fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Romer i Sverige och EU

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 220619:

Göteborgs-Posten debatt 22-06-07:

Inga öppna hjärtan för romerna som flyr Ukraina till sidans topp

400 000 romer bor i Ukraina. Nu strider männen mot ryska styrkor, medan kvinnorna och barnen flyr. Men mottagandet i grannländerna är inte detsamma för dem som för andra ukrainare. Det är skillnad på grannar och grannar, skriver Hynek Pallas från Prags centralstation, där romska flyktingar strandat.

"Inatt var det i alla fall ingen som behövde sova på golvet". Den unge volontären nickar med huvudet mot vänthallen bakom sig.

På perrong 1A på Prags centralstation leker små barn tafatt runt en staty medan regnet smattrar mot taket. Att den tjeckiska flyktinghjälpen hastigt inrättades just här efter den 24 februari är ingen slump: Statyn föreställer engelsmannen sir Nicholas Winton som räddade 669 barn, mestadels judar, ur Tjeckoslovakien, före den nazistiska ockupationen 1939.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.