fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Frizoner för papperslösa

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200715:

Riksdagen 20-06-24:

Svar på skriftlig fråga: Stöd till papperslösa till sidans topp

Fråga 2019/20:1617 av Boriana Åberg (M)

Nyligen avslöjade Sydsvenskan att det finns ett hemligt nätverk i Malmö som förmedlar hjälp till människor som befinner sig i Sverige illegalt. Nätverket ger bland annat kontantstöd, ordnar bostäder, bistår med terapi och juridisk rådgivning och bedriver undervisning. Dessa insatser finansieras delvis med skattebetalarnas pengar, via bidrag från Malmö stad och regeringen. Malmö stad är också en av få kommuner som utbetalar försörjningsstöd till papperslösa barn enligt full norm.

Detta skapar ett underjordiskt parallellt samhälle där människor riskerar att bli utnyttjade. Dessutom rimmar det illa med regeringens intentioner att asylsökande med avvisningsbeslut ska lämna landet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skattepengar inte används till att undergräva legitimiteten i Sveriges migrationspolitik?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.