fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Fusk med id eller uppehållstillstånd

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211122:

Expressen ledare 21-11-20:

Anna Dahlberg: Ingen katt ska vara papperslös i det svenska skuggsamhället till sidans topp

Regeringen lovar nu krafttag mot skuggsamhället - av katter. När det gäller vilka människor som vistas i landet saknas dock fortfarande kontroll.

Det är nästan rörande att läsa regeringens nya lagförslag. Det finns cirka 100 000 katter i landet som är hemlösa och lever ett utsatt liv. Därför krävs en obligatorisk id-märkning och registrering av katter, slår regeringen fast.

En rad berörda myndigheter såsom Polismyndigheten och Tullverket föreslås få direktåtkomst till registret, och den som inte följer bestämmelserna ska tvingas betala ett vite.

Det är säkert bra att regeringen vill skapa ordning bland de papperslösa katterna. Men kontrasten till hur slapphänt det mänskliga skuggsamhället hanteras blir faktiskt parodisk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Expressen ledare 20-12-22:

Sverige måste sätta stopp för asylfusket till sidans topp

Asylsystemet utnyttjas av människor som bara vill tjäna pengar i Sverige.

Till slut tar migrationsminister Morgan Johansson ett första steg för att göra något åt det.

I fjol ansökte 463 ukrainska medborgare om asyl bara på Migrationsverkets ankomstboende vid Telefonplan i södra Stockholm. Det innebär att nästan varannan person på boendet kom från Ukraina.

Men ytterst få medborgare därifrån får asyl i Sverige. Hittills i år handlar det om blott tio personer i hela landet. I många fall är ansökningarna främst ett utstuderat sätt att missbruka asylsystemet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 20-12-08:

Alex Voronov: Falsk asylansökan är ett problem för alla till sidans topp

Falska asylansökningar, satta i system, har uppmärksammats en del genom åren. På tisdagen berättade Sveriges Radio om en sådan organiserad verksamhet. Ett företag i Ukraina erbjuder, under tunn täckmantel av jobbresor till Sverige, påhittade asylberättelser och praktisk information om asylprocessen.

Personen ska memorera en historia som dras för Migrationsverket i asylansökan. Företaget gör klart för sina klienter att de med största sannolikhet får avslag men också att det tar lång tid att behandla ansökan och att man kan arbeta i Sverige under tiden.

Detta är givetvis ett problem. Falska asylansökningar tar resurser, förlänger handläggningstiderna för alla och undergräver förtroendet för asylsystemet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-12-08:

Wolfgang Hansson: Rättigheten som blivit en handelsvara till sidans topp

Skrupelfria individer som utnyttjar asylsystemet för att för tjäna pengar blir ett allt större problem.

Rättigheten för hotade människor att söka asyl har blivit en handelsvara.

Fortsätter det så här riskerar asylrätten att inskränkas eller försvinna.

Senaste indikationen på ett krackelerande asylsystem är Ekots avslöjande att en ukrainsk jobbagentur skickat jobbsugna ukrainare till Sverige med uppdiktade berättelser för att söka asyl.

De utlovas gratis boende, fria måltider och jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.