fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om moderaterna

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211122:

SvT Nyheter 21-11-16:

M, KD och SD eniga om gemensamt motförslag till sidans topp

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har enats om ett gemensamt motförslag till regeringens budget. Det handlar bland annat om sänkt inkomstskatt, skärpt migrationspolitik och sänkta skatter på bensin och diesel.

(...)

Skärpt migrationspolitik

Utöver budgetförslagen har man en överenskommelse om skärpt migrationspolitik. Asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten och arbetskraftsinvandringen begränsas genom införande av ett högre lönekrav.

Partierna föreslår också att fler utvisningar och avvisningar ska verkställas och att arbetet mot illegal invandring prioriteras.

Oscar Sjöstedt (SD) beskriver förhandlingarna som bitvis tuffa men konstruktiva och menar att partierna nu har större möjligheter att samarbeta framöver.

- Det här är enbart ett preludium för vad som komma skall, säger han.

Rättspolitik och drivmedel

De tre partierna har även förslag på rättsområdet. Bland annat vill man lägga 400 miljoner på en riktad satsning för höjda polislöner och ett tillskott på 1,7 miljarder, för att nå målet om 10 000 polisanställda senast 2024.

Därtill föreslås ett tillskott på 3,4 miljarder kommande tre år till sjukvården och sänkt skatt på bensin och diesel, med 50 öre per liter från och med 1 maj 2022.

- Vi gör viktiga omprioriteringar för att stärka kampen mot brottsligheten och få fram fler vårdplatser, säger Jakob Forssmed (KD).

Liberalerna inte med

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson säger till SVT att man även samtalat med Liberalerna och att flera av partiets förslag har förts in.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 21-11-16: M vill inte regera med SD - trots gemensamma förslaget (Extern länk)

Värmlands Folkblad ledare 2021-11-17: Oavsett hur han formulerar sig är det uppenbart: Vi kan inte lita på Ulf (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Dagens Arena ledare 21-10-20:

Daniel Mathisen: Moderaternas blåbruna röra till sidans topp

När Moderaternas stämma inleds i veckan är det ett helt annat parti än det Fredrik Reinfeldt ledde. Anständighetens borgerlighet finns inte längre.

Örebro, sensommaren 2005. När Fredrik Reinfeldt kliver upp i talarstolen på Moderaternas arbetsstämma är det ännu svårt att greppa den strategiska och politiska förskjutning han ska lyckas med. Med formuleringar om en längtan efter frihet, att stå upp för människans rätt att leva fritt, inleder han ett nytt kapitel i svensk politisk historia.

Inför partiets arbetsstämma i Helsingborg, som inleds under morgondagen, är tonläget ett annat. Hela partiet ett annat.

Nu, år 2021, har Ulf Kristersson effektivt filat bort de liberala delarna av partiets profil till förmån för högerkonservativa och nationalistiska perspektiv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-22:

M vill strama åt arbetskraftsinvandring till sidans topp

Moderaterna vill strama åt arbetskraftsinvandringen.

Lågavlönade jobb som kräver låg kompetens ska främst gå till arbetslösa i Sverige.

Moderatstämman i Helsingborg ska i dag debattera förslag om jobb och tillväxt och migration och integration.

Partistyrelsen vill strama åt den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen genom ett nytt lönekrav. Ungdomsförbundet Muf var redo för strid på stämman, eftersom man ansåg att kravet låg så högt att det skulle försvåra för företag att hitta arbetskraft. Även från näringslivshåll har det kommit kritik.

Men efter en kompromiss på torsdagskvällen uteblir striden.

I stället för partistyrelsens förslag att bara tillåta arbetskraftsinvandring om lönen motsvarar den svenska medianlönen, alltså runt 32 000 kronor, finns nu ett kompromissförslag på 85 procent av medianlönen, omkring 27 000 kronor.

Säsongsarbetare, som bärplockare, ska vara undantagna.

Minska missbruk

Partistyrelsens argument för ett högre lönekrav är att det kan minska missbruket av arbetskraftsinvandring. Dessutom föreslås att arbetskraftsinvandring av personliga assistenter stoppas helt och att försörjningskrav införs för arbetskraftsinvandrare som vill ta hit anhöriga.

Partistyrelsen anser även att lågavlönade jobb som kräver låg kompetens främst ska gå till arbetslösa i Sverige. Det är en del i M:s politik för att minska långtidsarbetslösheten.

Stämman ska besluta om ett nytt mål för M-politiken: Långtidsarbetslösheten ska halveras inom tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT /Squid 21-10-22: LO gillar M-förslag om arbetsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 21-10-23:

Alex Voronov: Från detta gäng bör vi vänta oss det värsta till sidans topp

Varför talar Moderaterna så sällan om att det går allt bättre för de utrikesfödda på svensk arbetsmarknad? Och vad gör det med bilden av invandrare?

Finansministerkandidat Elisabeth Svantesson (M) fick denna fråga ett antal gånger i intervjuprogrammet 30 minuter i SVT i onsdags. Den kom inte en dag för tidigt och visar hur det faktiskt ser ut: en allt större andel av invandrarna får jobb och blir självförsörjande - och denna utveckling har pågått i åtminstone 20 år.

Varje gång tog Svantesson sig ut genom att halvt medge att det finns positiva tecken men att hon har fokus på att hantera problemen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Dagens Arena debatt 21-08-11:

Mats Wingborg: Den nyliberala falangens tystnad till sidans topp

Länge fanns en högljudd nyliberal fåra inom borgerligheten som försvarade en fri rörlighet över gränserna. Men många av dessa har numera inordnat sig i ledet och sluter upp bakom Ulf Kristersson.

Den 8 juli denna sommar dök ett intressant tweet upp skrivet av Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega och med ett förflutet på Svenskt Näringsliv, tankesmedjorna Timbro och Den nya Välfärden samt kommunikationsbyrån Kreab. Segerfelt skrev:

En gång i tiden drev vi Migro, för friare invandring. Många, kanske de flesta, av dem som engagerade sig var moderater. Detta var mindre än tio år sedan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Folkbladet ledarkrönika 21-08-06:

Ynkligt att försöka vinna högerpopulistpoäng till sidans topp

Susanne Sjöstedt

När krigskorrespondenten Magda Gad som enda svenska journalist rapporterar på plats från en av världens värsta krigshärdar i Afghanistan är det helt ofattbara vidrigheter som beskrivs i spåren av det amerikanska tillbakadragandet i landet.

Och det sker bara ett par månader före 20-årsdagen för terrordåden i USA som förvisso inte på något sätt inledde striderna i Afghanistan - de har rasat längre än så - men som i alla fall fick dem att blossa upp igen.

För det var för att jaga al-Qaida-ledaren bin Ladin i de afghanska bergen och för att avsätta talibanregimen som USA begav sig dit. Nu har de amerikanska trupperna lämnat landet efter 20 år utan att uppdraget är i närheten av utfört. Visst "störtades" talibanregimen 2001, men är nu tillbaka igen kanske starkare än nånsin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Eskilstuna-kuriren ledare 21-04-26:

M- och SD-politik kommer ge större utanförskap till sidans topp

De hårdaste förslagen som presenteras under etiketten "integrationspolitik" har inte alls det som fokus. Ofta är syftet det omvända. I stället för att stimulera invandrares etablering, öka deras delaktighet i samhället och främja allmän sammanhållning sänds motsatt budskap: "Kom inte hit. Men om du ändå kommer hit, ska vi se till att göra din tillvaro så svår som möjligt."

Målet är inte inkludering utan en starkare åtskillnad mellan dem som är födda i Sverige, eller har bott här länge, och de nyinvandrade. De senare ska ha färre politiska rättigheter och sämre socialt skydd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

SvT Nyheter 21-04-05:

M: Sänk bidragen till nyanlända i Sverige - koppla det till arbete till sidans topp

Moderaterna vill se en statlig, låg och enhetlig etableringsersättning för nyanlända till Sverige. Enligt förslaget ska de som inte arbetar få väsentligt lägre ersättning de fem första åren i Sverige jämfört med de som arbetar. Genom kvalificering till bidrag menar partiet att arbetsviljan ökar och att integrationen därmed förbättras.

Moderaterna vill se en enhetlig statlig etableringsersättning. Bidragsystemet ska de nyligen anlända kvalificera sig till genom arbete och permanent och laglig bosättning i Sverige för att som mest nå ett bidragstak.

- Många som kommer till Sverige arbetar och försörjer sig själv men alldeles för många hamnar utanför arbetsmarknaden. En orsak till det är de svenska bidragsystemen som är väldigt generösa. Då vill vi att det ska vara en lägre ersättning de första fem åren så att det ska löna sig att ta ett jobb, säger Elisabet Svantesson Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson till SVT.

Max 12 000 i månaden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-04-08:

I dag presenterar vi en helt ny integrationspolitik med 100 konkreta förslag. till sidans topp

Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M)

Vi behöver en helt ny integrationspolitik där målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige. Politiken måste också löpande utvärderas mot två mätbara mått: hur många är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

Svensk politik har aldrig tagit integrationsproblemen på allvar, och därför inte heller fattat de politiska beslut som krävs. Resultatet är ett djupt utanförskap bland många invandrare. Nu behövs en helt ny integrationspolitik.

För ett land som Sverige är framgångsrik internationalisering en överlevnadsfråga. Våra världsledande företag berikar andra länder, och hundratusentals människor som kommit hit under årens lopp berikar vårt land med kultur, kunskap, entreprenörskap och skattepengar. Det är avgörande för vår framgång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund insändare 21-04-15:

Apropå asylsökande till sidans topp

Apropå de asylsökande: "Vi behöver dem inte." Så talar en fullblodsegoist, i det här fallet Ulf Kristersson. Enda anledningen till att vi ska ta emot asylsökande är att vi ska "behöva" dem.

Finns det andra personer som vi inte behöver? Barn under 18? Pensionärer? Personer med någon form av funktionsnedsättning? Långtidssjukskrivna? Långtidsarbetslösa? Ulf Kristerssons resonemang är ett allt brantare skuttande plan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-01-17:

Moderaterna står upp för en stram migrationspolitik - när ska S göra det samma? till sidans topp

Sveriges kommuner fortsätter ta ett stort ansvar för den höga asylinvandringen till Sverige och den integrationskris som följt i dess spår. En anledning till att så många sökt sig hit är att svensk lagstiftning avvikit från andra EU-länders stramare regelverk. Därför har det för Moderaterna varit centralt att den svenska migrationspolitiken inte ska gå utöver EU:s minimikrav.

Migrationskommitténs förslag, som Socialdemokraterna som enda parti stod bakom, skulle innebära samma nivå på invandringen som i dag. Men kort efter att regeringen mottagit förslagen kom Socialdemokraterna överens med Miljöpartiet om omfattande lättnader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Nya Wermlands-Tidningen 20-12-10:

Intervju Maria Malmer Stenergard: Den strama migrationspolitiken till sidans topp

Vi får inte vara aningslösa. Utgångspunkten måste vara att de som kommer hit kan integreras snabbt, förväntas ta ansvar och bli en del av vårt samhälle, säger Maria Malmer Stenergard.

Det ledande oppositionspartiet Moderaterna står inte bakom de förslag på en framtida migrationspolitik som regeringen har skickat på remiss. Maria Malmer Stenergard, partiets migrationspolitiska talesperson, förklarar hur förslagen skulle se ut om M fick bestämma.

M vill minska invandringen för att förbättra integrationen, men vad händer sedan?

- Jag tror att i princip så långt man kan överblicka måste vi ha en stram invandring för att våra integrationsproblem är så omfattande. Alldeles för många lever i utanförskap, bara hälften av de som kommit hit blir självförsörjande. Det är tyvärr inget man vänder på ett decennium. M är ju ett parti som ser positivt på globalisering. Vi ser stora vinster med att människor rör sig över gränser, och vi vill att Sverige ska vara en del av det. Men vi får inte vara aningslösa. Utgångspunkten måste vara att de som kommer hit kan integreras snabbt, förväntas ta ansvar och bli en del av vårt samhälle.

Hur bör välfärden utformas för att ge bäst förutsättningar för en hållbar migrationspolitik?

- Jag tror att de flesta svenskar vill se en omfattande välfärd. När man är som svagast ska staten gripa in och hjälpa till. Men den välfärden bygger på att alla som har förmåga är med och bidrar, och så är det inte nu. Om vi ska kunna bibehålla en hög nivå på välfärden måste vi i större utsträckning göra den premiebaserad i stället för bosättningsbaserad. Man måste jobba sig in i välfärden.

Kan detta förändra svenskarnas syn på välfärden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.