fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Bidrag från EU-fonder

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 201218:

ECRE 20-12-11:

Agreement reached on the regulation for the Asylum, Migration and Integration Fund till sidans topp

On Wednesday 9 December, the European Parliament and the Council have reached a political agreement over the budgetary priorities of EU asylum, migration and integration policies over the next seven years.

The renewed Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), part of the Multiannual Financial Framework for 2021-2027, will amount to ¤9.882 billion, of which 63.5% will be allocated to national programmes that are jointly managed by the EU, and 36.5% (the so called 'thematic facility') will be directly managed by the EU and dedicated, among other actions, to emergency assistance, resettlement and humanitarian admission from non-EU countries, and to relocate asylum-seekers and refugees to other EU member states, "as part of solidarity efforts".

Among the main outcomes of the negotiations, the European Parliament has secured minimum shares of allocations to national programmes, earmarking 15% of these for strengthening the common asylum policy and 15% for the objective of promoting integration and regular migration. At least 20% of the thematic facility will be reserved for financing "and responsibility sharing between the member states, in particular towards those most affected by migration and asylum challenges, including through practical cooperation".

Another achievement of the European Parliament regards the increase of the lump-sum payments provided per every resettled person (¤10.000, up from the ¤7.000 intended by the Council). The same amount will be provided for every person relocated from another member state. While in 2014-2020 countries did not receive funds for humanitarian admission, they will now obtain ¤6.000 for every person they welcome under this mechanism (¤8.000 if it is a vulnerable person).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.