fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Debatt kring gymnasieregler

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210603:

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-05-21:

(V): Ge amnesti till de unga som omfattas av gymnasielagen till sidans topp

Hur behandlar regeringen de asylsökande och hur står det till med decentraliseringsviljan egentligen? Asylmottagandet har minskat och därför anser migrationsverket att verksamheten i landet ska koncentreras. Människor flyttas runt som schackpjäser. Enskilda och familjer har redan flyttat flera gånger mellan Migrationsverkets olika boenden. Barnen har ryckts upp från förskolor och skolor.

På många ställen har de asylsökande tagits emot av samhällsgemenskapen, barnen har fått lekkamrater och skolkamrater och lärt sig svenska. I dagsläget gäller det Örnsköldsviks och Kramfors kommuner där drygt 400 personer tvingas flytta. I Örnsköldsvik berörs 30 barn och i Kramfors drygt 90. Detta skapar stor otrygghet, frustration och känslor av hopplöshet. Hur rimmar denna utveckling med politikens vilja att decentralisera statlig verksamhet? Regeringen och Migrationsverket behöver tänka om och se till att det välfungerande service- och utredningskontoret med 24 tjänster som finns i Kramfors ska vara kvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf krönika 21-05-31:

För vilka är den ljusnande framtiden vår? till sidans topp

Av Emilie Hillert

Studentdagen är enligt traditionen en glädjens dag. Examen är avlagd och livet ska äntligen börja. En dag full av hopp. För vissa gymnasieungdomar blir lyckan emellertid extremt kortvarig. Eftersom studentdagen startar nedräkningen av sexmånadersfristen, den tid som de har på sig att finna en tillsvidareanställning. Lyckas de med detta beviljas de permanent uppehållstillstånd. Misslyckas de kommer de utvisas till ett av världens farligaste länder. En lek med deras liv och ett slöseri med våra resurser.

"Sjung om studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår". Det är den vackra inledningen på studentsången som sjungs vitt och brett i vårt avlånga land i dessa tider.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Helen Sjöström i Länstidningen Östersund 21-05-31: Rösta ja till nya gymnasielagen - större chans att ensamkommande kan få jobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Värmlands Folkblad ledare 21-05-14:

Vad skulle du själv vara beredd att utstå för att få stanna i Sverige? till sidans topp

Susanne Sjöstedt

Att säga "du får stanna i Sverige om du kan fixa en fast anställning" gör inte fler än bara gymnasielagens ungdomar till måltavlor för oseriösa arbetsgivare på arbetsmarknaden.

På pappret låter det som en fantastisk andra chans. Migrationsverket bedömer att du inte har vad som krävs för att beviljas asyl och därför inte borde få Sverige.

Men omständigheterna är röriga och asylprocessen har tagit väldigt lång tid. Så i stället får du lite mer tid på dig och lyckas du först ta en gymnasieexamen och sedan skaffa dig en minst tvåårig fast anställning under den tiden, ja då kan du få stanna ändå.

Nu är ditt uppehållstillstånd inte längre beroende av asylstatus utan av anställningsstatus. Något du faktiskt har möjlighet att påverka själv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Expressen debatt 21-04-12:

Ge amnesti till de som omfattas av gymnasielagen till sidans topp

Framtida generationer kommer fråga sig om vår migrationspolitik var mänskligt hållbar.

De 7 500 ungdomar som i dag eller tidigare har omfattats av gymnasielagen har utsatts för osäkerhet och lidande. Vi vädjar till riksdagspolitikerna att ge dem amnesti, skriver biskoparna Andreas Holmberg och Martin Modéus.

Just nu pågår debatten om vad som är en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är bra och nödvändigt, men migrationspolitiken måste också vara långsiktigt human. Framtida generationer kommer inte bara fråga sig om vår generations migrationspolitik var ekonomiskt och organisatoriskt hållbar, utan också om den var mänskligt hållbar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

SvT Öst 21-03- 24:

Föreningen om gymnasielagen: "Absurt, både av ekonomiska och humanitära skäl" till sidans topp

Lena Hultman är ordförande i föreningen Kvar i Ydre, som engagerat sig i det 30-tal ungdomar som kom till Ydre i den stora flyktingvågen 2015. Nu finns ett 10-tal kvar och föreningen kämpar för att minska kraven i gymnasielagen.

Det handlar om kritiken mot kravet att efter avslutade gymnasiestudier ha sex månader på sig att hitta ett fast jobb (eller anställning i minst två år) för att få stanna.

- Jag läser varje dag desperata vädjande om jobb från hela vårt land från färdigutbildade kockar, bilmekaniker, plåtslagare, som söker tillsvidareanställning. Ibland har de bara några veckor kvar innan deras tillfälliga uppehållstillstånd går ut. Det är ett vanvettigt slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser, menar Lena Hultman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 21-03-26:

Kritik mot gymnasielagen: "Man skjuter bara upp ett problem" till sidans topp

Ett 20-tal unga asylsökande som omfattas av gymnasielagen går i vår ut från yrkesutbildningar på Komvux och måste hitta tillsvidareanställningar inom sex månader - annars får de inte uppehållstillstånd.

Lagen borde inte ha kommit till från början, menar Aydin Akyüz, moderat ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som säger att man "bara skjuter på problemet".

"En amnesti för den här gruppen, som var barn när de kom, hade varit det allra bästa", säger Saga Carlgren, vänsterpartistiskt oppositionsråd.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-03-30:

Ensamkommande behöver en mer långsiktig lösning till sidans topp

De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronapandemin har påverkat många. En av de grupper som drabbats hårdast är de ungdomar som kom som ensamkommande barn till Sverige runt 2015 och som efter artonårsdagen fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

De senaste åren har ungdomarna levt under enorm press - först i en utdragen och osäker asylprocess och sedan med tillfälliga uppehållstillstånd kopplat till studiekrav. Bakom alla krav ligger ett ständigt hot om utvisning. För majoriteten till Afghanistan, ett av världens farligaste länder som UD avråder att resa till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Borås Tidning ledare 21-02-27:

Mikael Hermansson: Sluta krångla och ge de unga amnesti! till sidans topp

Gymnasielagen behöver inte kompletteras, den behöver avvecklas.

Den så kallade Gymnasielagen, som var tänkt att ge de ensamkommande unga som hamnade i kläm när Sverige 2015 begränsade asylrätten en andra chans, kommer inte att gå till den svenska rättshistorien som ett föredöme för hur lagar ska skrivas. Inte minst har den gräns som satts för kravet att efter avklarad utbildning hitta ett fast jobb inom sex månader visat, att det saknas både hjärta och hjärna hos de som hittade på dessa villkor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 21-03-01:

Långsiktig lösning för ensamkommande till sidans topp

Att inte ge de ungdomar som kom till Sverige runt 2015 en rimlig möjlighet att få använda den utbildning de fått här för att ge tillbaka till samhället är humanitärt orimligt och en förlust för landet. Det krävs en långsiktig lösning för ensamkommande ungdomar och det brådskar. Skriver företrädare för Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen och Sveriges stadsmissioner.

Coronapandemin och den ekonomiska krisen i dess spår har påverkat oss alla. De ensamkommande barn som kom till Sverige kring 2015 och som efter artonårsdagen fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier är en av de grupper som drabbats särskilt hårt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Syre debatt 21-02-09:

Låt de unga stanna - för de äldres skull till sidans topp

Hanna O Drammeh - författare och frilansande skribent

Under pandemin har svensk vårdpersonal gått på knäna, och den grupp som framför allt drabbas är de äldre. Situationen på äldreboenden runt om i landet har varit på allas läppar, och inte minst är det i vår. Många av dem är dessutom utbildade inom just vård och omsorg, men på grund av omständigheterna kan de inte söka jobben där de behövs som mest. De kan inte söka de osäkra anställningar vården erbjuder, för de måste hitta en anställning som varar minst två år, inom sex månader.

För den som fått tillfälligt uppehållstillstånd till följd av den nya gymnasielagen är reglerna tydliga. Klara din utbildning och skaffa fast jobb inom sex månader. Något som kan låta svårt till och med för ungdomar med stabil tillvaro och som inte tillhör en diskriminerad minoritet. Det lät även omöjligt innan den globala pandemin bröt ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Expressen debatt 21-01-21:

Många bär ansvar för de ensamkommande till sidans topp

Under våren ska en ny migrationslagstiftning läggas fram av regeringen till riksdagen

Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik, och den måste vara human. De som bott i Sverige länge och rotat sig här måste få möjlighet att stanna, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

Under våren ska en ny migrationslagstiftning läggas fram av regeringen till riksdagen

Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik, och den måste vara human. De som bott i Sverige länge och rotat sig här måste få möjlighet att stanna, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

Jag har inget hopp om att M eller SD ska besinna sig, men andra partier måste jobba konstruktivt för en hållbar lösning. Många partier bär på olika sätt ansvar för hur situationen ser ut för de som omfattas av gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Svenska Dagbladet debatt 20-12- 11:

"Låt ny humanitär grund gälla ensamkommande" till sidans topp

En ny, humanitär grund i migrationslagstiftningen bör formuleras så att den kan omfatta även ensamkommande som inte når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Det skriver Annie Lööf och Jonny Cato, C.

Runt om i världen flyr människor från krig och förtryck. Centerpartiet är stolt över att Sverige under många år tagit ett stort ansvar för att vara en fristad för de människor som behöver skydd. Under de senaste åren har dock tillfälliga lagar ersatt varandra och behovet av en mer långsiktig och hållbar migrationspolitik blivit allt tydligare. När nu den migrationspolitiska kommitténs betänkande ska omvandlas till lagtext behöver en permanent migrationslagstiftning innefatta en ny, utökad humanitär skyddsgrund. Det är en viktig säkerhetsventil för att skapa en medmänsklig, rättssäker och rättvis behandling av människor och är bättre än justeringar av en bristfällig och temporär gymnasielag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Annika Hirvonen Falk i Svenska Dagbladet 20-12-11: "Varför ovisshet fram till sommaren?" (Extern länk)

Jimmie Åkesson och Jonas Andersson: Svenska Dagbladet 20-12-15: SD: Sverige ska stå för att nej är nej (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 20-12-13:

Låt oss prata fakta - inte fördomar! till sidans topp

Vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Trots det agerar politiker som om det vore 2015. Den bruna sörjans politik infekterar övriga partier. Ingen politiker verkar reagera på den extrema förskjutning som sker. Rättssäkerheten äventyras. Är det så vi vill ha det?

2015 var året då ovanligt många flyktingar gav sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet. Året då familjer separerades i fruktan och förtvivlan när pengarna bara räckte för att smuggla en person, eller resten av familjen dog under resan.

Året då vågorna förde med sig döda barn till Medelhavsländernas stränder. Men vi såg det inte som deras kris. Det var inte flyktingarnas kris. Det var vår egen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Expressen debatt 20-11-25:

Regeringen ger amnesti under kuppartade former till sidans topp

Den tillfälliga migrationslagen har varit den största farsen i svensk rättshistoria. Nu presenterar regeringen ännu ett avsnitt i berättelsen om lögn, svek, och kryphål.

Lagen kom till i sviterna av migrationskrisen 2015, då till och med de mest idealistiska krafterna i Sverige tvingades möta verkligheten och erkänna att våra resurser inte var oändliga. Sverige befann sig i kris och en anpassning var nödvändig. Det infördes därför ytterst försiktiga krav på försörjningsförmåga för att hämta hit familjemedlemmar och även vissa lågt ställda krav på arbete för att få permanent uppehållstillstånd.

Kryphål och undantag

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget debatt 20-11-26:

"Gymnasielagen var en riktigt dålig lag - stå nu upp för anständigheten" till sidans topp

Den nya migrationspolitiken är på remiss. Ett antal hårt kämpande ungdomar hoppas att Sverige orkar stå för humana värderingar. Att genomföra lättnader i gymnasielagen måste vara en anständighetens skamgräns, skriver Individuell människohjälp.

Hösten 2015 kom ett antal minderåriga flyktingar till Sverige. De sökte asyl - och vi tog emot dem med ett godtyckligt, oförutsägbart system.

Gymnasielagen var en riktigt dålig lag. Ett hafsverk med en lång rad svagheter, som pandemin har gjort extra tydliga. Men. Vi tog emot dem. Konstruerade en lag som de skulle följa, och de följde den så gott det gick.

"Broken promise land"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-11-30:

Centerpartiet kommer att rösta nej till lagförändringar i gymnasielagen till sidans topp

Centerpartiet kommer att rösta nej till lagförändringar i gymnasielagen, skriver C-ledaren Annie Lööf och partiets migrationspolitiska talesperson Jonny Cato på Aftonbladets debattsida.

"Miljöpartiets och Socialdemokraternas hantering av gymnasielagen är cynisk", skriver de i debattartikeln.

Centerpartiet menar att de avsteg från gymnasielagen som regeringen föreslår är ett ytterligare avsteg från principen om en förutsägbar och generell lagstiftning. Dessutom anser man att förändringarna är orättvisa eftersom de behandlar individer olika beroende på hur pass snabbt man har klarat av sina studier.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-11-30:

Centerpartiet: Cyniskt av S och MP att ändra i gymnasielagen till sidans topp

Vi kommer att rösta nej till lagförändringarna

Runt om i världen är alltfler människor på flykt. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingas ungefär 45 000 personer på flykt, varje dag. Det är en ofattbar tragedi som drabbar varje enskild människa och familj när krig, förtryck och förföljelse rycker upp människor ur sin tillvaro för att söka sig en fristad någon annanstans.

Centerpartiet vill att Sverige ska ta ett stort ansvar för att hjälpa människor på flykt. För att Sverige ska kunna göra just det krävs att vi har en migrationspolitik som kan kombinera medmänsklighet med ordning och reda. Vi vill se en politik som värnar asylrätten, som inte sätter volymmål, som gör att barn får återförenas med sina föräldrar och som skapar en mer rättssäker asylprocess.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren ledarkrönika 20-12-01:

Nordebo: De ensamkommande måste ges amnesti till sidans topp

Trixa inte med fler lagar nu. Avsluta det här i alla avseenden ovärdiga och inhumana kapitlet, upphör med hyckleriet och de retoriska finesserna. Ge de ensamkommande äntligen den amnesti som varit ofrånkomlig länge och låt dem få stanna. Alternativet är otänkbart, skriver Ola Nordebo.

Det ovärdiga och inhumana politiska spelet kring de ensamkommande fortsätter. Få ärenden i svensk politik de senaste tjugo åren har missköts så grundligt.

Efter beskedet från Annie Lööf på måndagen att centerpartiet kommer att rösta nej till ytterligare lättnader i den så kallade gymnasielagen som regeringen föreslagit, stod det klart att en riksdagsmajoritet är emot socialdemokraternas och miljöpartiets senaste uppgörelse i frågan, som bland annat gick ut på att det skulle räcka men en tidsbegränsad anställning i ett år i stället för två för uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands-Posten debatt 20-12-02:

Lätta på kraven - och gör det snabbt till sidans topp

Malin Lauber och Martin Edberg (S)

Under 2018 kunde många unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Centerpartiet Vellinge 20-12-03:

Centerpartiet Vellinge: Vi beklagar att Centerpartiet inte ställer sig bakom till sidans topp

Vi i Centerpartiet Vellinge, samtliga förtroendevalda politiker och hela styrelsen, beklagar att Centerpartiet inte ställer sig bakom de lättnader i gymnasielagen som regeringen föreslagit.

Ungdomarna har drabbats mycket hårt, pandemin har haft förödande konsekvenser för deras möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Lättnader krävs för att situationen inte ska bli ännu mer orimlig. Vi är besvikna på inkonsekvensen i beslutet, framförallt efter vårens uttalande från partiledningen, och vi är förvånade över den bristande förankringen hos oss gräsrötter och kommunpolitiker.

De här ungdomarna har mötts av många underliga turer sedan de kom till Sverige 2015 och 2016 - bristande rättssäkerhet, dålig förutsägbarhet och mycket godtycke. Det är viktigt med en långsiktig och hållbar migrationspolitisk framåt, men för den här gruppen måste vi bara lösa problemet, kanske med en engångsamnesti. Så mycket energi, kraft, ambition, omsorg och kärlek har lagts på ungdomarna, och som de jobbat och kämpat - de vill inget hellre än att betala tillbaka nu. Låt dem göra det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Syre 20-12-07: Lokalpolitiker hoppar av efter Centerns vändning om gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 20-12-04:

C sviker ensamkommande - viker ner sig för M och SD till sidans topp

De förslag som Centerpartiet nu kallar cyniska och stoppar regeringen från att genomföra är samma förslag som de själva lade fram för några månader sedan. Det är en mycket olycklig kovändning, skriver Annika Hirvonen (MP).

Många har drabbats hårt av pandemin. Av sjukdom, arbetslöshet, företag som riskerar konkurs, ensamhet. Centerpartiet har tillsammans med regeringen varit med på att ge stöd till snart sagt varje grupp som har drabbats av pandemin. Men nu viker de sig plötsligt för Moderaterna och Sverigedemokraterna och vill göra de ungdomar som omfattas av gymnasielagen till det enda undantaget från pandemistöd.

De förslag som Centerpartiet nu kallar cyniska och stoppar regeringen från att genomföra är samma förslag som de själva lade fram för några månader sedan. Då med argumentet att pandemin drabbar de ensamkommandes möjligheter att få anställning hårt. Då sa Centern:

"Nu ser vi väldigt många som börjar bli klara med sin utbildning, var lovade arbeten, arbeten som inte längre finns kvar."

Ett halvår senare har det inte blivit enklare att få jobb.

Ingenting i omvärlden har förbättrats, det är Centerpartiet som har vänt kappan efter de kalla vindar som kommer från Sverigedemokraterna och som fått parti efter parti att vända sig efter dem. Maktpolitiska avvägningar tycks nu vara viktigare för Centerpartiet än humanism.

Detta handlar om unga som kom till Sverige som barn. Som skulle ha fått permanenta uppehållstillstånd om Migrationsverkets handläggningstider inte hade varit orimligt långa just då, om rättsosäkra åldersbedömningar inte hade stoppat upp dem ytterligare. Det då humanistiska Centerpartiet stödde 2016 Miljöpartiets förslag om att ge dessa ungdomar en ny chans då de så tydligt hade hamnat i kläm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-12- 05:

"Använd inte oss som politisk spelbricka" till sidans topp

Många unga ensamkommande riskerar att bli utvisade, om inte de ändringar i gymnasielagen som diskuteras går igenom. Vi vill att politiker slutar använda ensamkommande unga som politisk spelbricka, skriver Amria Majidi, Ensamkommandes Förbund Stockholm.

Under den så kallade nya gymnasielagen som infördes 2018 fick många ensamkommande unga tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter avslutade studier har de som omfattas av lagen sex månader på sig att få en fast anställning eller en tillfällig anställning på minst två år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Gefle Dagblad debatt 20-10- 22:

Behandlingen av de ensamkommande ungdomarna är omänsklig till sidans topp

Svenska kyrkan har länge uppmanat till en human flyktingpolitik. Svenska kyrkan vet att asylprocesser är komplexa och tar heller inte ställning i enskilda asylärenden. Men när människor kommer i kläm av systemet måste kyrkan reagera, skriver Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle.

Sverige har som land mycket att vara stolt över när det gäller människor på flykt. Vi har öppnat dörren och varit en fristad för många människor som behövt undkomma krig och förföljelse. Allt har inte varit enkelt, vilket är vanligt i mänskliga relationer, men mycket har berikat oss.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad debatt 20-10- 25:

"Ta bort orimliga krav i den nya gymnasielagen." till sidans topp

Tusentals ungdomar riskerar att få sina liv förstörda om inte regeringen agerar. Omänskliga krav ställs på de unga som sökt asyl i Sverige och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i och med den nya gymnasielagen. Det skriver företrädare för olika kretsar inom Röda Korset, Fryshuset, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan tillsammans med en rad andra företrädare för den ideella sektorn.

Under hösten 2015 anlände många ensamkommande unga under 18 år till Sverige. De fick vänta länge på beslut från Migrationsverket.

För att ge dem en chans att få stanna i landet fattade riksdagen beslut om en tillfällig lag, den nya gymnasielagen. Den gav fler än 7?500 ensamkommande, som fått avslag på sin asylansökan, tidsbegränsat uppehållstillstånd för att de skulle kunna slutföra sina gymnasiestudier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 20-11-02:

Rödgrönrosas nya förslag: Anställ ensamkommande till sidans topp

De Rödgrönrosa i Göteborg, V, MP och Fi, har i ett förslag till kommunstyrelsen lagt fram att de vill se att ensamkommande som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden ska få en fast anställning eller ett avtal om anställning i kommunen.

Gymnasielagen som trädde i kraft 2018 gör att asylsökande kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

Efter det har man ett halvår på sig att hitta ett jobb och då få stanna i landet. Det som krävs för att få stanna i Sverige är en fast anställning eller att det i avtalet handlar om en anställning i minst två år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT ledarkrönika 20-11-02:

Ska ensamkommande vara de enda som vi inte hjälper under pandemin? till sidans topp

Csaba Bene Perlenberg

Ensamkommande kan inte vara den enda grupp i det svenska samhället som inte får åtnjuta särskilda regler, undantag eller stöd till följd av covid-19 och pandemin.

Den omdiskuterade gymnasielagen var ett försök att lösa en hopplös situation. Bland de strax över 163 000 personerna som under hösten 2015 sökte ett tryggt och frihetligt liv i Sverige fanns cirka 35 000 barn eller unga som klassificerades som så kallade ensamkommande.

Genom att villkora uppehållstillstånd och avkräva genomförd gymnasieutbildning och fast anställning eller en anställning om minst två år redan ett halvår efter studenten, skulle merparten av de ensamkommande få stanna. Under tiden skulle tillfälliga uppehållstillstånd gälla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-11- 04:

Dumt att utvisa de ensamkommande som vi redan investerat i till sidans topp

Jörgen Fogelklou kallar förslaget om att göra de som omfattats av den tillfälliga lagen om gymnasiestudier anställningsbara, dåraktigt. Han hänvisar till att de inte har asylskäl och kallar initiativet för en gräddfil. Okunnigt, skriver Matilda Brinck Larsen.

Asylskälet är ovidkommande här. De unga som omfattas av gymnasielagen har personnummer som vilken ungdom som helst i vår stad. Men konsekvensen (om de inte blir anställda) är att de förlorar sina 4 sista siffror och med det sin juridiska status. Då omfattas de inte av samma möjligheter som andra ungdomar utan anställning, att studera vidare eller innefattas av arbetsmarknadsåtgärder.

Gymnasielagen säger att om man studerat och fått godkänt (på utbildningar det lagts miljoner på att starta upp) så behöver man fast anställning eller anställning över minst 2 år, inom 6 månader efter avslutade studier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete ledare 20-11-11:

Helle Klein: Ge ungdomarna amnesti nu till sidans topp

Flyktingpolitiken har lagt ansvaret för de asylsökandes framtid på arbetsgivarna. Det är absurt och måste ändras.

De unga ensamkommande afghanska flyktingarna fick en andra chans men villkoren är absurda. Först drabbades de av flyktingbyråkratins senfärdighet. Åren gick och de hann rota sig i Sverige. De hann dessutom att fylla 18 år och skulle plötsligt utvisas till ett land många aldrig hade växt upp i.

Kritiken blev högljudd och regeringen införde den så kallade gymnasielagen. Ungdomarna fick möjlighet att stanna med tillfälliga uppehållstillstånd mot villkoret att de studerade på gymnasiet och sedan skaffade sig ett fast jobb inom sex månader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.