fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Publikationer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

FARR 22-05-28:

Nu finns Goda Råd i pdf-version på svenska! till sidans topp

Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige är en handbok för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd eller avslag. Handboken innehåller information om vad som krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige och hur proceduren går till. Där finns också ett kapitel om situationen som asylsökande och hur det blir efter beslut, med uppehållstillstånd eller med avslag. Särskilda avsnitt tar upp hur asylskäl bedöms för kvinnor, hbtqi-personer, konvertiter, personer som utsatts för tortyr och för barn.

Goda Råd ges sedan 2007 ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, som är en ideell organisation utan koppling till myndigheterna. FARR vet från medlemmarnas erfarenheter att det är komplicerat att söka uppehållstillstånd i Sverige och många får avslag. Handboken har kommit till för att asylsökande och anhöriga ska känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vad det står i lagen. Lagen har ändrats många gånger och därför har också Goda Råd skrivits om. Goda Råd version 6 kom ut i maj 2022.

Det går utmärkt att även beställa ett eller flera exemplar av Goda Råd i tryckt version. Betala först 100 kr per ex du vill beställa till Swish 1233278983 eller plusgiro 520890-5. Skriv GODA RÅD som meddelande och använd sedan beställningslänken nedan.

Det går utmärkt att även beställa ett eller flera exemplar av Goda Råd i tryckt version. Betala först 100 kr per ex du vill beställa till Swish 1233278983 eller plusgiro 520890-5. Skriv GODA RÅD som meddelande och använd sedan beställningslänken nedan.

Läs mer och hämta Goda Råd i pdf-version (Extern länk)

Beställ ett eller flera exemplar av Goda Råd i tryckt version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

EUAA March 2022:

Quarterly Overview of Asylum Case Law, Issue No 1/2022 till sidans topp

The interim measures, decisions and judgments presented in this issue of the "EUAA Quarterly Overview of Asylum Case Law" were pronounced from December 2021 to February 2022.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

FRA 22-04-07:

Widely-used child rights legal handbook now updated till sidans topp

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the Council of Europe and the European Court of Human Rights issue the second edition of their popular handbook on European child rights law.

The Handbook on European law relating to the rights of the child is a comprehensive and practical guide to European law in the area of child rights. It introduces legal practitioners, who are not specialists in child rights law, to the key issues.

The publication covers topics such as:

+ equality;

+ economic, social, cultural and civic rights and freedoms;

+ personal identity;

+ family life;

+ alternative care and adoption;

+ migration and asylum;

+ protection against violence and exploitation;

+ personal data and consumer protection;

+ children's rights within criminal justice and alternative proceedings.

The handbook will be useful for lawyers, judges, prosecutors, social workers, non-governmental organisations and other bodies confronted with legal issues in this area.

It seeks to raise awareness and improve knowledge of relevant standards set by the European Union and the Council of Europe, particularly through case law of the EU's Court of Justice and the European Court of Human Rights. Where relevant, it also refers to the European Social Charter, other EU and Council of Europe instruments and international UN treaties related to child rights.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

Asylrättscentrum 22-03-29:

Vad händer med alla som flyr från Ukraina? till sidans topp

Den 4 mars i år beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet och ge alla människor som flyr Ukraina tillfälligt uppehållstillstånd inom EU. Vad innebär direktivet och hur ser skyddet ut för människor som söker uppehållstillstånd från Ukraina? Vad innebär det när ett direktiv som aldrig använts innan aktiveras och vilka frågor ställs tillämpande myndighet inför?

I det här avsnittet går Asylrättscentrums generalsekreterare Mårten Löfberg och Migrationsverkets biträdande rättschef Anna Lindblad igenom massflyktsdirektivet, vilka rättigheter människor som får uppehållstillstånd genom direktivet har och vilka frågor som ännu inte är lösta. Avsnittet går bland annat igenom rätten till vård och vad som gör att människor som flyr Ukraina kan ta sig till Sverige, men även det vi ännu inte vet. Vad händer om kriget blir långvarigt och pågår längre än de åren som direktivet kan gälla?

Vad händer med människor som söker asyl från andra länder?

Dessutom pratar vi om människor som nu hamnar i medieskuggan. Vad händer med afghanerna som skulle få nya prövningar och hur ser Migrationsverkets prioritering ut när allt fler människor söker uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet?

I avsnittet tackar även Människor & Migrations producent och programledare Maja Dahl för sig. Efter 6,5 år har det blivit dags att lämna över podden till Asylrättscentrum att driva i egen regi.

Podden finns på Soundcloud, Spotify, iTunes och valfri podcast-app.

Läs mer och lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Statewatch 21-12-09:

'EU Migration Agencies: The Operation and Cooperation of Frontex, EASO and Europol' till sidans topp

Book review

David Fernández-Rojo's comparative analysis, published by Edward Elgar Publishing, explores the way in which the three agencies have grown together, and what this means for the future of migration management.

Reviewed by Jane Kilpatrick, Statewatch Researcher.

Published in 2021, between the announcement of the proposed New Pact on Asylum and Migration and the intensified scrutiny of the fundamental rights record of Frontex, perhaps the agency most synonymous with EU migration policy, this volume examines the expanding operational powers of the three agencies - Frontex, the European Asylum Support Office, now the EU Agency for Asylum, and Europol - critiquing the lingering narrative of the agencies as technical coordinators.

The book reaches a comparative conclusion that Europol plays a secondary operational role compared to Frontex and EASO, though if its pattern of expansion continues it would benefit from a Consultative Forum, Fundamental Rights Officer and an individual complaints mechanism, as with the other two agencies.

Through six chapters, EU Migration Agencies covers:

+ A comparison of the three agencies from their establishment to the reinforcement of their operational tasks since 2015;

+ Bilateral and multilateral cooperation by the agencies in terms of formal agreements and in practice;

+ The operational setting of the hotspot approach, and how this is now becoming permanent policy;

+ The limitations of each agency's reinforced operational tasks and cooperation with each other.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 21-12-17:

Border treatment still a top fundamental rights concern till sidans topp

FRA's latest migration bulletin draws attention to the increased migration and asylum pressures at the EU's Belarusian border. It points to the measures the EU Member States have taken to deal with the large number of people arriving at the EU's external border seeking protection.

The bulletin documents allegations of collective expulsions as migrants are turned away at some of the EU's land and sea borders without an opportunity to apply for international protection.

In some instances, there are allegations of mistreatment of migrants by authorities.

Other fundamental rights concerns include:

+ Overcrowding, and poor access to clean water and sanitation in detention, reception centres and camps in some countries.

+ The overuse of immigration detention.

+ Placing asylum-seeking children in detention facilities or restricting their free movement.

+ Inadequate access to education for migrant children in some camps.

In addition, more than four people per day on average died so far this year crossing the Mediterranean Sea to reach Europe, estimates the International Organization for Migration.

NGOs continue to face difficulties when carrying out search and rescue operations in the Mediterranean, according to FRA's latest update. It provides a snapshot of operations and developments, including open and closed legal proceedings against crew members or vessels, since 2016 up until 10 December 2021.

The update also contains an overview of vessels that were not immediately allowed to disembark migrants and had to wait at sea for a safe port for over one day in 2021 (as of December).

(...)

Läs mer och hämta bulletinen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

Asylrättscentrum 21-11-16:

Podd: Vi är bekymrade över hotet mot asylrätten till sidans topp

Det pågår en kris vid gränsen mellan Belarus och Polen och tusentals människor befinner sig i en akut situation. I media skrivs det om att Belarus använder dessa människor som ett sätt att pressa EU och vissa menar att det handlar om migranter som saknar asylskäl. Men vad är det egentligen som händer och vet vi med säkerhet att de människor som är fast vid gränsen inte har skyddsbehov? För att reda ut detta ringde Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl upp generalsekreterare Mårten Löfberg.

- Det finns uppgifter om att belarusiska regeringen medvetet transporterat människor till gränsen för att sätta press på EU, men det vi är mest bekymrade över är att det är människor som sedan flera dygn tillbaka lever mitt i vinterkylan, säger Mårten Löfberg.

Alla människor har rätt att söka asyl

Han fortsätter sedan att berätta om de rapporter som visar att ideella organisationer har stoppats av polska myndigheter att komma fram och hjälpa dem som är fast vid gränsen. Mårten lyfter även att det är ett hot mot asylrätten att människorna som nu befinner sig vid gränsen inte får sina asylskäl prövade.

- För det första har alla människor rätt att söka asyl enligt internationell rätt och de här människorna har inte tillåtits komma in i Polen och söka asyl, säger Mårten Löfberg och fortsätter, dessutom har EU en egen reglering som är väldigt tydlig. Alla EU-länder måste ta emot asylansökningar på sitt territorium, men också vid sin gräns. Det talas på flera håll om ett hot mot EU, men vi är väldigt bekymrade över hotet mot asylrätten.

Asylrättscentrum kommer fortsatt att följa utvecklingen av vad som händer på gränsen och lyfta det asylrättsliga perspektivet i frågan.

Se klippet här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Review No 68

Externalisation/Mobility and agency in protracted displacement till sidans topp

This Editors' briefing provides an overview of the content of Forced Migration Review issue 68, with links to the relevant articles, and a full contents listing of articles.

This Editors' briefing provides an overview of the content of Forced Migration Review issue 68, with links to the relevant articles, and a full contents listing of articles.

In the Externalisation feature, authors explore the concept of externalisation and the practical realities of policies which prevent or deter asylum seekers from reaching the territory of 'destination' States, and look at how groups seeking to challenge human rights abuses are advocating and holding governments to account.

Meanwhile, in the second feature, the everyday realities of mobility and agency for those living in protracted displacement are examined in a series of articles covering multiple settings including Greece, Syria and the Democratic Republic of the Congo.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Delmi-podden 21-10-28:

Avsnitt 7: Barnets bästa i asylärenden till sidans topp

Hur bedömer man vad som är barnets bästa och vilka faktorer kan spela roll för att inte få stanna? Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses och sedan den första januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Den senaste tiden har ett flertal avslagsbeslut uppmärksammats om barn som levt större delen av sitt liv i Sverige. Louise Dane, forskare i offentlig rätt och författare av policy briefen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" (2020:5), delar med sig av sitt forskningsresultat och förslag på förbättringar. Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, bidrar med ett rättsligt perspektiv på hur barnets bästa bedöms och vilka avvägningar som görs. Tillsammans diskuterar de tillämpningen av barnperspektivet.

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Lyssna till avsnittet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Routed Magazine Issue #17 November 2021:

The language of migration till sidans topp

The words we use shape our understanding of the world. Through language, we construct our perceptions of complex realities and position ourselves toward them: we relate, we reach out, we reclaim, and we reject. When it comes to the language used to define, represent or discuss migration and (im)mobility, there are multiple actors that develop sometimes competing narratives and vocabularies. Migrants, institutions, policymakers, the media, advocacy groups and academics all participate in creating diverse languages of migration, with various effects, which over time change, spill over, adapt, and keep redrawing the lines of inclusion and exclusion.

This issue is the product of a collaboration between Routed Magazine and Discussing Displacement. Both publications share the common goals of facilitating access to knowledge in the field of migration and mobility, and making critical perspectives and diverse voices more approachable to our readers, one article at a time. With this aim of openness and proximity, we have also taken this special joint issue as an opportunity to reflect on our own use and production of mobility-related language and narratives.

In this issue, we examine the origins, implications and shortcomings of concepts from 'internally displaced person' and 'climate refugee', to 'expatriate' and 'remittances'. Discrimination against migrants and even criminalisation can stem from the connotations and meanings of the words used to refer to migrants in host societies, as well as institutional discourses on 'safe migration' seeking to enforce immobility. At the same time, linguistic innovation at the institutional level has the potential to create more inclusive societies.

Reflecting on the self-perceptions of receiving societies, we also examine the legal roots and implications of being a 'guest' in Jordan, the role of previously arrived migrants in hosting newcomers, and the Turkish concept of 'God's Guest'.

(...)

Läs temanumret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Asylrättscentrum 21-09- 14:

Podd: Afghaner i limbo - vad händer med dem som är här? till sidans topp

Den 16 juli meddelade Migrationsverket att man stoppar alla utvisningar till Afghanistan och hänvisade till det osäkra läget i landet, och den 23 juli meddelande de ett totalt beslutsstopp. Det har snart gått två månader, men vilka konsekvenser har stoppen fått för de afghaner som är i Sverige?

I höstens första avsnitt pratar vi om oroligheterna i Afghanistan och hur verkställighets- och beslutsstoppet påverkar dem som är här. Asylrättscentrums generalsekreterare Mårten Löfberg och juristen Siri Sandin reder ut vilka möjligheter de afghanska medborgarna har att försörja sig under tiden de väntar på Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande. Får de arbeta och vilka har rätt att få ekonomiskt stöd medan de väntar? Hur länge kommer det dröja innan det nya rättsliga ställningstagandet kommer och får Migrationsverket låta bli att utreda asylskäl?

I avsnittet diskuterar vi även vad som händer med dem som utvisats till Afghanistan och den stora skillnaden i beviljandegrad som Migrationsverket haft jämfört med andra EU-länder. Hur har Sverige kunnat utvisa kvinnor till Afghanistan och hänvisat dem till skydd av manligt nätverk?

Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

FRA 21-09-24:

Migration Bulletin: Fundamental rights concerns at EU borders remain till sidans topp

Allegations for the treatment of migrants at EU borders and difficult conditions in detention and reception centres remain a persistent concern, finds the latest migration bulletin from the EU Agency for Fundamental Rights (FRA).

There are allegations of migrants being turned away at some of the EU's land and sea borders without an opportunity to apply for international protection as well as heavy-handed treatment by authorities in some instances.

Other issues concerning fundamental rights, affected also by measures to contain the Covid-19 pandemic, include:

+ Housing migrants on quarantine vessels instead of disembarking them at ports after they were rescued at sea.

+ Overuse of immigration detention.

+ Difficult conditions in detention and reception centres and camps in some countries. Overcrowding, and access to clean water and sanitation remain an issue.

+ Placing asylum-seeking children, unaccompanied or with families, in detention facilities or restricting their free movement.

This migration bulletin covers 1 January until 30 June 2021.

Hämta bulletinen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-10-04:

Artikel 14 nr 2/2021 nu med ny hemsida och flera artiklar online till sidans topp

Ledare av Sofia Häyhtiö, tf chefredaktör

Temat för det här numret är utvägar, med texter som belyser hur motstånd mot förtryck och olika former av begränsningar tar form. Många av oss har försökt, och kanske fortfarande försöker, hitta vägar ut för de människor som svävar i livsfara i Afghanistan efter det att talibanerna tagit över makten. Leila Qaraee berättar, i numrets inledande text, om sitt engagemang för afghanska kvinnorättsaktivister som fortsätter att kämpa för sin och andra kvinnors frihet i landet. Zahra Hosseiny tar oss med genom sina bilder av sig själv - till hennes motstånd mot den orättvisa som präglat henne och tusentals skyddssökande människor.

Författaren Behrouz Boochani, som suttit fängslad i ett flyktingfängelse i sex års tid på Manus Island för att ha sökt skydd, säger i ett samtal med den feministiska författaren Samira Motazedi: "Jag återtar min identitet inför ett system som är utformat för att ta den ifrån mig. Därför är skrivande ett motstånd för mig." I deras samtal får vi inblick i hur migra- tionssystemet tar individers självbild och identitet i anspråk, för att upprätthålla nationens gränser och självbilder. I texten Med tiden som fiende skriver Motazedi om sin långa kamp för att få höra till, att bli en människa likt alla andra i samhället, men att tiden det tog att nå dit noggrant broderade över det jag hon tidigare kände.

EU:s gränspolitik leder fram till hårdföra metoder mot de människor som strävar efter frihet och riskerar sina liv över Medelhavet, för att söka skydd från krig och förföljelse. Men det finns initiativ som arbetar envetet med att hitta vägar att rädda liv på havet och som bedriver en opinionsbildning som slår hål på retoriken om asylsökande som hot. För Artikel 14 skriver Muhammad al-Kashef om hur initiativet Alarm Phone började och hur de arbetar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Journal of Refugee Studies / FMCA 21-08-27:

New Issue of Journal of Refugee Studies till sidans topp

The latest issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published - and it is another mammoth one! The contents of vol. 34, no. 3, June 2021 begin with a special section on "Displaced Syrians," with the following articles:

+ Introduction to Special Issue: Displaced Syrians [open access]

+ Syrians in Sweden: Constructing Difference Regarding Gender and Family [abstract]

+ On the Making of the German 'Refugee Crisis': Securitizing Muslim Immigrants in 2015 and Beyond [abstract]

+ Palestinians and Europe's 'Refugee Crisis' Seeking Asylum in France in the Wake of the Syrian War [abstract]

+ Refugee Solidarity Along the Balkan Route [abstract]

+ 'Do Like You Did in Aleppo': Negotiating Space and Place Among Syrian Musicians in Istanbul [open access]

+ Brothers, Workers or Syrians? The Politics of Naming in Lebanese Municipalities [abstract]

+ Refugees' Transnational Livelihoods and Remittances: Syrian Mobilities in the Middle East Before and After 2011 [abstract]

+ Refugees but not Refugees: The UAE's Response to the Syrian Refugee Crisis Viewed through the Lived Experience of Syrians in Abu Dhabi [open access]

+ The Syrian Emergency: A Catalyst for Change in the International Refugee Regime [open access]

The General Articles section has too many entries to list! Included are another 45 articles (seven of which are open access), a "refugees voices" contribution, and nine field notes.

View open access articles via FMCA page (Extern länk)

Journal of Refugee Studies site (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

FARR 21-07-16:

Artikel 14: Nytt nummer och ny sida till sidans topp

FARR:s tidning Artikel 14, Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift, har ny hemsida! Där kan du just nu provläsa flera artiklar ur det senaste numret. Numrets tema är Allvaret - det absoluta människovärdet.

I texten "Kriget om en flickas ålder" beskriver Torun Elsrud och Melika Ebrahimi den uppslitande processen kring en åldersuppskrivning. I Karin Brunssons text "Ett kort besök i Sunne" blir vi varse hur centrala politiska beslut stryper lokala initiativ till förändring. Dessa två texter ingår även i Asylkommissionens nyutkomna antologi.

På hemsidan kan du också läsa en text av Reza Rahimi som använder sitt skrivande för att återta sin tankes frihet, under tiden han är frihetsberövad. Zahra Hosseiny tar oss genom sina minnen med till Migrationsverkets utreseboende i Åby. Anna Lundberg presenterar boken "Ameenas resa" av Anna Lindberg.

Till Artikel 14 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

IJRL / FMCA 21-06-10:

New Issue of International Journal of Refuee Law till sidans topp

The latest issue of the International Journal of Refugee Law (IJRL) has been published. Contents of vol. 32, no. 4, Dec. 2020 include:

The end of human rights dynamism? Judgments of the ECtHR on 'Hot Returns' and humanitarian visas as a focal point of contemporary European asylum law and policy [abstract]

Short shrift to international non-refoulement obligations? Australia's approach to criminal deportation [abstract]

Asylum decisions as performances: Intertextuality in internal credibility assessment [abstract]

Who is a Refugee? Uncertainty and discretion in asylum decisions [open access]

Analyses from the "COVID-19: Watching Brief"

Läs mer och hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Asylrättscentrum 21-06-01:

Podd: Stressigt på Migrationsverket och positionerande partier till sidans topp

Vi närmar oss omröstningen i riksdagen och svaret på frågan om hur Sveriges nya migrationslagstiftning kommer att se ut. Men hur förbereder sig Migrationsverket på den nya lagstiftningen och vad säger de olika partiernas motioner om hur migrationspolitiken kommer att utvecklas?

I det här avsnittet gästas podden av Asylrättscentrums gamla chefsjurist Anna Lindblad, som nu jobbar som särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab. Tillsammans med Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah pratar Anna Lindblad om den nya lagstiftningen och vad som händer efter den 21 juli 2021. Det är ett samtal om hur myndigheten förbereder sig inför en ny lagstiftning och varför Migrationsverket behöver mer tid att få allt på plats. Vi pratar även om vad den nya lagstiftningen innebär och vad som blir annorlunda med en lagstiftning som ska gälla tillsvidare istället för en tillfällig`.

Dessutom har Sofia Rönnow Pessah läst samtliga partiers motioner och analyserar vilka migrationspolitiska förslag som kommer att drivas framöver.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

IOM 21-05-05:

World migration report launches dynamic new data visualization platform till sidans topp

The International Organization for Migration's (IOM) flagship publication has launched a dynamic new webpage that connects fact-based narratives on migration with interactive data visualizations on some of the latest global migration data and information. It is the first microsite of its kind since the World Migration Report (WMR) series began more than two decades ago.

"The WMR's usefulness as a tool for policy officials, researchers, journalists, academics and others interested in global migration issues and trends has been greatly enhanced by these new interactive elements that include the very latest data from the UN Department of Economic and Social Affairs," said Marie McAuliffe, IOM's head of research and WMR editor.

"It will be updated in the coming months ahead of the launch of the 2022 WMR later this year."

The platform contains some of the latest global and regional international migrant stock estimates, allowing users to interact with data and quickly identify important migration trends and patterns over the last 30 years across all the six global regions.

In addition to providing global and regional data, the site displays country-level migration statistics and maps, interactive visualizations of the migration corridors - including the top receiving and sending countries - and the main remittance recipient and source countries since 1995.

The microsite is available in the three IOM official languages (English, French and Spanish). IOM's most read and downloaded publication, the WMR is freely available in 10 languages either as a full publication or by chapter. Other resources related to the report such as videos and toolkits can also be accessed through the new webpage.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 21-05-18:

EU-domstolens årsrapport till sidans topp

Årsrapporten från Europeiska unionens domstol består av två delar, kallade Dömande verksamhet och Förvaltningsrapport. Europeiska unionens domstol publicerar även en Årsöversikt, som utgör en sammanfattning av årsrapporten.

Årsöversikten ger en övergripande bild av verksamheten vid Europeiska unionens domstol, vad gäller såväl den dömande verksamheten som institutionella och administrativa aspekter. I årsöversikten presenteras de viktigaste domarna tillsammans med en förklaring av deras betydelse för EU-medborgarna. Med hjälp av bilder, datorgrafik och statistik ges en överblick över de händelser som präglade året.

Dömande verksamhet

Denna del av årsrapporten ger en utförlig bild av verksamheten vid domstolen och tribunalen genom en analys av rättspraxis, tillsammans med länkar till de fullständiga texterna, samt statistiska uppgifter för året.

Förvaltningsrapport

(Den delegerade utanordnarens förvaltningsrapport)

Institutionens delegerade utanordnare ska varje år, i enlighet med tillämpliga finansiella regler, rapportera till unionens budgetmyndigheter hur institutionens anslag och utgifter har förvaltats genom en årlig verksamhetsrapport. I denna rapport, kallad förvaltningsrapport, redovisas bland annat vilka resultat som institutionen har uppnått tack vare de resurser som den tilldelats samt hur systemen för intern kontroll fungerar.

Hämta rapporterna samt tidigare utgåvor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-05-17:

Så har ändrade asyllagar påverkat människors liv och vardag till sidans topp

Hur har barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige påverkats av en allt mer restriktiv migrationspolitik? Den frågan står i fokus i en ny bok. En bredd av röster beskriver och analyserar hur den förändrade asyllagstiftningen har påverkat livsvillkor och vardagsliv.

I november 2015 meddelade den svenska regeringen förändringar i asyllagstiftningen som till stor del innebar en mer restriktiv migrationspolitik. I antologin Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? ger personer från olika verksamheter och med olika erfarenheter sina perspektiv på vilka konsekvenser förändringarna fått. Författarna till kapitlen är personer med egna erfarenheter av att söka asyl i Sverige, representanter från civilsamhället, personer som arbetar inom välfärdssektorn och forskare.

Det är många som vittnar om bland annat en oförutsägbar asylprocess, om familjesplittring, våld, bostadslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet, menar bokens redaktörer Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sabine Gruber, universitetslektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet, samt Torun Elsrud, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Boken är skriven inom ramen för Asylkommissionen, som är ett samarbete mellan forskning och civilsamhälle.

Speciellt tydligt är det hur de skydds- och asylsökandes hälsa allvarligt påverkas, visar boken. Men också de som arbetar stödjande känner av förändringarna.

- De restriktiva asyllagarna och förskjutningar i praxis drabbar både människor som söker skydd, civilsamhällets aktörer och professioner som försöker stötta, säger Torun Elsrud.

Boken visar också att civilsamhället tar ett stort och ökat ansvar för grundläggande välfärd. Tidigare låg detta ansvar på välfärdsinstitutionerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Info om beställning av tryckt exemplar, se Asylkommissionens hemsida (Extern länk)

Hämta boken i pdf-format (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Asylrättscentrum 21-04-27:

Handbok för arbetsgivare till sidans topp

Vill du anställa någon som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och vill vara säker på att anställningen uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd? Nu släpper Asylrättscentrum tillsammans med Right to play en handbok som hjälper dig att göra rätt.

De som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen måste efter att studierna är klara skaffa ett jobb för att få stanna i Sverige. Anställningsvillkoren måste även uppfylla vissa krav för att personen ska få uppehållstillstånd. För att stötta arbetsgivare som vill anställa dessa personer så finns nu den här handboken som ger enkla råd hur de kan göra rätt i processen.

Handboken tar bland annat upp viktiga frågor som storleken på lön, hur man ska tänka om man inte har kollektivavtal och vad som gäller vid provanställning. Handboken ger både praktiska råd, viktig information om vilka regler som gäller och en checklista för vad arbetsgivaren ska ha koll på.

Hämta handboken (Extern länk)

Se även:

Stöd till den unga som ska söka permanent uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

ASILE March 2021:

The EU Pact on Migration and Asylum in light of the UN Global Compact on Refugees till sidans topp

International experiences on containment and mobility and their impacts on trust and rights

Publication edited by CARRERA, Sergio; GEDDES, Andrew (eds.) / March 2021

In September 2020, the European Commission published what it described as a New Pact on Migration and Asylum that lays down a multi-annual policy agenda on issues that have been central to debate about the future of European integration. This book critically examines the new Pact as part of a Forum organized by the Horizon 2020 project ASILE - Global Asylum Governance and the EU's Role.

ASILE studies interactions between emerging international protection systems and the United Nations Global Compact for Refugees (UN GCR), with particular focus on the European Union's role and the UN GCR's implementation dynamics. It brings together a new international network of scholars from 13 institutions examining the characteristics of international and country specific asylum governance instruments and arrangements applicable to people seeking international protection. It studies the compatibility of these governance instruments' with international protection and human rights, and the UN GCR's call for global solidarity and responsibility sharing.

Hämta boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03- 29:

Informationsmaterial: Fakta om att söka asyl i ett annat EU-land till sidans topp

Jag är från Afghanistan och har sökt asyl i Sverige men har inte fått ett uppehållstillstånd. Kan jag åka till Frankrike eller Tyskland och få uppehållstillstånd där?

Det här är en vanlig fråga som vi på Asylrättscentrum får. I det här informationsmaterialet har vi samlat information och svarat på det vanligaste frågorna vi får från personer från Afghanistan som funderar på att söka asyl i Tyskland eller Frankrike efter att de inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

Varför åker man till Frankrike och Tyskland?

De senaste åren är det flera personer från Afghanistan som lämnat Sverige efter att de nekats asyl här för att söka uppehållstillstånd i Frankrike eller Tyskland. Anledningen till att många valt just de länderna är att Frankrike och Tyskland har gett fler människor från Afghanistan uppehållstillstånd än vad Sverige har. Men vi kan inte säga hur stor eller liten chans det är för en person från Afghanistan att få uppehållstillstånd i Tyskland eller Frankrike. Något som är väldigt viktigt att komma ihåg är att bara för att andra har fått uppehållstillstånd betyder det inte att du kommer att få det.

Borde inte Dublinförordningen gälla?

Dublinförordningen är det som bestämmer vilken stat som ansvarar för en asylansökan. Om en person redan sökt asyl i ett EU-land, ska egentligen inte den personens ansökan prövas i något annat EU-land. Men EU-länder kan välja att ta över ansvaret för asylprövningen. Det kan också vara så att ett EU-land inte hinner skicka tillbaka den asylsökande till landet som har ansvar för asylansökan inom den tid som landet har på sig. Då blir det landet ansvarig för att pröva asylansökan.

När det gäller de personer från Afghanistan som nekats asyl i Sverige och åkt till Tyskland och Frankrike, så vet vi att vissa personer skickats tillbaka till Sverige och vissa personer har fått stanna i Frankrike och Tyskland.

Viktigt att tänka på!

(...)

Läs mer och hämta materialet (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 21-04-29: Podd: Därför lämnar afghaner Sverige för att söka asyl i andra EU-länder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Rädda Barnen 21-02-25:

Podd: Drömmar om ett tryggt liv vänds till år av stress och livsavgörande beslut till sidans topp

Dokumentär om pojkar som flyr Afghanistan

Tre unga killar kom till Sverige efter att ha flytt krigets Afghanistan. De hade drömmar om ett tryggt liv, men väl framme väntar år av svår stress och tunga beslut. Tillfälligheter formar deras öden olika, och idag lever de utspridda över världen. Det handlar Rädda Barnen Dokumentärs nya poddavsnitt om.

2015 sökte cirka 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. En stor majoritet av dem var pojkar och två tredjedelar hade afghanskt medborgarskap.

I ett nytt avsnitt av Rädda Barnen Dokumentär tar vi oss från Norrland till Paris och slutligen till Kabul, för att höra berättelserna från tre personer som alla kom till Sverige 2015. Idag ter sig deras liv väldigt olika.

Hussein bor i Norrland. I fem års tid har han levt i en väntan på obestämd tid, och fortfarande har han ingen aning om ifall han kommer få möjlighet att stanna eller inte. Just nu hänger hans framtid på, om han inom sex månader efter avslutad gymnasieutbildning, lyckas hitta en anställning på minst två år. Om inte, väntar utvisning till Afghanistan, som han av säkerhetsskäl en gång flydde ifrån. Snart är hans gymnasiestudier klara och han är väldigt orolig för hur det ska gå sen.

AliReza lever i Frankrike. Efter fyra år lång asylprocess i Sverige, fick han det tredje avslaget från Migrationsverket och hot om utvisning. Han ställdes då inför tre val, att gå med på att bli utvisad till Afghanistan, leva utan papper i Sverige, eller fly vidare till ett annat land. Han valde det sistnämnda. Där tar hans liv en ny vändning. Eftersom Frankrikes bedömning av säkerhetssituationen i Afghanistan ser annorlunda ut, får han permanent uppehållstillstånd och han ansöker och blir antagen till en prestigefylld filmutbildning, som han idag fullföljer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration March 2021:

Mental health and psychosocial support, Data and displacement, Missing migrants till sidans topp

FMR issue 66 includes three features, with authors exploring a range of topics relating to Mental health and psychosocial support, Data and displacement, and Missing migrants

"In this issue, authors of the 15 articles on Mental health and psychosocial support (MHPSS) explore the importance of MHPSS and the challenges inherent in this field, debate MHPSS initiatives and their application in different contexts, and advocate for strengthened collaboration and commitment - and new ways of thinking. Meanwhile, our Data and displacement feature authors discuss recent advances in gathering and using data, the challenges that remain, and new approaches, including in the face of pandemic imposed restrictions; and in the Missing migrants feature, authors explore initiatives to improve data gathering and sharing, identification of remains, and assistance for families left behind."

Läs sammanfattningar och enskilda artiklar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-03-03:

Podd: Gymnasielagen - politiken, processen och skolans svåra roll till sidans topp

Vem kan få uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och varför kom lagen till?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl med organisationens gymnasielagsexpert Siri Sandin. Tillsammans reder de ut turerna runt lagen och hur kraven ser ut.

Under avsnittet pratar de bland annat om den speciella roll som skolan har fått i lagstiftningen och varför det blivit så. Hur gruppen som kan få uppehållstillstånd genom lagen diskuteras i den politiska debatten och varför den samtidigt beskrivs som en grupp som saknar skyddsskäl, men ändå är skyddsvärd. Avslutningsvis går de igenom de kompletterande förslag som regeringen har skickat ut på remiss och vad de innebär för gruppen.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-03-11:

Artikel 14 #2-4: Flykten från Sverige till sidans topp

Vi som är med i FARR eller prenumererar på Artikel 14, http://artikel14.se/, har redan fått den, hett efterlängtad efter långt uppehåll i utgivningen men extremt fullmatad med fakta, reportage, serie, intervjuer, och analyser.

Det handlar om flykten från Sverige, lagförslagen som kommer upp i riksdagen snart, USA:s gränspolitik under Biden sedd från gränsen, EU-kommissionens nya migrationspakt och hur experter i Afrika ser på EU:s export av migrationspolitiken till partnerländer.

Du som inte fått den kan tjuvläsa här. Sen är det bara att sätta igång och prenumerera!

Artikel 14:s hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Asylrättscentrum 21-02-12:

Människor och Migration: Uppehållstillstånd och vaccin till sidans topp

Innan remisstiden för betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik gått ut skickades kompletterande förslag ut på remiss. Förslagen har följts av en het migrationspolitisk debatt och frågan om regeringskris och nyval har lyfts. Men vad innebär förslagen och vad handlar debatten om?

I det här avsnittet av Människor & Migration reder Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvariga Maja Dahl ut turerna runt förslagen. Innebär kompletteringarna att de som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen får en ny möjlighet till uppehållstillstånd? Vilka omfattas av särskilt ömmande skäl för vuxna? Varför har förslagen lett till en diskussion om regeringskris?

I avsnittet gör även juristen Tomas Alvarsson podd-debut och reder ut de socialjuridiska delarna av förslagen. Dessutom hjälper Tomas oss att förstå turerna runt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprioritering och frågan om papperslösas rätt till vaccin.

I avsnittet pratar vi om svårigheten att nå ut med information om covid, vaccin och rätten till vård till människor som lever papperslöst i Sverige. Asylrättscentrum har samlat viktig information här.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

FRA 20-12-17:

Widely-used asylum and migration legal handbook updated till sidans topp

The Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration is a comprehensive guide to European law in this area. It also looks at the situation of foreigners referred to by the EU as third-country nationals.

Since the 2014 edition, EU law covering asylum, border management and immigration has changed significantly. This includes laws covering new large-scale EU IT systems to manage migration. This new version also contains developments in case law.

The handbook will assist legal practitioners who are not specialists in asylum law to introduce them to the key issues. It will be useful for lawyers, judges, prosecutors, border guards, immigration officials, people who work with national authorities, non-governmental organisations and others who may deal with legal questions related to asylum.

It seeks to raise awareness and improve knowledge of relevant standards set by the European Union and the Council of Europe, particularly through case law of the EU's Court of Justice and the European Court of Human Rights. Where relevant, it also refers to the European Social Charter, other Council of Europe instruments and international UN treaties related to asylum.

The 10 chapters cover a range of issues. These include entering the EU, smart migration systems and their interoperability, detention, processing asylum claims, family life, forced returns, and meeting the specific needs of certain groups of people.

The handbook is available in English and French as well as in German and Italian. Other language versions will follow in 2021.

The first edition came out in 2013 followed by a second edition in 2014. There have been nearly 200,000 downloads to date. It complements other handbooks on European law covering access to justice, data protection, child rights, as well as non-discrimination.

Download the handbook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GUE/NGL 20-12-18:

Launch Event: The Black Book of Pushbacks till sidans topp

Today the Border Violence Monitoring Network (BVMN) are releasing a landmark publication on illegal border pushbacks. The 'Black Book of Pushbacks' brings together a wealth of evidence on these violations, analysing in detail the way that these brutal acts have become systematised at the external border and renewing calls to end impunity for perpetrating EU authorities.

A 1500-page 'Black Book' that documents the horrific violence suffered by over 12,000 people at the hands of authorities on the EU's external borders has been released today - International Migrants Day - by The Left in the European Parliament. Compiled by BVMN and printed over two volumes, the 'Black Book of Pushbacks' is a collection of hundreds of testimonies of migrants and asylum seekers who have experienced human rights violations at external borders.

Contents of the 'Black Book'

Pushbacks are illegal under international law, but member state authorities have long ignored such breaches of human rights which are contrary to the EU's founding principles and international obligations. This 'Black Book' only includes incidents that have been directly recorded by BVMN; the real number of victims is likely to be much higher. The book covers:

+ A total of 892 group testimonies detailing the experiences of 12,654 people.

+ The violence many endured in Italy, Greece, Croatia, Slovenia and Hungary along the so-called 'Balkan route' including maps, data, photos and other key information.

+ The types of suffering and violence perpetrated by border agents, member state police forces, soldiers - even guard dogs.

+ Documented incidents that could be clearly described as sadistic, merciless, humiliating and degrading treatment.

Statements from the launch

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till video från lanseringen (Extern länk)

Hämta volym I av The Black Book of Pushbacks (Extern länk)

Hämta volym II av The Black Book of Pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Asylrättscentrum 20-12-14:

Handbok om permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? För att du ska få permanent uppehållstillstånd finns det en del krav som du ska uppfylla. Den här handboken förklarar kraven och hur du ansöker om uppehållstillstånd.

I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Vi förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.

Det kan komma ny information om kraven för permanent uppehållstillstånd. Den här handboken kommer att uppdateras när vi får veta något nytt om reglerna. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen av handboken. Den senaste versionen uppdaterades den 14 december 2020.

Handboken har tagits fram av Asylrättscentrum på uppdrag av och tillsammans med Right To Play med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Right To Play driver ett projekt tillsammans med aktörer från samtliga samhällsområden för att möjliggöra för fler hållbara anställningar för nyanlända ungdomar. Projektets syfte är att genom Right To Plays metod möjliggöra för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle så att projektet nationellt kan bidra till ökad integration och minskad ungdomsarbetslöshet.

Ladda ner handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-12-17:

Vad säger remissvaren om migrationskommitténs förslag? till sidans topp

Nu har remissinstanserna lämnat sina svar på förslaget till ny migrationspolitik, men vad står det i svaren?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och kommunikationsansvarige Maja Dahl om remissvaren, kritiken och de alternativa skrivningarna. I avsnittet intervjuas även Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius om myndighetens svar.

Vi pratar även med Flens kommuns integrationsstrateg Sara Branegård och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Munter om kraven för permanenta uppehållstillstånd och hur det påverkar kommunens arbete.

Dessutom har vi ringt upp en av dem som påverkats av kraven för familjeåterförening. Negassi kom till Sverige 2015 och får nu inte återförenas med sin familj, eftersom han inte uppfyller försörjningskravet. I podden berättar han om sin situation.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Asylrättscentrum 20-11-24:

24 November och åren som gått till sidans topp

Vid en presskonferens den 24 november 2015 presenterades den tillfälliga lag som fått stora konsekvenser för människor som söker asyl i Sverige. Datumet blev ett brytdatum och har för vissa asylsökande betytt skillnaden mellan att få stanna och att vara tvungen att återvända. Det har gått 5 år sedan presskonferensen där den tillfälliga lagen presenterades. I det här avsnittet av Människor & Migration tittar vi tillbaka på vad det var som hände då och vad som sedan följde.

Asylrättscentrum chefsjurist Anna Lindblad pratar tillsammans med juristen Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl om den förändrade lagstiftningen och dess konsekvenser. Alla tre jobbade på olika ställen när lagen presenterades och minns tillbaka på hur samtalet och arbetsuppgifterna förändrades. Vad hände på Migrationsverket där Anna Lindblad jobbade? Hur var det att jobba på Advokatbyrå och företräda asylsökande som Sofia Rönnow Pessah gjorde? Vad hände inom politiken och tankesmedjevärlden där Maja Dahl jobbade?

I avsnittet pratar de också om den uteblivna utvärderingen och hur barnrättskommittén frågor till Sverige kanske ändå kan ge oss en möjlighet att få svar på hur barns rättigheter påverkats av lagen.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nordic Journal of Migration Research 20-11- 26:

vol. 10, no. 4 (2020): Special issue on Europe Trouble till sidans topp

Welcome Culture and the Disruption of the European Border Regime." Includes articles on volunteers and solidarity.

Europe Trouble: Welcome Culture and the Disruption of the European Border Regime

Marie Sandberg, Dorte J. Andersen

Europe Is No Longer Europe : Montaging Borderlands of Help for a Radical Politics of Place

Kolar Aparna, Oumar Kande, Joris Schapendonk, Olivier Kramsch

Acts of Volunteering for Refugees: Local Responses to Global Challenges

Line Steen Bygballe Jensen, Lydia Maria Kirchner

Precarious Citizenship and Melancholic Longing: On the Value of Volunteering after the Refugee Arrivals to Europe 2015

Marie Sandberg, Dorte J. Andersen

Exhibiting Solidarity Work: Temporary Displays and Their Potential To Trouble and Push Museums Representing European Mobilities

Kerstin Poehls

Migrant Solidarity Work in Times of "Crisis" : Glasgow and the Politics of Place

Cetta Mainwaring, Gareth Mulvey, Teresa Piacentini, Selina Hales, Ruth Lamb

Transgressive Solidarity: From Europe' s Cities to the Mediterranean Sea

Daniela DeBono, Cetta Mainwaring

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylrättscentrum 20-11-20:

FN-kritiken mot Sverige och allvarliga hälsotillstånd till sidans topp

Vilket ansvar har Sverige att utreda den faktiska tillgången till vård när det gäller psykisk ohälsa? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar vi om det ärende som lett till att Sverige får kritik av en FN-kommitté och hur det är att driva ärenden internationellt.

I maj 2019 lämnade Asylrättscentrums jurist Linnea Midtsian in ett klagomål till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Ärendet gäller en kvinna som trots att hon lider av svår depression och hennes hälsotillstånd bedömts som livshotande, skulle utvisas från Sverige. Asylrättscentrum menade att genom att svenska myndigheter inte utrett om hon har tillgång till vård i hemlandet kränker hennes rättigheter. Det är första gången CRPD prövar ett utvisningsärende, så beslutet är historiskt.

I avsnittet diskuterar Linnea Midtsian och Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad ärendet, vad beslutet betyder för kvinnan och vad det kan få för konsekvenser i för andra människor som sökt asyl i Sverige. De pratar också om vad det innebär att driva ärenden internationellt och vad som händer när Sverige får kritik av FN.

Podden produceras och samtalsleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-11-20:

New video for migrant children explaining their rights in age assessment procedures till sidans topp

On World's Children's Day the Council of Europe and the European Asylum Support Office (EASO) have launched an animated video on age assessment of migrant children and adolescents. Age assessment is a process carried out by authorities to estimate a person's age and determine whether he/she is an adult or a child, in order to take a decision on his/her entitlements, rights and duties. The key challenges in this process are the lack of a common approach to age assessment procedures in Europe and the low awareness among children of their rights.

This animated video seeks to inform children about these procedures in an adapted way, so that they understand that the age assessment should be conducted in a manner that respects their human rights and dignity , is conducted with their informed consent, and takes into account any particular vulnerabilities, their gender and cultural background. The animation has been developed by EASO in cooperation and consultation with the Council of Europe; this co-operation is in line with the Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union of 23 May 2007, which covers the protection of the rights of the child. The video is released in English, French, Spanish and Portuguese, and will soon be available in Arabic, Pashto, Dari, Tigrinya, Somali and Punjabi.

Since the start of the latest migration influx in Europe in 2015-2016, the Council of Europe has been engaged with the issue of human rights-based age assessment procedures of migrant children in Europe. In 2017, it has published a comparative report "Age assessment: Council of Europe member States' policies, procedures and practices respectful of children's rights" analysing 37 European states. The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees focused on age assessment in the Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019) and intends to include it into the next Action plan currently developed.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Review November 2020:

Forced Migration Review No 65: Recognising refugees till sidans topp

FMR issue 65's main feature on Recognising refugees explores shortcomings, challenges and innovations (and their consequences for refugees/asylum seekers) in refugee status determination processes worldwide. A second feature offers reflections on lessons and good practice emerging from the 2018-20 GP20 Plan of Action for IDPs.

From the editors

The standards of accessibility, fairness, adaptability and efficiency in Refugee Status Determination (RSD) systems around the world have immense implications for the protection and assistance of people of concern, and therefore merit close examination. The 21 articles in the Recognising refugees feature (published in collaboration with the RefMig project at Hertie School/Refugee Studies Centre) debate some of the shortcomings in RSD systems, as well as the challenges faced by different actors and the consequences for asylum seekers and refugees. Authors also explore new developments and approaches.

The second feature in this issue offers reflections on lessons and good practice emerging from the 2018-20 GP20 Plan of Action for Advancing Prevention, Protection and Solutions for IDPs. This complements previous issues of FMR on the Guiding Principles of Internal Displacement marking their launch in 1998 and their 10th and 20th anniversaries. The Foreword is contributed by Cecilia Jimenez-Damary, UN Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs.

Läs eller hämta artiklarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Asylrättscentrum 20-09-18:

Podd: Kan Tyskland så kan vi! till sidans topp

Tyskland dyker ofta upp i debatten när Sveriges migrationspolitik ska diskuteras. Oavsett om frågan gäller tillfälliga uppehållstillstånd, eller att ta emot människor från flyktinglägret Moria, så dyker Tyskland upp som en jämförelse. Men hur ser egentligen Tysklands migrationspolitik ut?

I det här avsnittet av Människor & Migration gästas podden av migrationsexperten Bernd Parusel. Tillsammans med Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad, juristen Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarig Maja Dahl diskuterar Bernd likheter och skillnader i svenskt och tyskt flyktingmottagande. Det är ett samtal om duldung, om åtstramningar i migrationspolitiken och varför Tyskland valt att ta emot ensamkommande barn och familjer från Moria.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JRS / FMCA 20-09-23:

The latest issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published. till sidans topp

Contents of vol. 33, no. 2, June 2020 include:

Conflict resolution as cultural brokerage: how refugee leaders mediate disputes in Uganda's refugee settlements [abstract]

Layered journeys: Experiences of fragmented journeys among young Afghans in Greece and Norway [open access]

Forced Migration Magnitude and violence in international crises: 1945-2015 [free full-text]

Resilience in liminality: how resilient moves are being negotiated by asylum-seeking families in the liminal context of asylum procedures [abstract]

Causes of family separation and barriers to reunification: Syrian refugees in Jordan [abstract] [related brief]

Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety [abstract] [ResearchGate]

Education for Humanity: higher education for refugees in resource-constrained environments through innovative technology [abstract] [ResearchGate]

Motivations to Help: Local Volunteer Humanitarians in US Refugee Resettlement [abstract]

Läs sammanfattningar och artiklar (Extern länk)

Se fler publikationer och forskning i FMCA, Forced Migration Current Awareness (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PICUM / Statewatch 20-09-23:

Deportations from Europe: individual stories told in new publication till sidans topp

The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) has published a booklet of stories of people in Lagos and Benin City, Nigeria, and Bamako, Mali, who have been deported from Europe.

"By providing short glimpses into the lives and stories of individuals who have been deported from Europe to Nigeria and Mali, this project aims to shed light on the impact of EU return policies on people's lives and dreams."

The interviews were conducted by researcher Jill Alpes, who will be speaking about the risks faced after deporation at the Statewatch TNI webinar 'Deportation Union: revamped return policies and reckless forced removals' on Monday 28 September.

The individuals' stories are all different, with experiences of deportation from four EU member states and the UK to Niger, Nigeria and Mali. Some of the interviewees had emigrated from their countries of origin due to violence or lack of employment, while others had grown up in Europe.

However, the stories share common themes in their accounts of homelessness, stigmatisation and exclusion upon return, and how these issues are exacerbated by problems created by deportation procedures in Europe, such as issues with documentation and detention.

Of the 12 people interviewed, seven had nowhere to go once they landed, and five explicitly report that they never saw the "emergency travel documents" they were issued to legitimise their removal. Shame over having been deported, culture shock, stigmatisation and challenges to reintegration are also reported.

The booklet ends with a series of recommendations concerning EU policies.

Notisen i Statewatch (Extern länk)

Removed: Stories of hardship and resilience in facing deportation and its aftermath (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Europarådet 20-07-30:

Updated country profiles for 2020 till sidans topp

On 30 July 2020, the European Court of Human Rights published updated individual country profiles.

The country profiles are factsheets containing data and information on the significant cases considered by the Court, as well as noteworthy cases pending consideration. The updated profiles are provided for each Council of Europe Member State.

Hämta landprofiler (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-08-26:

RSD Procedural Standards till sidans topp

UNHCR has published a revised and updated 2020 version of the Procedural Standards for Refugee Status Determination (RSD) under UNHCR's Mandate (RSD Procedural Standards), originally published in 2003, which set out core standards and best practices to ensure harmonised, efficient and quality UNHCR RSD procedures, including for reception and registration.

2020 RSD Procedural Standards Full Booklet (Extern länk)

2020 RSD Procedural Standards Chapters (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsinfo.se 20-08-28:

Migrationsinfo för alla - den femte utgåvan! till sidans topp

Nu kan du beställa den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet - och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden. Vår önskan är att bistå med ett bättre kunskapsunderlag - för alla. Därför ger vi ut Migrationsinfo för alla.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration i Sverige, EU och världen.

Tove Hovemyr är redaktör för boken och migrationsinfo.se samt sakkunnig på Fores migration- och integrationsprogram. Boken ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer och beställ boken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Rädda Barnen 2020:

Ny podd: Om sveriges migrationspolitik och familjer som splittras till sidans topp

Poddserien Rädda Barnen Dokumentär lanserar nu sitt tionde avsnitt i serien. Denna gång handlar podden om den nya migrationspolitiken som försvårar möjligheterna till familjeåterförening.

Avsnittet beskriver hur personer som flytt krig och diktatur i sitt hemland och som nu bor i Sverige, kämpar för att återförenas med sina barn.

Ett exempel är Yordanos som flydde förtryckarregimen i Eritrea. Hon drömde om ett liv i trygghet och frihet för sig själv och sina barn. Hon flydde år 2015 och lämnade barnen kvar i Eritrea. Hon hoppades på att hon skulle kunna hämta dem senare. Så blev det inte. Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig migrationslagstiftning som anpassats till EU:s miniminivå och som har försvårat för splittrade familjer att återförenas i Sverige.

- Det värsta är att en vecka efter att jag lämnade mina barn sa jag att det inte skulle dröja länge innan vi skulle ses igen, men nu har det gått sex år, när ska det här eländet vara över? berättar Yordanos i podden.

Sammanlagt medverkar fyra eritreanska familjer och en familj från Syrien, som kom till Sverige år 2015 och 2016. Barnen är kvar i hemländerna eller bor i närliggande områden.

- I fem år har de här personerna kämpat för att få återförenas med sina barn som är kvar i hemländerna. Det är många år av ett barns liv, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Medverkar gör också Josefine Paulsen, psykolog på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling. Hon svarar på frågan om hur barn påverkas av att inte sett sina föräldrar på flera år, och att de inte vet om de någonsin kommer att kunna leva ihop igen.

Sofia Rasmussen, sakkunnig inom migration på Rädda Barnen, berättar om den tillfälliga lagens juridiska konsekvenser för barn och om Rädda Barnens arbete för att påverka den nya migrationslagstiftningen.

Produktionsbolaget Soundtelling har producerat podden som släpps idag den 28 april.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Forced Migration Current Awareness 20-01- 15:

New Issue of Journal of Refugee Studies till sidans topp

A special issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published. The theme is "New Perspectives on the European Refugee Crisis. An Empirical Review." Contents of vol. 32, spec. issue no. 1 (Dec. 2019) include:

New Perspectives on the European Refugee Crisis. An Empirical Review. Introduction to the special issue [abstract]

Accommodation as Displacement: Notes from Refugee Camps in Greece in 2016 [abstract]

Safety, Health and Trauma among Newly Arrived Refugees in Greece [abstract]

Non-communicable Diseases among Refugee Claimants in Greek Refugee Camps: Are Their Health-care Needs Met? [abstract]

Asylum-seeking Parents' Reports of Health Deterioration in Their Children since Fleeing Their Home Country [abstract]

Gender, Parenthood and Feelings of Safety in Greek Refugee Centres [abstract] [ReliefWeb]

Experiences of Discrimination and Self-reported Health [abstract]

Infectious-disease Screening and Vaccination for Refugees and Asylum Seekers Entering Europe in 2015-16: A Scoping Study of Six European Union Countries [abstract]

Questionnaire Design and Translation for Refugee Populations: Lessons Learned from the REHEAL Study [abstract]

Is the Strengths and Difficulties Questionnaire with a Trauma Supplement a Valuable Tool in Screening Refugee Children for Mental Health Problems? [abstract]

Is the Refugee Health Screener a Useful Tool when Screening 14- to 18-Year-Old Refugee Adolescents for Emotional Distress? [abstract]

Culturally Sensitive PTSD Screening in Non-Western Youth: Reflections and Indications for Mental Health Practitioners [abstract]

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Forced Migration Current Awareness 19-12-18:

New Issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) till sidans topp

The latest issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published. Contents of vol. 32, no. 4, Dec. 2019 include:

+ 'What Does the Term Refugee Mean to You?': Perspectives from Syrian Refugee Women in Lebanon [abstract]

+ Process in the Community, Detain Offshore or 'Turn Back the Boats'? Predicting Australian Asylum-seeker Policy Support from False Beliefs, Prejudice and Political Ideology [free full-text]

+ Motherhood as Identity: African Refugee Single Mothers Working the Intersections [abstract]

+ Syrian Refugees as Seasonal Migrant Workers: Re-Construction of Unequal Power Relations in Turkish Agriculture [abstract]

+ An Examination of a University-based Refugee Speaker Series [abstract]

+ From Recipients of Aid to Shapers of Policies: Conceptualizing Government-United Nations Relations during the Syrian Refugee Crisis in Lebanon [abstract]

+ The Discursive Governance of Forced-Migration Management: The Turkish Shift from Reticence to Activism in Asia [abstract] [embargoed postprint] [preprint]

+ Assessing the Civil Society's Role in Refugee Integration in Turkey: NGO-R as a New Typology [abstract] [Academia]

Also included are four book reviews.

Notisen i FMCA (Extern länk)

Till Journal of Refugee Studies No 4 Dec 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Odysseus Network 19-12-11:

From Tampere 20 to Tampere 2.0 - Towards a new European consensus on migration till sidans topp

This publication is centred on the twentieth anniversary of the Council Tampere conclusions of October 1999. The Tampere conclusions sketched out principles and guidelines that are still relevant for EU migration policy today. The anniversary of their adoption and this publication launch offer an ideal moment to discuss the future EU migration agenda in the light of the Commission's plans for a New Pact on Migration and Asylum. This joint publication looks back at the Tampere legacy and puts forward proposals that can inform future EU migration, asylum and integration policy.

The publication was informed by a series of roundtables and consultations held by the partners over the course of the summer of 2019 in Brussels and by the Tampere 2.0 conference on 24-25 October in Helsinki, organised as a side event of Finland's Presidency of the Council of the European Union.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191119:

FRA 19-11-04:

Nyhetsbrev från EU:s rättighetsbyrå tar upp våld mot migranter i Grekland till sidans topp

Migrants continue to suffer as reception centres remain overcrowded and violence against migrants surges

Significant increase in arrivals in Greece, overcrowding of reception centres and violence against migrants at the borders are some of the fundamental rights concerns FRA identifies in its latest migration quarterly report. It also highlights the situation in the Mediterranean, where boats with migrants were still being forced to remain at sea, waiting for weeks or days until they were allowed to disembark.

The Greek islands saw a significant increase in arrivals over the summer and in September. The reception centres in Greece were completely overcrowded, with some camps hosting eight times as many people as is their capacity. The living conditions in these hotspots were dire, taking a toll on the mental and physical health of refugees.

The situation at the border has been tense, with human rights organisations reporting continuous violations of refugees' rights. In Croatia, NGOs documented police violence against migrants and pushbacks from Croatia to Bosnia and Herzegovina. Pushbacks also continued to be reported from France (to Italy), Hungary, Poland, North Macedonia and Serbia. At sea, several people died after their boat sank. Italy continued to delay the disembarkation of migrants and refugees rescued by NGO vessels. However, small steps towards finding a solution to migrant distribution were made when France, Germany, Italy and Malta agreed on a transitional solution for migrants rescued from distress at sea.

Unaccompanied children continued to face many challenges, especially in Greece, Hungary, Italy, Spain and Croatia. In most countries, there was no secure accommodation for these children and they were frequently becoming victims of trafficking for labour or sexual exploitation. For example, in Croatia, the Ombudsman for children reported about unaccompanied children living in juvenile centres for children with behavioural problems, which cannot provide for appropriate accommodation and care.

(...)

Pressmeddelandet med länk till nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Migrants Law Project 2019:

It Can Be Done - a podcast about human rights law in action till sidans topp

It Can be Done is a new podcast from the Migrants' Law Project that explores how strategic litigation can be used for social change. Episodes are released every two weeks.

The first series will look at the work of lawyers, activists, and others during the 'refugee crisis' of 2015. For the first time, it will tell the story of how people came together to use strategic litigation to open up safe and legal routes to family reunion for refugees trapped in dire conditions in informal camps on the European mainland. We will focus on the work to reunite children and young people in Calais with family in the UK. Over several episodes, we'll delve into how the legal strategy developed, we'll meet the people involved, we'll learn about the collaborations with charities, doctors and volunteers on the ground, we'll discuss the law, and we'll look at the legacy of the work.

Episode #1: "My name is Kotaiba. I am from Syria"

Episode #2: The Jungle or "The best and worst of humanity in one place"

New episodes will be released every two weeks. You can sign up for alerts here.

Läs mer (Extern länk)

Listen to the podcast on SoundCloud here (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Forced Migration Review October 2019:

Return: voluntary, safe, dignified and durable? till sidans topp

Voluntary return in safety and with dignity has long been a core tenet of the international refugee regime. In the 23 articles on 'Return' in this issue of FMR, authors explore various obstacles to achieving sustainable return, discuss the need to guard against premature or forced return, and debate the assumptions and perceptions that influence policy and practice. This issue also includes a mini-feature on 'Towards understanding and addressing the root causes of displacement'.

The mini-feature on 'Towards understanding and addressing the root causes of displacement' has been prepared to inform discussions at the first Global Refugee Forum in December 2019. This collection of articles written by authors from the UN, NGOs and academia aims to enhance collective understanding of some of the root causes of displacement.

This issue of FMR will be available online and in print in English, Arabic and Spanish. The mini-feature will also be available as a standalone 24-page booklet in these three languages plus French.

Also available:

Editors' briefing: provides headline analysis of the feature theme and mini-feature articles, with hyperlinks to articles - available online and in print in English and Arabic (A4 format)

Digest: presents a listing of all articles published in FMR 62, including article title, author(s) and affiliation, introductory sentences and links to the article online - available in English, Arabic and Spanish (A5 format)

Podcasts: the articles will shortly be available (in English) in audio/podcast format.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Migrants of the Mediterranean 19-08-06:

New podcast "Open Encounters" creates platform for migrant voices till sidans topp

Humanitarian Storytelling continues in the new weekly podcast giving voice to African migrants in Italy.

"Open Encounters," the official podcast from Migrants of the Mediterranean (MotM) gives voice to the individual people who have escaped Libya and crossed the Mediterranean Sea before finding safety in Italy.

They are now on their next journeys, of settling their lives in the Italian mainland and in other parts of Europe. The podcast extension of MotM Humanitarian Storytelling explores this aspect of life post-rescue and reception in audio conversations with host and founder, Pamela Kerpius.

"Open Encounters" shares the details of those living and awaiting asylum proceedings in Italy through personal, one-on-one talks.

Topics covered are unique to each guest who hail from countries primarily across West Africa, including integration and racism, language, labor and employment, missing persons and more.

Pamela Kerpius calls upon the personal relationship developed with each individual (some having been documented now over the course of years) to create an approachable dialogue for her guests and listeners alike, and to break down negative concepts of "otherness."

The migration flow in Europe, the US and around the world too often dominates the headlines in political terms. Here, Kerpius changes that, elevating the migration discourse squarely in human terms, refocusing Mediterranean migration as a humanitarian crisis, and introducing the complex, dimensional and engaging people that have heretofore gone unheard.

(...)

Open Encounters (Extern länk)

Migrants of the Mediterranean (Extern länk)

Se även bilder från Samos:

Still I Rise August 2019: Through our eyes - the shots of young migrants forced into the Greek hotspot of Samos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

FRA 19-07-30:

Removals continue: the reality of migration policies across Member States till sidans topp

Food deprivation, removals with no prior notice and the arrest of humanitarian workers carrying out search and rescue operations at sea are some of the fundamental rights concerns FRA identifies in its latest migration quarterly. It reports on some of the fallout in EU Member States as they continue to harden their migration policies and laws. It also highlights longstanding problems resulting from overcrowding and asylum processing.

The report throws a spotlight on events from April to June 2019. It reveals the impact of the tough line some EU Member States are taking towards asylum seekers and migrants.

For example, authorities in Hungary are denying food to rejected asylum seekers waiting in transit zones. In France, authorities are removing irregular migrants without giving them prior notice, contrary to the law. In Croatia, the media reported on incidents of pushbacks and included testimonies from children of police threats and violence at the border with Bosnia and Herzegovina. In Greece, changes in who receives housing assistance has led to refugee evictions.

The Italian government's hardline position on preventing NGO ships from disembarking migrants rescued at sea has led to the seizure of ships, and arrests of the crew and captain for docking with migrants in Italy. Italian courts later acquitted the captain citing UN maritime law.

Migrants crossing the sea to reach Spain also remains a concern. NGOs estimate that between 2018 and April 2019, around 70 ships carrying 1,020 migrants sank on their way to Spain, with over 1000 people either dead or disappeared.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

EPIM 19-07-04:

EPIM Policy Update July 2019 till sidans topp

This edition's special focus looks at the 2019 European Parliament elections and their implications for the CEAS reform process. Other key highlights of this Policy Update include:

+ The continued criminalisation of solidarity;

+ Leaked Council working paper on temporary disembarkation arrangements;

+ Council adopts position on Return Directive;

+ A closer look from the Global Refugee Led Network and New Women Connectors at the European Summit of Refugees and Migrants.

Hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Refugee Studies Centre 19-06-20:

New 'Rethinking Refuge' platform launched today till sidans topp

With global displacement receiving increased attention, robust relevant research and new perspectives on refugees and forced migration are needed. The new Rethinking Refuge platform from the Refugee Studies Centre provides short, research-based articles aimed at rethinking refugee issues from a variety of angles, such as politics, international relations, ethics, law, history, and anthropology. The platform seeks to bridge the gap between scholarly research, policy-making, and public understanding, and in so doing develop a research agenda able to engage meaningfully with the challenge of forced displacement in the 21st century. The articles fall under six core themes, each hugely relevant to the international refugee regime today: refugee protection, emergency and crisis, mobility, refugee agency, humanitarianism, and refugees' economic lives.

Authors and articles include Professor Matthew Gibney (RSC Director) writing on 'The duties of refugees', Professor Cathryn Costello (RSC) and Dr Jennifer Allsopp (SOAS) on 'Smuggling prohibitions vs. duties of humanity', Dr Natascha Zaun (LSE) on 'Rethinking the "European refugee crisis"', Dr Evan Easton-Calabria (RSC), Dr Kate Pincock (ODI), and Professor Alexander Betts (RSC) on 'Refugee-led organisations', and Dr Anne-Line Rodriguez (Queen Mary University London) on 'Rethinking voluntary returns from North Africa'.

In the words of the RSC's Director, Matthew Gibney, "By offering the work of the Refugee Studies Centre's researchers and affiliates in this format, we aim to encourage and generate new thinking on forced migration and to make the RSC's work even more accessible to a wide variety of audiences across the globe."

Artikeln (Extern länk)

Plattformen: Rethinking Refuge (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forced Migration Current Awareness 19-07-01:

New Issue of Forced Migration Review till sidans topp

The latest issue of Forced Migration Review (FMR) has been published. The theme of FMR61 is "Ethics." Here is the description:

"We each live according to our own personal code of ethics but what moral principles guide our work? The 19 feature theme articles in this issue debate many of the ethical questions that confront us in programming, research, safeguarding and volunteering, and in our use of data, new technologies, messaging and images. Prepare to be enlightened, unsettled and challenged. This issue is being published in tribute to Barbara Harrell-Bond, founder of the Refugee Studies Centre and FMR, who died in July 2018."

The Editors' Briefing provides a more detailed overview of the themed articles. In addition, readers can access FMR articles 1) individually, in HTML & PDF formats, 2) via the digest feature, or 3) as a complete issue. The special Tribute section to Barbara Harrell-Bond is also provided as a separate PDF.

Läs mer och hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Rädda Barnen 19-06-13:

Klimatmigranter på flykt i torkans spår - Rädda Barnen lanserar ny podd till sidans topp

Idag lanseras säsong två av Rädda Barnen Dokumentär. Den nya poddserien handlar om klimatkrisen och konsekvenserna för barn. Klimatförändringarna går snabbt, och det är de fattiga och sårbara samhällen som drabbas allra hårdast.

Miljoner människor lämnar varje år sina hem på grund av klimatrelaterade orsaker. Men begreppet "klimatflyktingar" är omtvistat eftersom en flykting är en person som omfattas av flyktingkonventionen. Att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker som torka, översvämning finns inte med i konventionen vilket gör att de inte har samma rättigheter som en person som flyr från konflikt. Samtidigt ser Rädda Barnen att klimatdriven migration är ett fenomen som kommer att öka på flera platser i världen.

I Östafrika är effekterna av klimatförändringarna tydliga, och mest utsatta är barnen. Torkan kommer allt tätare och på vissa platser har regnen nästan slutat falla. I podden hörs de drabbades egna berättelser och klimatexperter berättar om vägen framåt.

Podden är i två avsnitt, inspelade i Kenya och Etiopien, två länder som fortfarande lider av sviterna från den stora hungerkrisen 2017. Bristen på regn de senaste åren har gjort situationen desperat. I Etiopien har över en halv miljon människor tvingats lämna sina hem i klimatförändringarnas spår. På grund av torkan har enorma flyktingläger växt fram, fyllda av familjer som förlorat boskap och försörjningsmöjligheter. I podden berättar barn och föräldrarna om en ny verklighet, där många inte ser någon annan möjlighet än att migrera i hopp om ett bättre liv.

- Jag lämnade ifrån mig två av mina barn, jag kunde inte ta hand om alla. Jag skickade tre- och fyraåringen över gränsen till släktingar i Somaliland. Jag har inte sett dem sen dess, men jag har hört att de lever. Mina barn har otur som får leva nu, säger 40-åriga Milgo som bor i ett läger i den somaliska regionen i Östra Etiopien.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Podden på Acast (Extern länk)

Podden på Apple Podcaster (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

European Migration Network May 2019:

Annual Report on Migration and Asylum 2018 till sidans topp

Ur innehållsförteckningen:

+ Legal migration and mobility

+ International protection including asylum

+ Unaccompanied minors and other vulnerable groups

+ Integration

+ Citizenship and statelessness

+ Borders, visa and Schengen

+ Irregular migration including migrant smuggling

+ Trafficking in human beings

+ Return and readmission

EMN årsrapporter (Extern länk)

Läs eller hämta årsrapporten 2018 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.