fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om Miljöpartiet

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 210504:

SvT Nyheter 21-04-21:

Märta Stenevi: Har möjlighet att ta emot fler till sidans topp

Märta Stenevi (MP) är själv en del av regeringen, men menar ändå att migrationspolitiken som läggs fram inte är Miljöpartiets.

- Det är 80 miljoner människor på flykt i dag, vi har ingen möjlighet att ta emot 80 miljoner människor i Sverige, men vi skulle ha en möjlighet att ta emot betydligt fler än vi gör i dag, säger jämställdhetsministern i SVT:s 30 minuter.

"Det är ingen hemlighet att jag inte är en vän av den migrationslagstiftning som vi har i dag", så sa Miljöpartiets Märta Stenevi efter regeringens svängning i migrationsfrågan 2015, som kraftigt reducerade det svenska flyktingmottagandet.

I en intervju ett år senare menade Märta Stenevi att flyktingmottagandet ännu inte varit i närheten av något tak för vad Sverige mäktar ta emot.

I dag är Stenevi jämställdhet- och bostadsminister i Stefan Löfvens regering. Hon menar fortfarande att man gick för långt med den tillfälliga lagen och att den fick för stora konsekvenser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.