fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Kurser och seminarier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Asylkommissionen 2020

25 augusti: Contesting violent border regimes - Asylkommissionens slutkonferens till sidans topp

Malmö och online, 25 augusti kl 9-17

Asylkommissionen bjuder in till en internationell konferens om asylrättsaktivism och solidaritet i Europa - Contesting Violent Border Regimes.

Asylkommissionen har sedan ett antal år tillbaka samlat personer med egen asylerfarenhet, forskare, aktiva i civilsamhället och yrkesprofessioner för att granska den nya migrationslagstiftningen och spåra dess negativa sociala konsekvenser.

I augusti 2022 sätter vi punkt för kommissionens granskning samtidigt som vi blickar framåt mot nya, gränsöverskridande samarbeten för att främja en solidarisk flyktingpolitik och en värld utan gränser. Vi samlas i Malmö för en internationell konferens. Här kommer vi att presentera resultaten av Asylkommissionens granskning, och lyssna på vittnesmål och berättelser från aktivister, verksamma i Europas våldspräglade gränsområden i Danmark, Grekland, Polen, Portugal och Turkiet.

ABF Malmö, Spånehusvägen 47 samt online via Zoom. En länk till zoom-mötet kommer skickas till anmälda deltagare inför konferensen.

Program

09:30 - 11:00 Presentation av Asylkommissionen (på svenska med tolkning till engelska)

11:00 - 12:00 Keynote-föreläsning av Claudia Tazreiter, Professor i migrationsstudier, Linköpings universitet

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 16:00 Presentationer av asylrätts- och no border-aktivister från Danmark, Grekland, Polen, Portugal och Turkiet.

16:00 - 17:00 Panelsamtal om visioner för framtidens solidariska flykting- och migrationspolitik

Kostnad

(...)

Mer information och länk till anmälningsformulär (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Asylrättscentrum 2022:

20 juni, Stockholm: Asylrättscentrums Migrationsdag 2022 och 30-årsjubileum till sidans topp

Asylrättscentrums Migrationsdag 2022 arrangeras i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm.

Den 20 juni är det dags för Asylrättscentrums Migrationsdag - en dag för möten, diskussioner och kunskapsutbyte kring aktuella migrationsfrågor.

Samma kväll firar Asylrättscentrum 30 år av arbete för rättssäkerhet, asylsökande och flyktingars rättigheter och kunskapsutveckling kring migration.

Migrationsdagen är en mötesplats för civilsamhälle, myndigheter, forskare, jurister, politiker, media och andra som är intresserade och engagerade i migrationsfrågor. Syftet är att skapa en plats för nya möten och stärkt kunskap, diskussion och utbyten kring migrationsfrågor, och att därigenom bidra till en välinformerad och saklig samhällsdiskussion som sätter migrationsfrågor på dagordningen. Välkommen att delta i hela eller delar av dagen!

Migrationsdagen 2022 äger rum på världsflyktingdagen den 20 juni i ABF Stockholms lokaler på Sveavägen 41 i centrala Stockholm (Brantingrummet, våning 1).

På kvällen tar Asylrättscentrums 30-årsfirande vid på restaurang Cirkeln precis intill ABF Stockholm på Sveavägen 41. Det kommer att finnas bubbel, alkoholfria alternativ och enklare mingelmat.

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

Asylrättscentrum 22-04-13:

3 juni, online: Heldagskurs om situationen i Ukraina och Afghanistan till sidans topp

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med FN:s flyktingorgan (UNHCR) in till en heldagskurs för ombud och offentliga biträden i asylprocessen den 3 juni 2022 klockan 09.00-16.30. Utbildningen kommer att hållas online via Zoom.

Kursen har ett praktikerperspektiv och kommer att belysa och problematisera konfliktutvecklingen i Ukraina och Afghanistan, samt hur situationen ser ut för skyddssökande i Sverige. Presentationerna kommer att behandla Sveriges implementering och tillämpning av EU:s massflyktsdirektiv och redovisa preliminära slutsatser från Asylrättscentrums kommande rapport om tillämpningen av direktivet för ukrainska medborgare. Vi kommer också att behandla situationen i Afghanistan; internationell och nationell praxis inklusive ny prövning för afghanska skyddssökande i Sverige.

Tack vare stöd från UNHCR kan vi erbjuda kursen utan kostnad, men stöd gärna Asylrättscentrums verksamhet med valfritt belopp via Swish till 123 9005794 eller klicka här.

For information in english, please see below.

Program

Introduktion och välkomnande - FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Asylrättscentrum (ARC)

Vad innebär tillfälligt skydd i Sverige? Preliminära slutsatser från en kommande rapport från Asylrättscentrum om tillämpningen av massflyktsdirektivet. Sara Jonsson, jurist, ARC

Om kriget i Ukraina, flyktingsituationen och UNHCR:s position. Elin Hayman Blomgren, Associate Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries. Gisela Thäter, Senior Regional Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

Hälsinglands museum 2022:

8 april, online: Panelsamtal: Romer på flykt till sidans topp

I tider av krig och konflikt ökar spänningarna både mellan stater och människor. Marginalisering och utsatthet hos minoriteter växer. När Katarina Taikon lyfte frågan om romers utsatthet på 1960-talet var majoritetssamhällets kunskap fortfarande låg och hon förde kampen under hårt motstånd. Katarina Taikon blev en av de första att kräva politisk asyl för romska flyktingar som kom till Sverige, och detta under en tid då folkmordet på romer under Förintelsen ännu inte var erkänt. Romer är idag Europas största etniska minoritet, med erkänd minoritetsstatus. Romska grupper har långa historiska band till de flesta av Europas länder.

Rysslands invasion av Ukraina skapar idag nya flyktingströmmar. Vad händer med redan utsatta grupper och minoriteter, som den romska, när Ryssland nu invaderar ett grannland?

På internationella romadagen den 8 april speglar vi frågorna om den nya flyktingsituationen i Europa och hur det påverkar en minoritet som den romska. Deltagare i samtalet är:

Bagir Kwiek, sakkunnig i romska frågor, samhällsvägledare på Romano center i Göteborg och Sveriges läsambassadör 2019-2021. Bagir är just nu engagerad i aktioner för romska flyktingar i Ukraina, och står bakom ett upprop för att uppmärksamma romers utsatthet.

Angelica Ström, specialpedagog och dotter till Katarina Taikon.

Anders Kompass, f.d. diplomat och vik. Direktör för Institutet för mänskliga rättigheter

Erland Kaldaras, Romska kulturcentret i Malmö.

Samtalet leds av Lawen Mohtadi, författare till boken "Den dag jag blir fri - en bok om Katarina Taikon" samt regissör till filmen "Taikon".

Efter samtalet serveras soppa i museets café.

Samtalet kommer att sändas online via denna sida. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

UNHCR 22-03- 24:

UNHCR, Rädda Barnen och Röda Korset håller seminarium om lagliga vägar till sidans topp

UNHCR, Rädda Barnen och Röda Korset har organiserat ett gemensamt seminarium om säkra och lagliga vägar för flyktingar tillsammans med experter från Migrationsverket, civilsamhället och akademin.

Under de senaste veckorna har ett stort antal statliga institutioner, företag, civilsamhällesaktörer och individer öppnat upp utbildnings- och jobbmöjligheter för ukrainska flyktingar som kommit till Sverige.

Studie- och jobbprogram kan, tillsammans med andra säkra och lagliga vägar, skapa en möjlighet för människor på flykt att fortsätta med sin utbildning eller karriär och i samband med det kunna lämna en tillfällig tillflyktsort eller långvarig flyktingsituation.

- Vi skulle tjäna på att ha fler lagliga vägar för människor att söka sig till Europa och få skydd här, säger Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé.

Hon var en av tre talare på seminariet Lagliga vägar för människor i behov av internationellt skydd som organiserades 10 mars av Rädda Barnen, Röda Korset och UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna.

- Just nu är solidariteten med ukrainska flyktingar enorm. Jag tror att den här krisen kommer att ge oss ytterligare argument för att se att vi måste ta emot [flyktingar], vi har råd att ta emot och det är faktiskt även så att vi kommer att tjäna på att ta emot, säger Lisa Pelling.

Seminariet - som är det andra i en seminarieserie i tre delar om långsiktiga lösningar för människor på flykt - samlade ledande röster i Sverige inom migration, flyktingfrågor och lagliga vägar. Bland talarna fanns Bernd Parusel, expert från Migrationsverket och forskare inom europeisk migrationspolicy och Lisa Pelling, chef på Arena Idé och expert inom migrations- och integrationsfrågor samt Karolina Catoni, biträdande enhetschef vid International Centre på Göteborgs Universitet och koordinator för svenska sektionen av Scholars at Risk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

FARR 2022:

26 mars, online: Kursdag, årsmöte & stipendium till sidans topp

FARR bjuder in till kursdag 26 mars för alla intresserade och årsmöte för medlemmar den 27 mars. I samband med kursdagen delas FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi ut.

Kursdag 26 mars: "Rättssäkerheten vid tillämpningen av utlänningslagen "

FARR bjuder in till en kursdag, med kunniga föreläsare och spännande paneler.

Datum och tid: 26 mars, kl. 10.00-16.00

Temat för kursdagen är rättssäkerhet och hur praxis utvecklas i tolkningen av utlänningslagen. Här finns kursprogrammet och länk till anmälan!

Årsmöte 27 mars

Årsmötet 27 mars är FARR:s ordinarie årsmöte med val av ordförande, styrelse och andra förtroendeposter. Årsmötet diskuterar förra årets verksamhet och planer för nästa år. Alla FARRs medlemmar och medlemsgrupper är välkomna att anmäla sig till mötet.

Även i år äger årsmötet rum via Zoom, bland annat av ekonomiska och logistiska skäl.

Tipsa valberedning@farr.se senast den 6 mars om personer du vill föreslå till styrelsen. Vi kommer att välja ny ordförande och nya ledamöter! I nomineringen ska finnas en motivering, kontaktuppgifter till den som nomineras och även till dig som skickar in förslaget.

Här finns mer information om årsmötet och hur du anmäler dig: FARR:s årsmöte 27 mars - anmäl dig här! - FARR

Nominera till FARRs ungdomsstipendium

Glöm inte att skicka förslag till mottagare av ungdomsstipendiet till minne av Carl Lundevi!

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Den onödiga flyktingkrisen 22-02-07:

Lyssna på föredrag från Den onödiga flyktingkrisen till sidans topp

Under hösten 2021 hölls en rad boksläpp och andra events om Den onödiga flyktingkrisen.

Nu finns många av föredragen inspelade. Andra finns som texter. Här är några exempel. Många fler finns på hemsidan: Seminarier att lyssna till och läsa.

Föredrag med bilder:

Den onödiga flyktingkrisen - ett projekt. Presentation av Ingrid Eckerman i Norrköping 8.12.2021, inspelat 2.2.2022.

Den onödiga flyktingkrisen. Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället Inspelat maj 2021. Sänt 14.9.2021. Arr. Barnrättsdagarna 2021. Medverkande Ingrid Eckerman, Solveig Freudenthal, Birgitta Göransson.

Medicinska åldersbedömningar - hur kunde det gå så snett? Inspelat 7.2.2022. Ingrid Eckerman.

Texter:

Respektlösa utredningar av barnfamiljer och ungdomar på flykt (text) 5.12.2021. Arr BUV, Barnkonventionen 2021. Medverkande: Birgitta Göransson.

Media är naturligtvis välkomna att länka till dessa föredrag.

Lyssna till eller läs föredragen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Asylrättscentrum 2022:

Välkommen på Asylrättscentrums migrationsdag! till sidans topp

Den 27 januari 2022 bjuder Asylrättscentrum in till vår digitala migrationsdag. Dagen består av två pass, ett föreläsningspass och ett strategipass. Föreläsningspasset hålls på förmiddagen och är öppet för allmänheten och strategipasset sker under eftermiddagen och riktar sig till Asylrättscentrums huvudmän och medlemmar. Sista anmälningsdagen är den 24 januari och du anmäler dig genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan.

Vad betyder den nya migrationslagstiftningen?

Under förmiddagen är fokus för mötet kunskapsutveckling. 2021 har inneburit stora förändringar inom migrationslagstiftningen, därför inleds dagen med att vi ger en överblicksbild av den nya lagstiftningen samt vilka slutsatser och konsekvenser vi kan dra av den. Därefter följer tre korta föreläsningar som fokuserar på några av förändringarna.

Upplägg förmiddagen

09.30-10.00 Introduktion och återkoppling från förra migrationsdagen; Vad blev den nya lagstiftningen?

Föreläsare: Generalsekreterare Mårten Löfgren och chefsjurist Martin Nyman

10.10-10.40 Familjeåterförening. Föreläsare: jurist Siri Sandin

10.50-11.20 Den humanitära grunden. Föreläsare: jurist Tomas Alvarsson

11.30-12.00 Säkra ursprungsländer. Föreläsare: jurist Linnea Midtsian

Strategipass för huvudmän och medlemmar

Eftermiddagen handlar om Asylrättscentrums arbete och fokus för de kommande åren. Här får medlemmar och huvudmän möjlighet att ta del av organisationens strategi och påverka arbetet framöver.

(...)

Läs mer och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Rosengrenska 2021:

14 december, online: Seminarium om Den onödiga flyktingkrisen till sidans topp

Kl 19.00

- Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Ingrid Eckerman är pensionerad allmänläkare. År 2016 startade hon uppropet och nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon är en av redaktörerna för den nyutkomna boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Här samtalar hon om den svenska asylprocessen med barnläkaren Henry Ascher från Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.

Att ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan insiktsfullt bedöms faller i bitar. Politikernas tal om "människor utan asylskäl" och ett "nej skall vara ett nej" framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid. I boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021" beskrivs såväl bristerna hos migrationsverket och domstolarna som de enorma insatser som gjorts - och görs - av civilsamhället.

Länk till seminariet kommer i Rosengrenskas Nyhetsbrev, samt här på Facebook.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mälardalens Högskola 2021:

16 december, Eskilstuna: Integrationens utmaningar i den globala mångfalden till sidans topp

Rum A1-068, Mälardalen högskola, 09:15-12:00

Välkommen till en öppen föreläsning om boken "Migration och etniska relationer - Perspektiv på mångfald i Sverige".

OBS! På grund av rådande restriktioner är det begränsat antal platser (99 st) och först till kvarn som gäller.

I denna öppna föreläsning kommer redaktörer och några av de medverkande författarna av tredje upplagan (med åtta nya kapitel) av boken "Migration och etnicitet - Perspektiv på mångfald Sverige (2021)" att presentera en del av sin forskning som finns med i boken, bland annat:

Etniska relationer och etnisk identitet

Inkludering och exkludering

Bostadssegregation

Flyktningspolitik och nyanlända ungdomar

Hedersproblematik och intersektionalitet

Medverkande i programmet är:

Mehrdad Darvishpour, Docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola

Charles Westin, Professor emeritus vid socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet

Jonas Stier, Professor i Socialt arbete vid Mälardalens högskola

Susanne Urban, Docent i sociologi, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet

Lena Talman (Moderator), Fil. Dr. och avd. chef vid avdelningen för socialt arbete, Mälardalens högskola

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

FRA 21-10-15:

New Fundamental Rights Charter e-learning courses till sidans topp

FRA launched its new Charter e-learning courses. These courses provide judges and other legal practitioners with practical guidance on when and how the EU Charter of Fundamental Rights applies at the national level. It includes the Charter e-guidance.

This tool for judges offers step-by-step guidance on the scope of the Charter and key elements for judgements. It also contains an online case study-based training course for self-learning. There is a dedicated trainers' area for legal experts who wish to host workshops on the application of the Charter. Users can also find a comprehensive trainer's manual with practical advice on the design and methodology that can be used in training, additional training material, and much more.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen i Malmö 2021:

20 oktober, Malmö: Information och kunskapsutjämning om den nya asyllagen till sidans topp

Den 20e oktober bjuder Asylgruppen, i samarbete med Asylkommissionen och Hela Malmö, in till en öppen träff med information och kunskapsutjämning om de nya asyllagarna. Vi kommer att hålla ett kortare föredrag som tolkas till dari, farsi, pashto och arabiska. Därefter kommer vi att lämna mycket tid till frågor och diskussion. Vi vet att det finns mycket kunskap hos er alla som är bra att dela och där vi tillsammans kan bli klokare och bättre rustade för att möta och göra motstånd mot en allt mer restriktiv asyllagstiftning.

Hoppas vi ses!

Asylgruppen i Malmö, Asylkommission och Hela Malmö

Var: ABF Malmö, Spånehusvägen 47

När: den 20e oktober kl 18-20.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Den onödiga flyktingkrisen 2021:

25 oktober, 31 oktober, Stockholm resp Göteborg: Boksläpp till sidans topp

Stockholm måndag 25 oktober. tid: 16.30-20.

Plats: Haninge kulturhus, Poseidons torg, Handens centrum.

Arrangör: Redaktionen och Haninge frivilliga familjehem.

Ur programmet:

+ Åsa Tysén, Österåker, berättar om erfarenheterna från de frivilliga familjehemmen.

+ Pierre Schori, f.d. minister (S), ger en aktuell internationell överblick samt jämförelse med migrationspolitiken då Balkankriget bröt ut för 30 år sedan.

+ Solveig Freudenthal och Brita Landoff, Etikkommissionen i Sverige, berättar om utvisningar av barn med funktionsnedsättningar.

+ Emilie Hillert, advokat, talar om rättsosäkerheten i asylprocesserna.

Göteborg 31 oktober

Tid: Söndagen den 31 oktober 2021 kl 13.00 - 16.00 samt avslutning med mingel och lätt förtäring. (Obs! Övergång till vintertid natten mellan lördag och söndag.)

Plats: Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Amerikagatan 2.

Ur programmet:

+ Birgitta Göransson, Skyddsvärnet och redaktionen för boken Den onödiga flyktingkrisen, rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021.

+ Vårt sätt att hantera flyktingar. Henry Ascher, professor i folkhälsa, pediatriker, människorättskämpe, medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen.

+ En vitbok - 50 författare möter flyktingarna i det dagliga livet. Ingrid Eckerman, specialist i allmänmedicin, Master of Public Health, redaktör och initiativtagare till boken Den onödiga flyktingkrisen

+ "Med handskar och halsduk kan du gömma dina ateistiska tatueringar". Om konventionsbrott i svenska asylärenden. Jan Stattin, fil.dr. i historia och religionskunskap, skolledare

Läs mer om hur du anmäler dig och om kommande event i Norrköping, Umeå, Lund (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2021:

17 november, online: Den papperslösa barndomens politik till sidans topp

Kl 19.00

Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterar sin avhandling The politics of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability

Avhandlingen undersöker hur vardagen ser ut för barn och familjer som lever i papperslöshet och under ständigt hot om utvisning, och hur de påverkas av myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Specifikt studeras hur barns rättigheter och "utsattheter" används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro. Studien jämför situationen för barn i Malmö och Birmingham mellan 2014 och 2017.

Jacob Lind, från Malmö Universitet, är forskare inom projektet Horizon 2020 Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) (mimy-project.eu)

Länk till seminariet kommer i Rosengrenskas nyhetsbrev, samt på Facebook.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Fridh Advokatbyrå 2021

20 september, online: Frågestund om Afghanistan till sidans topp

Vid Fridh Advokatbyrås senaste uppdatering avseende rättsläget efter händelseutvecklingen i Afghanistan fick vi motta en mängd frågor inom många områden av både direkt berörda och kontaktpersoner. Vi beslutade oss därför för att följa upp inlägget med en öppen frågestund angående samma frågor via vår Facebooksida.

Den 20 september kl 17-18 kommer flera jurister på Fridh Advokatbyrå finnas tillgängliga för att besvara era frågor avseende följderna för afghanska medborgare som befinner sig i Sverige just nu och vars rättsliga status är oklar. Frågorna kan handla om allt från flyktingstatus och prövning av rätten till skydd, anhöriginvandring och arbetstillstånd för afghanska medborgare till rätten att erhålla stöd enligt LMA eller annan lagstiftning och möjligheten att återfå sin rätt att arbeta som asylsökande, AT-UND.

I själva facebook-evenemanget kan de som anmäler sig skriva frågor i diskussionsfältet som vi besvarar löpande. Om ni vill ställa frågorna mer anonymt kan ni i stället skicka direktmeddelanden till vår facebook-sida, som vi besvarar så många vi hinner. Frågorna måste inom detta forum hålla sig på ett generellt plan - vi kan inte gå in i detaljer i något enskilt ärende eller titta på handlingar. Vi lovar också bara att svara på så många frågor vi hinner.

Vi ser fram emot att träffas, höra era frågor och försöka att reda ut så många olika frågor som möjligt inom detta nu mycket aktuella område.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2021:

4-5 november, Bryssel, Belgien: Training Seminar on EU advocacy till sidans topp

Are you actively engaged in advocating for refugee rights? Are you a refugee advocate or working in a refugee-led organisation? Are you interested in deepening and broadening your knowledge about advocacy on EU asylum policy and law?

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) are organizing a two-day (in person) training seminar on EU advocacy. Preference for participation will be given to people with a refugee background, representatives of refugee-led organizations, and refugee advocates (self defined) based in the EU member states.

Objectives and content:

+ Provide an introduction to EU advocacy on asylum and related migration issues

+ Introduce participants to EU policy-making and the role of the main EU institutions and actors working on EU asylum law and policy (with some reference to wider migration issues where relevant)

+ Provide an overview of the role of the EU in asylum policy and politics both inside Europe and in its external relations

+ Illustrate how EU policy can be influenced with reference to advocacy tactics and tools and through use of a case study

The seminar will include sessions that cover the following issues:

+ Developing advocacy skills and strategies

+ Introduction to EU policy making

+ Role and responsibilities of EU institutions and agencies working on asylum and migration

+ Basic introduction into the Common European Asylum System with reference to the Pact on Migration and Asylum

+ Exchange with policy-makers

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 2021:

Forskningsprojekt om Integration avslutas med seminarium till sidans topp

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Det har varit huvudfrågan i SNS treåriga forskningsprojekt Lärdomar om integration som nu avslutas.

Forskningsprojektets syfte har varit att ta fram och tillgängliggöra ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. Fokus har legat på hur fler personer som invandrat till Sverige ska kunna inkluderas på arbetsmarknaden och hur utbildningssystemet ska kunna skapa bättre studieresultat.

På webbinariet summeras lärdomar från de tio rapporter som getts ut inom ramen för forskningsprojektet. Med avstamp i forskningen diskuteras därefter framtidens behov för en lyckad integration med bland andra Roger Mörtvik (S), statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Några av de forskare som skrivit inom ramen för projektet kommer kort att sammanfatta sina rapporter och resultat. Vi kommer även att få lyssna till medlemmar ur den referensgrupp som följt projektet, hur de har arbetat och hur gruppen har bidragit till projektet.

Läs sammanfattning av seminariet, mer om forskningsprojektet, tidigare rapporter och seminarier (Extern länk)

Sveriges Radio lördagsintervjun 21-06-12: Långlyssning: Hur kan integrationen förbättras? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Transkulturellt Centrum 2021:

29-30 september, Online: Nationell konferens: Rätten till hälsa och vård för alla till sidans topp

Generellt sett har vår hälsa och våra livsvillkor förbättrats över tid. Det gäller dock inte utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Där har skillnaderna dessutom ökat, vilket blivit särskilt tydligt under pandemin. Välkommen 29-30 september för att diskutera befintlig kunskap om läget, kunskapsluckor och lärdomar från pandemin.

Vi arrangerar - den kostnadsfria - konferensen online tillsammans med våra systercenter, Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne och Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Målgrupp: Personal inom vård och omsorg, chefer, strateger, kommunala och regionala politiker samt andra som vill lära mer om jämlik vård med fokus på personer med migrationsbakgrund.

(...)

Informationen på hemsidan med anmälan (Extern länk)

Program (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2021:

1-2 oktober, Marseille: Advanded ELENA Course 2021 till sidans topp

'Strengthening International Protection in Europe and Thinking Ahead' -Now open for registration!

The 2021 Advanced ELENA Course will take place on Friday 1 October and Saturday 2 October 2021. The Course will be held at the Hôtel Mercure Marseille Vieux-Port in Marseille, France.

Participants will have the opportunity to learn about the latest developments in European asylum and migration law and to engage with practitioners, academics and decision-makers from all over Europe.

This year's course will explore recent jurisprudence and practices of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, including practices related to interim measures in asylum cases and the entry into force of Protocol No. 15 to the ECHR; the impact of Covid-19 and the use of blockchain technology on migrants' health; the end of international protection; as well as the European Ombudsman's complaint mechanism and rules of procedure.

Three workshops will offer participants the chance to gain practical knowledge of crucial topics such as alternatives to detention; challenging medical age assessment; and access to classified information in national security cases, encouraging the exchange of national practices and legal strategies.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Register here (Extern länk)

See programme (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Delmi 2021:

15 juni, online: Seminarium: Hur gick det för dem som inte fick stanna? till sidans topp

Tisdag, 15 juni kl.11.00-12.15 bjuder Delmi in till ett webbinarium för att presentera en ny studie om återvändande migranters erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande. Med utgångspunkt i unik data som samlats in på plats i Irak och Afghanistan undersöker rapporten hur migranter som återvänder från Sverige efter en nekad asylansökan upplever återintegrationen i ursprungslandet - hur väl fungerar befintliga stödstrukturer och går det verkligen att tala om ett "hållbart" återvändande?

En reglerad migrationspolitik förutsätter att individer som saknar laglig grund att vistas i ett land, exempelvis personer som fått avslag på sin asylansökan, återvänder till sina ursprungsländer. Begreppet "hållbart återvändande" har ingen klar definition, men brukar av politiska beslutsfattare på olika nivåer förstås som att återvändaren inte ska återmigrera till EU. Oavsett definition vet vi väldigt lite om hur återvändandeprocessen påverkar de individer som, självmant eller ofrivilligt, återvänder till sina forna hemländer.

Den AMIF-finansierade Delmirapporten Those who were sent back - Return and reintegration of rejected asylum seekers to Afghanistan and Iraq undersöker hur återvändande migranter upplever återintegrationen på plats. Hur påverkar asyl- och återvändandeprocessen möjligheterna att etablera sig på nytt i ursprungslandet? Vilka faktorer bidrar till att främja respektive hämma ett välfungerade och "hållbart" återvändande?

Medverkande

Henrik Malm-Lindberg, rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Constanza Vera-Larrucea, rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Anna Lindblad, särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab.

Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek, journalist.

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 2021:

16 juni, online: Digitalt seminarium: Vad blir den nya migrationslagstiftningens ... till sidans topp

Online med Facebook Live

Facebook Live Onsdag 16 juni 2021 kl. 09:00

Med utgångspunkt i situationen för den som flyr till Sverige samlar Svenska Röda Korset ett antal aktörer för att ta reda på vad effekterna blir av den nya migrationslagstiftningen som träder i kraft den 20 juli. Hur kommer förslaget till lagstiftning påverka situationen för den som söker asyl och hur påverkas möjligheten till etablering?

Medverkande

Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade i Malmö

Sara Branegård, Integrationsstrateg, Flens kommun

Alexandra Segenstedt, Senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset

Arild Vågen, sakkunnig Arbetsförmedlingen

Abdullah Miri, samhällsdebattör och språkrör för flyktingkommittén, styrelseledamot i kompis Sverige och Diversify Foundation

Carl Bexelius, rättschef Migrationsverket

Politisk diskussion

Rikard Larsson (S), Christina Höj Larsen (V), Jonny Cato (C), Maria Malmer Stenergard (M)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

UNHCR 21-05-10:

UNHCR och SOAS i gemensamt seminarium om statslöshet till sidans topp

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har tillsammans med Svenska organisationen mot statslöshet (SOAS) producerat det gemensamma seminariet "The right to a nationality - the right to human rights" om statslöshet.

Seminariet behandlar orsakerna och konsekvenserna av statslöshet, vilket innebär att man inte är erkänd som medborgare i något land. Utan medborgarskap saknar statslösa personer ofta tillgång till grundläggande rättigheter såsom rätt till arbete, utbildning och sjukvård.

Under seminariet talar Wilfried Buchhorn, biträdande representant för UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna, och Jehna Al-Moushahidi, grundare av Svenska organisationen mot statslöshet (SOAS). De diskuterar situationen för statslösa personer globalt och i Sverige, och analyserar åtgärder för att bemöta de utmaningar som återstår.

UNHCR driver #IBelong-kampanjen som syftar till att utrota statslösa till 2024. Trots att viktiga framsteg har gjorts krävs fortsatta åtgärder för att säkerställa allas rätt till en nationalitet.

I Sverige är runt 27 000 personer statslösa eller har "okänd nationalitet". UNHCR publicerade 2016 rapporten "Mapping Statelessness in Sweden" som analyserar svensk lagstiftning, policy och praxis gällande statslöshet och presenterar ett antal rekommendationer. UNHCR rekommenderar Sverige att introducera en process för att säkerställa vem som är statslös samt att stärka skyddsåtgärder för barn som föds statslösa i Sverige.

Artikeln med länk till seminariet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Stockholms Stadsmission 2020:

Online: Föreläsning - Ansökan om permanent uppehållstillstånd till sidans topp

/Föreläsningen rör personer som har uppehållstillstånd enligt "den nya gymnasielagen". Den hölls den 17 december men går att lyssna till i efterhand. Avvakta svart ruta samt testbild ca 5 minuter./

Moderator: Hannah Tennenbaum

Vi som kommer prata är Anders Roos, jurist på Skåne Stadsmissions Unga forum och Andrea Soldan, jurist på Stockholms Stadsmissions Unga Station.

Du som lyssnar kommer få information om bland annat:

+ Vilka krav Migrationsverket har på ditt jobb

+ Hur mycket du måste tjäna varje månad

+ Hur du skickar in din ansökan till Migrationsverket

+ Vilka papper du behöver skicka med din ansökan

+ Vad du kan göra om du inte hittat ett jobb innan ditt uppehållstillstånd löper ut

+ Vad du kan göra om du får avslag på din ansökan

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

IOM 20-12-18:

Irish Aid, IOM launch global media academy to tackle misinformation on migration till sidans topp

Irish Aid and the International Organization for Migration (IOM) announced Friday the launch of a worldwide academy for journalists and communication students to tackle the spread of misinformation and xenophobia in the media.

Underscoring its importance, they chose today, 18 December, the date observed annually by the United Nations as International Migrants Day, to launch the global initiative.

Combatting the spread of hate speech and deliberate distortions of truth on social media is increasingly recognised as an international priority. One of the main objectives of the Global Migration and Media Academy will be to equip students of journalism and media worldwide with the online tools, contextual knowledge and ethical standards they will need to report fully on migration in this fast-evolving information age.

Anchored in universities in Ireland, Mexico, Morocco, Philippines and Serbia, the Academy will partner with media organizations and journalism faculties to create a truly global facility for students and media practitioners. The first enrolments are expected in the spring and the courses will be free and universally available in multiple languages online.

"Migration touches us and usually for the good, but it is also a hot-button issue open to distortion and uninformed rhetoric," said Lalini Veerassamy, Chief of Mission, IOM Ireland.

"Our partnership with media will help ensure facts are reported, and diverse voices and nuanced opinions are heard. A media training project on this global scale made possible by generous support from the Irish Government will champion future generations of journalists from all over the world to tell real and authentic stories."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Disabled Refugees Welcome 2020:

26 november, online: Disabled Refugees Welcome Projektkonferens med vänner till sidans topp

Kl 10-16

Disability Refugees Welcome (DRW) kommer att hålla i en projektkonferens den 26 november för att markera slutet på perioden som Arvsfondsprojekt. DRW kommer att fortsätta inom Independent Living Institute (ILI), utan särskild finansiering från den 31 december 2020.

Konferensen har som syfte att uppmärksamma livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. De erfarenheter DRW samlat ligger till grund för olika arbetssätt som olika aktörer redan arbetar med, men som fler skulle behöva lära sig av.

Programmet den 26 november har två delar och modereras av Malin Bernt. På morgonen mellan 10:00 - 12:30 presenteras DRWs resultat och rekommendationer. Röster från migranter med normbrytande funktionalitet kommer att höras. En paneldiskussion om livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet och juridikens påverkan kommer att hållas.

Eftermiddagen startar kl 14:00. Olika workshops (TBC) kommer att hållas i olika breakout rooms från 14:15 - 15:45. För att summera dagen samlas alla igen i det stora zoom-rummet för en sammanfattning och avslutning.

Facebook-event (Extern länk)

Se agenda på hemsidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen 2020

10 december, online: Seminarium: Unga i utsatthet - vad händer nu? till sidans topp

Kl 10-12

Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Göteborgs Stadsmission, Skåne Stadsmission och Stockholms Stadsmission bjuder in till ett seminarium där vi gemensamt presenterar erfarenheter och lärdomar från tre års arbete med ensamkommande unga i utsatthet.

Under seminariet kommer vi att lyfta de svårigheter som kvarstår men också de möjligheter som finns att åstadkomma skillnad. Vi diskuterar också vad som kommer hända efter årsskiftet, då det statliga stödet till våra och våra samverkanspartners verksamheter försvinner.

Facebook-event (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 2020:

10 december, online: Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU till sidans topp

kl 12.00 - 12.40, Youtube

For the last two decades, the idea of a Common European Asylum System (CEAS) has been discussed in the EU. Negotiations on a reform has put the system under scrutiny, and shown its underlying systemic flaws. With diverging views between Member States, reaching a common solution is not an easy task. How can the EU collect all the pieces and complete the puzzle?

Together with the European Liberal Forum, FORES launches "Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU". In this study, the author Bernd Parusel puts CEAS in a historic context, discusses current challenges and possible solutions, and looks to future scenarios.

The lack of legal pathways to the EU, failure to achieve a fair responsibility-sharing mechanism or a harmonised asylum determination are core issues addressed in this study. Parusel elaborates on these shortcomings and suggests pragmatic reforms.

During this launch, a panel of experts will discuss both the publication, various policy recommendations and potential ways to move forward.

Panel

Bernd Parusel, Migration and Asylum Expert, PhD in Political Science, author of "Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU"

Catherine Woollard, Director and Secretary General, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

Rebecca Stern, Professor of Public International Law, Faculty of Law, Uppsala University

More panelists to be announced.

Moderator: Therese Lindström, Director of Migration and Integration Programme, FORES

Mer information, anmälan och beställning av studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

ActionAid Sweden 2020:

29 oktober, online: Föreläsning: Asylrätten kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS) till sidans topp

Årligen söker 20 000 flickor och kvinnor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning (KKS) är vanligt förekommande, asyl i EU. Trots att ingreppet bryter mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, nekas många av dessa flickor och kvinnor asyl i nationella domstolar i EU-länder när de anger KKS som asylskäl. Detta förekommer även i Sverige, trots att ingreppet klassas som en form av tortyr.

Välkommen till ActionAids föreläsning om lagstiftningen och asylrätten, kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS), i Sverige. Föreläsningen sker i samarbete med Asylbyrån i Stockholm.

Biträdande jurist på Asylbyrån, Anton Kantor, kommer att presentera de grundläggande rättigheterna till asyl kopplat till könsstympning samt vad den svenska lagstiftningen säger och hur Sverige hanterar asylrätt kopplat till KKS. Som deltagare kommer du kunna ställa frågor till Asylbyrån efter föreläsningen.

När: Torsdagen 29/10 klockan 14:30 (föreläsningen varar ca 60 min inkl. frågor)

Var: Föreläsningen kommer att ske via Zoom

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

RFSL Ung, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ung i Sverige 2020:

11 november, online: Utfrågning av Morgan Johansson till sidans topp

Sverige står vid ett vägskäl. En ny migrationspolitik ska beslutas om. En migrationspolitik som ska vara långsiktigt hållbar, men för vem? Skuggkommittén frågar ut migrationsminister Morgan Johansson om detta.

De senaste tio åren har antalet i världen som tvingats på flykt nästintill fördubblats. Samtidigt har politiken i Sverige de senaste åren fokuserat på att minska antalet som kan och vill söka asyl i Sverige. De som drabbas hårdast av en mer restriktiv migrationspolitik är redan utsatta grupper såsom barn, kvinnor, hbtqi-personer och fattiga personer.

Barn- och ungdomsrörelsens skuggkommitté består av Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom. Tillsammans representerar vi över 15 000 unga, varav många har egen erfarenhet av att vara på flykt och söka asyl i Sverige. Dessa röster måste höras i utformningen av en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Läs mer (Extern länk)

Vill du få bättre koll på förslaget på framtidens migrationspolitik?

Migrationskommitténs förslag (Extern länk till pdf-fil)

Skuggkommitténs barnkonsekvensanalys av förslaget (Extern länk till pdf-fil)

Skuggkommitténs förslag (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Protect 2020:

13-14 nov, online: The Two UN Compacts Challenges and Implementation in Europe till sidans topp

PROTECT Expert Forum

Background

In 2019 the UN concluded two years of stocktaking and negotiation adopting the Marrakesh Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (The Marrakesh Compact). The Compact was one of two - the second on refugees - both adopted in December 2019. While the Refugee Compact was fairly uncontroversial, the Marrakesh Compact focused concerns about state sovereignty and migration controls in a number of countries leading to the USA withdrawing from the negotiations and voting against the final version, followed by 6 other states (mainly in Europe). The so call Alt-Right ran social media campaigns in Europe but across borders and languages in the run-up to the vote castigating the Compact and bringing pressure on state authorities (largely unsuccessfully) to abandon it. The legal nature of the Compact has been much vexed - while it is not a legal instrument, it is a political commitment based on legal considerations. It was placed in the framework of the Sustainable Development Goals, the least legal of UN frameworks yet is based on the principle of non-regression and upholding human rights generally and specifically for migrants. In this panel, we will examine the Marrakesh Compact from the perspective of its added value to existing international norms which also cover migrants, in particular migrant workers. Our hypothesis is that there is added value from the Marrakesh Compact in providing a reinforced commitment to existing labour and human rights standards and bringing migration firmly into the scope of other UN instruments.

Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Disabled Refugees Welcome 2020:

26 november, online: Disabled Refugees Welcome Projektkonferens med vänner till sidans topp

Disability Refugees Welcome (DRW) kommer att hålla i en projektkonferens den 26 november för att markera slutet på perioden som Arvsfondsprojekt. DRW kommer att fortsätta inom Independent Living Institute (ILI), utan särskild finansiering från den 31 december 2020.

Konferensen har som syfte att uppmärksamma livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. De erfarenheter DRW samlat ligger till grund för olika arbetssätt som olika aktörer redan arbetar med, men som fler skulle behöva lära sig av.

Programmet den 26 november har två delar och modereras av Malin Bernt. På morgonen mellan 10:00 - 12:30 presenteras DRWs resultat och rekommendationer. Röster från migranter med normbrytande funktionalitet kommer att höras. En paneldiskussion om livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet och juridikens påverkan kommer att hållas.

Eftermiddagen startar kl 14:00. Olika workshops (TBC) kommer att hållas i olika breakout rooms från 14:15 - 15:45. För att summera dagen samlas alla igen i det stora zoom-rummet för en sammanfattning och avslutning.

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 2020:

27 november, online: Heldagskurs för ombud om familjeåterförening till sidans topp

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs den 27 november 2020, kl. 9.30-16.30. Med anledning av den rådande situationen kommer utbildningen att hållas online. Kursen har ett praktikerperspektiv och riktar sig till ombud.

Föreläsare inkluderar bland annat Johanna Eriksson Ahlén från Din Advokat, och Olivia Mocanasu från UNHCR:s representation för Norra Europa.

Kursen kommer bland annat behandla:

+ Familjeåterförening i svensk rätt - hur ser reglerna ut och hur har de tolkats i praxis? Vilka processuella utmaningar och möjligheter finns? Vanliga avslagsgrunder och förslag på argumentation.

+ Vilka argument och verktyg i processföringen erbjuder EU-rätten och Europakonventionen? Praxis från EU-domstolen och Europadomstolen.

+ Vad innebär den parlamentariska kommitténs förslag för rätten till familjeåterförening?

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200913:

Kvinna till Kvinna 2020:

24 september, online: Hur påverkas integrationen av Sveriges migrationslagar? till sidans topp

Kvinna till Kvinnas projekt Gemaket stöttar vi unga nyanlända tjejer för att hjälpa dem in i svenska samhället. Hindren för deras integration är många. Mycket grundar sig i nuvarande migrationslagar som sätter krokben och försvårar möjligheten att bygga sig en framtid i Sverige.

Just nu förhandlar Sveriges partier om en ny migrationspolitik. Den nya politiken skulle kunna bidra till ett bättre bemötande och en mer välfungerande integration, men det finns en risk att vi får en politik som fortsätter att straffa och försvåra för nyanlända.

På vårt seminarium kommer vi att diskutera hur Sveriges migrationslagar påverkar integrationen för unga nyanlända kvinnor, samt hur Sveriges framtida migrationspolitik skulle kunna bidra till en bättre integration.

Paneldeltagare:

Annika Hirvonen Falk, Migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Jessica Poh-Janrell, påverkansrådgivare för Kvinna till Kvinna

Moderator: Maja Dahl, Kommunikationsansvarig för Asylrättscentrum

Seminariet sänds live från "Globala torget" här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2020:

30-31 oktober: Advanced ELENA Course - Now also online! till sidans topp

Register by September 25

Asylum in Europe: ensuring protection and fundamental rights compliance

The 2020 Advanced ELENA course on 'Asylum in Europe: ensuring protection and fundamental rights compliance' will take place on Friday 30 October and Saturday 31 October 2020.

The Course will be held at the Mercure Marseille Centre Vieux Port in Marseille, France. For the first time, participants will have a unique opportunity to choose between attending the Advanced ELENA Course in person or online.

The participants will have the excellent opportunity to explore and discuss the latest developments in asylum and migration law with other practitioners, academics and decision-makers from all over Europe, in an environment that encourages the sharing of national practices and legal strategies.

This year's course will offer an in-depth analysis of the latest developments in the jurisprudence of the CJEU and ECtHR. It will include sessions dedicated respectively to the current challenges of women's protection and gender-based asylum claims; the impact of Covid-19 on the asylum system; and the correlation between a state of emergency and the rule of law. A session will also be dedicated to the analysis of the implications of biometric and data sharing measures on fundamental rights.

Finally, three workshops will offer the chance to engage in in-depth discussions on the following: litigating Dublin transfers of vulnerable applicants; challenging reception conditions of asylum applicants; and addressing statelessness and non-discrimination.

A new online version!

(...)

Läs mer (Extern länk)

Kursprogram (Extern länk till pdf-fil)

Mer om kursen, priser och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 2020:

Seminarium: Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik till sidans topp

(10 september, finns att se på Youtube i efterhand)

Välkommen till ett digitalt seminarium om migrationspolitik!

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

"Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv." - Ur direktiven för den parlamentariska kommittén om framtidens migrationspolitik som kommer att lägga sitt betänkande i september

Under seminariet kommer vi både att diskutera förslagen och de reservationer som finns samt att blicka framåt på den migrationspolitik partierna vill se om fem år. Hur ser en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik ut år 2025 - tio år efter flyktinghösten 2015?

Den internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande och stöttar människor längs flyktvägar och migrationsrutter liksom i många av världens flyktingläger. I Sverige erbjuder vi språkcaféer, center för krigsskadade och torterade, juridiskt stöd för asylsökande och praktisk hjälp med familjeåterförening.

Varmt välkommen!

Medverkande: Rikard Larsson (S), Maria Malmer Stenergard (M), Jonny Cato (C), Christina Höj Larsen (V), Annika Hirvonen Falk (MP), Johann Knigge, chef nationella avdelningen, Svenska Röda Korset. Moderator: Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset

Se seminariet via Youtube (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Svenska Läkaresällskapet 2020:

9 september, online: När läkaretiken sätts på prov till sidans topp

Välkommen till Svenska Läkarsällskapets webinar där Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala Universitet delar med sig av sina erfarenheter som tidigare anställd rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Mötet sker via Zoom 9 september kl 17.00-18.00

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren. Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

Fredrik Tamsen tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

MEDVERKANDE Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala Universitet. Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation modererar mötet.

TID: Onsdag 9 september kl. 17.00-18.00

KONTAKTPERSON: Sophie Palmquist-Klockhoff program (at) sls.se

ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet

Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal. För dig som följer vår sändning via youtube går det bra att ställa frågor via kommerntarsfältet på youtube alt. via SLS twitterkonto.

Facebook-event (Extern länk)

Anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2020:

Anmälan till FARR:s kurs 19 september till sidans topp

FARR:s sommarkurs äger rum den 19 september i Falun och på internet. Sista anmälningsdag är den 12 september.

Kursen har flyttats från det planerade datumet 5 september till den 19 september på grund av sen publicering av den parlamentariska migrationskommitténs betänkande. Det kommer att finnas två sätt att delta: på plats på Lugnets kyrka i Falun (där ett maxantal deltagare blir 40 personer eftersom det finns andra personer i lokalerna samtidigt) eller via internet (Zoom). Du får mer information när du har anmält dig!

/Ur programmet:/

9:30 - 9:55 Teknisk check-in

10:00 Välkomsthälsning och presentation

10:15 - 12:00 Förslaget från den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Medverkande Sanna Vestin, FARR, Sofia Rönnow-Pessah, Asylrättscentrum, Christina Höj Larsen (V), Ulf Bjereld (S) samt en företrädare för Miljöpartiet.

13:00 - 14:30 Parallella pass, välj mellan nya gymnasielagen och opinonsbildning:

Nya Gymnasielagens regler vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. Liisa Korvenranta, FARR, med flera. OBS! Frågor som deltagarna vill ta upp under detta passet mailas i förväg. Maila till kansliet@farr.se fram till den 12 september!

13:00 - 14:30 Alternativt pass: Opinionsbildning. Maja Dahl, kommunikatör Asylrättscentrum

14:45 - 15:45 Nationella och internationella klagoinstanser - en genomgång. Advokat Anna Massarsch, Din Advokat

Se programmet i dess helhet och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 2020

29 september, online: Migrationskommittén i en juridisk kontext till sidans topp

- Utbildning för civilsamhället

Vad betyder förslagen som den parlamentariska kommittén lämnar i sitt betänkande? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till utbildning i migrationsrätt.

I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som ska diskuteras och svensk rätt är alltmer sammanlänkad med europeisk rätt. Vilken möjlighet har politikerna att driva igenom de förslag de nu lägger och vilka konsekvenser kan det få om förslagen inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden däribland EU-rätten? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till en utbildning i migrationsrätt.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom det juridiska ramverket som styr utrymmet inom migrationsrätten, förslagens konsekvenser för asylprocessen, samt besvara era frågor om förslagen.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du som är engagerad i en organisation ska få djupare förståelse för de förslag som politikerna lägger och vilka konsekvenser lagstiftningen kan få.

Tid Tisdag 29/9 kl 14:00-16:00

Zoom-länk skickas till anmälda deltagare innan utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri för Asylrättscentrums huvudmän och medlemmar.

För personer från andra organisationer kostar utbildningen 150 kr.

Läs mer och anmäl dig! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

ECRE 2020:

30-31 oktober, Marseille: Advanced ELENA Course: Asylum in Europe: till sidans topp

ensuring protection and fundamental rights compliance

The 2020 Advanced ELENA course on 'Asylum in Europe: ensuring protection and fundamental rights compliance' will take place on Friday 30 October and Saturday 31 October 2020.

The Course will be held at the Mercure Marseille Centre Vieux Port in Marseille, France.

The participants will have the excellent opportunity to explore and discuss the latest developments in asylum and migration law with other practitioners, academics and decision-makers from all over Europe, in an environment that encourages the sharing of national practices and legal strategies.

This year's course will offer an in-depth analysis of the latest developments in the jurisprudence of the CJEU and ECtHR. It will include sessions dedicated respectively to the current challenges of women's protection and gender-based asylum claims; the impact of Covid-19 on the asylum system; and the correlation between a state of emergency and the rule of law. A session will also be dedicated to the analysis of the implications of biometric and data sharing measures on fundamental rights.

Finally, three workshops will offer the chance to engage in in-depth discussions on the following: litigating Dublin transfers of vulnerable applicants; challenging reception conditions of asylum applicants; and addressing statelessness and non-discrimination.

NOTE: In case it will not be possible to host the event due to Covid-19 restriction, including travel and gathering limitations, participants of the course in Marseille will receive a full refund of the fee.

Register to the course (Extern länk)

See Programme (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerås Pride 2020:

13 augusti, online: Godtycke i HBTQ-personers asylprocesser. till sidans topp

19:00 - 20:15 via Zoom: Föreläsning med Joakim Lundqvist.

Anordnat av Västerås Pride och Folkets Juristbyrå

Asylsökande HBTQ-personer möter ofta svårigheter i den svenska asylprocessen. Det är svårt att få skydd i Sverige för den som riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet i sitt hemland. Ett av de större problemen i den svenska asylprocessen är att svenska myndigheter på godtyckliga grunder tagit sig rätten att bestämma vem som alls ska räknas till gruppen HBTQ-personer genom att bedöma om asylsökandes berättelse om sin sexuella läggning eller könstillhörighet är trovärdig.

Joakim Lundqvist, jurist vid Folkets Juristbyrå, föreläser om hur asylsökande HBTQ-personer utsätts för disciplinering och godtycke i den svenska asylprocessen. Joakim Lundqvist har flera års erfarenhet av att företräda asylsökande HBTQ-personer på Sveriges första juristbyrå med fokus på HBTQ-personer.

Länken delas på följande platser

Västerås Pride webbsida (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylrättscentrum 2020:

6 augusti, Zoom: Journalistutbildning i migrationsrätt till sidans topp

Asylrättscentrum bjuder in journalister till utbildning i migrationsrätt inför att den parlamentariska kommittén presenterar Sveriges nya migrationspolitik.

I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som ska diskuteras och svensk rätt är alltmer sammanlänkad med europeisk rätt. Vilken möjlighet har politikerna att driva igenom de förslag de nu lägger och vilka konsekvenser kan det få om förslagen inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden däribland EU-rätten? Asylrättscentrum bjuder in journalister till en utbildning i migrationsrätt.

Vi kommer att gå igenom det juridiska ramverket som styr utrymmet inom migrationsrätten, gå igenom praktiska frågeställningar om förslagens konsekvenser för asylprocessen, samt lyfta frågeställningar som politikerna bör kunna besvara.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du som journalist ska få djupare förståelse för de förslag som politikerna lägger och hitta fler vinklar på framtida intervjuer.

Tid och plats

Torsdag 6/8 kl 14:30-16:00

Zoom-länk skickas till anmälda deltagare innan utbildningen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men Asylrättscentrum tar ut en no show-avgift om 250 kr.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

8 september, digitalt: Asylrättscentrum: Utbildning om migrationsfrågor för företag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200521:

Refugee Studies Centre 20-04-30:

Strengthening refugee-led humanitarian response during the COVID-19 pandemic till sidans topp

This seminar series focuses on refugee-led assistance and protection in the context of Covid-19. It features panels of individuals whose work is shaping how we understand and support refugee-led responses during crisis. Their accomplishments - whether as practitioners, policy influencers, funders, or community responders - challenge conventional top-down approaches to humanitarian assistance. These approaches are increasingly important in the current context, in which traditional humanitarian capacity has been stretched and forced to adapt. Refugee-led organisations are on the frontline of the response, in both refugee camps and cities.

The series will explore how refugees are responding to the current crisis, reflect on how they can be supported by external actors, and consider the prospects for creating lasting forms of participatory humanitarian governance. The majority of panelists are refugees.

Series conveners: Alexander Betts and Andonis Marden (Refugee Studies Centre), Shaza Al Rihawi, Anila Noor, Najeeba Wazefadost, and Mustafa Alio (Global Refugee-Led Network)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Academy of European Law 20-04-14:

Asylum & Immigration Law - e-Learning for free! till sidans topp

e-Presentations focus on latest developments or a specific topic issue in a particular area of law. Leading practitioners and academics on EU law speak about one specific topic or problem. The recording and the speaker's presentation are combined in a split-screen video podcast, together with full hyperlinked supporting material. They cover an average learning time of around 45 minutes.

While you cannot come to ERA, ERA is coming to you!

Each week we will provide free access to online training in selected areas of law.

You can watch all video e-presentation packages on European Asylum and Migration Law in the premium version (including extensive supporting documentation, offline use, quiz and a certificate for CPD recognition) for free. This offer is valid from 14 to 27 April 2020.

This week we are now making available the Asylum and Migration Law e-presentations.

Se presentationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Europarådet 20-03-31:

European Convention on Human Rights: new free online training course till sidans topp

The 47-nation Council of Europe has launched an updated version of its free online "Introduction to the European Convention on Human Rights", a 5-hour interactive training course aimed at legal professionals, public authorities, civil society and students.

"Europe has the strongest system of international human rights protection anywhere in the world, thanks to the European Convention on Human Rights. For the system to fulfil its potential, we need lawyers, judges, government officials, NGOs and other professionals across Europe to learn how it functions and to use that knowledge in their daily work," said Council of Europe Secretary General Marija Pej?inovi? Buri?.

The updated course is part of the Council of Europe's extensive HELP programme Human Rights Education for Legal Professionals.

It contains modules on the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights and - for the first time - the execution of judgments from the Strasbourg court, which is essential in helping to raise human rights standards.

The updated course is now available in English, with several other language versions due to be released in the coming months.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionen 20-04- 06:

Webbinarium: Asylkommissionen presenterar aktuell kunskap! till sidans topp

#Asylkommissionens webbinarium från den 25 mars, modererat av Anna Lundberg finns nu på youtube!

Filmen är klippt av Sofia Häyhtiö. Ta tillfället i akt och se kort-kortfilmen #höross! från Asylkommissionens hearing i november.

Lyssna på dr Louise Dane, knuten till Barnrättscentrum vid #SU: Vad betyder barnkonventionen? Docent Torun Elsrud talar om de många avslagens tyranni och juriststudenten @Anders Roos om tolkningen av begreppet "viljeyttring" vid tillämpning av gymnasielagen.

Ett viktigt arbete för kommissionen presenterades också på webbinariet, av studenter vid #LiU och #MaU, som gjort en #forskningsöversikt. Särskilt tack till er, Josefin Åström, Alva Nissen, Hammam Skaik och Linnea Roslund Gustavsson för ett fantastiskt arbete. Forskningsöversikten kommer att få en mer genomgripande presentation senare i vår. Den är viktig för att vi ska kunna dra slutsatser i Asylkommissionen på basis av tidigare studier och rapporter.

Inlägget på Linköpings Universitets hemsida (Extern länk)

Direkt till webbinariet på Youtube (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

Svenska Läkaresällskapet 2020:

"När läkaretiken sätts på prov" - debatt med Fredrik Tamsen till sidans topp

Debatt med Fredrik Tamsen, 2019 års Hippokratespristagare, den 12 mars kl. 18-19.30 i Svenska Läkaresällskapets hus.

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala Universitet kommer till Svenska Läkaresällskapet för att dela med sig av sina erfarenheter som tidigare anställd rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren. Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

Fredrik Tamsen tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris "Hippokratespriset 2019" för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Moderator: Prof. Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2020:

17 april, Kista: SE - Jag är en människa till sidans topp

En konferens om hotet mot det humana samhället och möjliga vägar framåt.

#vistårinteut bjuder in till en konferens kring den ökande avhumaniseringen som vi ser i samhället idag. Vi tror att det är samma kamp, för medmänskligheten, som vi för oavsett om det handlar om till exempel flyktingar, utförsäkrade, nedmonteringen av LSS eller försök att förbjuda pride flaggan med mera.

Vi vill bjuda in rörelser/organisationer som representerar olika grupper, som drabbas av vårt allt hårdare samhälle, till en gemensam konferens. Vi tror att vi behöver mötas, tillsammans ta del av varandras kunskap och samtala om det vi har gemensamt.

Vi vill skapa motkraft mot avhumaniseringen. Vi ska inte låta oss spelas ut mot varandra, utan istället se hur vi kan samarbeta och verka för ett fortsatt medmänskligt Sverige.

Vi kommer både att ha gemensamma föreläsningar som är mera allmänna, ge olika perspektiv på utvecklingen i vårt land, och seminarier, som tittar lite närmare på några av de grupper som drabbas.

En del av platserna på konferensen kommer vara särskilt reserverade för representanter från olika organisationer.

Resterande platser är öppna för den som är intresserad av frågan.

OBS! Konferensanmälan öppnar i början av mars, info kommer, men notera gärna dagarna i kalendern redan nu.

Plats: Svenska kyrkan i Kista

Kostnad: 100-300 kr (var och en efter sina möjligheter )

Boende och lunch bekostar deltagare själva. Vi bjuder på fika.

Moderator fredag:

Anna Bergholtz

Medverkande bl.a:

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Network on Statelessness 2020:

Addressing statelessness: Closing protection gaps and realising right to a nationality till sidans topp

Alicante, Spain; 6-8 May 2020

On 6-8 May 2020, the European Network on Statelessness (ENS), in collaboration with Fundación Cepaim, will bring together key actors at a major regional conference to galvanise action to identify and address the protection gaps facing stateless people in Europe. A regional approach is urgently needed to realise everyone's right to a nationality and end the discrimination faced by many, including children, minority groups, and refugees, in their access to citizenship.

Serving as a platform to launch new comparative analysis on statelessness in Europe, the conference will kick-off with an evening reception and address by Nansen Award-winner, Azizbek Ashurov, at the Casa Mediterráneo in Alicante. This will be followed by two days of workshops and plenaries at the University of Alicante aiming to identify new solutions, and galvanise a regional strategy to address current gaps and problems. The choice of a venue in Spain will also serve as a catalyst for reform of the Spanish statelessness determination procedure, one of the first to be established in Europe but which needs updating and improvement.

Alicante, Spain; 6-8 May 2020

On 6-8 May 2020, the European Network on Statelessness (ENS), in collaboration with Fundación Cepaim, will bring together key actors at a major regional conference to galvanise action to identify and address the protection gaps facing stateless people in Europe. A regional approach is urgently needed to realise everyone's right to a nationality and end the discrimination faced by many, including children, minority groups, and refugees, in their access to citizenship.

(...)

Läs mer och anmäl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SOGICA 2020

7-8 juli, Brighton, UK: The SOGICA conference till sidans topp

SOGICA - Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge' is a four-year project (2016-2020) funded by the European Research Council (ERC). Based in the School of Law at the University of Sussex, it aims to produce the necessary evidence base for a more just and humane asylum process for individuals seeking refuge in Europe on the basis of their SOGI.

The SOGICA project final conference is now open for registration and we are pleased to invite you to reserve your place. The conference will take place at the University of Sussex, Brighton, UK on 7-8 July 2020. The conference will:

+ present the SOGICA project findings and recommendations;

+ give a platform to academics, policy makers, practitioners, activists and refugees addressing sexual orientation and gender identity (SOGI) asylum in innovative ways;

+ foster interdisciplinary, cross-sector and international engagement between individuals with an interest in this topic, including those most directly involved as asylum claimants in European countries.

About the project

To this end, since 2016, the project has studied the social and legal experiences of SOGI asylum claimants across Europe, by exploring the European Union (EU) and Council of Europe (CoE) frameworks and by focusing on Germany, Italy and the UK as case studies. During this time, SOGICA has carried out more than 150 interviews and focus group discussions with asylum claimants, refugees, decision-makers, practitioners, and experts in the field, and has conducted observations of hearings of SOGI claimants in courts and tribunals.

(...)

Läs mer och anmäl till konferensen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Odysseus Network december 2019:

Relaunch of Odysseus Network one-year certificate on EU migration and asylum law till sidans topp

The Odysseus Network is relaunching its one-year certificate. The aim of this programme is to provide its participants with an in-depth understanding of the EU migration and asylum law. It will be of interest to all persons who wish to acquire a specialised knowledge in immigration and asylum law, and in particular civil servants, researchers, PhD students, lawyers, and persons working for EU institutions, International Organisations, and NGOs, all of whom frequently confront the complex legal dimension of immigration and asylum in their work or studies.

The courses are given in English in Brussels at the Université Libre de Bruxelles (ULB) on Friday evenings and Saturday mornings throughout the year. Participants are supposed to attend physically the classes, but it will also be possible to follow them live on skype upon distance. Several specific gatherings will be organised in Brussels throughout the year for participants following the courses from abroad.

This course provides the opportunity to live in a unique European environment, with well-known professors coming from academic institutions in different Member States as well as speakers from the EU institutions, and to take part in an intellectually stimulating experience as part of a group of about 20 participants specialising in the area of immigration and asylum with different backgrounds from all over Europe. Participants will be involved in research activities and will in particular be trained to draft a final paper to be published on the Odysseus blog. Professional networking within and outside the group will be encouraged by the organisers. Participants will receive a university certificate if they successfully follow the programme, including some written or oral exams.

If you are interested and require any further information or want to send your pre-application, please email us your CV at the address: odysseuscertif@gmail.com Registration will start in January 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 2020:

15 jan, Stockholm: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik? till sidans topp

Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slår direktiven till parlamentariska kommittén fast. Vad menas med detta? Kan konflikter uppstå mellan dessa intressen och hur kan kommittén hantera dem? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik - med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 15 januari 2020

Tid: Kl. 13.00-13.45

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien "Sveriges framtida migrationspolitik - med anledning av den parlamentariska kommittén". Det fjärde seminariet i samtalsserien går under temat: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

Samtalet kommer belysa vad kommittén behöver ta ställning till. Finns det några motstående intressen när den nya migrationslagstiftningen ska antas och vilka perspektiv får inte missas när dessa intressen ska vägas mot varandra? Under samtalet låter vi experter diskutera dessa frågor.

Medverkande

Tommi Teljosou, revisionsdirektör för Riksrevisionen, har bl.a. varit projektledare för granskningen Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25)

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet

Anna Lindblad, chefsjurist Asylrättscentrum

Fler namn kan tillkomma.

Modererar gör Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores

Läs mer om seminariet, anmälan och youtube-sändning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus Network 2020:

29 juni-10 juli, Bryssel: Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy till sidans topp

The 20th Edition of the Summer School of the Odysseus Network will be held in Brussels from 29th of June to 10th of July 2020. This will be a special edition to celebrate the 20th anniversary of the Summer School. The Summer School has been designed to provide participants with a comprehensive understanding of the immigration and asylum policy of the EU from a legal perspective.

The programme is organised by the Odysseus Academic Network under the umbrella of the Institute for European Studies of the Université libre de Bruxelles (ULB). Participants in the Summer School typically include PhD and graduate students, researchers, EU and Member State officials, representatives of NGOs and International Organisations, lawyers, judges, social workers and more.

In addition to the classes, evening debates and visits to the European Institutions, the course provides an excellent opportunity to spend an intellectually stimulating fortnight and to network among a group of around one hundred fellow participants coming from all over Europe. The setting of the summer school in Brussels, capital of the European Union, creates a unique environment that facilitates participants' deeper engagement with EU institutions and networking between participants.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Fores 2019:

9 december, Norrköping: Lyckad integration möjlig oavsett kommunstorlek till sidans topp

Det finns en ensidig bild av att mindre kommuner har sämre förutsättningar för att lyckas med integration. Fores studie "Integration i hela Sverige - Från asyl till arbete" som lanseras 9 december 2019 visar att så inte är fallet.

Studien, skriven av Karl Wennberg, Emilie Videnord och Åsa Bråmå och publicerad av Fores, visar att befolkningsmängd och befolkningstäthet inte är avgörande för hur väl kommunen lyckas med arbetsmarknadsintegration av personer som beviljats asyl. Istället är det faktorer som gymnasieutbildning, närhet till släktingar, tillgång till arbetsmarknad och andel inrikes- och utrikesfödda i en kommun som påverkar kommunens förutsättningar att lyckas.

- Vi ser att gymnasieutbildning har stor påverkan på sannolikheten för nyanlända att få jobb. Personer som har gått ut gymnasiet har i genomsnitt 40% större chans att få jobb än de som endast gått ut grundskolan. Skillnaden är inte alls lika stor när vi tittar på personer som har gymnasieutbildning respektive universitetsutbildning. Fortsatta satsningar på att få så många som möjligt att gå ut gymnasiet borde därför prioriteras högt, säger Karl Wennberg, rapportförfattare och professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet.

Undersökningen visar även att arbete inom offentlig sektor, hotell- och restaurangbranschen är ett vanligt första jobb och en viktig språngbräda för nyanlända in på arbetsmarknaden. Riktade insatser för att stärka den lokala arbetsmarknaden och bemanningsbolag stärker förutsättningarna för kommunen att lyckas med arbetsmarknadsintegrationen.

Kommunernas utmaningar skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner men behovet av att korta tiden till arbete för flyktingar är stor i hela landet.

(...)

Hela pressmeddelandet med information om seminariet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 2019:

15 januari, Stockholm: Seminarium om Transkulturell psykiatri till sidans topp

Flyktingmigration och globalisering - en utmaning för psykiatrin!

Flyktingar har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sättet att kommunicera psykiatriska symtom kan ibland vara svårtolkade. Hur kan vi möta dessa personers vårdbehov på ett bra sätt nu när 20 procent av vår befolkning är utlandsfödda? Detta belyses i seminariet och du får aktuell kunskap om den psykiska sjukligheten i dessa grupper, hur god interkulturell kommunikation skapas och om internationella konventioner som ligger till grund för Svensk hälso- och sjukvård.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 15 januari 2020

/Ur programmet:/

13.00 - 13.05 Inledning Docent Margaretha Bågedahl Strindlund

13.05 - 13.15 Vad är transkulturell psykiatri? Docent Sofie Bäärnhielm, överläkare och sektionschef, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

13.15 - 13.45 Hur migration kan påverka den psykiska hälsan - epidemiologiska perspektiv. Anna Clara Hollander, med dr. och leg. psykolog, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

13.45 - 14.15 Psykiatrisk vård bland utrikesfödda - finns det skillnader jämfört med svenskfödda och i så fall varför? Christina Dalman, professor/överläkare Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

14.45 - 15.15 Interkulturellt bemötande. docent Sofie Bäärnhielm överläkare och sektionschef, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

15.15 - 15.45 Flyktingvänlig vård - aktuell metodutveckling, Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm.

15.45 - 16.15 Internationella åtaganden om vård för migranter. Elis Envall, socionom, Elis Envall, Konsult & Analys AB, Stockholm.

Läs mer och bokning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Linköpings Universitet 19-11-27:

Asylkommissionen arrangerade hearing till sidans topp

Nyligen hölls en hearing där personer som sökte asyl under tiden 2015-2017 fick berätta om sina upplevelser av att komma till Sverige. Den arrangerades i Stockholm av Linköpings universitet tillsammans med ett antal frivilligorganisationer.

Fyra år har gått sedan regeringen deklarerade att Sverige behövde ett andrum och införde gränskontroller och inskränkningar i lagstiftningen för att färre människor skulle söka asyl. Men vad var det egentligen som hände den där hösten 2015 och åren som kom? Hur var det att komma till Sverige som asylsökande?

Hearingen som hölls under lördagen den 23 november syftade bland annat till att samla in vittnesmål från de asylsökande.

Vittnesmålen handlade bland annat om att vänta på beslut, stressen att leva med tillfälliga uppehållstillstånd, att gå från att vara barn till vuxen i asylsystemet och medicinska åldersbedömningar. Ett vittnesmål om den begränsade rätten till familjeåterförening kom från en kvinna med funktionsvariation som har nekats rätt att förenas med sina barn som är kvar i hemlandet. Hon kan inte arbeta, och på grund av att hon inte uppfyller försörjningskravet får hennes barn inte komma till Sverige.

Levda erfarenheter

Det kommer också att genomföras fler, liknande hearingar. Arrangör var Asylkommissionen. Medarrangörer var flera lokala organisationer (se nedan).

- Hearingarna är ett led i att granskningen ska utgå från asylsökandes levda erfarenheter. De är viktiga dels för att lära oss mer om asylsökandes erfarenheter av deras möte med Sverige, dels för att etablera kontakt med personer som vi i ett senare skede kan nå för intervjuer. Hearingens syfte är också att informera om de problem som gör att vi vill granska asylpolitiken och sprida kännedom om Asylkommissionen bland målgrupperna, säger Sofia Häyhtiö, forskningsassistent på institutionen för samhälls- och välfärdsstudier och avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Pressmeddelande från hearingen (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

FARR 19-11-25: Efter fyra års andrum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191119:

Röda Korset, Rädda Barnen, Unicef 2019:

3 december, Stockholm: Seminarium om barnets rättigheter i återvändandeprocessen till sidans topp

klockan 09.00 - 11.00, Registrering och macka/kaffe från 08:30

Fler barn och unga än tidigare får avslag på sina asylansökningar och förväntas återvända till sitt hemland ensamma eller tillsammans med föräldrar. Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Samtidigt som detta sker har det de senaste åren skett förändringar på migrationsområdet som kraftigt begränsat barns rättigheter. Särskilt på återvändandeområdet lyser barnrättsperspektivet med sin frånvaro.

Syftet med denna dag är att presentera nya studier och erfarenheter på området som tagits fram av medverkande organisationer samt att bidra med goda exempel från andra länder och förslag på förbättringar. Vi har även bjudit in representanter från Justitiedepartementet, Migrationsverket och Polisen för att diskutera dessa frågor.

Program:

09.00 Inledning

Av moderator Alexandra Segenstedt, Sakkunnig migration, Svenska Röda Korset

09.10 UNICEF Sverige - Återvändandeprocessen

UNICEF Sverige berättar utifrån sin senaste rapport om hur processen kring återvändande ser ut för ensamkommande och barn i familj i Sverige. Slutsatser och rekommendationer från rapporten presenteras samt även goda exempel från andra europeiska länder där studien genomförts.

Karin Ödquist Drackner, Barnrättsjurist, UNICEF Sverige.

09.30 Rädda Barnen - Barn och återvändande till Afghanistan

Rädda Barnen presenterar sin senaste rapport "Tankar om att återvända - Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan". Rapporten fokuserar på barns, ungas och föräldrars, men även stödpersoners tankar om situationen i Sverige och inför återvändande till Afghanistan. Behovet av stöd för barn och ungdomar, men även för dem som möter dessa lyfts. Rekommendationer för vägen framåt presenteras.

(...)

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylrättscentrum oktober 2019:

Ladda ner rapporten från Migrationsmötet 2019 till sidans topp

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in medlemmar, huvudmän och avtalspartners till Migrationsmötet, en halvdagskonferens med fokus på migrationsrätt. Här hittar du rapporten från konferensen.

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in till en heldag av föreläsningar och samtal med fokus på migrationsrätt. Syftet var att ge våra medlemmar, huvudmän och avtalspartners möjlighet att ta del av aktuella analyser av migrationsrätten, men även att diskutera asylrättsliga frågor, utmaningar och lösningar.

Under dagen gick Asylrättscentrums, chefsjurist Anna Lindblad, igenom läget för migrationsrätten, Marcus Strömbrink från Migrationsverket informerade om förlängningsprocessen, och deltagarna fick möjlighet att diskutera migrationsrättsliga utmaningar vi står inför. Samtliga föreläsningar, rundabordssamtal och frågestunden i slutet dokumenterades och sammanställdes till en konferensrapport.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter 2019:

5 november, Stockholm: Vem skall hjälpa hjälparen? till sidans topp

Har du varit eller är du engagerad i arbete och insatser kring flyktingar och ensamkommande barn?

Har du någon boende hos dig som väntar på ett asylbeslut eller som valt att leva här som papperslös?

Att vara nära och försöka hjälpa och stötta en person med mycket lidande och ovisshet i sitt liv ökar risken för att själv må dåligt. Det är lätt att bli sin egen fiende; vi tar inte hand om vår egen smärta och besvikelse utan jagar på med ökade krav och orimliga krav på oss själva och vad vi skall åstadkomma.

Välkommen på ett kvällsseminarium där leg. psykolog Javier Charry, verksam vid Capio Stress och Trauma, beskriver vad det är som händer med oss och vad vi kan göra för att lyckas må lite bättre.

Gäller detta inte dig själv men du känner någon som kanske är intresserad - sprid gärna informationen om detta vidare.

Facebook-event med information om anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR 19-05-30:

IDAHOT: UNHCR inbjuder till diskussion om HBTQ-flyktingars rättigheter till sidans topp

Rättvisa och skydd för alla är årets tema för IDAHOT, internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Människor kan söka, och söker, flyktingstatus vid rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dessa människor förtjänar samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck (HBTQ), internflyktingar och statslösa måste behandlas med värdighet och deras rättigheter måste respekteras. I många länder är samkönade relationer kriminaliserade och i vissa länder straffas de med döden. HBTQ-flyktingar är utsatta när de söker skydd i sina hemländer eller lämnar landet som flyktingar.

UNHCR arbetar för att skydda HBTQ-flyktingar genom program som skall skänka trygghet och vara inkluderande. Detta sker genom samarbete med externa parter för att tillhandahålla stöd och frizoner och för att finna lösningar. I en tid då flyktingretoriken får en allt hätskare ton måste vi alla ta ett tydligt avstånd från all form av intolerans, inklusive homo-, trans- och bifobi.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har denna vecka lanserat en rad diskussioner i syfte att finna lösningar för hur HBTQ-flyktingar bättre kan skyddas mot kränkningar och erbjudas rättigheter och stöd när de utsätts för våld och diskriminering.

I linje med årets tema för den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT), "rättvisa och skydd för alla", hölls den första diskussionen med HBTQ-organisationer och förespråkare den 16 maj 2019 i Genève. Andra diskussioner kommer att äga rum i olika delar av världen under de kommande månaderna.

"UNHCR har arbetat hårt för att se till att asylsökande HBTQ-personer och flyktingar skyddas var de än befinner sig, men vi måste bli ännu bättre. Det är därför det är så viktigt att lyssna till och samarbeta med individer och organisationer som besitter expertkunskaper i denna fråga", säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2019:

11 juni, Stockholm: Vill du veta mer om asylprocessen? till sidans topp

Vill du veta mer om asylprocessen i Sverige? Har du frågor om ditt ärende eller vill du få mer kunskap om hur processen funkar?

Den 11 juni 2019 kommer Sanna Vestin till Socialt center Husby och pratar om asylprocessen och ger information om hur det funkar för den som är asylsökande i Sverige.

Sanna Vestin är författare, flyktingpolitisk aktivist och har engagerat sig för flyktingar i över 25 år. Hon har bl.a. varit ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och blivit utnämnd till hedersdoktor vid Malmö högskola. Den 11 juni 2019 kommer hon finnas på plats på Socialt center Husby för att föreläsa om asylrätten och svara på dina frågor.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Järvaveckan, Global Village 2019:

12-16 juni, Spånga, Stockholm: Järvaveckan 2019 till sidans topp

Ja, vem bryr sig egentligen? Den 12-16 juni förvandlas Spånga IP till en unik mötesplats för politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv. En plats för alla som bryr sig om vart Sverige är på väg. En plats för politik, musik och mängder av möten mellan människor. Kom till Järvaveckan du också, och dela med dig av vad du tycker, tänker och känner.

Under fem dagar kommer det finnas möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i intressanta föreläsningar och söka något av de över 2000 jobb som erbjuds genom rekrytering på Järvaveckan.

På plats kommer du även kunna njuta av god mat, konserter, kultur och idrottsevenemang. För våra lite yngre besökare kommer det finnas en hoppborg att göra av med lite energi i, ansiktsmålning, en experimentverkstad och massa annat kul!

Facebook-event (Extern länk)

Hemsida med program (Extern länk)

Se även:

Järvaveckan: Rösta nej till tillfälliga lagen! Flygbladsutdelning och samtal med politiker (Extern länk)

Kl 14-16 Program med Newcomers Youth, situationen för unga hbtq-flyktingar, idéverkstad och metodbok (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Hur kan man stärka brottsutsatta barn och unga utan papper? till sidans topp

14:00 - 14:50, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Utökad information om evenemanget

Alla brottsoffer har rätt till skydd, stöd och hjälp. Men det är ofta svårt för människor utan papper att anmäla och söka stöd för brottsutsatthet. Under det senaste året har frivilligorganisationer och myndigheter allt oftare larmat om ensamkommande unga som utsätts för brott mot bakgrund av en växande social utsatthet. Det handlar om barn och unga som fått slutligt avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt asyl och som tvingas in i svartarbete eller annan exploatering, som tvingas till sex i utbyte mot en sängplats, eller som utsätts för andra typer av våldsbrott och som rättsväsendet har svårt att upptäcka och utreda. Under panelsamtalet möts civilsamhälle och myndigheter tillsammans för att diskutera situationen för brottsutsatta barn och unga utan papper. Hur kan denna grupp brottsoffer ges bättre stöd med att anmäla brott och tillförsäkras skydd och hjälp som brottsutsatta? Samtalet arrangeras av Child 10 Award som i år har temat papperslösa barns rättigheter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Child 10 2019:

4 juli, Visby: Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas till sidans topp

15:00 - 16:00, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Beskrivning av samhällsfrågan

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?

Utökad information om evenemanget

Situationen för asylsökande behöver granskas, särskilt situationen för barn och unga. Det finns många goda berättelser om fungerande integration men också alltför många vittnesmål om oförutsägbara och inhumana beslut, uteslutning från sociala rättigheter, familjesplittring och utvisningar med inslag av våld. För att förstå utvecklingen behöver vi höra från de asylsökande själva om utsattheten och vilka utmaningar de ställs inför men också om lösningar i civilsamhället. Vittnesmål behöver samlas in på många platser och på olika sätt. Vid seminariet hör vi några vittnesmål. Sedan följer diskussion om hur vi skulle kunna gå vidare med en vetenskaplig granskning av vilka konsekvenser olika lagändringar och tolkningar fått och vad som hänt med Sveriges asylsystem. Kan forskare och experter från olika områden samverka kring en granskning från asylsökandes perspektiv, för att bidra till en rättssäker asylprocedur och bra integration i Sverige?

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.