fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Dublinförordningen

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210603:

Expressen ledare 21-05-28:

Sverige måste sluta ta över andra länders asylsökande till sidans topp

Sverige missade chansen att föra över gärningsmannen i Vetlanda till Norge, där han tidigare sökt asyl. Vad värre är: den rödgröna regeringen har sedan dess försvårat möjligheterna till liknande överföringar av asylsökande.

Flera av de senaste årens mest omskakade våldshändelser har begåtts av personer som överhuvudtaget inte borde ha befunnit sig i Sverige. Den så kallade Ikea-mördaren borde redan ha varit överförd till Italien när han knivmördade två slumpmässigt utvalda offer i Västerås 2015.

Terroristen Rakhmat Akilov, som mördade fem personer på Drottninggatan 2017, hade ett polskt visum och hans asylansökan skulle följaktligen heller aldrig ha prövats här, utan i Polen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.