fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Flyktingmottagande och attityder

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211231:

Dagen debatt 21-12-26:

Vi döljer människor i termer som "volymer" och "flyktingströmmar" till sidans topp

Av Sofia Camnerin , generalsekreterare Sveriges kristna råd

Vi behöver känna igen varandra som människor om världen ska bli hel. Det kristna budskapet handlar om en Gud som blir människa för att vi fullt ut ska bli människor, också för varandra, skriver Sofia Camnerin.

Julbudskapet handlar om att Gud blir människa. Den Högste, all äras konung, föds som ett spädbarn, akut på ett jordgolv, som en utestängd, i ett land under ockupation, av fattiga föräldrar som är tvingade iväg på skattskrivning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Sveriges Radio Vetenskapsradion 21-11-24:

Höger- och vänstermedia påverkar våra åsikter om invandring till sidans topp

De som tar del av traditionella nyhetsmedier tycks inte bli påverkade i sina uppfattningar om invandring. Det blir däremot de som läser höger- eller vänsterinriktade medier.

Detta enligt en enkätundersökning vid Göteborgs universitet, där över 2000 svenskar tillfrågades om deras medievanor och deras uppfattning om migration.

Frågorna ställdes vid tre tillfällen, 2014, 2015 och 2016, de åren när ett mycket stort antal flyktingar kom till landet. Studien är publicerad i International Migration Review.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Dagens Nyheter krönika 21-10-12:

Nadia Jebril: 2015 visade sig Malmö från sin allra starkaste sida till sidans topp

Världen brakade in över våra gränser, upp genom rulltrapporna och ut i Malmö city. DN:s Nadia Jebril glömmer aldrig hoppets och förtvivlans 2015.

Jag har inte slutat tänka på hösten 2015 sen jag för några veckor sen hörde Stefan Löfven säga att vi aldrig ska tillbaka till 2015.

Skulle situationen i Afghanistan kunna leda till en ökad ström av flyktingar till Europa? Kanske. Men Sverige ska aldrig igen ta emot lika många flyktingar som vi gjorde under krisen i samband med Syrienkriget.

Jag bor 700 meter från centralstationen och det som hände där den hösten. Det var inte längesen ändå känns det gammalt, journalfilmsaktigt. Jag letade fram anteckningar från då och tog en promenad i höstsolen, det blev som en stadsvandring i hoppets tecken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Dagens Samhälle 21-10-03:

Ovanåker tar ställning för flyktingar i Europas läger - "Behövs en motröst" till sidans topp

Ovanåker har förklarat sig som säker hamn för flyktingar. "I dagens politiska invandringsdebatt behövs en motröst" säger fullmäktiges ordförande Yoomi Renström.

Som första kommun i Sverige ställer sig Ovanåker bakom ett initiativ från en rad tyska städer som deklarerat att de ska vara "säkra hamnar" för flyktingar. De har förklarat sig villiga att ta emot främst minderåriga asylsökande som befinner sig i överfulla flyktingläger i Grekland.

För Ovanåkers del handlar deklarationen dock inte om att i praktisk handling ta emot personer som fått asyl i ett EU-land och ska vidarebosättas i ett annat land inom EU. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska snarare ses som ett inlägg i debatten om nivån på invandringen till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Göteborgs-Posten debatt 21-09-12:

Migrationspolitik får inte fastna i polariserande pajkastning till sidans topp

För att bryta segregationen behöver migrationen fortsatt ligga på låga nivåer under lång tid framöver. Regeringens skärpningar är bra, men kontrollen behöver stärkas ytterligare på flera områden, skriver bland andra Jonas Attenius (S).

Göteborg är segregerat. I vissa delar av vår stad är nästan alla utrikesfödda, och i andra delar är nästan ingen utrikesfödd. Barn, födda i Sverige, växer upp i Göteborg utan att lära sig flytande svenska. Människor som har flytt krig och diktatur fastnar i förnedrande utsatthet. På byggarbetsplatser och längs cykelbudsrutter utnyttjas fattiga invandrare som billig och okontrollerad arbetskraft. Tonåriga EU-medborgare utsätts för trafficking och sexhandel. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Viktig tillgång

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-05-21:

(V): Ge amnesti till de unga som omfattas av gymnasielagen till sidans topp

Hur behandlar regeringen de asylsökande och hur står det till med decentraliseringsviljan egentligen? Asylmottagandet har minskat och därför anser migrationsverket att verksamheten i landet ska koncentreras. Människor flyttas runt som schackpjäser. Enskilda och familjer har redan flyttat flera gånger mellan Migrationsverkets olika boenden. Barnen har ryckts upp från förskolor och skolor.

På många ställen har de asylsökande tagits emot av samhällsgemenskapen, barnen har fått lekkamrater och skolkamrater och lärt sig svenska. I dagsläget gäller det Örnsköldsviks och Kramfors kommuner där drygt 400 personer tvingas flytta. I Örnsköldsvik berörs 30 barn och i Kramfors drygt 90. Detta skapar stor otrygghet, frustration och känslor av hopplöshet. Hur rimmar denna utveckling med politikens vilja att decentralisera statlig verksamhet? Regeringen och Migrationsverket behöver tänka om och se till att det välfungerande service- och utredningskontoret med 24 tjänster som finns i Kramfors ska vara kvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Aftonbladet debatt 21-03-27:

Migrationen har lett till ökad antisemitism till sidans topp

KD: De som inte ser det är en del av problemet

Ebba Busch, Sofia Damm, Michael Anefur och Tuve Skånberg

"De hatar Israel, därför hatar de judar".

Så lyder ett av vittnesmål från ett barn som citeras i Mirjam Katzins rapport, "Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap" som handlar om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Humanity in Action January 2021:

To Lesbos and back again: In a continent that has forgotten its humanity till sidans topp

Nanna Vedel-Hertz, Master of Arts in Journalism, Media and Globalization, shares her experiences of travelling to a refugee camp on Lesbos, her disbelief in how human rights are discarded at the European borders, and the role of media.

What most people do not realise is that when someone becomes a refugee and loses their citizenship, they also lose their natural right to be heard, to have a voice. This is a right that the media has the power to give them back. I recognise that the media should strive to be as objective as possible, but what we rarely realise is that when we seek to take no one's side we often unknowingly do the opposite and side with people in power.

The Power of Media

Back in spring 2020 I was writing my dissertation for my Master of Arts in Journalism, Media and Globalization, specializing in war and conflict. The paragraph above ended up being the first paragraph in my entire dissertation. Something my supervisor opposed, but it was important to me. It was a quote from my application for said master's degree that I had written two years prior. It was written half a year after I had been to the Greek island Lesbos for the first time, having interviewed refugees stranded there. Heard their stories and realized how dire the situation was.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Sydsvenskan debatt 20-11-10:

"Inrätta avgränsade och stängda asylansökningsområden." till sidans topp

Någon kan säkert tycka att det låter hårt och inhumant med asylansökningsområden, men vår avsikt är att påskynda asylprocessen, stärka rättssäkerhet och humanism. Det skriver Michael Anefur och Magnus Jakobsson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna.

Sverige och Europa har problem med att leva upp till sina internationella åtaganden när det gäller flyktingar. I Europa pågår en kamp om vem som ska "slippa" hjälpa människor i nöd samtidigt som vissa länder byggt upp flyktingläger med vedervärdiga förhållanden.

Sveriges asylsystem tar lång tid och brister i rättssäkerhet och humanitet. Kommunerna och den ideella sektorn får ta ansvar för uppgifter som rimligen är statens.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.