fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Ensamkommande barn och ungdomar

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210904:

Dagens Arena debatt 21-08-18:

Ge de afghanska ungdomarna tillfälligt uppehållstillstånd till sidans topp

Det har nu blivit omöjligt att skicka afghanska barnfamiljer och ungdomar tillbaka till deras tidigare hemland. Krisen i Afghanistan blir långvarig och de måste få en chans till ett normalt liv i trygghet, skriver fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Ungefär 7 000 av de unga afghaner som kommit hit fick tillstånd att stanna här i Sverige enligt nya gymnasielagen. Visserligen ett tillfälligt sådant, enligt den nya politiken. Men de har i alla fall fått ett fotfäste som i bästa fall en dag kommer att bli permanent.

Men lika många omfattades inte av gymnasielagen. De är nu papperslösa i Sverige eller har sökt asyl i andra länder, framför allt i Frankrike. De tusentals som inte skrevs upp i ålder fick utvisningsbeslut som börjar gälla på 18 års-dagen.

De flesta av de 4 000 "familjebarn" som fått avslag lever i limbo, under existensminimum, och flyttas runt mellan olika förläggningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Syre debatt 21-07-23:

"Hög tid att erkänna afghaner som skyddsbehövande" till sidans topp

Peter Liljeqvist

Jag arbetade på boenden för ensamkommande barn och ungdomar mellan hösten 2015 och vintern 2017. De flesta var unga killar från Afghanistan, som magra och slitna stod på tröskeln till Sverige utan varken papper eller packning, utskjutna som nödraketer från ett sjunkande skepp i ett sorts sista rop på hjälp.

Jag kommer aldrig glömma hur Sveriges regering behandlade dessa förtvivlade unga människor, som vi som arbetade ute på asylboenden över hela landet skulle ta hand om och vägleda.

Regeringen och Migrationsverket lyckades efter en tid hitta på ett sätt att kringgå barnkonventionen och göra ungdomarna "utvisningsbara" i en handvändning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Länstidningen Östersund insändare 21-05-07:

En viktig vädjan till sidans topp

Skollagen är tydligt förankrad i alla människors lika värde och rättigheter. Det är en del som genomsyrar alla lärargärningar och de människor vi är. Detta är en vädjan om förnuft och medkänsla.

Vår elev kom till Sverige som ensamkommande barn. Han har en månad kvar till studentexamen. Han är duktig i skolan, trevlig, omtyckt och välintegrerad i det svenska samhället.

Vi har förmånen att förvalta Sveriges framtid och det här kapitalet vill vi behålla. Vår elev är som vilken annan 19-åring som helst, han är viktig och betydelsefull. Inte bara som människa, utan för den arbetskraft han kommer att tillföra Jämtland och Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-05-08:

"Ge amnesti till unga afghaner i Sverige" till sidans topp

Precis som det talas om vårdskuld under pandemin, måste vi inse att vi har en medmänsklig skyldighet gentemot de unga afghaner som redan finns i vårt land. Det skriver Helle Klein och Pierre Schori med flera.

I april 2017 skulle Donald Trump visa världen hur man vinner kriget i Afghanistan. Det skulle ske med en aldrig tidigare använd tio tons "monsterbomb". Det enda resultatet av denna västerländska modernitet var ett okänt antal döda och sårade afghaner och en stigande vrede.

Fyra år senare tog det så slut, inte med en skräll, utan med ett gnyende. Efter en konflikt som varat längre än två världskrig och Vietnamkriget tillsammans lämnar USA kriget - och freden - till afghanerna själva, till de allt starkare talibanerna och en korrumperad och kringskuren elit i Kabul.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Dala-Demokraten debatt 21-04-19:

Kan vi hoppas på en human lösning för de ensamkommande? till sidans topp

Regeringen vill förbjuda förnekande av Förintelsen, samtidigt som den statliga förföljelsen av Sveriges ensamkommande ungdomar pågår med oförminskad intensitet. Kan vi hoppas på en human lösning för de ensamkommande, eller kommer det an på kommande generationer att minnas och berätta?

Ett förbud mot att förneka Förintelsen föreslås nu av regeringen i syfte att komma åt högerextrema krafter. Samtidigt springer man själva den främlingsfientliga högerns ärenden genom att systematisk förfölja Sveriges ensamkommande ungdomar, på skattebetalarnas och det svenska civilsamhällets bekostnad.

Det är vi, vanliga medlemmar av det svenska civilsamhället, som öppnat både våra hjärtan, våra privata hem och våra plånböcker, som bär upp de ungas värdighet och många gånger direkt håller dem vid liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Dagens Nyheter insändare 21-03-19:

"Ge amnesti åt alla ensamkommande afghaner" till sidans topp

Svenska staten borde be unga afghaner som kom till Sverige 2015 om ursäkt för hur de har behandlats. Ge amnesti åt alla ensamkommande som kom under flyktingvågen för fem år sedan, skriver socionomen Linnéa Johansson som arbetar med unga utan uppehållstillstånd i Stockholmsområdet.

"Kriget mot terrorismen" mot den islamistiska talibanregeringen inleddes mot Afghanistan efter terrordåden mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Läget i landet försämrades markant efter den utländska truppreträtten 2014.

Talibanerna stärkte därefter sitt grepp om delar av landet. Även Islamiska staten (IS) etablerade sig i Afghanistan, enligt en rapport som gjorts av Europeiska stödkontoret för asylfrågor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Vxonews (Växjö) debatt 20-11-25:

Detta är att kasta pengarna i sjön, Morgan! till sidans topp

Debattartikel av Ahmed Rahimi, författare och människorättsaktivist

I tisdags, den 24 november, var det exakt fem år sedan lagen om begränsad invandring tillkom. Morgan Johansson intervjuades i DN och tyckte att Sverige och hans regering varit mycket generösa mot ensamkommande.

För fem år sedan sökte cirka 163.000 personer asyl i Sverige. Av dessa var 35.000 ensamkommande barn och ungdomar som flytt krig och förföljelser i Afghanistan. Den långa handläggningen gjorde att de plötsligt bedömdes som vuxna män utan asylskäl. Denna benämning hördes tidigare bara från SD, M och KD men idag är den mycket vanlig hos Morgan och hans kamrater i riksdagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Marga Sandström, Världen i Värmland i Dagens Arbete debatt 20-11-26: "Gör läxan, Morgan Johansson" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren ledarkrönika 20-12-01:

Nordebo: De ensamkommande måste ges amnesti till sidans topp

Trixa inte med fler lagar nu. Avsluta det här i alla avseenden ovärdiga och inhumana kapitlet, upphör med hyckleriet och de retoriska finesserna. Ge de ensamkommande äntligen den amnesti som varit ofrånkomlig länge och låt dem få stanna. Alternativet är otänkbart, skriver Ola Nordebo.

Det ovärdiga och inhumana politiska spelet kring de ensamkommande fortsätter. Få ärenden i svensk politik de senaste tjugo åren har missköts så grundligt.

Efter beskedet från Annie Lööf på måndagen att centerpartiet kommer att rösta nej till ytterligare lättnader i den så kallade gymnasielagen som regeringen föreslagit, stod det klart att en riksdagsmajoritet är emot socialdemokraternas och miljöpartiets senaste uppgörelse i frågan, som bland annat gick ut på att det skulle räcka men en tidsbegränsad anställning i ett år i stället för två för uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Dagens Nyheter insändare 20-11-13:

"S måste låta ensamkommande stanna" till sidans topp

Ett "nej" behöver inte alltid betyda nej. Det är dags att Socialdemokraterna backar och beviljar uppehållstillstånd för de ensamkommande som kom till Sverige i samband med den stora flyktingvågen 2015, skriver Maud Edgren Schori, före detta genusrådgivare i FN.

"Låt oss öppna våra hjärtan!" "I mitt Europa bygger vi inga murar!" Precis så ska vi tänka menar jag. Så ska vi möta människor som flyr krig och som söker skydd.

I Sverige har diskursen dock tvärvänt sedan 2015. Nu är ambitionen ett lågt antal beviljade asylansökningar (helst även lågt antal asylansökningar). Detta kan inte vara ett mål i sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 20-11-19:

Alla får inte en ljusnande framtid till sidans topp

Peter Franke

Fransk polis har rensat ett tältläger med 2 400 migranter under några motorvägsbroar utanför Paris. De använde rökgranater och eldade upp migranternas tält. Alla fick inte plats på bussarna som tog dem till olika asylboenden. Bland migranterna fanns ungefär 400 afghaner som lämnat Sverige, efter hot om utvisning.

Många av dem anlände som tonåringar till Sverige under den stora flyktingvågen hösten 2015. De som kom före 24 november, var under 18 år och sökte asyl som ensamkommande har genom nya gymnasielagen fått en chans att stanna.

Men pressen på dem är orimligt stor och kraven absurda. De ska sex månader efter avslutade gymnasiestudier ha fått ett fast jobb, annars ska de utvisas till krigets och fattigdomens Afghanistan, ett land som UD bestämt avråder från att överhuvudtaget besöka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Göteborgs-Posten insändare 20-10- 19:

Ensamkommande kan göra nytta i sina hemländer till sidans topp

Hur ska deras hemländer kunna utvecklas och bli en bättre plats om alla som vill något större flyr därifrån, skriver Ing-Marie.

Jag saknar ett perspektiv i debatten gällande de så kallade"ensamkommande" som riskerar att utvisas om de inte får något arbete i Sverge. Dessa, mestadels unga afghanska män, har på eget initiativ tagit sig hit. Här har de fått bo i en demokrati i flera år. Här har de fått lära sig vår kultur och våra värderingar ett nytt språk samt fått en svensk gymnasieutbildning. Mig veterligt har allt detta betalats av den svenska staten - en fantastisk gåva som är få förunnad! Självklart var syftet med deras långa resa att de skulle få stanna här och få ett bättre liv än det som kunde förväntats i hemlandet. De flesta människor tänker trots allt främst på sitt eget väl och ve.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Birgitta Lundström i Göteborgs-Posten 20-10-24: Låt de ensamkommande få stanna! (Extern länk)

"Ing-Marie" i Göteborgs-Posten 20-11-01: Ska verkligen alla ensamkommande få stanna? (Extern länk)

Birgitta Lundström i Göteborgs-Posten 20-11-05: Ska ensamkommande som riskerar utvisning känna tacksamhet? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.