fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Hot och hat i sociala medier mm

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210125:

Sveriges Radio Blekinge 21-01-12:

Stiftet avgör om präst får behålla yrkestitel efter uttalanden om flyktingar till sidans topp

Med anledning av de Facebookinlägg som den vikarierande kyrkoherden i Mörrum-Elleholms församling Ivan Knezy skrivit så kommer domkapitlet i Lunds stift att starta en utredning för att se om kyrkoherden brutit mot sina vigningslöften.

I inläggen kallar han bland annat romer för arbetsskygga, skriver att han är orolig för att araber ska ta över Sverige, och anser även bland annat att EU såväl som regeringen och ärkebiskopen bidrar till det kristna Europas undergång.

"Vi startade själva ett tillsynsärende eftersom det blivit såpass uppmärksammat. Vi kommer nu ha samtal med kyrkoherden där han får lämna sina synpunkter och sedan ta ställning om det står i strid med hans vigningslöften", säger Eirik Ski, 1:e stiftsjurist i Lunds stift.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.