fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Migrationsverket

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211104:

Svenska Dagbladet debatt 21-10-19:

Tove Lifvendahl: Blind tillit får inte leda staten till sidans topp

Debattören Merit Wagers närgångna frågor om kontrollen av anställda som beslutar om medborgarskap, har lett till att Migrationsverket har skärpt kraven och säkerhetsklassificeringen.

"Ordning och reda" är politikens starkaste honnörsord, oavsett om det gäller statsfinanser, socialförsäkringssystem eller migrationspolitik. I det sistnämnda fallet har oförmågan under senare decennier att upprätta just ordning och reda haft enorma konsekvenser, för enskilda, för samhället och för tilltron till politiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Norran debatt 21-03-07:

Ali drabbas av Migrationsverkets fyrkantiga hållning till sidans topp

Migrationsverket har i ett debattinlägg i Norran den 22 februari besvarat Håkan Janssons, Kristdemokraternas ledamot i Norsjö kommuns fullmäktige och Charlotta Enqvists, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå, debattartikel om systemfel i svensk migrationspolitik.

När jag läste migrationsverkets svar blir jag väldigt besviken på att Migrationsverket gömmer sig bakom lagstiftarna. Jag är väl insatt i myndighetsutövning eftersom jag själv arbetar på en. Det är självklart att uppdraget en myndighet har är att tillämpa lagar, men hur är en annan fråga. Som handläggare på en myndighet har du ett stort ansvar att tolka lagstiftningen på ett vettigt sätt. Migrationsverket har gång efter annan visat prov på brister i rimlighetsbedömningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Dagens Nyheter ledare 21-01-25:

Lisa Magnusson: Migrationsverkets verksamhet måste hålla högre kvalitet till sidans topp

Det finns en gräns där effektiviseringar blir orealistiska - inte minst när de pågår år efter år, och allt färre ska hinna allt mer.

Att en företagsledning drar ned på budgeten och kallar det "effektivisering" är en klassiker. Ibland är det rimligt, förstås. Men det finns också en gräns där nedskärningar blir orealistiska, inte minst när de pågår år efter år, och allt färre ska hinna allt mer. När det dessutom handlar om offentlig sektor äventyrar det kvaliteten på samhällsviktig service.

Som på Migrationsverket. De som väntar på besked därifrån sätter hela sina liv på paus: Kommer jag att få stanna i Sverige? Kommer min familj att få komma hit? Det handlar om livsavgörande ärenden. Ändå har väntetiderna länge legat på upp till tre år. Det är oacceptabelt länge, inte minst i de fall då det finns minderåriga involverade, vars halva barndom försvinner i denna meningslösa väntan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 21-02-03: Svar på skriftlig fråga av Alexandra Anstrell (M): Migrationsverkets handläggningstider (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.