat land" till sidans topp

Almontaser Quteineh, 39, har levt som statslös i Sverige sedan 2015 tillsammans med två av sina barn. De är statslösa palestinier och är inte erkända som medborgare i något land.

Eftersom Sverige saknar en process för att fastställa om någon är statslös, sökte Almontaser asyl.

- Jag kan inte stanna i Sverige men jag kan inte heller skickas till något annat land, berättar Almontaser efter att ha fått tre avslag.

Hans två barn, 15 och 12 år gamla, går i skolan i Sverige men upplever en rad olika hinder kopplade till att de inte har vissa identitetsdokument. De har inte kunnat träffa sin mamma på fem år.

- Det är som en mardröm. [Min dotter] brukar säga att vi aldrig kommer att få våra personnummer och att hon aldrig kommer att träffa sin mamma.

(...)

Hela artikeln och videon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Dagens Arena 21-04-12:

Sverige sviker de statslösa till sidans topp

Regeringen presenterade nyligen ett nytt förslag till lag om medborgarskap. Det kommer drabba alla de statslösa som redan finns här allra hårdast, skriver Jehna Al-Moushahidi.

Enligt UNHCR finns det cirka 30 000 personer som är statslösa i Sverige. Att vara statslös innebär att man inte har någon nationalitet eller medborgarskap och det finns därmed inget land som har juridiskt ansvar för en. Statslös blir man om man tillhör en folkgrupp som diskriminerats eller om man bott i ett land där gränserna ändrats, exempelvis Palestina. I Sverige innebär det att man inte kan öppna ett bankkonto, resa, använda Bank-ID eller ens hämta ut ett paket på Coop - saker som svenska medborgare tar för givet dagligen.

Samtidigt presenterar Sveriges regering ett nytt förslag om hur medborgarskapslagen ska utformas. Det nya förslaget innehåller bland annat krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Syftet är att "integrera" fler människor, samtidigt som man stramar åt antalet personer som får svenskt medborgarskap. Rätt motsägande, tycker en del. Kanske inte ett problem, tycker andra, då fler EU-länder redan har liknande system. Men genom mitt engagemang inom statslöshetsfrågor så träffar jag de som det nya förslaget drabbar allra mest.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

The Guardian 20-12-29:

UN finds Netherlands violated human rights of stateless child till sidans topp

Dutch authorities left 10-year-old without legal protection by registering him as 'nationality unknown'

The Netherlands violated a child's rights by failing to acknowledge that he was stateless and eligible for international protection, a UN committee has found, urging the country to change its legislation.

In its first ever decision on the right of children to acquire nationality, the UN Human Rights Committee determined on Tuesday that by registering the child as "nationality unknown", the Dutch authorities had violated his right to international protection and also to seek a nationality.

The case involves a boy named Denny, born in the Dutch city of Utrecht in 2010 to a Chinese mother who was trafficked to the Netherlands in 2004 at the age of 15 and forced into prostitution.

She escaped four years later, but since she herself had been abandoned at birth, she was not recorded in the civil registry in China and has been unable to obtain Chinese citizenship for herself and unable to provide proof of Denny's nationality.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.