fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Gränskontroller och id-krav

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211231:

Riksdagen 21-12-08:

Svar på skriftlig fråga: Gränskontrollerna vid resor från Danmark till sidans topp

Fråga 2021/22:443 av Rasmus Ling (MP)

Ända sedan i november 2015 har Sverige haft gränskontroller vid resor från Danmark. De infördes vid en situation då väldigt många flyktingar kom genom Europa till Sverige. Detta skedde efter en hemställan av Migrationsverket, och vid införandet beslutades att gränskontrollerna skulle gälla i tio dagar. Sedan dess har gränskontrollerna dock förlängts vid upprepade tillfällen.

Gränskontrollerna ökar avståndet mellan Sverige och Danmark. Det finns ambitioner att Öresundsregionen ska vara "världens mest integrerade region", där människor ska kunna bo och arbeta på olika sidor av gränsen, ta del av varandras utbud av nöjen, kultur, evenemang och annat på ett naturligt och enkelt sätt. Detta försvåras av gränskontroller.

Man kan också ifrågasätta gränskontrollernas effektivitet ur ett polisiärt perspektiv. Att poliser står på Hyllie station i Malmö eller på Lernacken och ögnar igenom id-kort eller pass tar många polistimmar i anspråk. Det är timmar som rimligen hade kunnat användas bättre för att klara upp begångna brott.

Statsministern kommenterade i sin regeringsförklaring den 29 november 2021 gränshinder mellan de nordiska länderna på följande sätt:

"Att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt."

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

När avser ministern att ta initiativ till att avskaffa gränskontrollerna vid resor från Danmark?

Svar av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Riksdagen 21-12-08:

Svar på skriftlig fråga: Gränskontrollerna vid resor från Danmark till sidans topp

Fråga 2021/22:443 av Rasmus Ling (MP)

Ända sedan i november 2015 har Sverige haft gränskontroller vid resor från Danmark. De infördes vid en situation då väldigt många flyktingar kom genom Europa till Sverige. Detta skedde efter en hemställan av Migrationsverket, och vid införandet beslutades att gränskontrollerna skulle gälla i tio dagar. Sedan dess har gränskontrollerna dock förlängts vid upprepade tillfällen.

Gränskontrollerna ökar avståndet mellan Sverige och Danmark. Det finns ambitioner att Öresundsregionen ska vara "världens mest integrerade region", där människor ska kunna bo och arbeta på olika sidor av gränsen, ta del av varandras utbud av nöjen, kultur, evenemang och annat på ett naturligt och enkelt sätt. Detta försvåras av gränskontroller.

Man kan också ifrågasätta gränskontrollernas effektivitet ur ett polisiärt perspektiv. Att poliser står på Hyllie station i Malmö eller på Lernacken och ögnar igenom id-kort eller pass tar många polistimmar i anspråk. Det är timmar som rimligen hade kunnat användas bättre för att klara upp begångna brott.

Statsministern kommenterade i sin regeringsförklaring den 29 november 2021 gränshinder mellan de nordiska länderna på följande sätt:

"Att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt."

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

När avser ministern att ta initiativ till att avskaffa gränskontrollerna vid resor från Danmark?

Svar av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.