fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Spårbyte från asyl till arbetstillstånd

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210616:

Expressen ledare 21-06-02:

Varför stoppar inte de rödgröna asylmissbruket? till sidans topp

Asylsystemet har alltmer kommit att utnyttjas av personer som saknar skyddsskäl. När till och med näringslivet efterlyser skärpningar av reglerna för arbetskraftsinvandringen borde väl den rödgröna regeringen lyssna?

Förra året beviljades i genomsnitt 23 procent av alla asylärenden som prövades. Det är en siffra som signalerar att något inte står rätt till. Asylsystemet missbrukas i hög grad av personer som har kommit till Sverige av andra skäl än att söka skydd.

Genom asylansökan har man inte bara rätt till dagersättning och boende, utan också rätten att arbeta under asylprövningen (AT-UND). Sverige erbjuder dessutom ytterligare en möjlighet; när en asylsökande får avslag på sin asylansökan kan hen byta spår och i stället söka uppehållstillstånd som arbetstagare i stället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll


Arkivet innehåller inga klipp om detta ämne från de senaste tolv månaderna. Återgå till huvudrubriken för att välja ett annat ämne!

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.