fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Pakten

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211104:

SvT 21-10-26:

(M) i EU: Sverige ska ta emot färre asylsökande till sidans topp

Länder som Sverige som tagit ett stort ansvar i migrationspolitiken ska få tillgodoräkna sig det och inte behöva ta emot lika många asylsökande framöver. Det föreslår Tomas Tobé (M), som leder förhandlingarna om EU:s migrationspakt i EU-parlamentet.

- Länder som har haft ett historiskt högt mottagande, som Sverige, menar jag behöver mycket lägre invandring. Jag tycker också vi behöver fokusera mer på återvändande, endast 30 procent av de som får ett negativt besked lämnar Europa, säger han.

För att öka andelen som återvänder föreslår han bland annat starkare gränskontroller och att villkora biståndet till ursprungsländer med att de samarbetar och tar emot sina medborgare.

"Överge idén om tvingande omfördelning"

Nu ska parlamentet komma överens om en hållning. Det blir svårt, här finns många starka åsikter. Ännu svårare blir det att hitta en kompromiss som alla medlemsländer accepterar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-10-26:

"Sverige måste ta emot färre flyktingar än andra" till sidans topp

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker: EU-kommissionen bör ta hänsyn till flyktingvågen 2015 när en ny fördelning görs.

Tidsspannet som ska beaktas i mottagandet bör utökas från fem till tio år.

Runt 80 miljoner människor uppskattas vara på flykt i världen i dag, enligt flyktingorganet UNHCR. Det är uppenbart att migration kommer fortsätta vara en central fråga i många år framöver, framför allt globalt. Samtidigt har migrationen till EU inneburit särskilda utmaningar för Europasamarbetet.

Ankomstländer som Grekland och Spanien har ett högt migrationstryck vid sina gränser. Andra länder, som Tyskland och Sverige, har i stället tagit emot ett mycket stort antal asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Malin Björk (V) i Dagens Nyheter 21-10-27: "Tobé verkar inte vilja ta emot några flyktingar alls" (Extern länk)

Charlie Weimers (SD) och Ludvig Aspling (SD) i Dagens Nyheter 21-10-28: "Sverige behöver ett totalstopp för asylsökande" (Extern länk)

Abir Al-Sahlani (C) och Jonny Cato (C) i Dagens Nyheter 21-11-01: "Fel att villkora bistånd med migration" (Extern länk)

Tomas Tobé i Dagens Nyheter 21-11-04: "Andra partier håller fast vid en polariserad debatt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Dagens Arena debatt 21-09-20:

Långt kvar för EUs asylpakt till sidans topp

Förslaget om en gemensam asyllagstiftning inom EU är ännu inte spikat. Om en överenskommelse inte nås under 2022 hamnar asylpakten på den nytillträdda svenska regeringens bord när Sverige övertar ordförandeskapet, skriver Rickard Olseke.

Den här veckan är det ett år sedan EU-kommissionen presenterade en migrations- och asylpakt med förslag till en ny gemensam asyllagstiftning. Redan då stod det klart att lagstiftningsprocessen skulle bli utdragen - lagförslagen var omfattande och slutresultatet långt ifrån klart. Ännu märks inga avgörande framsteg, vilket även kommissionens ordförande Ursula von der Leyen konstaterade i sitt tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet den 15 september.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Vårt Europa blogg 21-08-03:

Annette Rosengren: 4 artiklar om nuläget i Grekland och beslutet om Turkiet till sidans topp

Del 1. Ministerbeslut: Turkiet säkert 3e land för syrier, afghaner, somalier, pakistanier och bangladeshier. Ansökningar från 70% av landets asylsökande kommer förklaras ogiltiga.

7 juni beslöt regeringen att Turkiet är säkert 3e land för syrier, afghaner, somalier, pakistanier och bangladeshier. Syrier har tills nyligen erkänts för internationellt skydd i Grekland till 95%, afghaner till 66% och somalier till 94%. Nu tar Grekland ifrån dem som har haft Turkiet som transitland - dvs i stort sett alla - möjligheten att få internationellt skydd i Grekland och därmed i EU. Asylansökningarna kommer förklaras ogiltiga med hänvisning till att de anses ha skydd i Turkiet.

Bakom beslutet ligger förmodligen regeringens tvivel om att andra EU-länder "solidariskt" enligt den föreslagna pakten kommer omfördela asylsökande i någon större omfattning. Kommentarer från EU-kommissionen är att varje land har rätt att besluta om säkra 3e länder.

Turkiet har idag världens största flyktingbefolkning, men främlingsfientligheten ökar och fler och fler turkar anser att EU skickar över ansvaret för flyktingar på Turkiet. I artikeln förklaras också varför Turkiet inte är ett säkert 3e land för människor på flykt. Turkiet är heller inte ett säkert land för sina egna medborgare, som framför allt flyr via Evrosgränsen i norr till Grekland och så småningom till Tyskland. Bland annat detta nämndes under en online sänd presskonferens den 14 juli, som jag rapporterar om i en särskild bloggartikel.

(...)

Hela rapporten med länkar till källor (Extern länk)

Fortsättning:

Grekland juli/aug 2021, nr 2 av 4. Regeringen bekämpar människor på flykt också med otaliga snabba gränsprocedurer och pushbacks (Extern länk)

Sammandrag av frivilligorganisationers presskonferens juli 2021 om beslutet att Turkiet är säkert 3e land (Extern länk)

Grekland juli/aug 2021, del 4 av 4. MSF slår larm om hopplöshet, självmord och sjuka som inte får vård i EU:s flyktingläger. De nya lägren liknar koncentrationsläger. Förberedelser för en EU-pakt som inte är tagen. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Dagens Arena debatt 21-06-13:

EU:s migrationspakt förvärrar kris till sidans topp

Situationen på de grekiska öarna leder till allvarliga former av psykisk ohälsa, visar en ny rapport från Läkare Utan Gränser.

EU förhandlar nu om en ny migrations- och asylpakt, som kommissionär Ylva Johansson ansvarar för att driva igenom. Den humanitära krisen som växt fram på de grekiska öarna sedan flyktingavtalet mellan Turkiet och EU slöts 2016 speglar unionens oenighet kring mänskliga rättigheter, asylrätt och hur flyktingar och migranter ska bistås.

Bakom de politiska striderna finns kvinnor, män och barn med upplevelser av krig och andra trauman i bagaget, som fastnat i en tillvaro präglad av ovisshet, uppgivenhet och våld.

Läkare Utan Gränsers nya rapport visar att nivåerna av psykisk ohälsa är mycket oroande bland de 10 000 personer som är fast i Grekland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Statewatch 21-05-21:

Tracking the Pact: Lawyers denounce "deadly" screening proposals till sidans topp

The French Bar Association has denounced EU proposals for accelerated asylum screening procedures at the borders as "deadly", and the Council of Bars and Law Societies of Europe has also expressed serious concerns over the plans.

A report adopted by the general assembly of the Conseil National des Barraux earlier this month has the following to say about the proposed "screening" rules that would introduce detention at or near the EU's borders (emphasis added):

"In contrast to the respect of the oldest law, the law of hospitality, the screening procedure procedure proposed by the European Commission would constitute an additional barrier in the the journey of the person wishing to travel to Europe and would be located before the the EU's external borders; it would be introduced solely in the interest of the Member States and to the detriment of the exiled persons.

Indeed, the identification phase is likely to irreversibly prevent people from exercising certain fundamental rights. Thus, asylum seekers risk never being able to register their claim for international protection, even if they are minors, who should clearly be in the care of child protection services.

Furthermore, the regime applicable during screening operations blatantly disregards the essential guarantees of the individual, in the absence of a legal framework and legal assistance.

Similarly, the proposed new border procedure would in fact increase the number of cases where so-called "accelerated" asylum procedures are applied, in which procedural guarantees are often ignored, or at the very least greatly diminished.

These reforms would have a negative impact on the legislation currently in force in France, the guarantees of which would be seriously undermined.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

EU Migration Law Blog 21-04-13:

Spotlight on the best Interests of the Child in Returns & Reflections for the New Pact till sidans topp

By Rebecca O'Donnell, Director of Child Circle asbl.

On January 14, 2021, the Court of Justice of the European Union handed down a landmark judgment concerning the interpretation of the provisions of the EU Return Directive in cases involving unaccompanied children whose claim for international protection has been rejected (Case C-441/19 TQ v Staatssecretariis van Justitie en Veiligheid).

The interpretation of the relevant provisions of the Return Directive, in particular Articles 5 and 10, has been explored extensively in policy discussions since its adoption over 10 years ago. The centrality of the principle of the best interests of the child has been increasingly emphasised in asylum and migration policy; however authorities still struggle with its operationalisation. The Court's ruling is valuable in its concrete demonstration of how EU law, including the Charter of Fundamental Rights, requires the principle to be applied in this context.

Much ink will likely be spilled on this judgement. Many policymakers and lawyers across the EU will be analysing carefully the findings of the Court in this sensitive and much contested area. From a timing perspective, the judgment is also significant. The New Pact on Migration and Asylum, as well as discussions on international cooperation arising out of the Global Compact for Migration, means that the judgement may carry significant implications not only for the application of current law and practice in Europe, but potentially also for the future architecture of EU law and policy in this field and for cooperation with third countries on durable solutions for children.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Dagens Arena debatt 21-03-23:

Ylva Johansson måste lösa migrantkrisen till sidans topp

EU har stängt sina gränser, men människor på flykt hittar alltid nya vägar. Nu är det Kanarieöarna som tvingas hantera ett tiodubblat antal migranter. Det är dags för EU-kommissionär Ylva Johansson att se till att länderna delar på bördan, skriver Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker.

När EU-länder stängt sina gränser på grund av coronavirusets framfart har de vanliga flyktvägarna snabbt skurits av. Men antalet människor som flyr eller migrerar förblir konstant oaktat om vi stänger gränserna eller inte. Därför har tusentals migranter sökt sig till Kanarieöarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tomas Tobé i Dagens Arena 21-03-29: Naivt av C om migrationen till EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

EU Migration Law Blog 21-03-12:

Let's not forget about Schengen till sidans topp

By Jorrit J. Rijpma, Professor at the Europa Institute of Leiden Law School

In 2011, the closure of the French-Italian border by France in response to the arrival of Tunisian migrants who had been given an Italian temporary residence, was but a glimpse of things to come. In 2015, the 'refugee crisis' led one Member State after the other to reinstate checks at its internal border. Many of these checks have remained in place until this very day, despite clear time limits laid down in secondary law, with Member States invoking both the situation at the external borders and so-called 'secondary movements' of asylum applicants as justification.

The absence of border controls in Europe remains closely linked to common rules on migration and asylum, many of which find their origin in the Schengen flanking measures. The New Pact on Migration and Asylum has hailed the Schengen area as one the most important successes in European integration, but given the continued disruption of borderless travel, exacerbated by the COVID-19 pandemic, one would have expected a 'comprehensive' approach to have included concrete proposals for the governance of the Schengen area. Yet, the Commission merely announced a Strategy on the Future of Schengen, to be presented in the first half of 2021.

This contribution will argue that although the exclusion of Schengen from the Pact may be justifiable, it does not mean there is no need for a deeper reflection on the future of Schengen. It will briefly discuss the limited innovations the Pact does introduce. Finally, it will identify three priorities for the new Strategy: reinstatement of borderless travel in Europe, compliance with the Schengen rules, and the long overdue enlargement of the Schengen area.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

EU Migration Law Blog 21-02-22:

Independent Monitoring Mechanism: a necessary but limited mechanism till sidans topp

Romain Lanneau, former research assistant at the Odysseus academic network

The United Nations Refugee Agency (UNHCR) and the International Organisation for Migration (IOM) urged European States to end and investigate allegations of push backs against migrants at the borders. Those statements come at a time of increased tension at the European level regarding responsibility for fundamental rights violations at the external borders. The latest report of Refugees Rights Europe presents a grim picture of the state of Europe's borders in 2020. In May, an investigation by journalists concluded that Muhammad Gulzar was killed by Greek border guards during an operation at the border with Turkey in February. More than a hundred Members of the European Parliament requested the Commission and the Greek authorities to launch an investigation. Some months later, in October, it is the European Border and Coast Guard Agency that is accused of being involved in push back operations by investigative site Light House Reports and large media outlets.

It is during this period that Commissioner Johansson proposed in her speech on the New Pact on Migration and Asylum to create "a new independent monitoring mechanism for all Member States [..] to make sure that they are no push backs at the borders." The new mechanism has been introduced in article 7 of the proposal for a Regulation introducing a screening of third-country nationals at the external borders (hereafter Proposal for a Screening Regulation), analysed by Lyra Jakuleviciene? in this collection.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Vårt Europa 21-01-31:

EU-kommissionens Pakt om migration och asyl praktiseras delvis redan i Grekland till sidans topp

Annette Rosengren

Sedan fyra månader har vi ett förslag från EU-kommissionen om en ny Pakt för migration och asyl. Den har kritiserats hårt ur mänskliga rättighetsperspektiv. Pakten lägger fokus på återvändande och hävdar att de flesta som kommer irreguljärt till EU har inte behov av internationellt skydd. Avgörande beslut ska fattas vid EU:s yttre gräns genom snabbprocedurer, och många ska skickas tillbaka direkt. Resultatet kan bland annat bli att människor inte får sina skyddsskäl korrekt behandlade, omfattande förvarstaganden och att de nya EU-lägren på de grekiska öarna i praktiken blir fängelser.

Pakten smyger sig på oss innan den är tagen. Strax efter Moriabranden beslutade kommissionen om en särskild arbetsgrupp för Grekland och i december 2020 slöts ett Memorandum of Understanding mellan kommissionen med fyra av sina myndigheter (EASO, Frontex, Europol och FRA) och grekiska migrationsministeriet om ett nytt stort mottagningsläger på Lesvos, ett gemensamt pilotprojekt. Mottagandet ska vara i linje med EU-lag och asyl- och återvändandeprocedurerna ska vara smidigt sammanvävda, ett avdelat område inom lägret ska vara förvar. Till det kommer de tre redan beslutade mindre lägren, och det blir nog ett fjärde så att alla fem öarna med hotspots finns med. Kommissionen ser överenskommelsen om Lesvos som ett sätt att jämna vägen för att praktisera principerna i den nya Pakten om migration och asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vårt Europa blogg 21-02-01: Ingen människa är illegal - "Illegala gränspassager" och olagliga pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

EU Migration Law Blog 21-01-14:

The new design of the EU's return system under the Pact on Asylum and Migration till sidans topp

Madalina Moraru

Returns do not feature in the Pact's title, nevertheless they are a redline running across all of the Pact's five legislative acts, and two non-binding proposals scheduled for 2021.

These proposals aim to increase returns of irregularly staying third-country nationals from the EU by way of: introducing a mandatory, expedited return border procedure that could become the new regular return procedure; creating an EU Return Coordinator position to increase coordination among domestic return practices; increasing the links between asylum and return policies into a single integrated migration procedure; and introducing return sponsorship as a form of solidarity cooperation among the Member States.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

EU Migration Law Blog 20-12-18:

Border Procedure: Efficient Examination or Restricted Access to Protection? till sidans topp

By Jens Vedsted-Hansen, Professor, Aarhus University

As one of the novelties in the New Pact on Migration and Asylum and its accompanying legislative package, the European Commission has proposed to establish a 'seamless procedure' at external borders that will be applicable to all non-EU citizens crossing the borders without authorisation. In its entirety, the border procedure will comprise three elements: pre-entry screening, an asylum procedure and a 'swift return procedure' where applicable. The overall aim is explained as being to 'close the gaps between external border controls and asylum and return procedures' (p. 4, section 2.1).

The pre-entry screening will be established under a separate Proposal for a Screening Regulation that was presented by the Commission on 23 September 2020 as part of the legislative package linked to the EU Pact. In addition, the asylum border procedure aimed at examining asylum applications and the return border procedure for carrying out return of asylum seekers whose application has been rejected in the asylum border procedure are dealt with in the Amended Proposal for an Asylum Procedure Regulation, simultaneously launched in order to change the 2016 Proposal for an Asylum Procedure Regulation.

While this blogpost shall focus on the latter two proposals that must be seen in conjunction, these procedural devices should be considered in the light of the proposed pre-entry screening. This screening will necessarily interact with the asylum and return procedures at external borders, as described by Lyra Jakuleviciene in her contribution to the series. It should be stressed from the outset that 'closing the gap' by way of clarifying the need to issue a return decision immediately after a decision rejecting an application for asylum, or even in the same decision, in order to secure quick return of asylum seekers upon rejection, is in and of itself clearly a useful step, as already proposed by the Commission in the 2018 Proposal for a Recast Return Directive.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-01-06:

The pact and detention: An empty promise of 'certainty, clarity and decent conditions' till sidans topp

Galina Cornelisse

When presenting the new Pact on Migration and Asylum, the Commission wrote that its underlying rationale is the need for a new, durable European framework: 'one that can provide certainty, clarity and decent conditions for the men, women and children arriving in the EU.' Particularly when it comes to detention and accommodation at the borders of Europe, the last ten years have shown structural weaknesses in EU law and its implementation precisely with regard to 'certainty, clarity and decent conditions.'

Thus, certainty and clarity are negated by the numerous instances of de facto detention that occur at the borders of Europe, or the vague legal framework governing the situation in the hotspots. And the conditions that prevail in some of Europe's immigration detention centres, or in other places where people are either deprived of their liberty or where their freedom of movement is restricted, are a far cry from any possible interpretation of the term decency. Thus, proposals for new policies that aim to enhance certainty, clarity and decent conditions in this area are long overdue.

In this post I discuss those elements of the New Pact and its accompanying legislative and non-legislative initiatives that touch on detention and freedom of movement of third-country nationals. After setting out the content of the proposals in some detail, I investigate these through the lens of fundamental rights compliance. We will see that the Commission proposals do not sufficiently contemplate the implications of the link between border control and the liberty of individuals. The absence of a thorough and well-thought-out legal framework regulating detention and freedom of movement at the borders of Europe means that the promise of certainty, clarity and decent conditions can only be translated in practice if substantial changes to the proposed legislation are made.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Asile Forum 20-12-07:

Containment Development and Africa's Time-Space Trap till sidans topp

Forum on the new EU Pact on Migration and Asylum in light of the UN GCR

Loren B Landau, Iriann Freemantle

In 2015, a moral panic engulfed Europe. Long uneasy with African migration across the Mediterranean, the European Union (EU) and its members states responded with unprecedented levels of peacetime defensive action. In the subsequent years, panic engendered a sophisticated, multilateral apparatus to suppress African mobility. The New Pact on Migration and Asylum represents the next stage in its evolution.

From crisis to containment

The Pact demonstrates that what began as a crisis has now become a new 'normal.' It furthers efforts to institutionalise strategies that code 'ungoverned' and 'irresponsible' migration as existential threats to the EU, to host countries, and to migrants themselves. It outlines a series of initiatives - coercive, narrative and 'developmental' - to contain Africans' ambitions to move.

Importantly, the paternalism used to frame these efforts discursively reconciles intercepting and pre-empting Africans' movement with the EU's liberal, universalist foundations. The EU's raison d'être stems from respect for rights and dignity; concerns with safety and freedom; and dedication to progress for all. It wants a future where Africans are ready to join the world. Within this rubric lies the rub: Only the deserving and developed will be allowed to move; however, demonstrating deservingness requires adherence to ever more restrictive if amorphous moral codes connected to legality, safety and responsibility. In effect, qualifying to move means surrendering the desire to do so. To gain entry, refugees and asylum seekers must demonstrate that they migrated almost exclusively by compulsion..

The justification for this approach and the EU's extra-territorial modalities are outlined in the Pact's opening pages:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylkommissionen blogg 20-11-10:

The new pact will further undermine the rights of asylum seekers-this is why till sidans topp

Idag skriver en gäst på vår blogg, Evie Papada. Författaren kommenterar vad den nya EU-pakten om migration skulle kunna innebära, genom en jämförelse med hur mottagandet fungerar redan idag i Grekland. Förslagen till gränsprocedur och urskiljande av sårbara=skyddsvärda personer påminner om proceduren i Grekland som fått diskriminerande effekter och underminerat rätten till asyl.

The New Pact on Asylum and Migration presented by Commissioner Ylva Johansson uses less contentious language than its predecessor, the 2015 European Agenda on Migration; at its core, however, lies the age-old EU asylum and migration strategy of preventing arrivals at all costs. Amongst other, the Pact proposes extended use of asylum and return border procedures for Member States. The proposed Common Procedures for International Protection (CPIP) is meant to repeal the 2013 EU Asylum Procedures Directive (APD). Border asylum procedures become mandatory for nationals enjoying less than 20% in EU refugee recognition rates, extending to nationals where the EU protection rate is under 75% during periods of crisis. This will invariably result to procedural unfairness, with individuals subjected to asylum procedures of differential standards depending on their nationality and point of entry. Findings from a recent study on the border asylum procedures implemented on the island of Lesbos draw attention to a number of problematic conclusions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 20-11-13:

Stor oenighet om EU:s nya migrationspolitik till sidans topp

Svenska politiker står fortsatt långt ifrån varandra om hur EU:s framtida asyl- och migrationspolitik ska se ut.

EU-kommissionen presenterade i slutet av september sitt förslag på hur unionens migrations- och asylpolitik bör utformas.

Frågan är en av de mest kontroversiella på EU-nivå. Det framkom inte minst under en debatt mellan svenska politiker om förslaget på fredagen anordnad av EU-parlamentets Sverigekontor.

- [Förslaget] är långt från tillräckligt. Det är en stor besvikelse och riskerar inte bara ett utan väldigt många fler Moria, sade EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) och syftade på det överfulla grekiska flyktinglägret.

Hon är kritisk till bland annat förslagets så kallade gränsförfaranden där migranter, som bedöms ha små chanser att få asyl i EU, ska få sin ansökan prövad direkt och snabbt vid de yttre gränserna. Bah Kuhnke menar att det riskerar att sätta den internationellt överenskomna asylrätten ur spel.

Invändningen delades av Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk.

- De här förfarandena ska ske i någon slags juridisk limbo vid gränserna. Det kommer innebära en systematisk internering. Det här kommer förvärra en situation som redan är ohållbar och oacceptabel, sade Björk.

Även EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C) lyfter rätten till en rättssäker asylprövning för migranter som fundamental.

Efter flyktingkrisen för fem år sedan lade kommissionen 2016 fram ett förslag på asyl- och migrationspolitik. Ett bärande inslag var att alla medlemsländer skulle ta emot flyktingar vid stora inflöden. Detta har dock helt blockerats i ministerrådet av bland annat Polen och Ungern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

EU Migration Law Blog 20-11-11:

The shift from temporary to immediate protection in the new European Pact till sidans topp

By Dr Meltem Ineli-Ciger, Assistant Professor, Suleyman Demirel University.

The European Commission presented the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum (hereinafter Proposal for a Migration and Asylum Crisis Regulation) as part of the new European Pact on Asylum and Migration on 23 September 2020. The Proposed Regulation seeks to repeal the Temporary Protection Directive 2001/55/EC and aims at introducing immediate protection instead.

A closer look at the new immediate protection status reveals that immediate protection resembles a lot to temporary protection in some respects though there are a number of differences.

Motivation behind introduction of the immediate protection status can be identified as to establish a group protection status that would be applied in situations of crisis as opposed to the Temporary Protection Directive which remains, to this date, unimplemented.

To increase the protection framework's chances of implementation, the Commission has changed the name of the protection status from temporary to immediate protection, simplified its activation/triggering mechanism, narrowed down its scope and limited its duration. Nevertheless, will these changes really increase the likelihood of implementation of the immediate protection status and make a difference in practice?

This blog post intends to find an answer to the said question by reviewing the newly proposed immediate protection framework and comparing it with the temporary protection status.

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Lilian Tsourdi in EU Migration Law Blog 20-11-06: The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration (Extern länk)

Daniel Thym in EU Migration Law Blog 20-10-29: Secondary Movements: Overcoming the Lack of Trust among the Member States? (Extern länk)

Lyra Jakuleviciene in EU Migrtion Law Blog 20-10-27: Re-decoration of existing practices? Proposed screening procedures at the EU external borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.