fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Kostnader, finansiering och "systemkollaps"

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211122:

Nya Wermlands-Tidningen insändare 21-11-08:

"Vi måste förbereda oss på en kraftigt ökande invandring" till sidans topp

Lars-Arne Sjöberg

Intressant att jag lyckats få igång en debatt om denna viktiga fråga. Jag vill inte öka utanförskapet för 20 procent av Sveriges befolkning. Vi måste hjälpas åt att integrera våra nya svenskar, som redan finns i vårt samhälle.

Jag har läst en lång rad rapporter. Allt det jag skrivit i min insändare finns dokumenterat vetenskapligt stöd för. Det är alltså inte mina påhitt. Allt är offentlig och tillgänglig på webben. De flesta som invandrar är i åldern 31-40 år. I den åldersgruppen har 32 procent av invånarna i Sverige utländsk bakgrund.

Jag har läst rapporter, böcker och minst ett 50-tal artiklar. Det finns många analyser som pekar mot diametralt olika håll. Ingen kan påstå sig "äga sanningen". Skillnader mellan resultaten är beroende på vilket tidsperspektiv man ser. De som ser positiva effekter av invandringen har lite större perspektiv, det vill säga effekter under många år på samhället, kulturlivet, näringslivet som ofta inte är kvantifierbara.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

TT / AB 21-10-19:

S-krav: Mer pengar för flyktingmottagandet till sidans topp

Kommunerna får för lite statligt stöd för flyktingmottagandet.

Det anser ett 20-tal arbetarekommuner som tänker ta strid på S-kongressen för ett femårigt stöd i stället för dagens tvååriga.

Kommunerna är i dag skyldiga att ta emot asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Staten kompenserar kommunerna för kostnaderna för mottagandet.

Det handlar dels om kostnader som uppstår för kommunerna, dels riktat stöd till nyanlända under den första tiden i Sverige.

Det består av en schablonersättningen som betalas ut till kommuner med ett fastställt belopp per mottagen person. Därtill betalar staten en etableringsersättning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet. Ersättningarna betalas ut i max två år.

Väldigt tufft

Det här räcker inte, anser en lång rad arbetarekommuner. I ett 30-tal motioner, både från arbetarekommuner och enskilda, med likalydande skrivningar till kongressen i november, kräver de att "Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommunerna för kostnaderna kopplat till flyktingmottagande under de fem första åren efter att uppehållstillstånd beviljats".

Men partistyrelsen är kallsinnig och avstyrker kraven.

Att så många arbetarekommuner står bakom kraven tyder dock på att det blir en debatt på kongressen. En av dem är Karlstad arbetarekommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen insändare 21-10-27:

Vad kostar egentligen invandringen? till sidans topp

Lars-Arne Sjöberg

Den svenska regeringen och den ekonomiska expertisen ansåg att flyktingmottagandet 2015 skulle bli en stor kostnad. Denna kostnad skulle skapa stora underskott, ta pengar från välfärden, tvinga staten att låna och kanske också tvinga fram skattehöjningar. Makthavare framställde detta ekonomiska resonemang inte som en prognos, utan som ett ofrånkomligt faktum.

Detta kostnadsperspektiv bygger på en bristfällig kunskap om makroekonomi. En stats utgifter kan inte betraktas på samma sätt som ett hushålls utgifter, och inte uttryckas i samma termer.

I ett hushåll är spenderade pengar förlorade. Dessutom får vi betala skatt på våra inkomster och pensioner och vi betalar moms på de varor och tjänster vi köper. När en stat spenderar är detta alltid en inkomst någon annanstans i ekonomin, för kommunerna, företagen och hushållen, eftersom pengarna ju inte försvinner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Göteborgs-Posten debatt 21-09-12:

Migrationspolitik får inte fastna i polariserande pajkastning till sidans topp

För att bryta segregationen behöver migrationen fortsatt ligga på låga nivåer under lång tid framöver. Regeringens skärpningar är bra, men kontrollen behöver stärkas ytterligare på flera områden, skriver bland andra Jonas Attenius (S).

Göteborg är segregerat. I vissa delar av vår stad är nästan alla utrikesfödda, och i andra delar är nästan ingen utrikesfödd. Barn, födda i Sverige, växer upp i Göteborg utan att lära sig flytande svenska. Människor som har flytt krig och diktatur fastnar i förnedrande utsatthet. På byggarbetsplatser och längs cykelbudsrutter utnyttjas fattiga invandrare som billig och okontrollerad arbetskraft. Tonåriga EU-medborgare utsätts för trafficking och sexhandel. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Viktig tillgång

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Vestmanlands Läns Tidning ledarkrönika 21-07-11:

Tedin: Är de som överlevde Srebrenica också en belastning? till sidans topp

Söndagen markerar årsdagen av folkmordet i Srebrenica 1995, staden på västra Balkan som blivit symbolen för de grymheter som utspelade sig under krigen i det sönderfallande Jugoslavien.

I dag lever efterlevande till offren runt om i Europa.

En del kom till Sverige som flyktingar. Lagom till årsdagen av sitt trauma fick de höra moderatledaren och statsministerkandidaten Ulf Kristersson säga i P1 att de "har blivit en belastning för Sverige".

Folkmordet i Srebrenica inträffade mellan den 11 och den 22 juli 1995. Omkring 8 000 bosniska muslimska män och pojkar i åldrarna 13 - 78 år fördes bort inför handfallna FN-trupper och mördades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-07-07: Ulf Kristersson i partiledarutfrågning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bohusläningen krönika 21-07-15:

Marielle Peterson: Tänk vilken belastning jag har varit för samhället till sidans topp

Under perioden 31 juli 2018 till och med 1 augusti 2019 bodde cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn en eller flera nätter på skyddat boende. 12 700 personer alltså. Det är en ökning med 38 procent för vuxna och för barn nästan en fördubbling. Och siffrorna har ökat extra under coronapandemin, men ökningen har skett alldeles oavsett.

Jag tillhör gruppen som bott på skyddat boende ihop med mina barn - på grund av upprepade mordhot. Det är lite svårt i dag att minnas den tiden, eftersom jag förmodligen drabbades av PTSD. Men jag minns att de som hotade menade allvar. Ja, annars skulle polis och sociala myndigheter förstås inte flyttat oss långt ut i bushen.

Förutom alla telefonhot minns jag en man som kom till vår ytterdörr med keps nerdragen till näsan och en scarf över munnen. Bilen han kört stod på tomgång utanför huset. Han hade ena handen nerstucken i en låda och han bultade hårt på dörren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Dagens Industri debatt 21-06-13:

Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb till sidans topp

Den låga självförsörjningsgraden hos utrikes födda beräknas påverka statsutgifterna väsentligt. Den viktigaste debatten om pensionerna bör vara hur man ska få dessa personer i arbete, skriver Janerik Larsson.

När den svenska migrationspolitiken diskuteras nämns nästan aldrig det långsiktiga, statsfinansiella perspektivet.

Hur ser migrationspolitiken ut om man sätter fokus där?

I Entreprenörskapsforums rapport "Vägar till självförsörjning" som offentliggjordes 2020 finns en kort passage som borde väcka mångas intresse:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Borås Tidning ledare 21-04-26:

Jesper Strömbäck: Invandringen är fortfarande en resurs till sidans topp

Att följa den politiska debatten är som att äntra ett politikens spegelhus, fyllt av buktande speglar som skapar förvridna bilder av det som debatteras.

Det gäller inte minst debatten om invandring, som numera domineras av två högst problematiska tankefigurer.

Den första tankefiguren är att invandringen måste minska. Det finns flera problem med det argumentet. För det första framställs det som ett "måste", vilket bara syftar till att dölja en politisk vilja. För det andra bortser det från att invandringen har minskat kraftigt de senaste åren, och förra året var den totala invandringen den lägsta sedan 2005. För det tredje framställs det ofta som att invandringen domineras av asylsökande, men faktum är att det vanligaste födelselandet bland dem som invandrade till Sverige förra året var - just det - Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Europaportalen debatt 21-02-09:

Så kan populismens onda cirkel brytas till sidans topp

Mindre invandring och fler äldre leder till minskad tillväxt. Stagnerande regioner och allt äldre väljare tenderar att stödja nationalistiska partier med anti-migrationsprogram vilket i sin tur leder till minskad tillväxt och ekonomisk stagnation. Men metoder från klimatpolitikens område kan hjälpa till att bryta den onda cirkeln. Det skriver Gregor Noll, professor i internationell rätt, Göteborgs universitet.

Vi är på väg in i en ond cirkel: EU:s etablerade ekonomiska modell, baserad på fri rörlighet, håller på att förlora sin trovärdighet samtidigt som dess befolkningar blir allt äldre, vilket leder till avmattning av ekonomin. Sedan 1950-talet har unionen drivit en migrationspolitik vars huvudpoäng har varit att främja tillväxten genom att underlätta mobilitet mellan medlemsstaterna. Nu närmar sig EU vägs ände när det gäller att anta nya medlemmar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Expressen debatt 20-11- 03:

Därför är det fel att se på invandrare som en kostnad till sidans topp

Skulle det inte finnas kvinnor som tog de lågavlönade jobben i offentlig sektor skulle männen vara tvungna att göra det. Det är exakt likadant med utrikesfödda, skriver Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson.

I en replik på vår artikel om att invandrare arbetar fler timmar än svenskfödda, menar debattörerna att vi ger en missvisande bild av läget. Inte när det gäller hur mycket respektive grupp arbetar, men slutsatsen att utan invandring skulle pensionsåldern höjas eller välfärden skäras ned. Invandring är enligt debattörerna en belastning för välfärden. De hänvisar till forskaren Joakim Ruist och menar att det råder enighet i detta. Det gör det verkligen inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.